XSBP - Xổ Số Bình Phước - XSMN

Kết quả XSBP hôm nay với thông tin trực tiếp xổ số Bình Phước kết hợp đầy đủ dữ liệu nhanh chóng và chuẩn xác được đồng bộ từ trung tâm dữ liệu hàng đầu tuần này

Xổ Số Bình Phước

Chọn ngày
Đặc biệt
771469
Giải nhất
42743
Giải nhì
63906
Giải ba
89888 58550
Giải tư
27416 57024 04654 99448 66570 15486 34564
Giải năm
1509
Giải sáu
8248 2262 3901
Giải bảy
852
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
781035
Giải nhất
67117
Giải nhì
39056
Giải ba
39790 96079
Giải tư
89392 23324 84797 20532 34838 37155 82566
Giải năm
5438
Giải sáu
2468 0863 2586
Giải bảy
738
Giải tám
10
Chọn ngày
Đặc biệt
645393
Giải nhất
92924
Giải nhì
26565
Giải ba
23808 45570
Giải tư
89987 15341 52034 41152 15458 88821 04634
Giải năm
1859
Giải sáu
2885 6095 6049
Giải bảy
018
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
151637
Giải nhất
18309
Giải nhì
21613
Giải ba
94816 84934
Giải tư
23333 19335 08524 46109 92782 42537 18027
Giải năm
9477
Giải sáu
5389 0735 5762
Giải bảy
129
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
361140
Giải nhất
21219
Giải nhì
99975
Giải ba
35280 58773
Giải tư
17638 78524 74341 92329 84876 83497 00183
Giải năm
8031
Giải sáu
6799 2440 3702
Giải bảy
105
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
464697
Giải nhất
28535
Giải nhì
49255
Giải ba
90083 23510
Giải tư
08698 74017 38661 06863 10247 33731 37121
Giải năm
5517
Giải sáu
5496 4795 9470
Giải bảy
719
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
070194
Giải nhất
52962
Giải nhì
38602
Giải ba
90820 62347
Giải tư
94673 35464 93506 70304 40437 62265 56411
Giải năm
7506
Giải sáu
5358 8149 0000
Giải bảy
124
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
960451
Giải nhất
72148
Giải nhì
82255
Giải ba
62252 76504
Giải tư
03839 87509 12430 41547 70780 04935 14210
Giải năm
5694
Giải sáu
1375 5721 1422
Giải bảy
308
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
840032
Giải nhất
39687
Giải nhì
41715
Giải ba
75213 32071
Giải tư
34036 37455 95408 11938 55045 87682 32042
Giải năm
6119
Giải sáu
9364 3103 7660
Giải bảy
513
Giải tám
29
Chọn ngày
Đặc biệt
806781
Giải nhất
70309
Giải nhì
90507
Giải ba
21314 80979
Giải tư
60786 58993 62234 33757 72202 53079 98110
Giải năm
5971
Giải sáu
8780 7836 9328
Giải bảy
288
Giải tám
41
Chọn ngày
Đặc biệt
490251
Giải nhất
23992
Giải nhì
45481
Giải ba
42499 91177
Giải tư
25728 87625 03270 63885 35744 79993 04348
Giải năm
1005
Giải sáu
5372 0213 2642
Giải bảy
330
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
988650
Giải nhất
94022
Giải nhì
27275
Giải ba
84990 49915
Giải tư
12848 72494 89014 94074 75406 33161 55764
Giải năm
1109
Giải sáu
5134 4743 1879
Giải bảy
714
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
881827
Giải nhất
63807
Giải nhì
60717
Giải ba
67548 13482
Giải tư
51542 80429 93168 44104 02917 66577 71500
Giải năm
1328
Giải sáu
3972 5072 7235
Giải bảy
367
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
911899
Giải nhất
39052
Giải nhì
61173
Giải ba
19070 34337
Giải tư
47197 83704 65838 84062 31013 72776 48868
Giải năm
5559
Giải sáu
8413 7490 6687
Giải bảy
816
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
338795
Giải nhất
21360
Giải nhì
35705
Giải ba
88716 82871
Giải tư
95100 98768 40164 62704 05527 10019 54963
Giải năm
7636
Giải sáu
0462 8499 1051
Giải bảy
368
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
766671
Giải nhất
27606
Giải nhì
35665
Giải ba
06364 95257
Giải tư
51330 01531 55643 51508 44168 17107 04675
Giải năm
9597
Giải sáu
7367 4679 4179
Giải bảy
721
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
479937
Giải nhất
02439
Giải nhì
92067
Giải ba
12872 70047
Giải tư
91742 80051 61808 08970 20182 76263 29106
Giải năm
1341
Giải sáu
2335 6669 0531
Giải bảy
662
Giải tám
10
Chọn ngày
Đặc biệt
940395
Giải nhất
81175
Giải nhì
11666
Giải ba
86546 69814
Giải tư
02078 07875 39531 36616 75861 35479 56218
Giải năm
1539
Giải sáu
6898 9909 8740
Giải bảy
077
Giải tám
51
Chọn ngày
Đặc biệt
111359
Giải nhất
84363
Giải nhì
75762
Giải ba
79570 92066
Giải tư
49814 73412 88953 73482 85912 28642 87996
Giải năm
9868
Giải sáu
9574 6156 4347
Giải bảy
859
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
279102
Giải nhất
75736
Giải nhì
41420
Giải ba
41955 13799
Giải tư
58979 24277 48772 88233 46686 72695 93368
