CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 15:04:14
CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN có mã định danh 1001265730. Để đảm bảo với ký kết đầu tư, độc giả nên kiểm tra những dữ liệu ở biên bản có đúng với dữ liệu ở đây đúng không. Được xử lý lần cuối lúc 11:21 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế bởi Đỗ Đức Bền
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN
Mã số thuế 1001265730
Ngày cấp phép 2023-05-26
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN
Đại diện pháp luật Đỗ Đức Bền
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Thôn Lỗ Trường, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN xin chào bạn ghé thăm. Doanh nghiệp trong cơ sở chuyên mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn thời gian qua kể từ khi hoàn thành MST, 1001265730 có đóng góp những thành quả vượt mong đợi của khu vực. Độc giả hãy tìm thông tin về đơn vị chúng tôi từ CANGI để chứng thực thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN 1001265730

Mừng khách hàng qua văn phòng của cơ sở CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN. Hi vọng việc góp ý bởi khách hàng sẽ hỗ trợ cơ sở phát triển tốt hơn. Công ty chắc chắn đem tới những chủ trương làm việc sắp tới.

Thông tin mã số thuế 1001265730

CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN có mã định danh 1001265730. Để đảm bảo với ký kết đầu tư, độc giả nên kiểm tra những dữ liệu ở biên bản có đúng với dữ liệu ở đây đúng không.

Đại diện pháp luật cho MST 1001265730

Những ký kết đều dùng chữ ký của Đỗ Đức Bền nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy định điều lệ cơ sở. Quý vị cần xem xét MST cá nhân người Đỗ Đức Bền để đảm bảo quý khách đã làm việc đúng người bằng chứng minh nhân dân. Trường hợp Đỗ Đức Bền giao quyền cho tổ chức khác, bạn hàng hãy theo dõi người ủy quyền có phải như điều khoản không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1001265730

Công ty đã kinh doanh từ 2023-05-26 được duyệt __?__. Doanh nghiệp sẵn sàng cam kết phát triển ở mảng đã đăng ký và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong đơn vị cùng các nơi lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1001265730

Liên hệ 1001265730 CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN

Địa điểm làm việc của CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN liên hệ cơ sở tại Thôn Lỗ Trường, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Những đề nghị có liên quan đến công ty nên tiếp xúc trực tiếp nhằm bảo đảm thông tin rõ ràng.