XSST - Xổ Số Sóc Trăng - XSMN

Kết quả xổ số Sóc Trăng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 16:15:00 mỗi thứ 4 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Sóc Trăng

Chọn ngày
Đặc biệt
531531
Giải nhất
76555
Giải nhì
35061
Giải ba
94860 88869
Giải tư
39102 51057 06910 39917 45500 00260 18783
Giải năm
5968
Giải sáu
0070 5892 4003
Giải bảy
178
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
107700
Giải nhất
10681
Giải nhì
30522
Giải ba
67141 57308
Giải tư
06614 77309 97900 71857 21347 37940 32311
Giải năm
4812
Giải sáu
3016 0424 5310
Giải bảy
366
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
341328
Giải nhất
33800
Giải nhì
10456
Giải ba
58587 20451
Giải tư
48648 77118 19714 64763 41957 49325 71031
Giải năm
9805
Giải sáu
4846 3103 6959
Giải bảy
298
Giải tám
27
Chọn ngày
Đặc biệt
449099
Giải nhất
05680
Giải nhì
56237
Giải ba
52039 35193
Giải tư
33345 05372 64538 43158 75718 47817 34933
Giải năm
4789
Giải sáu
0371 3032 6281
Giải bảy
672
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
713125
Giải nhất
59251
Giải nhì
29674
Giải ba
07470 09982
Giải tư
06517 62989 36831 16702 27546 72502 88682
Giải năm
8588
Giải sáu
4388 1706 2976
Giải bảy
833
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
300191
Giải nhất
23143
Giải nhì
91041
Giải ba
40365 79773
Giải tư
49398 56869 67163 62838 61625 68834 24377
Giải năm
0486
Giải sáu
7419 0238 6853
Giải bảy
389
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
717533
Giải nhất
39413
Giải nhì
96631
Giải ba
64948 53589
Giải tư
44189 56386 68306 39788 72791 01122 92550
Giải năm
7380
Giải sáu
2636 9447 4415
Giải bảy
754
Giải tám
10
Chọn ngày
Đặc biệt
464744
Giải nhất
75993
Giải nhì
82345
Giải ba
68239 42009
Giải tư
55607 44333 83406 52229 07437 35902 35923
Giải năm
8465
Giải sáu
7660 2841 4924
Giải bảy
248
Giải tám
69
Chọn ngày
Đặc biệt
462624
Giải nhất
37926
Giải nhì
83015
Giải ba
27956 30960
Giải tư
33320 04016 53860 70090 07119 80228 38263
Giải năm
6139
Giải sáu
4910 6292 3578
Giải bảy
054
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
166893
Giải nhất
71254
Giải nhì
47619
Giải ba
36574 18132
Giải tư
50979 37257 63697 01399 63895 65820 56957
Giải năm
5424
Giải sáu
8516 6733 1244
Giải bảy
644
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
827568
Giải nhất
77386
Giải nhì
98928
Giải ba
99727 69058
Giải tư
25836 11771 57291 70216 91103 12485 14507
Giải năm
9086
Giải sáu
4024 7432 3796
Giải bảy
274
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
079202
Giải nhất
26825
Giải nhì
54460
Giải ba
65583 08874
Giải tư
71049 00578 15840 51828 33412 03930 88829
Giải năm
0672
Giải sáu
7244 3847 6335
Giải bảy
880
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
329272
Giải nhất
53722
Giải nhì
64404
Giải ba
20402 02459
Giải tư
66155 12013 86843 85492 19816 63324 95718
Giải năm
7657
Giải sáu