Giải năm
7565
Giải sáu
6979 3925 2597
Giải bảy
329
Giải tám
53
Chọn ngày
Đặc biệt
056888
Giải nhất
93070
Giải nhì
51706
Giải ba
26433 13668
Giải tư
96524 46116 03598 88385 04570 34381 39438
Giải năm
8404
Giải sáu
0350 2452 6385
Giải bảy
052
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
029267
Giải nhất
34246
Giải nhì
89537
Giải ba
64743 34971
Giải tư
44460 63389 97439 68416 18481 14867 56618
Giải năm
6561
Giải sáu
1754 1150 5760
Giải bảy
335
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
284420
Giải nhất
80931
Giải nhì
74862
Giải ba
44869 81330
Giải tư
31890 17526 18880 72144 91863 24270 60949
Giải năm
6442
Giải sáu
8994 6797 3368
Giải bảy
604
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
317633
Giải nhất
74296
Giải nhì
22490
Giải ba
35486 42275
Giải tư
22929 65162 10332 35036 82583 04933 20038
Giải năm
0055
Giải sáu
5189 1594 3840
Giải bảy
057
Giải tám
77
Chọn ngày
Đặc biệt
448719
Giải nhất
79309
Giải nhì
01077
Giải ba
02480 78156
Giải tư
03291 13126 24835 25921 80331 94855 42658
Giải năm
4864
Giải sáu
4125 5968 9220
Giải bảy
454
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
172692
Giải nhất
20992
Giải nhì
82883
Giải ba
82183 93623
Giải tư
76142 50598 75746 54264 44507 64995 94794
Giải năm
8225
Giải sáu
3089 0027 7013
Giải bảy
875
Giải tám
69
Chọn ngày
Đặc biệt
517325
Giải nhất
49126
Giải nhì
21218
Giải ba
79156 69891
Giải tư
88624 10153 81295 09589 74894 37663 20112
Giải năm
3760
Giải sáu
8632 0159 2429
Giải bảy
616
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
804467
Giải nhất
82913
Giải nhì
49391
Giải ba
62371 95548
Giải tư
79274 92838 84661 25849 95657 82344 92895
Giải năm
4606
Giải sáu
0506 6970 3343
Giải bảy
385
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
867511
Giải nhất
49392
Giải nhì
49430
Giải ba
05885 10155
Giải tư
84546 92126 03846 32066 34841 38755 36514
Giải năm
2845
Giải sáu
2712 9311 0190
Giải bảy
535
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
071782
Giải nhất
55002
Giải nhì
31072
Giải ba
10687 21025
Giải tư
15867 50776 10251 36615 26051 30389 35071
Giải năm
1438
Giải sáu
1614 1645 7006
Giải bảy
223
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
211233
Giải nhất
76350
Giải nhì
91093
Giải ba
16451 41368
Giải tư
01976 64328 69494 23647 07035 28728 24879
Giải năm
7260
Giải sáu
1416 5657 1050
Giải bảy
825
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
063764
Giải nhất
58083
Giải nhì
36796
Giải ba
66643 53228
Giải tư
32517 05323 50172 94486 39841 03536 00195
Giải năm
5630
Giải sáu
2282 7950 6608
Giải bảy
968
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
290156
Giải nhất
18255
Giải nhì
05885
Giải ba
85757 77822
Giải tư
94878 42844 24182 31307 61967 16483 78227
Giải năm
7817
Giải sáu
7713 6762 9794
Giải bảy
273
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
097415
Giải nhất
23132
Giải nhì
11140
Giải ba
27403 97745
Giải tư
09637 33079 19100 93908 58797 21082 25936
Giải năm
7426
Giải sáu
6542 3844 1131
Giải bảy
930
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
504117
Giải nhất
65906
Giải nhì
09340
Giải ba
93696 77713
Giải tư
50182 55405 27938 21191 68878 92633 33117
Giải năm
6315
Giải sáu
9829 7846 0642
Giải bảy
869
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
227867
Giải nhất
79242
Giải nhì
97802
Giải ba
70022 96397
Giải tư
60787 02135 76271 79663 91569 59015 28289
Giải năm
7883
Giải sáu
7409 2342 3283
Giải bảy
534
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
298285
Giải nhất
20269
Giải nhì
04322
Giải ba
71051 21890
Giải tư
62494 27771 23229 79164 76789 22488 78763
Giải năm
9246
Giải sáu
3593 7028 8932
Giải bảy
947
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
728076
Giải nhất
16318
Giải nhì
79727
Giải ba
20152 23000
Giải tư
90552 25195 90001 20493 08112 60851 32174
Giải năm
4078
Giải sáu
9163 6151 2750
Giải bảy
698
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
947492
Giải nhất
00910
Giải nhì
13731
Giải ba
17645 31769
Giải tư
23182 14054 18648 22118 53909 73388 42149
Giải năm
0470
Giải sáu
5962 5389 8301
Giải bảy
068
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
306581
Giải nhất
90328
Giải nhì
48840
Giải ba
75264 26302
Giải tư
68572 29424 95937 38291 28351 12949 21111
Giải năm
1290
Giải sáu
4197 4678 7389
Giải bảy
007
Giải tám
74

