PHẠM MINH CHƯƠNG - MST 2000254368

Cập nhật lần cuối 2023-03-08 01:27:12
PHẠM MINH CHƯƠNG với mã số 2000254368. Để an toàn các ký kết kinh doanh, khách hàng nên tìm hiểu những nội dung tại giấy tờ có đúng với hồ sơ trên đây đúng chưa. Được xử lý lần cuối lúc 16:32 ngày 13 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE PHẠM MINH CHƯƠNG
Mã số thuế 2000254368
Quản lý thuế bởi Chi cục Thuế khu vực III
Ngày cấp phép 1997-03-21
Tên đầy đủ PHẠM MINH CHƯƠNG
Đại diện pháp luật Phạm Minh Chương
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Khu vực 1-TT Trần Văn Thời, - Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

PHẠM MINH CHƯƠNG xin chào quý vị tới tìm hiểu. Cơ sở trong số các cơ sở chuyên cung cấp dịch vụ chất lượng thời gian qua kể từ lúc thành lập mã số thuế, 2000254368 đã cống hiến những giá trị tốt của khu vực. Quý vị nên tra cứu thông tin về cơ sở PHẠM MINH CHƯƠNG từ hệ thống MST nhằm đảm bảo nội dung chính xác.

Văn phòng làm việc tại PHẠM MINH CHƯƠNG 2000254368

Chào khách hàng ghé địa điểm của cơ sở PHẠM MINH CHƯƠNG. Hi vọng sự đóng góp do khách hàng luôn làm cho cơ sở hoạt động tốt hơn. Cơ sở hi vọng đem tới nhiều thời cơ làm việc thời điểm tới.

Thông tin mã số thuế 2000254368

PHẠM MINH CHƯƠNG với mã số 2000254368. Để an toàn các ký kết kinh doanh, khách hàng nên tìm hiểu những nội dung tại giấy tờ có đúng với hồ sơ trên đây đúng chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 2000254368

Những ký kết đều có ký tên của Phạm Minh Chương nhằm đảm bảo tính hợp pháp bởi quy định điều khoản doanh nghiệp. Quý vị cần tra cứu mã số thuế cá nhân người Phạm Minh Chương để đảm bảo quý vị đã làm ăn đúng người bằng căn cước công dân. Trong trường hợp Phạm Minh Chương giao quyền cho các nhân khác, bạn hàng hãy đối soát người ký thay có đúng theo điều khoản hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 2000254368

Trụ sở được bắt đầu kinh doanh ngày 1997-03-21 được duyệt __?__. Chúng tôi sẵn sàng cam kết đẩy mạnh ở mảng đã cấp phép và đảm bảo thu nhập cho người dân trong đơn vị cùng các vùng gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 2000254368

Liên hệ 2000254368 PHẠM MINH CHƯƠNG

Địa điểm làm việc của PHẠM MINH CHƯƠNG kết nối công ty tại Khu vực 1-TT Trần Văn Thời, - Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Những yêu cầu có ảnh hưởng tới doanh nghiệp có thể gặp tại đây để đảm bảo thông tin rõ ràng.