LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT - MST 8763905604-001

Cập nhật lần cuối 2023-05-26 11:11:24
LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT với chứng nhận thuế 8763905604-001. Để an toàn các hợp đồng kinh doanh, đối tác hãy kiểm tra các thông tin tại biên bản có đúng với dữ liệu ở đây đúng không. Được xử lý lần cuối lúc 11:11 ngày 26 tháng 05 năm 2023 từ trung tâm dữ liệu hồ sơ thuế
MÃ QR HỒ SƠ THUẾ QR CODE LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT
Mã số thuế 8763905604-001
Quản lý thuế bởi Chi cục Thuế TP Dĩ An
Ngày cấp phép 2022-06-28
Tên đầy đủ LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT
Đại diện pháp luật Lê THụY NGUYêN THUYếT
Địa chỉ đăng ký mã số thuế 2/18 khu phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
Thông tin tại đây được xử lý bởi Trung tâm dữ liệu số CANGI phục vụ mục đích tham khảo. Để kiểm tra tính chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Tổng Cục Thuế & Bộ Công Thương.

LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT xin chào bạn đọc ghé tham quan. Công ty thuộc đơn vị chuyên mang đến dịch vụ đạt tiêu chuẩn thời gian qua kể từ khi hoàn thành MST doanh nghiệp, 8763905604-001 luôn đóng góp những thành quả vượt sức tượng tưởng cho địa phương. Quý vị nên tìm dữ liệu của doanh nghiệp chúng tôi từ CANGI.VN nhằm đảm bảo thông tin chuẩn xác.

Văn phòng làm việc tại LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT 8763905604-001

Chào người làm việc ghé địa điểm của doanh nghiệp chúng tôi. Rất mong việc góp ý do người làm việc sẽ giúp doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Cơ sở luôn mang đến các chủ trương làm việc thời điểm tới.

Thông tin mã số thuế 8763905604-001

LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT với chứng nhận thuế 8763905604-001. Để an toàn các hợp đồng kinh doanh, đối tác hãy kiểm tra các thông tin tại biên bản có đúng với dữ liệu ở đây đúng không.

Đại diện pháp luật cho MST 8763905604-001

Những giao kết phải dùng ký tên bởi Lê THụY NGUYêN THUYếT nhằm đảm bảo tính hợp pháp theo quy chế điều lệ công ty. Bạn đọc có thể tra cứu mã số cá nhân của Lê THụY NGUYêN THUYếT nhằm chắc chắn mình đã giao kết đúng người bằng chứng minh nhân dân. Trường hợp Lê THụY NGUYêN THUYếT trao quyền cho người khác, đối tác hãy kiểm tra dữ liệu có đúng theo điều khoản không.

Ngày đăng ký sử dụng mã số thuế 8763905604-001

Trụ sở đã đăng ký ngày 2022-06-28 duyệt bởi __?__. Công ty sẽ cam kết đầu tư vào mảng đã đăng ký cũng như đảm bảo cơ hội đến người lao động tại đơn vị cùng các nơi lân cận.

Liên hệ người quản lý hồ sơ thuế 8763905604-001

Liên hệ 8763905604-001 LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT

Thông tin làm việc của LÊ THỤY NGUYÊN THUYẾT liên hệ đơn vị tại 2/18 khu phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Tất cả vấn đề có liên quan tới công ty vui lòng trao đổi tại đây nhằm bảo đảm uy tín đầy đủ.