XSBP - Xổ Số Bình Phước - XSMN

Khả năng kết nối tới trung tâm dữ liệu Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật số của xổ số Bình Phước giúp đồng bộ thông tin nhanh chóng và dễ dàng với trường quay xổ số Bình Phước vào ngày thứ 7 hàng tuần của hệ thống xổ số miền Nam trực tiếp kết quả XSBP đảm bảo thông tin chính xác theo thời gian thực.

Trực tiếp XSBP

Vào lúc 16h10, hệ thống XSMN bắt đầu chuẩn bị và lên bộ số để chuẩn bị cho trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước với sự kiểm soát của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo mọi số liệu minh bạch, chuẩn xác cũng như các nguồn vé số phát hành dư sẽ phải được tiêu hủy để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi trực tiếp quay số Bình Phước.

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số miền Nam

Tất cả mọi giải khi thực hiện trên hệ thống trực tiếp xổ số Bình Phước phải lần lượt thực hiện theo từng con số, quay rõ mặt chữ số và đồng thời đọc từng số tách biệt rõ ràng. Ngoài ra, còn phải ghi âm và ghi hình ngay trong quá trình phát trực tiếp để người dân có thể theo dõi thông qua sóng truyền hình hoặc trực tiếp trên nền tảng xổ số CANGI.

Kết quả xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay

Sau khi kết thúc chương trình trực tiếp xổ số Bình Phước lúc 16h30 thì bắt đầu được các kiểm soát viên kiểm định lại một lần nữa những thông tin đã nhập trên hệ thống so với những dữ liệu đã thực hiện trên trường quay có thật sự khớp chuẩn xác hay chưa.

Sau đó, KQXSBP sẽ được ký duyệt để làm căn cứ trả thưởng cho những người đã mua vé số và đổi số trúng xổ số Bình Phước cho những người sở hữu tờ vé số trúng.

Dự đoán xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Dự đoán XSBP

Thông tin về dự đoán XSBP trực thuộc hệ thống dự đoán XSMN sẽ được xử lý trước giờ quay số mở thưởng theo lịch xổ số khoảng trên 2 tiếng và được chốt lại. Lịch chính thức sẽ bắt đầu từ sau khi có kết quả kỳ này của xổ số Bình Phước để dự đoán xổ số Bình Phước cho kỳ sau.

Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số Bình Phước hàng ngày

Tuy nhiên, quá trình soi cầu XSBP sẽ có nhiều thay đổi kể từ lúc này tới trước giờ quay để đảm bảo các số liệu có tỉ lệ dự đoán cao nhất, bạn nên theo dõi vào khung giờ từ 16h00 ngày hôm trước đến 14h00 ngày thực hiện trực tiếp XSBP để có số liệu dự đoán cuối cùng của xổ số Bình Phước chuẩn xác nhất.

Mua vé số Bình Phước

mua vé số bình phước
Hình ảnh về khách hàng đang mua vé số Bình Phước

Tất cả các cửa hàng đại lý vé số khu vực miền Nam đều kinh doanh mua bán vé số Bình Phước tại các mặt tiền lớn đồng thời sẽ cung cấp thêm thông tin về hệ thống mua vé số online của xổ số Bình Phước nên bạn sẽ dễ dàng đặt vé cho mình thông qua số điện thoại cá nhân.

Giá vé xổ số Bình Phước là 10.000 vnđ theo tiêu chuẩn của bộ tài chính Việt Nam. Vì vậy, bạn sẽ chỉ phải trả tối đa 10 nghìn đồng / tờ vé số khi mua vé số online hoặc tại đại lý của xổ số Bình Phước nói riêng và xổ số miền Nam nói chung. Ngoài ra, các chính sách chiết khấu vé số cho các cửa hàng đại lý bán sỉ vé số cũng sẽ được giảm theo tỉ lệ nhất định tùy hạng mức cam kết.

Đổi số trúng xổ số Bình Phước

Xổ số Bình Phước
Xổ số Bình Phước thứ 7

Hầu như đại lý nào đã bán vé số thì đều thực hiện đổi số trúng tùy theo mốc thưởng mà sẽ nhận đổi nhanh hay đổi chậm nhằm đảm bảo tính chính xác, đáp ứng kỳ vọng của người dân khi sử dụng dịch vụ xổ số Bình Phước khu vực xổ số miền Nam nói chung.