Trong quá trình vận hành vừa qua đã có một số vấn đề phát sinh nên xổ số CANGI sẽ giảm thời gian dự đoán kết quả xổ số sớm trước 04 ngày xuống còn 01 ngày kể từ ngày 15/10/2022

Giảm thời gian dự đoán xổ số xuống còn 01 ngày

Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ xổ số CANGI trong thời gian vừa qua với hệ thống dự đoán xổ số sớm. Tuy nhiên, vì một số lý do trong việc vận hành cũng như đưa ra dự đoán sớm như thời gian vừa qua lên đến 04 ngày đã phát sinh nhiều vấn đề. Chính vì vậy, xổ số CANGI sẽ giảm thời gian công bố thông tin dự đoán xuống còn 01 ngày trước giờ quay số chính thức.

Cụ thể như sau

  • Trước thời điểm ngày 13/10/2022, xổ số CANGI luôn cung cấp số liệu dự đoán trước 04 ngày. Ví dụ, ngày 13/10/2022 thực hiện quay số trực tiếp thì sau khi có kết quả, hệ thống sẽ tự động tính toán và đưa ra gợi ý sớm cho các ngày 14, 15, 16/10/2022.
  • Kể từ ngày 15/10/2022, hệ thống chỉ đưa ra dự đoán kết quả cho các đài xổ ngày tiếp theo. Ví dụ, ngày 16/10/2022 sau khi có kết quả chính thức thì hệ thống chỉ đưa ra gợi ý cho các đài mở thưởng ngày 17/10/2022. Không có gợi ý các ngày 18, 19, 20 như trước đây.

Rất mong mọi người vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ hệ thống dự đoán xổ số CANGI!

Danh mục tham khảo