XSBTH - Xổ Số Bình Thuận - XSMN

Kết quả xổ số Bình Thuận chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 16:15:00 mỗi thứ 5 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Bình Thuận

Chọn ngày
Đặc biệt
764175
Giải nhất
53477
Giải nhì
40327
Giải ba
10409 41563
Giải tư
17342 99425 81532 81861 35890 51158 90750
Giải năm
8003
Giải sáu
1292 7236 1280
Giải bảy
267
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
831043
Giải nhất
18051
Giải nhì
59364
Giải ba
22396 79900
Giải tư
78193 91587 07353 89778 32686 01193 41882
Giải năm
3721
Giải sáu
2161 7479 1576
Giải bảy
478
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
110946
Giải nhất
28150
Giải nhì
98608
Giải ba
56472 23047
Giải tư
26216 23503 77942 44151 61606 34070 54606
Giải năm
6273
Giải sáu
2073 3781 9138
Giải bảy
738
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
398050
Giải nhất
60233
Giải nhì
18490
Giải ba
47390 21379
Giải tư
99405 15171 22470 37739 13839 43180 92056
Giải năm
3652
Giải sáu
0772 5448 9058
Giải bảy
371
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
089436
Giải nhất
41009
Giải nhì
37036
Giải ba
90511 70152
Giải tư
10874 37562 66391 91240 45205 11122 83996
Giải năm
3820
Giải sáu
7101 3944 4833
Giải bảy
653
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
487423
Giải nhất
45605
Giải nhì
21082
Giải ba
16613 76390
Giải tư
21551 91620 04499 05724 90693 88417 99878
Giải năm
5050
Giải sáu
0772 4610 9823
Giải bảy
139
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
461875
Giải nhất
63387
Giải nhì
84488
Giải ba
70423 54361
Giải tư
21161 66263 38131 88505 73645 37353 93034
Giải năm
8931
Giải sáu
2717 5116 9175
Giải bảy
516
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
521804
Giải nhất
95764
Giải nhì
72699
Giải ba
89631 87778
Giải tư
91262 50087 27063 87940 56692 19290 13649
Giải năm
6041
Giải sáu
5656 9173 5941
Giải bảy
152
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
057647
Giải nhất
70045
Giải nhì
91881
Giải ba
93716 68032
Giải tư
41171 97574 18524 02892 21225 34133 56263
Giải năm
6801
Giải sáu
6116 1577 3445
Giải bảy
076
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
646578
Giải nhất
44098
Giải nhì
25102
Giải ba
56126 17917
Giải tư
09445 61345 82334 28624 80469 30899 50529
Giải năm
8128
Giải sáu
4272 5162 4714
Giải bảy
235
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
389053
Giải nhất
06090
Giải nhì
79964
Giải ba
97388 17503
Giải tư
94589 84419 27426 90284 27926 31442 63482
Giải năm
1687
Giải sáu
3326 6335 4281
Giải bảy
527
Giải tám
76
Chọn ngày
Đặc biệt
909255
Giải nhất
00610
Giải nhì
04051
Giải ba
37917 95433
Giải tư
64122 73214 03685 63342 47661 13305 60101
Giải năm
3666
Giải sáu
1047 7366 5019
Giải bảy
311
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
917173
Giải nhất
45059
Giải nhì
87815
Giải ba
42030 80871
Giải tư
08617 55555 06070 23927 81951 21291 59146
Giải năm
7621
Giải sáu
3555 6702 5600
Giải bảy
624
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
111468
Giải nhất
65192
Giải nhì
14010
Giải ba
10524 84214
Giải tư
22070 85284 17417 60032 99051 19932 24424
Giải năm
2067
Giải sáu
8964 4275 5353
Giải bảy
916
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
092098
Giải nhất
38264
Giải nhì
51074
Giải ba
87159 15881
Giải tư
59392 35618 80680 96851 24034 10257 03563
Giải năm
6490
Giải sáu
0079 3487 5199
Giải bảy
543
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
199178
Giải nhất
58061
Giải nhì
12990
Giải ba
88353 00745
Giải tư
19838 72664 86907 10196 33837 86516 04524
Giải năm
2715
Giải sáu
6499 5687 9014
Giải bảy
714
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
604114
Giải nhất
49803
Giải nhì
40524
Giải ba
67104 05303
Giải tư
32612 88392 67380 93354 21351 27357 26271
Giải năm
3063
Giải sáu
8614 7851 7376
Giải bảy
042
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
232218
Giải nhất
37648
Giải nhì
31945
Giải ba
58503 83378
Giải tư
64822 58160 59631 49724 26053 63726 51946
Giải năm
7324
Giải sáu
5531 0999 7090
Giải bảy
042
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
236644
Giải nhất
90567
Giải nhì
37062
Giải ba
90396 84841
Giải tư
28201 86761 09133 73211 69726 61110 83613
Giải năm
8927
Giải sáu
4220 7713 6372
Giải bảy
381
Giải tám
24
Chọn ngày
Đặc biệt
640135
Giải nhất
98848
Giải nhì
04352
Giải ba
18518 94813
Giải tư