0964 7825 1163
Giải bảy
102
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
858546
Giải nhất
45978
Giải nhì
58669
Giải ba
44665 44812
Giải tư
80445 40748 29335 25813 27104 55564 04052
Giải năm
8699
Giải sáu
9825 8926 8739
Giải bảy
793
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
229524
Giải nhất
97614
Giải nhì
50223
Giải ba
01260 68813
Giải tư
58421 05557 35000 52652 11753 23611 05975
Giải năm
4915
Giải sáu
0147 1559 5480
Giải bảy
793
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
481340
Giải nhất
65052
Giải nhì
59327
Giải ba
28626 26554
Giải tư
53512 34141 77299 00093 45832 00160 04302
Giải năm
1766
Giải sáu
2778 7096 3614
Giải bảy
370
Giải tám
69
Chọn ngày
Đặc biệt
865487
Giải nhất
92289
Giải nhì
48972
Giải ba
38907 98311
Giải tư
90197 65174 80496 63478 02674 38249 64778
Giải năm
9192
Giải sáu
6672 4653 2626
Giải bảy
621
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
896358
Giải nhất
39653
Giải nhì
51950
Giải ba
75835 31450
Giải tư
97097 25818 87014 29032 51057 47003 97537
Giải năm
2484
Giải sáu
8020 1246 2110
Giải bảy
736
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
416255
Giải nhất
31748
Giải nhì
34688
Giải ba
23309 74806
Giải tư
93784 86940 37896 06453 39578 04211 64430
Giải năm
8969
Giải sáu
4092 1062 2049
Giải bảy
748
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
439461
Giải nhất
32867
Giải nhì
80378
Giải ba
02863 10095
Giải tư
35223 00811 42451 60733 68831 22902 43441
Giải năm
0792
Giải sáu
1048 6236 7219
Giải bảy
512
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
384394
Giải nhất
72357
Giải nhì
23221
Giải ba
00007 83530
Giải tư
96764 86680 92434 06932 98965 71361 18080
Giải năm
4547
Giải sáu
5540 9859 4020
Giải bảy
014
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
695133
Giải nhất
95530
Giải nhì
67360
Giải ba
74460 99069
Giải tư
34923 42879 57781 59538 93868 32032 03165
Giải năm
4897
Giải sáu
3165 3704 9926
Giải bảy
808
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
429745
Giải nhất
38304
Giải nhì
45068
Giải ba
45444 59130
Giải tư
14422 35564 30109 37398 35416 20881 56939
Giải năm
6797
Giải sáu
5423 3230 7008
Giải bảy
569
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
454795
Giải nhất
14272
Giải nhì
19789
Giải ba
55552 54872
Giải tư
04133 29371 40734 36225 26353 72554 70958
Giải năm
9037
Giải sáu
8997 3165 9893
Giải bảy
469
Giải tám
92
Chọn ngày
Đặc biệt
608509
Giải nhất
99641
Giải nhì
59219
Giải ba
71350 29058
Giải tư
44723 12853 12443 56981 05173 43101 16302
Giải năm
3360
Giải sáu
3063 3249 1104
Giải bảy
977
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
283959
Giải nhất
53753
Giải nhì
68864
Giải ba
46602 12717
Giải tư
55988 21503 44686 29306 26648 88740 22282
Giải năm
7793
Giải sáu
6701 0118 7471
Giải bảy
933
Giải tám
56
Chọn ngày
Đặc biệt
839121
Giải nhất
25367
Giải nhì
99058
Giải ba
