CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 13:18:11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN với mã số thuế 3603915080. Nhằm an toàn các hợp đồng làm ăn, quý vị hãy kiểm tra các nội dung tại biên bản có đúng với dữ liệu trên đây đúng chưa. Được xử lý lần cuối lúc 11:06 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế bởi Đặng Đình Thành
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN
Mã số thuế 3603915080
Ngày cấp phép 2023-05-26
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN
Đại diện pháp luật Đặng Đình Thành
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Tổ 26, ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Ngành nghề hoạt động kinh doanh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN kính chào khách hàng tới tìm hiểu. Công ty trong đơn vị thường cung cấp dịch vụ được yêu thích suốt kể từ khi đăng ký mã số thuế, 3603915080 luôn mang lại những thành quả vượt mong muốn bởi mọi người. Độc giả hãy tìm thông tin về công ty chúng tôi tại hệ thống MST để đảm bảo thông tin chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN 3603915080

Chào người làm việc qua địa chỉ của doanh nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN. Mong đợi việc góp ý từ người làm việc sẽ làm cho doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Cơ sở chắc chắn mang đến những cơ hội khả thi thời điểm gần đây.

Thông tin mã số thuế 3603915080

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN với mã số thuế 3603915080. Nhằm an toàn các hợp đồng làm ăn, quý vị hãy kiểm tra các nội dung tại biên bản có đúng với dữ liệu trên đây đúng chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 3603915080

Những giao kết phải có chữ ký của Đặng Đình Thành nhằm xác thực tính hợp pháp bởi quy chế điều lệ công ty. Người xem có thể tra cứu mã số cá nhân của Đặng Đình Thành để đảm bảo quý khách đã giao kết đúng người bằng CMND. Trường hợp Đặng Đình Thành ủy quyền đến tổ chức khác, quý vị hãy check người ủy quyền có phải như quy định không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 3603915080

Công ty đã kinh doanh lúc 2023-05-26 với sự cho phép __?__. Cơ sở sẵn sàng cố gắng đầu tư ở lĩnh vực đã đăng ký cũng như đảm bảo cơ hội cho người dân trong đơn vị và các vùng gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 3603915080

Liên hệ 3603915080 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN

Thông tin hoạt động của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HTN gặp mặt doanh nghiệp ở Tổ 26, ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Tất cả vấn đề có ảnh hưởng đến chúng tôi có thể tiếp xúc tại đây để bảo đảm uy tín rõ ràng.