XSBP - Xổ Số Bình Phước - XSMN

Kết quả XSBP hôm nay với thông tin trực tiếp xổ số Bình Phước kết hợp đầy đủ dữ liệu nhanh chóng và chuẩn xác được đồng bộ từ trung tâm dữ liệu hàng đầu tuần này

Xổ Số Bình Phước

Chọn ngày
Đặc biệt
504117
Giải nhất
65906
Giải nhì
09340
Giải ba
93696 77713
Giải tư
50182 55405 27938 21191 68878 92633 33117
Giải năm
6315
Giải sáu
9829 7846 0642
Giải bảy
869
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
227867
Giải nhất
79242
Giải nhì
97802
Giải ba
70022 96397
Giải tư
60787 02135 76271 79663 91569 59015 28289
Giải năm
7883
Giải sáu
7409 2342 3283
Giải bảy
534
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
298285
Giải nhất
20269
Giải nhì
04322
Giải ba
71051 21890
Giải tư
62494 27771 23229 79164 76789 22488 78763
Giải năm
9246
Giải sáu
3593 7028 8932
Giải bảy
947
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
728076
Giải nhất
16318
Giải nhì
79727
Giải ba
20152 23000
Giải tư
90552 25195 90001 20493 08112 60851 32174
Giải năm
4078
Giải sáu
9163 6151 2750
Giải bảy
698
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
947492
Giải nhất
00910
Giải nhì
13731
Giải ba
17645 31769
Giải tư
23182 14054 18648 22118 53909 73388 42149
Giải năm
0470
Giải sáu
5962 5389 8301
Giải bảy
068
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
306581
Giải nhất
90328
Giải nhì
48840
Giải ba
75264 26302
Giải tư
68572 29424 95937 38291 28351 12949 21111
Giải năm
1290
Giải sáu
4197 4678 7389
Giải bảy
007
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
954335
Giải nhất
39765
Giải nhì
26720
Giải ba
42204 82540
Giải tư
48448 99355 67995 36866 70618 05687 65225
Giải năm
1163
Giải sáu
7106 0918 2497
Giải bảy
795
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
521110
Giải nhất
50690
Giải nhì
67330
Giải ba
49788 38172
Giải tư
66785 70938 37944 92048 56170 12089 17152
Giải năm
5211
Giải sáu
3921 5140 1502
Giải bảy
592
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
299394
Giải nhất
17091
Giải nhì
38230
Giải ba
65654 65553
Giải tư
19290 68808 68881 30108 24395 71190 00981
Giải năm
8456
Giải sáu
1971 8495 9544
Giải bảy
288
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
895073
Giải nhất
86901
Giải nhì
16548
Giải ba
25925 38189
Giải tư
12269 41483 47115 16513 61919 09203 00323
Giải năm
8423
Giải sáu
5344 1659 7662
Giải bảy
417
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
758268
Giải nhất
18839
Giải nhì
32874
Giải ba
84245 91437
Giải tư
69506 59777 56573 09993 68828 02187 44908
Giải năm
3555
Giải sáu
1175 1936 3445
Giải bảy
815
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
194060
Giải nhất
09932
Giải nhì
28271
Giải ba
96131 05715
Giải tư
54910 50840 91768 16899 35444 07850 73881
Giải năm
9604
Giải sáu
4723 7669 1450
Giải bảy
363
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
832894
Giải nhất
50229
Giải nhì
78804
Giải ba
05111 91159
Giải tư
99726 64676 59641 21241 15351 60925 62175
Giải năm
9362
Giải sáu
3883 7086 0786
Giải bảy
534
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
260764
Giải nhất
83560
Giải nhì
39548
Giải ba
25676 33457
Giải tư
17027 41806 57479 31004 49520 14489 34515
Giải năm
8193
Giải sáu
6487 4668 4134
Giải bảy
337
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
077541
Giải nhất
44289
Giải nhì
43750
Giải ba
90662 90422
Giải tư
73916 60397 59958 28443 19066 21412 77934
Giải năm
4396
Giải sáu
7255 6741 8705
Giải bảy
254
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
835001
Giải nhất
00704
Giải nhì
31457
Giải ba
09166 21680
Giải tư
69254 39263 74349 06259 63801 52429 12490
Giải năm
5303
Giải sáu
8880 5757 0666
Giải bảy
900
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
461337
Giải nhất
07986
Giải nhì
15456
Giải ba
87402 58041
Giải tư
59202 45213 84526 98872 22516 79091 91950
Giải năm
8349
Giải sáu
8882 3161 8042
Giải bảy
877
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
968129
Giải nhất
74983
Giải nhì
24574
Giải ba
50650 09420
Giải tư
42522 42466 33834 83372 55141 93164 98415
Giải năm
2929
Giải sáu
2942 2239 4263
Giải bảy
756
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
333938
Giải nhất
82051
Giải nhì
50568
Giải ba
06712 28060
Giải tư
51048 44360 83128 92362 58651 55615 88794
Giải năm
8209
Giải sáu
3514 5994 3695
Giải bảy
995
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
856501
Giải nhất
87238
Giải nhì
