CANGI.VN
Hệ thống ứng dụng

CANGI đã và đang nỗ lực để phát triển những hệ thống mang tính cốt lõi nhằm phục vụ tới 86% người dùng internet trên toàn quốc với sự trải nghiệm tuyệt vời! Chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp về những ứng dụng đã phát hành cũng như gợi ý phát triển các ứng dụng mà người dùng tại Việt Nam đang quan tâm và yêu cầu triển khai.