Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình

Hôm nay, ngày 24 tháng 07 năm 2024
Vinadev Hi-Tech
Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIO LINH TEXTILES

Mã số thuế 4001259309
Địa chỉ Thôn Tất Viên, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-15

CÔNG TY TNHH Y KHOA BẢO VÂN

Mã số thuế 4001259242
Địa chỉ 65-67-69 Trần Thị Lý, Khu phố số 3, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-15

CÔNG TY TNHH LÊ NHẬT TRANG

Mã số thuế 4001258961
Địa chỉ Tổ 6, Thôn Đồng Thanh Sơn, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-08

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC NGỌC QUANG PHÁT

Mã số thuế 4001258947
Địa chỉ 01 Trần Cao Vân, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-08

CÔNG TY TNHH TM DV ANH THƯ QUẢNG NAM

Mã số thuế 4001261065
Địa chỉ Số 64 Nguyễn Thuật , Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Ngày cấp phép 2023-01-11

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM QUẢNG NAM

Mã số thuế 4001258859
Địa chỉ Tổ 4, Thôn Tú Cẩm, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-04

CÔNG TY TNHH AMAZON XANH

Mã số thuế 4001258672
Địa chỉ Tổ 10, Thôn Thanh Ly 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-02

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT DOOR

Mã số thuế 4001258721
Địa chỉ Tổ 3, Thôn Liễu Trì, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-11-02

CÔNG TY TNHH LIGHTNING PRINTING

Mã số thuế 4001258496
Địa chỉ Tổ 4, Thôn Quý Thạnh 1, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-10-28

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN THỊNH

Mã số thuế 4001258376
Địa chỉ 07 Trần Phú, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-10-25

CÔNG TY TNHH TAM ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế 4001257622
Địa chỉ 65 Đường Duy Tân, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-09-29

CÔNG TY TNHH MTV JERRY TRAN

Mã số thuế 4001257301
Địa chỉ 133 Lý Tự Trọng, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-09-20

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HC LASTING

Mã số thuế 4001256146
Địa chỉ 533 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-08-17

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ANH CHIẾN

Mã số thuế 4001255801
Địa chỉ Thôn Thanh Ly 2, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-08-08

CÔNG TY TNHH TMVD DI ĐỘNG XANH

Mã số thuế 4001255576
Địa chỉ 26 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-08-02

NGUYỄN THỊ ĐÀO

Mã số thuế 8769597667
Địa chỉ T� 7, th�n B�nh Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-07-28

NGUYỄN THỊ ĐÀO

Mã số thuế 8769597667-001
Địa chỉ T� 7, th�n B�nh Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-07-28

NGUYỄN THỊ THU LI�U

Mã số thuế 8769601948-001
Địa chỉ T� 7, th�n B�nh Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngày cấp phép 2022-07-28

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN BÌNH GIANG

Mã số thuế 4001255022
Địa chỉ Bình Hòa, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Loại hình doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày cấp phép 2022-07-22

MAI THỊ NGUYỆT

Mã số thuế 8320205096
Địa chỉ Tổ 2, thôn Liễu Trì - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam.
Ngày cấp phép 2022-07-13