CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 - MST 0100778594-001

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 15:34:09
CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 có mã số thuế 0100778594-001. Để đảm bảo trong giao dịch kinh doanh, bạn hãy xem xét các thông tin ở hợp đồng có đúng với hồ sơ ở đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 07:15 ngày 01 tháng 08 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14
Mã số thuế 0100778594-001
Ngày cấp phép 1997-03-31
Tên đầy đủ CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14
Đại diện pháp luật Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ đăng ký mã số thuế G 9 P 502 Thanh Xuân Nam - - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 mếm độc giả ghé thăm. Cơ sở trong số các cơ sở thường cung cấp dịch vụ được yêu thích thời gian qua tính từ lúc hoàn thành MST, 0100778594-001 đã đóng góp những thành quả vượt sức tượng tưởng của khu vực. Người xem nên tìm dữ liệu của công ty chúng tôi tại CANGI.VN để chứng thực nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 0100778594-001

Mừng quý vị đến địa chỉ của đơn vị CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14. Rất mong sự đóng góp bởi quý vị luôn làm cho đơn vị hoạt động mạnh hơn. Cơ sở chắc chắn đem tới vô số cơ hội giao kết thời điểm tới.

Thông tin mã số thuế 0100778594-001

CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 có mã số thuế 0100778594-001. Để đảm bảo trong giao dịch kinh doanh, bạn hãy xem xét các thông tin ở hợp đồng có đúng với hồ sơ ở đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 0100778594-001

Mọi ký kết phải sử dụng phê duyệt của Phạm Văn Mạnh nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy định pháp luật cơ sở. Quý vị cần điều tra mã số thuế cá nhân của Phạm Văn Mạnh nhằm chắc chắn các bạn đang ký kết đúng người bằng chứng minh nhân dân. Trong trường hợp người đại diện giao quyền đến tổ chức khác, quý vị hãy kiểm tra người ủy quyền có đúng như điều lệ không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 0100778594-001

Trụ sở đã thành lập ngày 1997-03-31 với sự cho phép __?__. Công ty sẵn sàng cố gắng đầu tư ở mảng đã đăng ký và đảm bảo thu nhập cho cộng đồng tại đơn vị và các vùng lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 0100778594-001

Liên hệ 0100778594-001 CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14

Trụ sở làm việc của CHI NHÁNH CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 14 kết nối cơ sở ở G 9 P 502 Thanh Xuân Nam - - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.. Tất cả yêu cầu có liên quan tới doanh nghiệp vui lòng trao đổi trực tiếp để đảm bảo uy tín rõ ràng.