39535 49510
Giải tư
78623 83878 36834 29585 02309 06496 02979
Giải năm
2187
Giải sáu
4086 6803 3044
Giải bảy
651
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
004582
Giải nhất
74053
Giải nhì
60997
Giải ba
85192 57269
Giải tư
05712 81742 39292 92090 91353 28858 88029
Giải năm
1865
Giải sáu
6125 8775 5143
Giải bảy
998
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
199323
Giải nhất
78805
Giải nhì
99979
Giải ba
97585 07952
Giải tư
81289 00376 52341 77022 44425 53912 87824
Giải năm
9342
Giải sáu
3888 4563 8719
Giải bảy
251
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
383219
Giải nhất
23768
Giải nhì
69168
Giải ba
54497 71183
Giải tư
30674 03472 20087 17744 58810 93560 85622
Giải năm
7611
Giải sáu
9469 4538 7340
Giải bảy
290
Giải tám
44
Chọn ngày
Đặc biệt
803670
Giải nhất
43375
Giải nhì
80566
Giải ba
17439 85496
Giải tư
35627 56328 02173 63918 48066 84765 07490
Giải năm
2942
Giải sáu
7705 3113 2399
Giải bảy
144
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
173140
Giải nhất
27166
Giải nhì
46628
Giải ba
47940 38607
Giải tư
14189 20707 09048 20024 43392 51139 57459
Giải năm
7609
Giải sáu
3339 9518 9805
Giải bảy
123
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
648615
Giải nhất
43819
Giải nhì
81798
Giải ba
37226 92772
Giải tư
08628 58088 74977 59736 28908 61773 25383
Giải năm
2942
Giải sáu
1549 6345 1354
Giải bảy
531
Giải tám
44
Chọn ngày
Đặc biệt
693423
Giải nhất
67297
Giải nhì
55089
Giải ba
71140 85655
Giải tư
26355 36725 02757 74191 92457 46283 32823
Giải năm
6874
Giải sáu
3437 7575 4924
Giải bảy
826
Giải tám
77
Chọn ngày
Đặc biệt
840202
Giải nhất
99056
Giải nhì
57689
Giải ba
13685 66294
Giải tư
86880 85627 19905 05206 57795 74740 15918
Giải năm
1828
Giải sáu
1875 6654 6080
Giải bảy
132
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
496694
Giải nhất
72092
Giải nhì
08622
Giải ba
99122 04003
Giải tư
97637 04407 58570 38646 36948 66990 00668
Giải năm
5126
Giải sáu
0435 9757 2915
Giải bảy
803
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
113420
Giải nhất
19261
Giải nhì
99101
Giải ba
14337 77412
Giải tư
18861 03673 99991 03096 38637 48817 13098
Giải năm
4213
Giải sáu
4014 4322 9857
Giải bảy
023
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
916741
Giải nhất
26156
Giải nhì
92186
Giải ba
44651 74935
Giải tư
60990 14520 86070 53033 79566 51519 77007
Giải năm
9432
Giải sáu
9036 2508 7316
Giải bảy
216
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
286126
Giải nhất
73595
Giải nhì
80310
Giải ba
09304 84935
Giải tư
57308 50972 66974 79005 43170 10867 74527
Giải năm
8188
Giải sáu
7228 0478 4059
Giải bảy
687
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
169898
Giải nhất
32468
Giải nhì
69451
Giải ba
42794 22044
Giải tư
21370 60030 69639 64170 38497 29410 81004
Giải năm
7286
Giải sáu
6668 9981 9093
Giải bảy
981
Giải tám
52

