Ống thở dưới nước

TOP mẫu ống thở lặn ống thở cao cấp chống tràn cùng hệ thống van xả thoát nước nhanh tiện lợi. Các mẫu ống thở bơi lặn dưới nước phục vụ nhu cầu ngắm biển dưới mặt nước kết hợp với những mẫu kính bơi kính lặn

Ống thở SN36-SV

 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Thở dễ dàng
 • Công nghệ chống mỏi hàm
 • Độ dẻo cao
 • Phù hợp lặn tự do, ngắm cảnh
Ống thở dưới nước SN36-SV giá rẻ
300,000 250,000

Ống thở SN36-W

 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Thở dễ dàng
 • Công nghệ chống mỏi hàm
 • Độ dẻo cao
 • Phù hợp lặn tự do, ngắm cảnh
Ống thở dưới nước SN36-W giá rẻ
300,000 250,000

Ống thở SN36-BS

 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Thở dễ dàng
 • Công nghệ chống mỏi hàm
 • Độ dẻo cao
 • Phù hợp lặn tự do, ngắm cảnh
Ống thở dưới nước SN36-BS giá rẻ
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-BS-BK

 • Phù hợp bơi tự do, ngắm cảnh
 • Chống ngợp tràn
 • Hệ thống xả đáy nhanh
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
Ống thở dưới nước SN60-BS-BK có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở SNK8-W

 • Có van xả nhanh
 • Đầu che chống ngợp tràn
 • Sử dụng nhựa nguyên sinh
 • Chống mỏi miệng khi dùng
Ống thở dưới nước SNK8-W giá rẻ
200,000 150,000

Ống thở SNK8-NY

 • Thoát nước nhanh với van xả
 • Chống ngợp với đầu lọc sơ cấp
 • Sử dụng nhựa nguyên sinh
 • Chống mỏi miệng khi dùng
Ống thở dưới nước SNK8-NY giá rẻ
200,000 150,000

Ống thở SNK8-CB

 • Có van xả nhanh
 • Đầu che chống ngợp tràn
 • Sử dụng nhựa nguyên sinh
 • Chống mỏi miệng khi dùng
Ống thở dưới nước SNK8-CB giá rẻ
200,000 150,000

Ống thở SNK8-BK

 • Xả nước tràn nhanh chóng
 • Đầu che chống ngợp tràn
 • Sử dụng nhựa nguyên sinh
 • Chống mỏi miệng khi dùng
Ống thở dưới nước SNK8-BK giá rẻ
200,000 150,000

Ống thở SN36-MB

 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Thở dễ dàng
 • Công nghệ chống mỏi hàm
 • Độ dẻo cao
 • Phù hợp lặn tự do, ngắm cảnh
Ống thở dưới nước SN36-MB giá rẻ
300,000 250,000

Ống thở SN36-GN

 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Thở dễ dàng
 • Công nghệ chống mỏi hàm
 • Độ dẻo cao
 • Phù hợp lặn tự do, ngắm cảnh
Ống thở dưới nước SN36-GN giá rẻ
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-W

 • Công nghệ chống tràn
 • Van xả đáy nhanh chóng
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Chống mỏi hàm khi sử dụng
Ống thở dưới nước SN60-W có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-PR

 • Chống dị ứng, chống mỏi
 • Công nghệ chống tràn
 • Van xả đáy nhanh chóng
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
Ống thở dưới nước SN60-PR có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-NY

 • Van xả thoát nước nhanh
 • Công nghệ chống tràn
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Chống mỏi hàm khi sử dụng
Ống thở dưới nước SN60-NY có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-HP

 • Van thoát nước linh hoạt
 • Công nghệ chống tràn độc quyền
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Chống mỏi hàm khi sử dụng
Ống thở dưới nước SN60-HP có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-CT

 • Hệ thống chống tràn độc quyền
 • Van xả đáy thoát nước
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Chống mỏi khi sử dụng
Ống thở dưới nước SN60-CT có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-CO

 • Công nghệ chống tràn
 • Van xả đáy nhanh chóng
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Chống mỏi khi sử dụng
Ống thở dưới nước SN60-CO có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-CB

 • Dễ tích hợp kính lặn
 • Công nghệ chống tràn
 • Van xả đáy nhanh chóng
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
Ống thở dưới nước SN60-CB có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Ống thở dưới nước SN60-BS-PR

 • Công nghệ chống tràn
 • Van xả đáy nhanh chóng
 • Nhựa nguyên sinh cao cấp
 • Tích hợp bộ đồ lặn dễ dàng
Ống thở dưới nước SN60-BS-PR có bộ bảo vệ và van thoát
300,000 250,000

Bán ống thở lặn dưới nước chính hãng giá tốt

DMCA.com Protection Status