SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH - MST 2100190950

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 08:33:04
SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH với mã số 2100190950. Nhằm đảm bảo với hợp đồng đầu tư, quý vị nên tìm hiểu các nội dung trong giấy tờ có giống với dữ liệu trên đây hay không. Được xử lý lần cuối lúc 18:11 ngày 03 tháng 07 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
Mã số thuế 2100190950
Quản lý thuế bởi Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh
Ngày cấp phép 1998-12-11
Tên đầy đủ SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
Tên quốc tế SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
Tên viết tắt SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH
Đại diện pháp luật Lê Minh Tân
Địa chỉ đăng ký mã số thuế 226, đường Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH xin chào người tiêu dùng ghé tìm hiểu. Cơ sở trong số các đơn vị thường mang đến dịch vụ uy tín suốt kể từ lúc hoàn thành MST, 2100190950 có đóng góp những giá trị vượt sức tượng tưởng của địa phương. Bạn đọc hãy tra cứu dữ liệu của doanh nghiệp chúng tôi tại hệ thống MST nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH 2100190950

Chào quý vị tới địa điểm của doanh nghiệp chúng tôi. Mong đợi sự góp ý bởi quý vị luôn giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Công ty hi vọng đem đến những cơ hội phù hợp thời điểm gần đây.

Tên làm việc đa quốc gia chúng tôi SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH để thuận tiện liên hệ dữ liệu từ những cơ sở thế giới. Tên này là phát huy danh hiệu từ tên đăng ký ở Việt Nam. Tên gọi nước ngoài được sử dụng các ký kết xuyên vùng lãnh thổ nếu chúng tôi đã rót vốn mở rộng tại đó. Với thời gian gần đây độc giả có mục tiêu phát triển ở nước ngoài có thể cùng chúng tôi song hành nhằm phát triển.

Thông tin mã số thuế 2100190950

SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH với mã số 2100190950. Nhằm đảm bảo với hợp đồng đầu tư, quý vị nên tìm hiểu các nội dung trong giấy tờ có giống với dữ liệu trên đây hay không.

Đại diện pháp luật cho MST 2100190950

Những công việc phải sử dụng chữ ký của Lê Minh Tân nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy định điều khoản công ty. Quý vị nên điều tra mã định danh người Lê Minh Tân nhằm chắc chắn quý vị đã làm việc đúng người bằng chứng minh nhân dân. Trường hợp người đại diện ủy quyền đến người khác, độc giả cũng nên check người ký thay có phải theo điều khoản hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 2100190950

2100190950 đã gia nhập kinh doanh lúc 1998-12-11 qua phê duyệt __?__. Công ty sẵn sàng cố gắng đẩy mạnh vào lĩnh vực được phê duyệt và đảm bảo cơ hội cho người lao động trong đơn vị cùng các khu lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 2100190950

Liên hệ 2100190950 SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH

Trụ sở kinh doanh của SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH gửi thư cơ sở tại 226, đường Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh.. Tất cả vấn đề có liên quan đến công ty có thể trao đổi tại đây để đảm bảo xác thực đầy đủ.