XSST - Xổ Số Sóc Trăng - XSMN

Ngành kinh tế xổ số, một trong những ngành kinh tế đang phát triển cực kì mạnh mẽ và là một yếu tố chính mang lại nguồn ngân sách khổng lồ đối với những địa phương có xổ số hoạt động. Và nơi mà xổ số hoạt động mạnh mẽ nhất, phát triển nhất và cũng là điểm đặt chân đầu tiên khi xổ số du nhập vào Việt Nam, đó chính là những tỉnh thành khu vực miền Nam.

Để có thể hiểu rõ hơn những ý mà mình đã nói trên, chúng ta sẽ lấy ra một cái tên đại diện cho lĩnh vực xổ số miền Nam, đó chính là Sóc Trăng. Cùng CANGI.VN đến với bài viết phân tích xổ số Sóc Trăng, những đặc điểm cũng như cách dò kết quả XSKT nói riêng và XSMN nói chung.

Xổ số là gì – Mối liên hệ giữa xổ số Sóc Trăng và xổ số Miền Nam

Sóc Trăng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng chính xác 

Xổ số được định nghĩa là một dạng đánh bạc dựa trên những con số để đưa ra kết quả đâu là người chiến thắng và giành được giải thưởng do tổ chức đứng đầu định sẵn từ trước. Về bề dày lịch sử, xổ số được hình thành và phát triển từ thế kỷ XVIII. 
Tuy nhiên mãi cho đến giữ thế kỷ XX, khi mà xổ số được hợp pháp hóa và công nhận tại những nước khu vực Châu Âu thì nó bớt bắt đầu phát triển một cách mạnh mẽ. Đến những năm sáu mươi của thế kỷ XX xổ số đã đặt chân đến Việt Nam.
Vào thời gian ban đầu, khi mà nhà nước vừa tiếp nhận và bộ Tài Chính là đại diện đứng đầu. Có chức năng đưa ra những quy định kiểm soát quá trình hoạt động của xổ số cũng như phân chia ngân sách và thu nhập do xổ số mang lại. Bởi vì còn khá mới lạ và chưa được người dân hưởng ứng, xổ số được tổ chức dựa trên quy mô cả nước với cái tên là xô số kiến thiết.
Tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đến hai mươi năm, xổ số đã phát triển nhanh một cách chóng mặt. Số lượng người chơi vô cùng đông đảo và giải thưởng theo hình thức cả nước hầu như là không đủ để thỏa mãn được nhu cầu người chơi.

Sóc Trăng

Kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác


Chính vì vậy mà từ xổ số kiến thiết nó đã bị phân hóa theo từng vùng miền, bao gồm phân loại đó là xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung và xổ số miền Nam. Cùng với lý do tương tự, dần dần sự xổ số theo vùng miền buộc phải phân chia nhỏ hơn, đó chính là thành từng tỉnh thành riêng.
Xổ số miền Nam được phân chia thành 21 tỉnh thành khác nhau với 21 nhà đài. Đối với tỉnh Sóc Trăng, là một phân nhánh của xổ số miền Nam. Chính vì thế mà luật chơi, số lần quay số cũng như lượng giải thưởng đều không có sự thay đổi nào quá đặc biệt cả.

Lý do xổ số Sóc Trăng phát triển mạnh mẽ và không có dấu hiệu dừng lại

Sóc Trăng

Dự đoán KQXS Sóc Trăng tỷ lệ trúng cao hôm nay

Nguyên do đầu tiên xuất phát từ việc xổ số là một trò chơi giải trí, là cách để mọi người có thể tìm được một niềm vui nhỏ sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Việc phải quần quật kiếm sống từ ngày này qua ngày khác khiến cho cảm xúc con người dần bị mờ nhạt đi và cuộc sống trở nên vô vị.

Việc chơi xổ số có thể mang lại cho người chơi hàng loạt các cảm xúc khác nhau mà khiến cuộc sống bạn trở nên sắc màu hơn. Ví dụ như việc sau khi bạn mua tấm vé số, những cảm xúc háo hức và mong chờ tới ngày nhà đài quay kết quả khiến bạn cảm thấy thật hào hứng. Hay lúc ngồi dò kết quả, có thể đó là cảm xúc hụt hẫng nhẹ khi biết mình không trúng giải, nhưng không vì vậy mà bạn từ bỏ mà sẽ mua lại một tờ khác vào ngày hôm sau để bù đắp vào khoảng trống hụt hẫng đó.

Còn nếu đó là một tấm vé số trúng, thì cảm xúc vui sướng chính là những gì tuyệt vời nhất mà xổ số Sóc Trăng có thể mang lại cho một cá nhân, hay thậm chí là những người xung quanh bạn.Lý do thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó chính là giải thưởng độc đắc của xổ số.

Ban đầu với những hình thức xổ số truyền thống, giải thưởng độc đắc thường rơi vào một đến hai tỷ đồng. Đối với những người không có điều kiện thì số tiền đó hoàn toàn đủ khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của cá nhân đó. Tuy nhiên giá trị đồng tiền ngày càng mất dần đi, và cho đến hiện tại thì một hai tỷ đồng là chưa đủ để thỏa mãn những người có điều kiện, những tín đồ của xổ số. Đó chính là bàn đạp để nâng giá trị giải thưởng độc đắc của xổ số lên một tầm cao mới.

Một số hình thức xổ số mới ra đời với độ khó cao hơn rất nhiều lần, nhưng đi cùng với đó là giải thưởng lớn gấp chục, thậm chí trăm lần giải thưởng độc đắc của xổ số truyền thống. Điển hình như xổ số điện tử hay còn được biết đến với cái tên Vietlott, nếu người chơi trúng giải đặc biệt thì số tiền mà họ có thể nhận thường là vài chục tỷ đồng.

