Mèo cảnh

Mèo Scottish

 • Xuất xứ Vương Quốc Anh
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu lông, tai cụp
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 3 - 5kg

Mèo Birman

 • Xuất xứ Miến Điện, Pháp
 • Sinh từ 2 - 3con / lứa
 • Lông dài, thông minh
 • Tuổi thọ 14 - 16 năm
 • Nặng 2 - 6kg

Mèo Maine Coon

 • Xuất xứ Hoa Kỳ
 • Sinh từ 2 - 3con / lứa
 • Lông dài và màu đa dạng
 • Tuổi thọ 14 - 16 năm
 • Nặng 2 - 6kg

Mèo Anh Lông Dài

 • Xuất xứ Vương Quốc Anh
 • Sinh từ 2 - 3con / lứa
 • Lông dài và màu đa dạng
 • Tuổi thọ 14 - 16 năm
 • Nặng 2 - 5kg

Mèo Ba Tư

 • Xuất xứ Nga, Xibia
 • Sinh từ 2 - 5con / lứa
 • Màu lông đẹp, mũi ngắn
 • Tuổi thọ 10 - 15 năm
 • Nặng 3 - 5kg

Mèo Bengal

 • Xuất xứ Hoa Kỳ
 • Sinh từ 2 - 3con / lứa
 • Màu lông sặc sỡ,
 • Tuổi thọ 14 - 16 năm
 • Nặng 4 - 7kg