HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR - MST 5901187634

Cập nhật lần cuối 2023-02-02 21:51:01
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR được cấp MST 5901187634. Để chắc chắn các hợp đồng kinh doanh, khách hàng hãy kiểm tra các thông tin tại giấy tờ có giống với hồ sơ tại đây hay chưa. Được xử lý lần cuối lúc 09:59 ngày 16 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR
Mã số thuế 5901187634
Loại hình doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày cấp phép 2022-03-11
Tên đầy đủ HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR
Đại diện pháp luật Nguyễn Minh Thi
Địa chỉ đăng ký mã số thuế Làng ó Kly - Xã Ia Tôr - Huyện Chư Prông - Gia Lai.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR xin chào bạn đọc tới tham quan. Công ty trong nhóm đơn vị thường mang đến sản phẩm uy tín suốt tính từ khi hoàn thành MST doanh nghiệp, 5901187634 đã đóng góp những kết quả vượt mong đợi bởi khu vực. Độc giả nên tra cứu dữ liệu về đơn vị chúng tôi tại CANGI.VN để đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR 5901187634

Đón quý vị đến địa chỉ của doanh nghiệp chúng tôi. Mong đợi việc góp ý từ quý vị luôn giúp doanh nghiệp hoạt động mạnh hơn. Công ty hi vọng đem đến vô số chủ trương giao kết gần đây.

Thông tin mã số thuế 5901187634

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR được cấp MST 5901187634. Để chắc chắn các hợp đồng kinh doanh, khách hàng hãy kiểm tra các thông tin tại giấy tờ có giống với hồ sơ tại đây hay chưa.

Đại diện pháp luật cho MST 5901187634

Mọi giao kết đều dùng chữ ký của Nguyễn Minh Thi nhằm xác thực tính chuẩn xác theo quy chế điều lệ công ty. Người xem có thể điều tra mã định danh của Nguyễn Minh Thi để chắc chắn quý vị đã làm việc đúng người bằng chứng minh nhân dân. Nếu người đại diện trao quyền cho các nhân khác, đối tác hãy đối soát người được giao có phải theo quy định hay không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 5901187634

5901187634 đã đăng ký ngày 2022-03-11 duyệt bởi __?__. Chúng tôi sẽ chắc chắn phát triển trong lĩnh vực đã đăng ký và tăng cường việc làm đến người lao động tại đơn vị cùng các vùng gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 5901187634

Liên hệ 5901187634 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR

Địa chỉ kinh doanh của HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH IA TÔR gặp mặt đơn vị ở Làng ó Kly - Xã Ia Tôr - Huyện Chư Prông - Gia Lai.. Tất cả đề nghị có ảnh hưởng tới doanh nghiệp có thể trao đổi tại đây để bảo đảm xác thực rõ ràng.