Thậm chí kỷ lục mà người chơi Vietlott từng đoạt giải độc đắc đó  chính là số tiền lên đến hơn một trăm tỷ đồng. Số tiền đó đủ để cho người trúng thưởng sống một cuộc sống an nhàn và tận hưởng trong nhiều năm trời, là một thanh nam châm khổng lồ với sức hút mạnh mẽ đến khó cưỡng với bất kỳ ai.


Sóc Trăng

Soi cầu XSMN Sóc Trăng nhanh và chính xác

Lý do cuối cùng và cũng là lý do khiến xổ số có thể tồn tại theo thời gian, đó chính là khả năng thay đổi sao cho phù hợp với thời đại. Thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, các sản phẩm phục vụ đời sống của con người được phát minh và phát triển một cách liên tục nhằm đơn giản hóa mọi hoạt động liên quan.

Thay vì phải liên lạc với nhau qua những phong thư thì giờ đây con người chỉ cần cầm chiếc máy điện thoại lên và trò chuyện thông qua những ứng dụng trò chuyện. Nhận thấy điều đó, xổ số đang dần chuyển sang xổ số điện tử. Sự chuyển đổi đó thể hiện rõ rệt qua việc thay vì phải đi đến những tiệm bán vé số hay người bán vé số dạo, thì giờ đây ta hoàn toàn có thể mua vé số ngay tại nhà không qua chiếc điện thoại thông minh.

Tuy nhiên công nghệ này chỉ được áp dụng mạnh mẽ tại các quốc gia lớn với công nghệ quản lý tốt. Còn tại Việt Nam, cụ thể là tỉnh Sóc Trăng thì việc mua vé số trực tuyến chỉ vừa được áp dụng đối với hình thức xổ số Vietlott mà thôi.

Các hình thức xổ số tại tỉnh Sóc Trăng hiện nay

Sóc Trăng

Soi cầu chính xác kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay

Xổ số truyền thống

Là loại xổ số thông dụng nhất và được nhiều người biết đến nhất, mình dám chắc với bạn rằng không ai là không biết đến loại xổ số này. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người bán vé số dạo luôn cầm trên tay một xấp gồm những tấm vé dạng giấy với các con số không có quy luật nào cả, đó chính là xổ số truyền thống.

Về cách chơi của loại xổ số này khá đơn giản và dễ hiểu, hầu như ai cũng có thể chơi được mà không cần phải nghiên cứu sâu về nó. Tất cả những gì bạn cần làm khi muốn chơi xổ số truyền thống đó chính là bỏ ra mười nghìn đồng để mua một tấm vé số, vậy là bạn đã tham gia vào cuộc chơi vận may rồi đó.

Về việc muốn xác định xem tấm vé số đó có trúng thưởng hay không, bạn sẽ so sánh sáu con số trên tấm vé của mình với kết quả do nhà đài công bố. Mốc giải thưởng sẽ dựa vào số lượng chữ số bạn trùng với kết quả của nhà đài, và nếu trùng tất cả 6 chữ số thì xin chúc mừng, bạn đã sở hữu cho mình một tấm vé số độc đắc giá trị lên đến con số tỷ đồng đó.

Sóc Trăng

Theo dõi xổ số Sóc Trăng hôm nay

Xổ số bóc

Nếu bạn đã cảm thấy quá chán nản với việc phải bỏ ra khoảng thời gian dài để chờ đợi nhà đài công bố kết quả, để rồi những gì bạn nhận được chỉ là tấm vé số rớt, vậy thì xổ số bóc chính là những gì bạn nên tìm đến. Với xổ số bóc thì việc  ngồi đợi nhà đài quay số sẽ được loại bỏ, thay vào đó bạn sẽ biết ngay kết quả của tấm vé số mình ngay khi vừa mua xong.

