BAN QUẢN LÝ ĐIỆN - MST 5900234578

Cập nhật lần cuối 2023-02-03 15:13:07
BAN QUẢN LÝ ĐIỆN được cấp mã định danh 5900234578. Nhằm an toàn trong giao dịch kinh doanh, độc giả hãy tìm hiểu các thông tin tại hợp đồng có đúng với dữ liệu tại đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 17:42 ngày 02 tháng 07 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE BAN QUẢN LÝ ĐIỆN
Mã số thuế 5900234578
Ngày cấp phép 1997-04-09
Tên đầy đủ BAN QUẢN LÝ ĐIỆN
Đại diện pháp luật Nguyễn Phước Hùng
Địa chỉ đăng ký mã số thuế UBND xã Bình Giáo - - Huyện Chư Prông - Gia Lai.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

BAN QUẢN LÝ ĐIỆN kính chào bạn đến thăm. Công ty cũng là đơn vị chuyên mang đến dịch vụ được lựa chọn thời gian qua tính từ khi đăng ký mã số thuế, 5900234578 có cống hiến những thành quả tốt cho mọi người. Quý vị nên tìm thông tin về cơ sở BAN QUẢN LÝ ĐIỆN từ CANGI nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại BAN QUẢN LÝ ĐIỆN 5900234578

Mừng bạn qua địa điểm của đơn vị chúng tôi. Hi vọng sự góp ý bởi bạn sẽ làm cho đơn vị hoạt động tốt hơn. Cơ sở luôn mang đến những cơ hội làm việc thời điểm tới đây.

Thông tin mã số thuế 5900234578

BAN QUẢN LÝ ĐIỆN được cấp mã định danh 5900234578. Nhằm an toàn trong giao dịch kinh doanh, độc giả hãy tìm hiểu các thông tin tại hợp đồng có đúng với dữ liệu tại đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 5900234578

Mọi ký kết phải có phê duyệt của Nguyễn Phước Hùng mới xác thực tính chuẩn xác bởi quy chế điều lệ công ty. Độc giả có thể điều tra MST cá nhân người Nguyễn Phước Hùng để chắc chắn mình đang làm ăn đúng người bằng chứng minh nhân dân. Trường hợp người đại diện trao quyền cho người khác, quý khách hãy theo dõi dữ liệu có đúng như điều lệ hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 5900234578

5900234578 được gia nhập thị trường ngày 1997-04-09 bởi __?__. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh vào mảng được đăng ký cũng như đảm bảo cơ hội đến người dân trong khu vực cùng các khu lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 5900234578

Liên hệ 5900234578 BAN QUẢN LÝ ĐIỆN

Trụ sở kinh doanh của BAN QUẢN LÝ ĐIỆN gửi thư doanh nghiệp ở UBND xã Bình Giáo - - Huyện Chư Prông - Gia Lai.. Những yêu cầu có liên quan tới chúng tôi nên tiếp xúc tại đây nhằm bảo đảm xác thực đầy đủ.