CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM - MST 1102031513

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 09:17:26
CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM được cấp chứng nhận thuế 1102031513. Nhằm đảm bảo các giao dịch làm ăn, khách hàng nên xem xét các dữ liệu tại hợp đồng có giống với dữ liệu tại đây hay không. Được xử lý lần cuối lúc 09:17 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế bởi Mongkolrattanachart Attasit
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM
Mã số thuế 1102031513
Ngày cấp phép 2023-05-25
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM
Tên quốc tế APEX PLASTECH SOUTH VIETNAM COMPANY LIMITED
Đại diện pháp luật Mongkolrattanachart Attasit
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Xưởng số 04 và 06, Lô 23-24-25-26, đường số 04, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM mếm độc giả đến tìm hiểu. Công ty được xem cơ sở thường cung cấp sản phẩm được lựa chọn thời gian qua tính từ lúc hoàn thành MST doanh nghiệp, 1102031513 đã mang lại những thành quả vượt sức tượng tưởng bởi mọi người. Quý vị hãy tra cứu dữ liệu của đơn vị CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM tại hệ thống tra cứu để đảm bảo nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM 1102031513

Chào người làm việc ghé văn phòng của công ty chúng tôi. Mong đợi việc đóng góp do người làm việc luôn hỗ trợ công ty hoạt động mạnh hơn. Doanh nghiệp hi vọng đem tới những thời cơ khả thi thời điểm tới đây.

Tên làm việc đa quốc gia cơ sở APEX PLASTECH SOUTH VIETNAM COMPANY LIMITED để dễ dàng trò chuyện dữ liệu với những hệ thống nước ngoài. Tên này là kế thừa marketing từ tên giao dịch trong Việt Nam. Tên làm việc đa quốc gia sẽ sử dụng trong đăng ký tới vùng lãnh thổ mà cơ sở đang đầu tư mở rộng tại đó. Trong trường hợp sắp đến quý vị mong muốn đầu tư ngoài Việt Nam có thể liên hệ chúng tôi hợp tác cùng phát triển.

Thông tin mã số thuế 1102031513

CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM được cấp chứng nhận thuế 1102031513. Nhằm đảm bảo các giao dịch làm ăn, khách hàng nên xem xét các dữ liệu tại hợp đồng có giống với dữ liệu tại đây hay không.

Đại diện pháp luật cho MST 1102031513

Những công việc phải dùng chữ ký bởi Mongkolrattanachart Attasit nhằm xác thực tính hợp pháp theo quy định điều lệ đơn vị. Người xem nên điều tra mã số cá nhân của Mongkolrattanachart Attasit nhằm đảm bảo các bạn đang giao kết đúng người bằng CCCD. Trường hợp Mongkolrattanachart Attasit ủy quyền cho các nhân khác, bạn hãy đối soát người ủy quyền có đúng như điều lệ không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1102031513

Chúng tôi được đăng ký ngày 2023-05-25 bởi __?__. Chúng tôi sẽ chắc chắn phát triển ở mảng đã cấp phép cũng như đảm bảo thu nhập cho cộng đồng trong khu vực cùng các vùng liền kề.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1102031513

Liên hệ 1102031513 CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM

Thông tin kinh doanh của CÔNG TY TNHH APEX PLASTECH MIỀN NAM VIỆT NAM kết nối công ty tại Xưởng số 04 và 06, Lô 23-24-25-26, đường số 04, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An. Những vấn đề có ảnh hưởng đến công ty nên gặp tại đây để bảo đảm xác thực đầy đủ.