Cụ thể thì sau khi đã mua một tấm vé số bóc, bạn chỉ cần cạo lớp vỏ và những con số sẽ dần hiện lên. Những con số ở phía bên trên sẽ là những con số trúng thưởng, nếu những con số đó xuất hiện ở khu vực cạo bên dưới thì tức bạn đã trúng số. Giá trị giải thưởng sẽ được ghi ngay phía bên dưới những con số trúng thưởng.

Vì cách chơi quá đơn giản cũng như nhanh gọn, các công ty phát hành xổ số bóc buộc phải giảm giá trị giải thưởng xuống và tăng tỷ lệ trúng giải lên cao hơn bình thường để tạo cảm hứng cho người chơi tham gia.


Sóc Trăng

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Xổ số điện toán

Dù rằng giải thưởng của xổ số truyền thống khá là hấp dẫn, nhưng tỷ lệ trúng giải ở mức quá thấp khiến cho người chơi dần sẽ cảm thấy chán nản vì bỏ ra quá nhiều tiền nhưng lại không đạt được gì. Đó chính là nguyên do mà xổ số điện toán ra đời, với cách chơi có sự thay đổi nhằm tăng tỷ lệ trúng giải thưởng, nhưng ở đâu đó xổ số điện toán vẫn giữ được những đặc điểm cơ bản của xổ số truyền thống.

Cụ thể thì xổ số điện thoại vẫn dùng sáu chữ số để xác định giải thưởng, tuy nhiên điểm đặc biệt đó chính là sáu chữ số đó không còn liền mạch với nhau mà được chia thành ba bộ khác nhau. Bộ số thứ nhất bao gồm một chữ số, bộ thứ hai sẽ gồm hai chữ số và bộ thứ ba gồm ba chữ số.

Đặc biệt hơn chính là những con số đó bạn có thể tự mình chọn mà không cần phải dựa trên những số đã được nhà phát hành in sẵn. Về cách xác định giải thưởng, nhà đài sẽ quay số theo từng bộ. Số lượng bộ số trùng càng nhiều và bộ số trùng có càng nhiều chữ số thì giải thưởng sẽ càng lớn. Người trúng giải độc đắc là người có ba bộ số trùng với kết quả của nhà đài, giá trị giải thưởng độc đắc của xổ số điện toán rơi vào khoảng gấp bốn trăm nghìn lần số tiền mà người chơi bỏ ra để tham gia.


Sóc Trăng

Kết quả xổ số Sóc Trăng chính xác xem ngay

Vietlott

Như mình đã nói trên, đây là hình thức xổ số vừa mới được hình thành vào khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên về tốc độ phát triển của Vietlott (còn được gọi là xổ số điện tử) là cực kì nhanh, thậm chí có thời điểm ghi nhận lượng người chơi Vietlott gần chạm mốc trung bình của xổ số truyền thống, một hình thức đã tồn tại qua hàng thế kỷ qua.

Tuy nhiên để có thể chơi Vietlott lại không phải là một điều dễ dàng, đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu và có kinh nghiệm mới có thể tham gia trò chơi có tính may rủi cực kì cao như Vietlott. Nói sơ qua về cách chơi thì bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền để mua vé Vietlott, sau đó bạn sẽ phải chọn sáu con số khác nhau ứng với mười hai chữ số. Đồng nghĩa với việc để có thể trúng giải độc đắc thì sáu con số mà bạn chọn đó đều phải trùng với kết quả nhà đài công bố.

Vốn dĩ chỉ với sáu chữ số thì tỷ lệ trúng giải độc đắc của xổ số truyền thống đã vô cùng thấp. Đối với Vietlott tỷ lệ trúng giải đó còn bị đẩy xuống thấp đến mức không thể miêu tả được bằng từ ngữ mà buộc bạn phải dùng những con số thập phân mới thấy rõ được điều ấy.

Chính vì thế mà giải thưởng của Vietlott là vô cùng lớn, đủ để thay đổi cuộc sống của bất kì ai sau khi trúng giải thưởng. Số tiền đó lớn đến mức những người chơi trúng giải độc đắc khi đi nhận giải đều phải mang mặt nạ lên bục nhận, bởi vì họ sợ lộ thông tin cá nhân khiến cho nhiều thành phần xấu tìm đến họ vì khối giải thưởng kếch xù đó.


