XSHCM - Xổ Số TP. HCM - XSMN

Kết quả xổ số TP. HCM chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 16:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số TP. HCM

Chọn ngày
Đặc biệt
327882
Giải nhất
67157
Giải nhì
92356
Giải ba
58556 34387
Giải tư
07768 96832 68248 64365 23819 24372 14165
Giải năm
6872
Giải sáu
9356 9404 7552
Giải bảy
307
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
993308
Giải nhất
25900
Giải nhì
06178
Giải ba
49663 73686
Giải tư
85051 70896 57299 78374 76116 80216 20335
Giải năm
3636
Giải sáu
9046 7109 6612
Giải bảy
212
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
409833
Giải nhất
17601
Giải nhì
37156
Giải ba
73473 46801
Giải tư
55731 96823 10103 18298 05379 97466 69711
Giải năm
5342
Giải sáu
4501 7652 9232
Giải bảy
732
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
247480
Giải nhất
98269
Giải nhì
95350
Giải ba
92889 56447
Giải tư
94795 57692 89250 14299 16269 38217 50143
Giải năm
4714
Giải sáu
6908 9860 8799
Giải bảy
383
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
333958
Giải nhất
71112
Giải nhì
23403
Giải ba
96878 34095
Giải tư
63433 57110 62480 20036 50702 70611 55409
Giải năm
4376
Giải sáu
6197 5855 6844
Giải bảy
366
Giải tám
10
Chọn ngày
Đặc biệt
765258
Giải nhất
14593
Giải nhì
55513
Giải ba
22339 34246
Giải tư
56399 41451 10533 35083 91657 38594 63287
Giải năm
4571
Giải sáu
4465 1426 3477
Giải bảy
711
Giải tám
27
Chọn ngày
Đặc biệt
056236
Giải nhất
18331
Giải nhì
44220
Giải ba
33972 53620
Giải tư
33392 74957 69522 80042 06355 45681 23678
Giải năm
1332
Giải sáu
3508 2799 0453
Giải bảy
346
Giải tám
56
Chọn ngày
Đặc biệt
817292
Giải nhất
37865
Giải nhì
92683
Giải ba
79754 24794
Giải tư
55293 16359 54210 81848 09284 88011 75791
Giải năm
1931
Giải sáu
4307 3005 6618
Giải bảy
652
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
067456
Giải nhất
81584
Giải nhì
50566
Giải ba
25948 50419
Giải tư
16416 83141 34195 41899 73261 69899 75112
Giải năm
7046
Giải sáu
2583 4069 6977
Giải bảy
644
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
968020
Giải nhất
35512
Giải nhì
48222
Giải ba
98118 76210
Giải tư
74152 22624 92539 85661 04069 79035 01892
Giải năm
9344
Giải sáu
4323 5090 9782
Giải bảy
649
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
416236
Giải nhất
53134
Giải nhì
26648
Giải ba
25628 38619
Giải tư
18239 26258 40581 94256 76322 49006 93664
Giải năm
9655
Giải sáu
0341 9029 6778
Giải bảy
133
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
833301
Giải nhất
97762
Giải nhì
99786
Giải ba
70372 64996
Giải tư
76579 02758 30158 80293 24881 77595 49008
Giải năm
4487
Giải sáu
9938 1183 8249
Giải bảy
035
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
742011
Giải nhất
54533
Giải nhì
74106
Giải ba
41719 00130
Giải tư
66844 34507 79262 49097 50400 73454 03149
Giải năm
3319
Giải sáu
8130 8132 5406
Giải bảy
696
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
393297
Giải nhất
95677
Giải nhì
10798
Giải ba
62631 44130
Giải tư
77508 78777 03888 35273 97601 41630 73560
Giải năm
9412
Giải sáu
3780 9218 7277
Giải bảy
249
Giải tám
11
Chọn ngày
Đặc biệt
598621
Giải nhất
18456
Giải nhì
28423
Giải ba
35953 29448
Giải tư
93382 94037 84028 49083 55330 28295 46731
Giải năm
8722
Giải sáu
2730 9520 7867
Giải bảy
925
Giải tám
80
Chọn ngày
Đặc biệt
689897
Giải nhất
10690
Giải nhì
76422
Giải ba
12911 58414
Giải tư
74191 83203 55023 97825 34478 24058 44942
Giải năm
6452
Giải sáu
5126 2042 5258
Giải bảy
630
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
597474
Giải nhất
88161
Giải nhì
55121
Giải ba
20437 65794
Giải tư
38377 74982 72666 59499 52950 96101 46650
Giải năm
7251
Giải sáu
5636 7012 1846
Giải bảy
718
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
903684
Giải nhất
24696
Giải nhì
63050
Giải ba
28489 91018
Giải tư
47467 56497 21500 19922 15278 62416 58492
Giải năm
3468
Giải sáu
6979 0520 1973
Giải bảy
494
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
309125
Giải nhất
65226
Giải nhì
44565
Giải ba
86409 51613
Giải tư
38806 96636 29242 37115 42413 29576 61116
Giải năm
5714
Giải sáu
8302 4977 8198
Giải bảy
974
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
529215
Giải nhất
98034
Giải nhì
06394
Giải ba
28640 61472
Giải tư
46147 80798 95456 53243 77598 28788 85601
