CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 13:10:25
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU được cấp MST 1602170748. Để chắc chắn các hợp đồng làm ăn, quý vị hãy check các thông tin ở hợp đồng có đúng với dữ liệu trên đây đúng chưa. Được xử lý lần cuối lúc 10:29 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế bởi Tạ Thái Châu
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU
Mã số thuế 1602170748
Ngày cấp phép 2023-05-26
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU
Tên quốc tế CHU DESIGN HOUSE COMPANY LIMITED
Đại diện pháp luật Tạ Thái Châu
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Tây Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU xin chào quý vị tới tìm hiểu. Doanh nghiệp được xem đơn vị thường cung cấp sản phẩm uy tín suốt tính từ khi đăng ký MST, 1602170748 đã mang lại những giá trị vượt mong đợi cho khu vực. Quý vị có thể tìm thông tin về công ty chúng tôi tại CANGI.VN nhằm chứng thực thông tin chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU 1602170748

Đón quý vị tới địa điểm của đơn vị CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU. Hi vọng việc đóng góp từ quý vị luôn giúp đơn vị phát triển mạnh hơn. Chúng tôi chắc chắn đem tới những chủ trương giao kết tới đây.

Tên tiếng Anh cơ sở CHU DESIGN HOUSE COMPANY LIMITED để dễ dàng cung cấp thông tin từ các cơ sở thế giới. Đây sẽ phát huy sự ảnh hưởng từ tên giao dịch ở Việt Nam. Tên gọi nước ngoài được sử dụng các đăng ký tới vùng lãnh thổ mà cơ sở sẽ mở rộng mở rộng ở đó. Trong thời gian mới đây độc giả mong muốn hoạt động ngoài Việt Nam có thể liên hệ công ty đồng hành nhằm tiến xa hơn.

Thông tin mã số thuế 1602170748

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU được cấp MST 1602170748. Để chắc chắn các hợp đồng làm ăn, quý vị hãy check các thông tin ở hợp đồng có đúng với dữ liệu trên đây đúng chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 1602170748

Mọi công việc phải dùng ký tên của Tạ Thái Châu nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy chế pháp luật cơ sở. Bạn đọc nên xem xét mã số thuế cá nhân người Tạ Thái Châu nhằm chắc chắn các bạn đã làm ăn đúng người bằng căn cước công dân. Trong trường hợp Tạ Thái Châu giao quyền đến các nhân khác, đối tác cũng nên giám sát người ủy quyền có đúng theo quy định không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1602170748

Chúng tôi được gia nhập kinh doanh lúc 2023-05-26 với sự cho phép __?__. Cơ sở sẽ cố gắng phát triển ở lĩnh vực được phê duyệt và tăng cường việc làm cho người lao động trong khu vực cùng các khu gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1602170748

Liên hệ 1602170748 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU

Địa điểm làm việc của CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NHÀ CHU liên hệ doanh nghiệp ở Tây Khánh 4, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tất cả đề nghị có ảnh hưởng đến chúng tôi có thể trao đổi tại đây nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ.

Tình trạng hoạt động