29255 64309 55066 55474 80656 54789 72746
Giải năm
1433
Giải sáu
3389 8523 2236
Giải bảy
067
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
378042
Giải nhất
73287
Giải nhì
73710
Giải ba
28558 42682
Giải tư
02117 40200 11177 20193 29254 09338 20758
Giải năm
8215
Giải sáu
1834 7494 1966
Giải bảy
663
Giải tám
51
Chọn ngày
Đặc biệt
036672
Giải nhất
76594
Giải nhì
70775
Giải ba
13097 59456
Giải tư
79809 69116 76226 55681 42352 25091 57340
Giải năm
6812
Giải sáu
2573 5186 0378
Giải bảy
866
Giải tám
56
Chọn ngày
Đặc biệt
440134
Giải nhất
78766
Giải nhì
59095
Giải ba
12668 94656
Giải tư
77540 13831 19083 27455 76375 04204 55725
Giải năm
7684
Giải sáu
4136 1489 4558
Giải bảy
021
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
751294
Giải nhất
55452
Giải nhì
44057
Giải ba
18593 11385
Giải tư
05917 99532 44956 07801 20815 23335 24229
Giải năm
5321
Giải sáu
6206 7546 2074
Giải bảy
134
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
409565
Giải nhất
02681
Giải nhì
14981
Giải ba
96566 24769
Giải tư
72903 09061 17777 83014 68710 61096 89825
Giải năm
8392
Giải sáu
7083 1180 8544
Giải bảy
168
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
590547
Giải nhất
99337
Giải nhì
57832
Giải ba
05232 15431
Giải tư
86623 85228 99304 10526 51951 30995 66815
Giải năm
9813
Giải sáu
4793 4719 6531
Giải bảy
651
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
054219
Giải nhất
23227
Giải nhì
13753
Giải ba
91620 89802
Giải tư
12962 86640 18525 96573 29084 20165 76786
Giải năm
2767
Giải sáu
2433 2579 9797
Giải bảy
864
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
872800
Giải nhất
66355
Giải nhì
89451
Giải ba
75877 14568
Giải tư
52909 74607 90753 47735 39616 84447 38187
Giải năm
6196
Giải sáu
8447 2159 9721
Giải bảy
713
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
142953
Giải nhất
83421
Giải nhì
79942
Giải ba
43891 41965
Giải tư
92074 50451 20188 74153 10390 05856 81593
Giải năm
6260
Giải sáu
9721 9995 8176
Giải bảy
291
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
188545
Giải nhất
71242
Giải nhì
14921
Giải ba
76826 36991
Giải tư
62160 46361 14986 29667 88806 28867 45660
Giải năm
0133
Giải sáu
8765 0263 7735
Giải bảy
391
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
108873
Giải nhất
08015
Giải nhì
73084
Giải ba
08881 04149
Giải tư
49157 00633 13083 22099 30530 23975 19559
Giải năm
3175
Giải sáu
0536 2071 6188
Giải bảy
662
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
094515
Giải nhất
91695
Giải nhì
22682
Giải ba
17807 12946
Giải tư
12941 19557 15532 27898 42047 94122 89114
Giải năm
8516
Giải sáu
8973 1659 7035
Giải bảy
305
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
504436
Giải nhất
31495
Giải nhì
55241
Giải ba
40217 31424
Giải tư
08852 95624 15354 58153 25330 43790 23963
Giải năm
3853
Giải sáu
5292 7927 9124
Giải bảy
020
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
679428
Giải nhất
88241
Giải nhì
36481
Giải ba
83407 49000
Giải tư
83079 20792 38628 62196 10747 68989 45726
Giải năm
5851
Giải sáu
6725 2076 1551
Giải bảy
364
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
847213
Giải nhất
64142
Giải nhì
17093
Giải ba
18268 92109
Giải tư
72144 38452 48732 98803 38114 17721 93466
Giải năm
6333
Giải sáu
1229 4674 8760
Giải bảy
512
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
052074
Giải nhất
59967
Giải nhì
99401
Giải ba
44503 57885
Giải tư
24696 37426 10714 34496 64351 03528 58762
Giải năm
9294
Giải sáu
2533 5900 1624
Giải bảy
344
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
828571
Giải nhất
06416
Giải nhì
52582
Giải ba
14913 41611
Giải tư
51514 21180 15621 26460 05222 80863 77332
Giải năm
7417
Giải sáu
5403 6166 1020
Giải bảy
569
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
905511
Giải nhất
48449
Giải nhì
70792
Giải ba
14122 20594
Giải tư
98857 75943 07206 30169 92323 92056 01620
Giải năm
3875
Giải sáu
3071 0535 6263
Giải bảy
144
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
840109
Giải nhất
78964
Giải nhì
05003
Giải ba
22804 48969
Giải tư
58506 73537 97578 20354 82940 87363 12182
Giải năm
6077
Giải sáu
8672 2853 5274
Giải bảy
506
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
469636
Giải nhất
37631
Giải nhì
29317
Giải ba
99396 10484
Giải tư
06864 54246 36056 11351 91436 63647 39146
Giải năm
2013
Giải sáu
0788 9434 8265
Giải bảy
440
Giải tám
19