Giải năm
2524
Giải sáu
3914 4489 4191
Giải bảy
190
Giải tám
35
Chọn ngày
Đặc biệt
193631
Giải nhất
93846
Giải nhì
78420
Giải ba
02985 43280
Giải tư
25460 15158 21611 88844 23937 57975 92758
Giải năm
3772
Giải sáu
2241 9586 0092
Giải bảy
127
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
013739
Giải nhất
65548
Giải nhì
11314
Giải ba
47492 66871
Giải tư
11249 32360 55436 74123 13916 30224 15817
Giải năm
6691
Giải sáu
0659 8939 5390
Giải bảy
465
Giải tám
56
Chọn ngày
Đặc biệt
379085
Giải nhất
93533
Giải nhì
88487
Giải ba
22890 95342
Giải tư
48980 64508 81773 73388 94079 96649 93745
Giải năm
0884
Giải sáu
5399 7785 2230
Giải bảy
049
Giải tám
59
Chọn ngày
Đặc biệt
252048
Giải nhất
83153
Giải nhì
57284
Giải ba
30970 36656
Giải tư
43906 12799 18085 09207 48018 96598 58685
Giải năm
2857
Giải sáu
3632 7226 2766
Giải bảy
530
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
232734
Giải nhất
93961
Giải nhì
59499
Giải ba
12643 84240
Giải tư
26564 43950 99381 61686 41836 70263 98015
Giải năm
6014
Giải sáu
9725 1293 0196
Giải bảy
170
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
318059
Giải nhất
00315
Giải nhì
44115
Giải ba
93908 15989
Giải tư
11163 76005 56553 48378 43743 77625 54579
Giải năm
1573
Giải sáu
3266 9335 7743
Giải bảy
058
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
174016
Giải nhất
02929
Giải nhì
71480
Giải ba
17950 74688
Giải tư
37870 91920 17437 69577 24408 56246 37546
Giải năm
3208
Giải sáu
5946 1374 9995
Giải bảy
557
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
929658
Giải nhất
34272
Giải nhì
27889
Giải ba
77351 80707
Giải tư
48867 50623 03645 08652 06686 59636 76577
Giải năm
8424
Giải sáu
7290 7715 6740
Giải bảy
498
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
211356
Giải nhất
98110
Giải nhì
54895
Giải ba
90077 60189
Giải tư
27462 24649 55046 55634 44956 55172 09048
Giải năm
5655
Giải sáu
4075 1048 4346
Giải bảy
529
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
176172
Giải nhất
67291
Giải nhì
50733
Giải ba
87878 48776
Giải tư
25493 59702 73764 15218 04393 13867 47070
Giải năm
8047
Giải sáu
7276 9378 8485
Giải bảy
741
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
830049
Giải nhất
92132
Giải nhì
54610
Giải ba
51081 77900
Giải tư
74332 93049 94523 43291 89142 95426 12392
Giải năm
3502
Giải sáu
8310 9212 5917
Giải bảy
041
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
988909
Giải nhất
26661
Giải nhì
12290
Giải ba
95089 00926
Giải tư
31806 89945 40847 59386 77191 60454 25497
Giải năm
8781
Giải sáu
0977 1354 4512
Giải bảy
258
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
034241
Giải nhất
11646
Giải nhì
93320
Giải ba
20509 04848
Giải tư
74307 16630 18562 94219 84676 99424 90688
Giải năm
8735
Giải sáu
9315 3530 4807
Giải bảy
171
Giải tám
24
Chọn ngày
Đặc biệt
172724
Giải nhất
15989
Giải nhì
33324
Giải ba
57898 21121
Giải tư
83136 07434 38802 73894 29162 98442 88707
Giải năm
8167
Giải sáu
1867 3459 9048
Giải bảy
075
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
179627
Giải nhất
84332
Giải nhì
01177
Giải ba
96871 32715
Giải tư
27132 19208 62601 92097 36176 67135 16351
Giải năm
9606
Giải sáu
0750 9695 8723
Giải bảy
900
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
433361
Giải nhất
06495
Giải nhì
63095
Giải ba
04131 43258
Giải tư
54828 93396 13568 91841 89293 31615 34719
Giải năm
3201
Giải sáu
7980 5004 9590
Giải bảy
501
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
850589
Giải nhất
11027
Giải nhì
05733
Giải ba
29466 77538
Giải tư
49828 03164 94763 74960 25668 50922 59691
Giải năm
2862
Giải sáu
0634 5723 4028
Giải bảy
621
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
983646
Giải nhất
25103
Giải nhì
16472
Giải ba
79038 68322
Giải tư
18536 50838 60199 79102 60946 19512 84173
Giải năm
9675
Giải sáu
5506 8353 9163
Giải bảy
270
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
582950
Giải nhất
68811
Giải nhì
51424
Giải ba
20788 87958
Giải tư
59396 49728 31063 72435 09198 37291 35524
Giải năm
7640
Giải sáu
9311 3044 9839
Giải bảy
291
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
046413
Giải nhất
14199
Giải nhì
33927
Giải ba
80292 18114
Giải tư
58898 96983 02831 31356 74819 90537 03725
Giải năm
8620
Giải sáu
9330 7106 9597
Giải bảy
968
Giải tám
58

XSHCM - Xổ Số TP. HCM - XSMN

Từ khi hình thành và phát triển cho đến hiện nay, xổ số Sài Gòn hay xổ số TPHCM  luôn là cái tên đại diện đi đầu ngành dự đoán xổ số Miền Nam. Với số lượng cũng như giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn, số lượng người chơi của khu vực này chưa bao giờ có dấu hiệu giảm, đồng nghĩa với việc tỉ lệ trúng giải thưởng ngày càng thấp khi mà số lượng vé số phát hành tăng một cách nhanh chóng. 

Nhận thấy vấn đề trên, hệ thống xổ số CANGI đã phát triển chức năng nhận định và dự đoán kết quả XSHCM nhằm giúp người chơi cải thiện tỷ lệ trúng thưởng lên cao nhất có thể.

ve-so-hcm-2022-10-07-14-51-16-5.jpg

Vé số theo dõi XSMN

Hướng dẫn cách soi cầu xổ số thành phố Hồ Chí Minh

Bước 1: Truy cập hệ thống

Với việc hướng đến sự đơn giản mà hiệu quả, chức năng soi cầu tại hệ thống web CANGI.VN đã được đơn giản hóa một cách tối đa để giúp mọi người chơi xổ số ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng chức năng này.

Bước 2: Vào menu chọn soi cầu và theo dõi tâm linh

soi-cau-xshcm-2022-10-07-14-51-16-5.jpg

Soi cầu dự đoán xổ số TPHCM hôm nay nhanh nhất

Cụ thể thì bước đầu tiên đó chính là truy cập vào trang web CANGI.VN, tại mục tìm kiếm bạn hãy gõ loại xổ số mà mình muốn soi cầu. Trong bài viết này là soi cầu dự đoán XSTPHCM, hoặc bạn cũng có thể ấn vào đường dẫn ngay sau đây.

Tiếp theo tại bảng lịch xổ số, bạn hãy lựa chọn ngày xổ số ứng với xổ số thành phố Hồ Chí Minh. Một mẹo nhỏ trong việc chọn thời gian soi cầu đó chính là thời gian xổ số của thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào thứ 2 và thứ 7, vậy nên bạn cần lưu ý nếu chọn ngày mà không rơi vào hai ngày trong tuần trên thì tức bạn đang chọn nhầm thời điểm soi cầu đó

Ngoài ra có một điểm thú vị nữa, là bạn có thể Sử dụng ứng dụng giải mã giấc mơ và những con số để áp dụng soi cầu dự đoán XSHCM - XSMN nhanh chóng hiệu quả đạt được con số mình mong muốn

Thời gian soi cầu dự đoán xổ số thành phố Hồ Chí Minh – XSMN

ket-qua-xo-so-tp-hcm-nhanh-nhat-2022-10-07-14-46-29-5.jpg

Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số TPHCM hôm nay nhanh nhất

Như mình đã đề cập bên trên nhà đài thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức quay số vào thứ hai và thứ bảy hàng tuần. Chính vì vậy việc thu thập dữ liệu cũng như kết quả soi cầu sẽ cách nhau tối thiểu 2 đến 4 ngày. Dĩ nhiên rằng những buổi trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh tại CANGI.VN cũng chỉ xuất hiện vào thứ hai và thứ bảy hàng tuần.

Trên đây là tất cả những thông tin mà mình muốn gửi đến các bạn về cách soi cầu dự đoán xổ số TP Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng qua bài viết trên bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm cần thiết trong việc soi cầu và dự đoán kết quả xổ số khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn khu vực miền Nam nói chung. Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi chơi xổ số và đạt được nhiều giải thưởng lớn.