CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN - MST 1402179775

Cập nhật lần cuối 2023-05-03 05:26:19
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN có chứng nhận thuế 1402179775. Để an toàn với ký kết kinh doanh, đối tác hãy kiểm tra những nội dung tại hợp đồng có giống với dữ liệu ở đây hay không. Được xử lý lần cuối lúc 13:15 ngày 13 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN
Mã số thuế 1402179775
Loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần ngoài nhà nước
Quản lý thuế bởi Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Ngày cấp phép 2022-08-05
Tên đầy đủ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN
Đại diện pháp luật LÝ VĂN TUẤN
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Ấp 6B, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN mếm bạn đọc tới tham quan. Cơ sở cũng là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm được lựa chọn thời gian qua kể từ khi thành lập MST doanh nghiệp, 1402179775 có cống hiến những kết quả vượt sức tượng tưởng của địa phương. Quý vị hãy tìm dữ liệu của doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN từ hệ thống MST để đảm bảo nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN 1402179775

Chào bạn qua địa điểm của cơ sở chúng tôi. Mong đợi việc đóng góp do bạn luôn làm cho cơ sở hoạt động tốt hơn. Chúng tôi hi vọng mang tới những chủ trương ký kết trong tương lai.

Thông tin mã số thuế 1402179775

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN có chứng nhận thuế 1402179775. Để an toàn với ký kết kinh doanh, đối tác hãy kiểm tra những nội dung tại hợp đồng có giống với dữ liệu ở đây hay không.

Đại diện pháp luật cho MST 1402179775

Mọi công việc phải dùng ký tên bởi LÝ VĂN TUẤN nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo quy chế điều lệ Việt Nam. Độc giả có thể tra cứu mã số cá nhân của LÝ VĂN TUẤN để chắc chắn các bạn đang làm việc đúng người bằng căn cước công dân. Nếu LÝ VĂN TUẤN giao quyền đến tổ chức khác, đối tác hãy check dữ liệu có đúng như quy định không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1402179775

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN được mở cửa lúc 2022-08-05 duyệt bởi __?__. Công ty sẽ chắc chắn đẩy mạnh trong mảng đã phê duyệt và đảm bảo thu nhập đến người lao động tại đơn vị cùng các nơi gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1402179775

Liên hệ 1402179775 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN

Thông tin làm việc của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAN LẤP TRƯỜNG XUÂN gặp mặt đơn vị ở Ấp 6B, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Các đề nghị liên quan đến chúng tôi có thể tiếp xúc tại đây nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ.