UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 - MST 0301464397-001

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 15:39:07
UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 được cấp mã số 0301464397-001. Để an toàn các hợp đồng làm ăn, bạn hàng hãy kiểm tra các nội dung tại biên bản có đúng với hồ sơ ở đây đúng chưa. Được xử lý lần cuối lúc 16:32 ngày 13 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9
Mã số thuế 0301464397-001
Tình trạng mã số thuế Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Ngày cấp phép 1997-03-18
Tên đầy đủ UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9
Đại diện pháp luật
Địa chỉ đăng ký mã số thuế 1 Hương Lộ 33 - Phường Long Trường - Thành phố Thủ Đức (Hết HL) - TP Hồ Chí Minh.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 mếm các bạn tới thăm. Cơ sở thuộc đơn vị chuyên mang đến dịch vụ được yêu thích suốt tính từ lúc thành lập MST, 0301464397-001 có đóng góp những kết quả vượt sức tượng tưởng cho địa phương. Bạn đọc hãy tra cứu dữ liệu về công ty UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 tại CANGI.VN để chứng thực nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 0301464397-001

Chào khách hàng tới địa chỉ của công ty UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9. Rất mong việc đóng góp từ khách hàng sẽ hỗ trợ công ty hoạt động tốt hơn. Công ty chắc chắn đem đến các chủ trương giao kết sắp tới.

Thông tin mã số thuế 0301464397-001

UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 được cấp mã số 0301464397-001. Để an toàn các hợp đồng làm ăn, bạn hàng hãy kiểm tra các nội dung tại biên bản có đúng với hồ sơ ở đây đúng chưa.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 0301464397-001

Công ty đã bắt đầu kinh doanh lúc 1997-03-18 qua phê duyệt __?__. Doanh nghiệp sẽ chắc chắn phát triển với lĩnh vực được đăng ký cũng như đảm bảo thu nhập cho người lao động trong khu vực và các vùng lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 0301464397-001

Liên hệ 0301464397-001 UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9

Thông tin làm việc của UBND PHƯỜNG LONG TRƯỜNG - QUẬN 9 kết nối đơn vị ở 1 Hương Lộ 33 - Phường Long Trường - Thành phố Thủ Đức (Hết HL) - TP Hồ Chí Minh.. Những vấn đề có ảnh hưởng tới chúng tôi có thể tiếp xúc tại đây nhằm đảm bảo uy tín rõ ràng.