LÂM VĂN KHÉN - MST 1900170366-001

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 11:26:04
LÂM VĂN KHÉN với mã số 1900170366-001. Để an toàn trong giao dịch làm ăn, bạn hàng nên xem xét các thông tin trong biên bản có đúng với hồ sơ tại đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 00:31 ngày 18 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE LÂM VĂN KHÉN
Mã số thuế 1900170366-001
Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Tình trạng mã số thuế Ngừng hoạt động và đã đóng MST
Ngày cấp phép 1997-04-11
Tên đầy đủ LÂM VĂN KHÉN
Đại diện pháp luật Lâm Văn Khén
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Xã Châu Hưng - - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

LÂM VĂN KHÉN xin chào người tiêu dùng ghé thăm. Doanh nghiệp là cơ sở thường cung cấp sản phẩm uy tín thời gian qua kể từ khi thành lập MST doanh nghiệp, 1900170366-001 có đóng góp những kết quả vượt mong đợi của mọi người. Quý vị hãy tìm dữ liệu của công ty LÂM VĂN KHÉN từ hệ thống MST nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại LÂM VĂN KHÉN 1900170366-001

Đón bạn tới địa chỉ của doanh nghiệp LÂM VĂN KHÉN. Hi vọng việc đóng góp bởi bạn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Cơ sở chắc chắn mang đến những chủ trương làm việc thời gian tới.

Thông tin mã số thuế 1900170366-001

LÂM VĂN KHÉN với mã số 1900170366-001. Để an toàn trong giao dịch làm ăn, bạn hàng nên xem xét các thông tin trong biên bản có đúng với hồ sơ tại đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 1900170366-001

Mọi giao kết phải sử dụng ký tên bởi Lâm Văn Khén nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy chế điều lệ đơn vị. Quý vị có thể điều tra mã số cá nhân người Lâm Văn Khén để đảm bảo quý khách đang trao đổi đúng người bằng CCCD. Nếu người đại diện giao quyền đến các nhân khác, bạn hàng hãy theo dõi người được giao có phải theo quy định hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 1900170366-001

Trụ sở đã tham gia thị trường lúc 1997-04-11 qua phê duyệt __?__. Cơ sở sẵn sàng cố gắng đẩy mạnh vào lĩnh vực được phê duyệt và tăng cường thu nhập đến cộng đồng tại đây cùng các khu gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 1900170366-001

Liên hệ 1900170366-001 LÂM VĂN KHÉN

Thông tin hoạt động của LÂM VĂN KHÉN gặp mặt công ty ở Xã Châu Hưng - - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu.. Tất cả vấn đề liên quan tới công ty vui lòng tiếp xúc trực tiếp để đảm bảo xác thực rõ ràng.