Bói bài công danh sự nghiệp

Công danh và sự nghiệp của bạn trong 24 giờ tới sẽ ra sao sẽ được giải đáp ngay trong mục bói bài công danh sự nghiệp. Thành tâm xin quẻ lá bài công danh sự nghiệp trong hôm nay với điều linh ứng trong 24 giờ cho cả nam và nữ. Thực hiện xáo bài 9 lần với nữ và 7 lần cho nam. Công danh đi trước, tài lộc đi sau. Nếu bạn đã thực hiện bói tài lộc rồi thì không nên sử dụng bói công danh trong lúc này để tránh nhiễu loạn tín hiệu linh ứng trong ngày hôm nay.
 • Bạn là
 • Bấm để xáo bài
 • Bấm xáo bài lần 2
 • Bấm xáo bài lần 3
 • Bấm xáo bài lần 4
 • Bấm xáo bài lần 5
 • Bấm xáo bài lần 6
 • Bấm xáo bài lần 7
 • Bấm xáo bài lần 8
 • Bấm xáo bài lần 9
 • Đang xử lý...
 • Xem bói lá bài Át cơ - xì cơ
 • Xem bói lá bài Át rô - xì rô
 • Xem bói lá bài Át chuồn - xì tép - xì nhép
 • Xem bói lá bài Át bích - xì bích
 • Xem bói lá bài Hai cơ
 • Xem bói lá bài Hai rô
 • Xem bói lá bài Hai chuồn
 • Xem bói lá bài Hai bích
 • Xem bói lá bài Ba cơ
 • Xem bói lá bài Ba rô
 • Xem bói lá bài Ba chuồn
 • Xem bói lá bài Ba bích
 • Xem bói lá bài Bốn cơ
 • Xem bói lá bài Bốn rô
 • Xem bói lá bài Bốn chuồn
 • Xem bói lá bài Bốn bích
 • Xem bói lá bài Năm cơ
 • Xem bói lá bài Năm rô
 • Xem bói lá bài Năm chuồn
 • Xem bói lá bài Năm bích
 • Xem bói lá bài Sáu cơ
 • Xem bói lá bài Sáu rô
 • Xem bói lá bài Sáu chuồn
 • Xem bói lá bài Sáu bích
 • Xem bói lá bài Bảy cơ
 • Xem bói lá bài Bảy rô
 • Xem bói lá bài Bảy chuồn
 • Xem bói lá bài Bảy bích
 • Xem bói lá bài Tám cơ
 • Xem bói lá bài Tám rô
 • Xem bói lá bài Tám chuồn
 • Xem bói lá bài Tám bích
 • Xem bói lá bài Chín cơ
 • Xem bói lá bài Chín rô
 • Xem bói lá bài Chín chuồn
 • Xem bói lá bài Chín bích
 • Xem bói lá bài Mười cơ
 • Xem bói lá bài Mười rô
 • Xem bói lá bài Mười chuồn
 • Xem bói lá bài Mười bích
 • Xem bói lá bài J cơ - bồi cơ
 • Xem bói lá bài J rô - bồi rô
 • Xem bói lá bài J chuồn - bồi chuồn
 • Xem bói lá bài J bích - bồi bích
 • Xem bói lá bài Q cơ - Đầm cơ
 • Xem bói lá bài Q rô - đầm rô
 • Xem bói lá bài Q chuồn - đầm tép
 • Xem bói lá bài Q bích - đầm bích
 • Xem bói lá bài K cơ - già rô
 • Xem bói lá bài K rô - già rô
 • Xem bói lá bài K chuồn - già tép
 • Xem bói lá bài K bích - già bích

Cuộn xuống để xem kết quả bói bài của bạn ngày hôm nay

Quẻ bói bài công danh linh nghiệm tới 12:10, ngày 29-02-2024

{name}: {content}
Thông tin thêm:

Bói bài công danh sự nghiệp hôm nay linh ứng ngay