89425
Giải ba
38582 99409
Giải tư
61178 51198 56857 62881 08593 51364 52047
Giải năm
1116
Giải sáu
1571 2191 4252
Giải bảy
272
Giải tám
32
Chọn ngày
Đặc biệt
084418
Giải nhất
72392
Giải nhì
01762
Giải ba
28717 70512
Giải tư
40579 09802 66622 18654 33590 42581 91952
Giải năm
7673
Giải sáu
6917 2757 5996
Giải bảy
639
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
281019
Giải nhất
86715
Giải nhì
93972
Giải ba
85464 03853
Giải tư
98111 97004 23526 46654 41210 17112 16859
Giải năm
1286
Giải sáu
4068 0628 6267
Giải bảy
668
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
473083
Giải nhất
84127
Giải nhì
06312
Giải ba
24235 11063
Giải tư
55151 14388 82853 95014 19625 44054 51057
Giải năm
7354
Giải sáu
6188 9801 7489
Giải bảy
909
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
564502
Giải nhất
45850
Giải nhì
95239
Giải ba
24210 71037
Giải tư
19260 82310 67427 23355 17210 51271 23820
Giải năm
3105
Giải sáu
3308 1214 2004
Giải bảy
409
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
554461
Giải nhất
35432
Giải nhì
89261
Giải ba
97461 36883
Giải tư
44706 26286 93539 48071 26850 62072 25415
Giải năm
5653
Giải sáu
2885 1745 9080
Giải bảy
607
Giải tám
32
Chọn ngày
Đặc biệt
475175
Giải nhất
60686
Giải nhì
22093
Giải ba
64150 36254
Giải tư
75079 64223 32245 88618 00135 60681 09954
Giải năm
4325
Giải sáu
4639 9477 0179
Giải bảy
858
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
871775
Giải nhất
37888
Giải nhì
46861
Giải ba
18042 56598
Giải tư
58849 78649 59169 64546 21878 13525 97279
Giải năm
8525
Giải sáu
7347 9778 9298
Giải bảy
333
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
930598
Giải nhất
64432
Giải nhì
67803
Giải ba
67091 93541
Giải tư
91184 14467 64108 08854 13355 80909 96623
Giải năm
3136
Giải sáu
0904 6429 8270
Giải bảy
447
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
159503
Giải nhất
40091
Giải nhì
99932
Giải ba
30345 09437
Giải tư
30631 48311 73969 76377 67085 37958 78052
Giải năm
7250
Giải sáu
5103 5715 8693
Giải bảy
377
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
060842
Giải nhất
31762
Giải nhì
00384
Giải ba
41324 00569
Giải tư
14732 84966 27313 62990 82064 06402 36565
Giải năm
3834
Giải sáu
1979 2603 5579
Giải bảy
178
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
482282
Giải nhất
48528
Giải nhì
03548
Giải ba
07364 16820
Giải tư
01451 28960 76010 72594 67622 22228 52471
Giải năm
6585
Giải sáu
7804 1158 9843
Giải bảy
131
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
064949
Giải nhất
11487
Giải nhì
45904
Giải ba
79400 84881
Giải tư
75909 69877 08001 63437 21347 48151 11778
Giải năm
0955
Giải sáu
4426 4440 8990
Giải bảy
102
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
499979
Giải nhất
41561
Giải nhì
85647
Giải ba
03132 18483
Giải tư
72605 57012 02723 35145 61209 69617 05083
Giải năm
3086
Giải sáu
3260 9169 2010
Giải bảy
694
Giải tám
41
Chọn ngày
Đặc biệt
451359
Giải nhất
33911
Giải nhì
02382
Giải ba
33499 36676
Giải tư
32103 86540 63899 51526 13034 74742 58540
Giải năm
5389
Giải sáu
2210 5338 6459
Giải bảy
700
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
406808
Giải nhất
37286
Giải nhì
37703
Giải ba
13172 15079
Giải tư
44349 32122 98985 71808 00493 81974 15561
Giải năm
8949
Giải sáu
9913 9836 1202
Giải bảy
292
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
489646
Giải nhất
39637
Giải nhì
15579
Giải ba
45780 52279
Giải tư
77182 78870 63113 69093 49320 44672 28922
Giải năm
1126
Giải sáu
6561 7753 7706
Giải bảy
185
Giải tám
81
Chọn ngày
Đặc biệt
443531
Giải nhất
30118
Giải nhì
62108
Giải ba
23081 66758
Giải tư
91951 13713 73169 55733 98889 98226 33454
Giải năm
4944
Giải sáu
7834 7129 7582
Giải bảy
038
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
868753
Giải nhất
00047
Giải nhì
97936
Giải ba
90578 68734
Giải tư
21745 53382 76944 55028 15883 01630 42657
Giải năm
2129
Giải sáu
2600 7377 0759
Giải bảy
729
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
988623
Giải nhất
13421
Giải nhì
70590
Giải ba
49794 47211
Giải tư
13264 85240 56999 13189 53978 60709 35912
Giải năm
2326
Giải sáu
1523 2854 1524
Giải bảy
207
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
106038
Giải nhất
19767
Giải nhì
26793
Giải ba
80118 07287
Giải tư
01856 47748 59733 03831 73265 99475 07531
Giải năm
4606
Giải sáu
4304 4629 7143
Giải bảy
360
Giải tám
44

