UNG PHO PHO - MST 8741297913

Cập nhật lần cuối 2023-02-02 21:48:01
UNG PHO PHO với mã số thuế 8741297913. Để chắc chắn với hợp đồng làm ăn, bạn hàng hãy tìm hiểu những nội dung tại hợp đồng có giống với hồ sơ ở đây hay không. Được xử lý lần cuối lúc 14:12 ngày 22 tháng 06 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE UNG PHO PHO
Mã số thuế 8741297913
Ngày cấp phép 2022-03-15
Tên đầy đủ UNG PHO PHO
Đại diện pháp luật Ung Pho Pho
Địa chỉ đăng ký mã số thuế 449 Hùng Vương, - Thị trấn Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai.
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

UNG PHO PHO gửi lời chào độc giả ghé thăm. Cơ sở thuộc nhóm đơn vị thường mang đến dịch vụ đạt tiêu chuẩn thời gian qua tính từ khi thành lập MST, 8741297913 đã đóng góp những kết quả ngoài mong muốn của khu vực. Người xem hãy tìm dữ liệu về đơn vị UNG PHO PHO tại CANGI để đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại UNG PHO PHO 8741297913

Chào khách hàng ghé địa chỉ của cơ sở chúng tôi. Mong đợi sự đóng góp bởi khách hàng sẽ làm cho cơ sở hoạt động mạnh hơn. Cơ sở chắc chắn đem đến nhiều thời cơ giao kết trong tương lai.

Thông tin mã số thuế 8741297913

UNG PHO PHO với mã số thuế 8741297913. Để chắc chắn với hợp đồng làm ăn, bạn hàng hãy tìm hiểu những nội dung tại hợp đồng có giống với hồ sơ ở đây hay không.

Đại diện pháp luật cho MST 8741297913

Mọi giao kết đều dùng chữ ký bởi Ung Pho Pho nhằm xác thực tính chuẩn xác theo quy định điều lệ đơn vị. Độc giả nên điều tra mã số thuế cá nhân người Ung Pho Pho nhằm đảm bảo các bạn đang làm ăn đúng người bằng CCCD. Nếu người đại diện ủy quyền cho người khác, bạn hãy kiểm tra người được giao có đúng như điều khoản không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 8741297913

Cơ sở được thành lập ngày 2022-03-15 với sự cho phép __?__. Chúng tôi sẽ cố gắng phát triển với mảng được đăng ký cũng như tăng cường cơ hội cho người lao động tại đây và các vùng gần đây.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 8741297913

Liên hệ 8741297913 UNG PHO PHO

Nơi làm việc của UNG PHO PHO gửi thư công ty ở 449 Hùng Vương, - Thị trấn Chư Prông - Huyện Chư Prông - Gia Lai.. Tất cả yêu cầu có liên quan tới doanh nghiệp có thể gặp tại đây để bảo đảm uy tín rõ ràng.