Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Vinadev Hi-Tech
Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ KIM SƠN

Mã số thuế 2700948516
Địa chỉ Phố Năm Dân, Thị trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình
Ngày cấp phép 2022-11-16

BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỊ XÃ AYUN PA

Mã số thuế 5901195378
Địa chỉ số 61, đường Phạm Hồng Thái, Phường Sông Bờ, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
Ngày cấp phép 2022-11-09

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU DÂN CƯ TÂY ĐẠI HỌC

Mã số thuế 1602164487
Địa chỉ Căn E, khu A, khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Quản lý thuế bởi Chi cục thuế Tp Long Xuyên
Ngày cấp phép 2022-11-03

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Mã số thuế 5200934510
Địa chỉ Tổ dân phố 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-31

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN

Mã số thuế 5200934461
Địa chỉ Tổ dân phố số 4, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-31

THANH TRA HUYỆN LỤC YÊN

Mã số thuế 5200934285
Địa chỉ Tổ dân phố 04, Thị trấn Yên Thế, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-31

THANH TRA HUYỆN VĂN YÊN

Mã số thuế 5200934415
Địa chỉ Tổ dân phố số 5, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN YÊN

Mã số thuế 5200934398
Địa chỉ Tổ dân phố số 5, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY TRẤN YÊN

Mã số thuế 5200934366
Địa chỉ Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế 5200934380
Địa chỉ Tổ dân phố 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY TRẤN YẾN

Mã số thuế 5200934373
Địa chỉ Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế 5200934334
Địa chỉ Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

THANH TRA HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế 5200934327
Địa chỉ Tổ dân phố số 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN TRẤN YÊN

Mã số thuế 5200934341
Địa chỉ Tổ dân phố số 3, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY YÊN BÌNH

Mã số thuế 5200934253
Địa chỉ Tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

THANH TRA HUYỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế 5200934239
Địa chỉ Tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Mã số thuế 5200934221
Địa chỉ Tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái
Ngày cấp phép 2022-10-28

TRẠM CHĂN NUÔI THÚ Y HUYỆN NAM ĐÔNG

Mã số thuế 3301717075
Địa chỉ Tổ dân phố 5, Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Ngày cấp phép 2022-08-18

TRAÊM CHĂN NUÔI VA� THU� Y HUYỆN PHONG ĐIỀN

Mã số thuế 3301717011
Địa chỉ 368 Phò Trạch, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Ngày cấp phép 2022-08-18

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN PHÚ VANG

Mã số thuế 3301717004
Địa chỉ Đường Nguyễn Đức Xuyên, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Ngày cấp phép 2022-08-18