CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG - MST 4201979914

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 12:24:43
CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG với mã định danh 4201979914. Để chắc chắn với ký kết làm ăn, độc giả hãy xem xét những dữ liệu tại hợp đồng có giống với hồ sơ trên đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 12:24 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG
Mã số thuế 4201979914
Ngày cấp phép 2023-05-26
Tên đầy đủ CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG
Đại diện pháp luật Nguyễn Xuân Biển
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Số 8 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG xin chào quý vị đến tham quan. Doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp thường cung cấp dịch vụ uy tín suốt kể từ lúc được cấp mã số thuế, 4201979914 luôn cống hiến những giá trị vượt mong đợi cho địa phương. Độc giả hãy tìm thông tin của doanh nghiệp chúng tôi tại hệ thống MST để đảm bảo thông tin chính xác.

Văn phòng làm việc tại CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG 4201979914

Chào quý vị đến địa điểm của công ty chúng tôi. Mong đợi sự đóng góp bởi quý vị sẽ làm cho công ty hoạt động mạnh hơn. Doanh nghiệp luôn đem tới nhiều thời cơ làm việc thời điểm tới đây.

Thông tin mã số thuế 4201979914

CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG với mã định danh 4201979914. Để chắc chắn với ký kết làm ăn, độc giả hãy xem xét những dữ liệu tại hợp đồng có giống với hồ sơ trên đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 4201979914

Mọi hợp đồng đều có phê duyệt bởi Nguyễn Xuân Biển nhằm xác thực tính chuẩn xác bởi quy định pháp luật công ty. Quý vị cần điều tra mã số thuế cá nhân người Nguyễn Xuân Biển nhằm đảm bảo quý khách đã giao kết đúng người bằng CMND. Trong trường hợp người đại diện trao quyền cho người khác, đối tác hãy đối soát người ủy quyền có đúng như điều lệ không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 4201979914

4201979914 đã đăng ký ngày 2023-05-26 với sự cho phép __?__. Cơ sở sẽ cam kết đẩy mạnh vào lĩnh vực được cấp phép và đảm bảo cơ hội cho người dân trong khu vực cùng các nơi liền kề.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 4201979914

Liên hệ 4201979914 CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG

Địa điểm làm việc của CÔNG TY TNHH HƯƠNG BIỂN NHA TRANG liên hệ công ty tại Số 8 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Tất cả đề nghị liên quan tới doanh nghiệp nên gặp trực tiếp nhằm bảo đảm thông tin rõ ràng.