CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM - MST 1201674480

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 14:08:50
CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM với mã định danh 1201674480. Nhằm đảm bảo với hợp đồng đầu tư, khách hàng nên kiểm tra những dữ liệu tại hợp đồng có giống với dữ liệu trên đây hay không. Được xử lý lần cuối lúc 11:11 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế bởi Chế Thanh Sơn
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM
Mã số thuế 1201674480
Ngày cấp phép 2023-05-26
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM
Tên quốc tế AGRICULTURE ASUKA VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt ASUKA
Đại diện pháp luật Chế Thanh Sơn
Địa chỉ đăng ký mã số thuế 25/3, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM kính chào các bạn tới tham quan. Chúng tôi trong nhóm cơ sở thường mang đến dịch vụ được yêu thích thời gian qua tính từ khi được cấp MST, 1201674480 có mang lại những giá trị vượt mong muốn của mọi người. Quý vị nên tìm dữ liệu về doanh nghiệp CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM từ CANGI.VN nhằm đảm bảo nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM 1201674480

Chào người làm việc qua địa chỉ của doanh nghiệp chúng tôi. Rất mong việc góp ý bởi người làm việc sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động mạnh hơn. Doanh nghiệp hi vọng đem tới nhiều cơ hội giao kết thời gian tới.

Tên giao dịch quốc tế chúng tôi AGRICULTURE ASUKA VIETNAM COMPANY LIMITED giúp dễ dàng trao đổi nội dung từ các hệ thống nước ngoài. Nó là kế thừa tên gọi bởi tên gọi ở Việt Nam. Tên gọi trên thế giới được dùng các kết nối ra khu vực mà chúng tôi sẽ tham gia làm ăn ở đây. Nếu khả năng tới quý vị mong muốn phát triển ngoài Việt Nam hãy liên hệ công ty hợp tác nhằm đi lên.

Thông tin mã số thuế 1201674480

CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM với mã định danh 1201674480. Nhằm đảm bảo với hợp đồng đầu tư, khách hàng nên kiểm tra những dữ liệu tại hợp đồng có giống với dữ liệu trên đây hay không.

Đại diện pháp luật cho MST 1201674480

Những công việc đều sử dụng phê duyệt của Chế Thanh Sơn nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo quy chế pháp luật Việt Nam. Bạn đọc nên điều tra MST cá nhân người Chế Thanh Sơn nhằm chắc chắn quý khách đã ký kết đúng người bằng CMND. Trong trường hợp Chế Thanh Sơn giao quyền cho người khác, bạn cũng nên giám sát người được giao có đúng theo điều khoản hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1201674480

Cơ sở đã tham gia thị trường từ 2023-05-26 duyệt bởi __?__. Cơ sở sẽ cố gắng phát triển với lĩnh vực được đăng ký cũng như tăng cường việc làm đến người dân tại đây cùng các nơi gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1201674480

Liên hệ 1201674480 CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM

Địa điểm kinh doanh của CÔNG TY TNHH AGRICULTURE ASUKA VIỆT NAM gặp mặt công ty ở 25/3, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. Những vấn đề có liên quan đến doanh nghiệp vui lòng gặp trực tiếp nhằm đảm bảo uy tín đầy đủ.