XSBTH - Xổ Số Bình Thuận - XSMN

Sổ số kiến thiết "ích nước lợi nhà" slogan mà ai cũng biết đến. Cùng với sự cho phép của nhà nước và nhu cầu tham gia tìm kiếm sự may mắn của mọi người mà ngành xổ số kiến thiết đua nhau phát triển, nhiều hình thức, nhiều cấp bậc giải thưởng... Và mỗi địa phương đều có, vùng miền đều có. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hệ thống cập nhật kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận hôm nay nhé

Tra cứu kết quả xổ số Bình Thuận như thế nào?

Xổ số Bình Thuận

Để tra cứu kqxs Bình Thuận hôm nay các bạn không cần phải làm thủ công như trước nữa như: dò số bằng giấy hay ngồi chờ giờ các đài quay giải qua tivi hoặc đài radio, không những lâu lại còn mất nhiều thì giờ.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ mạng di động việc phát triển các trang web tra cứu kết quả xổ số ngày càng nhiều. Đến với website tra cứu kết quả sổ số kiến thiết của chúng tôi, người chơi có thể tra cứu kết quả của ngày hôm trước bất cứ lúc nào, thuận tiện nhanh chóng

Cùng với đó là sự kết hợp với việc quay phát trực tiếp xổ số miền nam, quá trình quay số các giải trên nền tảng di động, mọi người có thể tra kết quả bất kỳ nơi nào mà không cần phải ngồi trước màn hình ti vi.

Xổ số Bình Thuận

Website tra cứu sổ số kiến thiết của chúng tôi cung cấp cho người chơi đầy đủ thông tin cho người chơi kho lưu trữ các ngày mở thưởng trước đó của các đài mọi người chỉ cần chọn mục mình cần là sẽ có tất cả.

Giờ quay thưởng xổ số đài Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h15’ các bạn chỉ cần truy cập ngay vào website để theo dõi trực tiếp vừa chính xác và nhanh chóng, thật ơn giản phải không. Website tra cứu kqxs kiến thiết của chúng tôi chắc chắn không làm bạn thất vọng. Chúc các bạn may mắn trong mọi lần chơi !