XSBP - Xổ Số Bình Phước - XSMN

Khả năng kết nối tới trung tâm dữ liệu Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật số của xổ số Bình Phước giúp đồng bộ thông tin nhanh chóng và dễ dàng với trường quay xổ số Bình Phước vào ngày thứ 7 hàng tuần của hệ thống xổ số miền Nam trực tiếp kết quả XSBP đảm bảo thông tin chính xác theo thời gian thực.

Trực tiếp XSBP

Vào lúc 16h10, hệ thống XSMN bắt đầu chuẩn bị và lên bộ số để chuẩn bị cho trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước với sự kiểm soát của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo mọi số liệu minh bạch, chuẩn xác cũng như các nguồn vé số phát hành dư sẽ phải được tiêu hủy để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi trực tiếp quay số Bình Phước.

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số miền Nam

Tất cả mọi giải khi thực hiện trên hệ thống trực tiếp xổ số Bình Phước phải lần lượt thực hiện theo từng con số, quay rõ mặt chữ số và đồng thời đọc từng số tách biệt rõ ràng. Ngoài ra, còn phải ghi âm và ghi hình ngay trong quá trình phát trực tiếp để người dân có thể theo dõi thông qua sóng truyền hình hoặc trực tiếp trên nền tảng xổ số CANGI.

Kết quả xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay

Sau khi kết thúc chương trình trực tiếp xổ số Bình Phước lúc 16h30 thì bắt đầu được các kiểm soát viên kiểm định lại một lần nữa những thông tin đã nhập trên hệ thống so với những dữ liệu đã thực hiện trên trường quay có thật sự khớp chuẩn xác hay chưa.

Sau đó, KQXSBP sẽ được ký duyệt để làm căn cứ trả thưởng cho những người đã mua vé số và đổi số trúng xổ số Bình Phước cho những người sở hữu tờ vé số trúng.

Dự đoán xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Dự đoán XSBP

Thông tin về dự đoán XSBP trực thuộc hệ thống dự đoán XSMN sẽ được xử lý trước giờ quay số mở thưởng theo lịch xổ số khoảng trên 2 tiếng và được chốt lại. Lịch chính thức sẽ bắt đầu từ sau khi có kết quả kỳ này của xổ số Bình Phước để dự đoán xổ số Bình Phước cho kỳ sau.

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số Bình Phước hàng ngày

Tuy nhiên, quá trình soi cầu XSBP sẽ có nhiều thay đổi kể từ lúc này tới trước giờ quay để đảm bảo các số liệu có tỉ lệ dự đoán cao nhất, bạn nên theo dõi vào khung giờ từ 16h00 ngày hôm trước đến 14h00 ngày thực hiện trực tiếp XSBP để có số liệu dự đoán cuối cùng của xổ số Bình Phước chuẩn xác nhất.

Mua vé số Bình Phước

mua vé số bình phước
Hình ảnh về khách hàng đang mua vé số Bình Phước

Tất cả các cửa hàng đại lý vé số khu vực miền Nam đều kinh doanh mua bán vé số Bình Phước tại các mặt tiền lớn đồng thời sẽ cung cấp thêm thông tin về hệ thống mua vé số online của xổ số Bình Phước nên bạn sẽ dễ dàng đặt vé cho mình thông qua số điện thoại cá nhân.

Giá vé xổ số Bình Phước là 10.000 vnđ theo tiêu chuẩn của bộ tài chính Việt Nam. Vì vậy, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 10 nghìn đồng / tờ vé số khi mua vé số online hoặc tại đại lý của xổ số Bình Phước nói riêng và xổ số miền Nam nói chung. Ngoài ra, các chính sách chiết khấu vé số cho các cửa hàng đại lý bán sỉ vé số cũng sẽ được giảm theo tỉ lệ nhất định tùy hạng mức cam kết.

Đổi số trúng xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Xổ số Bình Phước thứ 7

Hầu như đại lý nào đã bán vé số thì đều thực hiện đổi số trúng tùy theo mốc thưởng mà sẽ nhận đổi nhanh hay đổi chậm nhằm đảm bảo tính chính xác, đáp ứng kỳ vọng của người dân khi sử dụng dịch vụ xổ số Bình Phước khu vực xổ số miền Nam nói chung.