TRẦN THỊ THANH NHÀN - MST 3800958372

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 14:47:05
TRẦN THỊ THANH NHÀN được cấp mã số thuế 3800958372. Nhằm đảm bảo các giao dịch đầu tư, khách hàng hãy kiểm tra các nội dung trong giấy tờ có đúng với hồ sơ tại đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 03:20 ngày 05 tháng 10 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE TRẦN THỊ THANH NHÀN
Mã số thuế 3800958372
Tình trạng mã số thuế Đang Hoạt Động
Ngày cấp phép 2012-06-14
Tên đầy đủ TRẦN THỊ THANH NHÀN
Đại diện pháp luật Trần Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

TRẦN THỊ THANH NHÀN mếm các bạn ghé thăm. Cơ sở trong doanh nghiệp chuyên mang đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn thời gian qua kể từ lúc thành lập mã số thuế, 3800958372 luôn cống hiến những kết quả vượt mong muốn bởi khu vực. Quý vị hãy tìm thông tin của doanh nghiệp TRẦN THỊ THANH NHÀN từ CANGI.VN để đảm bảo nội dung chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại TRẦN THỊ THANH NHÀN 3800958372

Mừng quý vị ghé địa điểm của doanh nghiệp chúng tôi. Mong đợi sự góp ý do quý vị sẽ làm cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Cơ sở hi vọng đem đến vô số chủ trương làm việc thời điểm gần đây.

Thông tin mã số thuế 3800958372

TRẦN THỊ THANH NHÀN được cấp mã số thuế 3800958372. Nhằm đảm bảo các giao dịch đầu tư, khách hàng hãy kiểm tra các nội dung trong giấy tờ có đúng với hồ sơ tại đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 3800958372

Những giao kết phải có phê duyệt của Trần Thị Thanh Nhàn nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy chế điều lệ công ty. Bạn đọc cần điều tra mã định danh của Trần Thị Thanh Nhàn để đảm bảo quý khách đang làm việc đúng người bằng CCCD. Trường hợp Trần Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho các nhân khác, bạn cũng nên check dữ liệu có phải như quy định hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 3800958372

Trụ sở đã bắt đầu kinh doanh từ 2012-06-14 do __?__. Doanh nghiệp sẽ chắc chắn phát triển vào lĩnh vực đã đăng ký cũng như bảo đảm việc làm đến cộng đồng tại đơn vị cùng các vùng lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 3800958372

Liên hệ 3800958372 TRẦN THỊ THANH NHÀN

Địa chỉ làm việc của TRẦN THỊ THANH NHÀN gửi thư đơn vị ở Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Bình Phước. Tất cả yêu cầu liên quan tới công ty nên tiếp xúc tại đây để bảo đảm xác thực rõ ràng.