KIM VŨ - MST 1300227412

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 11:25:04
KIM VŨ có mã số 1300227412. Nhằm đảm bảo trong hợp đồng làm ăn, độc giả hãy check các thông tin tại biên bản có giống với hồ sơ ở đây đúng chưa. Được xử lý lần cuối lúc 23:06 ngày 17 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE KIM VŨ
Mã số thuế 1300227412
Ngày cấp phép 1997-04-10
Tên đầy đủ KIM VŨ
Đại diện pháp luật
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Ấp4- Định Trung, Huyện Bình Đại, Bến Tre
Ngành nghề hoạt động kinh doanh
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

KIM VŨ kính chào bạn đọc tới tham quan. Chúng tôi được xem doanh nghiệp thường mang đến sản phẩm chất lượng thời gian qua tính từ lúc hoàn thành MST doanh nghiệp, 1300227412 luôn mang lại những giá trị tốt của địa phương. Quý vị nên tra cứu dữ liệu của công ty KIM VŨ tại CANGI để đảm bảo thông tin chính xác.

Văn phòng làm việc tại KIM VŨ 1300227412

Đón người làm việc ghé địa điểm của đơn vị KIM VŨ. Hi vọng sự góp ý từ người làm việc luôn giúp đơn vị hoạt động mạnh hơn. Doanh nghiệp hi vọng mang đến vô số chủ trương giao kết gần đây.

Thông tin mã số thuế 1300227412

KIM VŨ có mã số 1300227412. Nhằm đảm bảo trong hợp đồng làm ăn, độc giả hãy check các thông tin tại biên bản có giống với hồ sơ ở đây đúng chưa.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1300227412

Trụ sở đã tham gia thị trường lúc 1997-04-10 duyệt bởi __?__. Cơ sở sẽ cố gắng đầu tư trong lĩnh vực được đăng ký cũng như bảo đảm việc làm cho người lao động trong khu vực cùng các vùng liền kề.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1300227412

Liên hệ 1300227412 KIM VŨ

Địa điểm hoạt động của KIM VŨ gặp mặt công ty ở Ấp4- Định Trung, Huyện Bình Đại, Bến Tre. Các vấn đề có ảnh hưởng tới chúng tôi vui lòng gặp tại đây để đảm bảo thông tin rõ ràng.