APPS CONNECT ERROR


Lỗi kết nối nội bộ đang quá tải vì số lượng người dùng vượt quá ngưỡng xử lý của hệ thống. Các bạn lập trình viên đang làm việc chăm chỉ để xử lý vấn đề này trong thời gian sớm nhất. CANGI.VN xin lỗi bạn vì sự bất tiện này!

Sự cố đang xảy ra tại https://cangi.vn/xo-so/huong-dan-doi-so-trung-xo-so-mien-nam-ca1041