Sóc Trăng

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng chính xác

Lô Tô

Là biến thể đầu tiên của xổ số mang tính bất hợp pháp và bị nhà nước nghiêm cấm. Dù nhà nước đã tuyên truyền kết hợp xử lý bằng các biện pháp mạnh, song việc lô đề ngày càng phát triển là một điều không thể phủ nhận. Lý do mà hình thức này bị cấm có lẽ xuất phát từ việc không giới hạn lượng tiền khi tham gia.

Thay vì mua một tờ vé số với giá tiền cố định là mười nghìn, thì với lô đề bạn có thể thoải mái chi ra bao nhiêu tiền cũng được. Cách chơi khá đơn giản, bạn sẽ chọn hai chữ số cuối và chờ đến khi nhà đài quay số thì so sánh với hai số đuôi giải độc đắc để xác định trúng giải hay không.

Dĩ nhiên số tiền bỏ ra càng nhiều thì khi trúng thưởng sẽ được giải thưởng càng lớn, nhưng điều đó đồng nghĩa với với nếu không trúng giải thì số tiền ấy cũng sẽ không cánh mà bay. Nhiều người đã bị chìm sâu vào vòng xoáy lô đề và ham muốn gỡ lại số tiền đã mất càng kéo họ sâu hơn vào mớ hỗn độn ấy.

Để rồi nhiều gia đình từ cuộc sống đầy đủ ấm no đột nhiên trở về tay trắng không chốn dung thân. Bên cạnh đó những nhà cái ghi số đề có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, và khi họ biến mất thì bạn cũng không thể kiện cáo lên công an để lấy lại số tiền đã mấy được. Số đề là bất hợp pháp và bạn lại đi khai báo với công an, khác nào tự tặng thêm mình tội danh đánh bạc. C

hính vì vậy lời khuyên chân thành mà CANGI.VN muốn gửi đến các bạn, rằng xổ số là một trò chơi giải trí. Đừng xem xổ số như là một cách để ta kiếm tiền mà không màng đến cuộc sống xung quanh. Hãy biết chơi và dừng đúng lúc, biết phân biệt được đâu là xổ số và đâu là số đề, đâu là hình thức được nhà nước đứng đầu và đâu là trò chơi ngoài vòng pháp luật.

Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng – trực tiếp kết quả XSSC – XSMN

Sóc Trăng

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngay hôm nay

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, giờ đây bạn không cần phải bỏ công sức đi tìm những người bán vé số dạo hay những cửa tiệm bán vé số chỉ để mua những tấm vé dò. Hay là việc bạn phải ngồi trực ở trước tivi và không bỏ lỡ một giây phút nào trong quá trình nhà đài phát trực tiếp buổi quay số chỉ để dò kết quả tấm vé của mình.

Cách đơn giản nhất và nhanh gọn nhất mà bạn nên lựa chọn đó chính là tìm kết quả xổ số online, cụ thể là thông qua những trang web cung cấp kết quả xổ số. Điển hình như trang web CANGI.VN, hệ thống thông tin đa lĩnh vực lớn nhất hiện nay. Đến với chúng tôi bạn có thể dò tìm được kết quả xổ số của bất cứ vùng miền, tỉnh thành mà mình mong muốn.

Không chỉ thế những kết quả xổ số mà chúng tôi cung cấp cho bạn luôn được cập nhật một cách liên tục ,sao cho những thông tin mà độc giả tiếp nhận được đều là những thông tin mới nhất và bắt kịp với thời đại. Và đó là những thông tin cuối cùng mà CANGI.VN muốn gửi đến các bạn qua bài viết trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng.

Hy vọng rằng bạn đã có thêm những thông tin bổ ích cũng như cái nhìn mới mẻ về xổ số Sóc Trăng nói riêng và xổ số Miền Nam nói chung. Cuối cùng mình chúc các bạn có những khoảng thời gian chơi xổ số vui vẻ và thêm một chút may mắn để trúng được những giải thưởng hấp dẫn nhé!