Đột nhiên ù tai có thể là điềm báo cho bạn biết trước điều gì đó sắp xảy ra với bạn trong vòng 24 giờ tới. Đây là sự linh cảm từ cung phúc đức đang muốn thông báo với bạn điều gì đó và hãy xem ý nghĩa theo từng thời điểm.

Xem bói điềm báo ù tai

Xem bói linh cảm điềm báo ù tai