Mèo cảnh

Mèo Tuxedo

 • Xuất xứ Mỹ
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Lông dài, dễ thương
 • Tuổi thọ 12- 15 năm
 • Nặng 3 - 8kg

Mèo Rừng Nauy

 • Xuất xứ Nauy
 • Sinh từ 3 - 8con / lứa
 • Lông dày, dễ thương
 • Tuổi thọ 13- 16 năm
 • Nặng 4.5 - 9kg

Mèo Mỹ lông ngắn

 • Xuất xứ Bắc Mỹ
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Lông ngắn, dày
 • Tuổi thọ 15- 17 năm
 • Nặng 3.5 - 7kg

Mèo Xiêm

 • Xuất xứ Thái Lan
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Dễ thương, tinh nghịch
 • Tuổi thọ 15- 20 năm
 • Nặng 3.5 - 5.5kg

Mèo Abyssinian

 • Xuất xứ Ấn Độ Dương
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Đuôi xù, dễ thương
 • Tuổi thọ 9- 18 năm
 • Nặng 4.5 - 5.8kg

Felis catus

 • Xuất xứ Thổ Nhỹ Kỳ
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Đuôi xù, dễ thương
 • Tuổi thọ 12 - 18 năm
 • Nặng 4 - 6kg

Mèo Ai Cập

 • Xuất xứ Toronto, Canada
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Mèo không có lông
 • Tuổi thọ 13- 20 năm
 • Nặng 2 - 3.6kg

Mèo Munchkin

 • Xuất xứ Hoa Kỳ
 • Sinh từ 3 - 5con / lứa
 • Mèo mắt xanh, dễ thương
 • Tuổi thọ 10 - 12 năm
 • Nặng 2 - 3.6kg

Mèo Russian Blue

 • Xuất xứ Nga
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Mèo mắt xanh, dễ thương
 • Tuổi thọ 10 - 16 năm
 • Nặng 3 - 5kg

Mèo Ragdoll

 • Xuất xứ Riverside, Hoa Kỳ
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu trắng, dễ thương
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 3 - 8kg

Mèo Anh Lông Ngắn

 • Xuất xứ Vương Quốc Anh
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu xám xanh, màu đồngg dễ thương
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 4 - 8.5kg

Mèo Siberian

 • Xuất xứ Nga
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Xinh đẹp, thông minh
 • Tuổi thọ 10 - 18 năm
 • Nặng 3.5 - 9kg

Mèo Somali

 • Xuất xứ từ Hoa Kỳ
 • Sinh từ 5 - 8 con / lứa
 • Lông dài, nhanh nhẹn
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 3 - 6kg

Mèo Khao Manee

 • Xuất xứ BangKok, Thái Lan
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu trắng, dễ thương
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 4 - 6kg

Mèo Savannah

 • Xuất xứ Hoa Kỳ
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu lông báo
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 6 - 12kg

Mèo cảnh