XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 4 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Bắc Ninh

Chọn ngày
Mã giải
10BZ - 16BZ - 1BZ - 2BZ - 3BZ - 4BZ - 6BZ - 7BZ
Đặc biệt
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326 78511
Giải ba
51702 36362 08564 49572 30361 71728
Giải tư
8348 0098 3900 8870
Giải năm
6408 7473 4056 4050 8122 8486
Giải sáu
295 832 718
Giải bảy
53 06 14 52
Chọn ngày
Mã giải
15BH - 17BH - 18BH - 1BH - 20BH - 2BH - 6BH - 8BH
Đặc biệt
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391 09260
Giải ba
71869 77840 71704 54410 26927 61167
Giải tư
9313 4352 7579 1270
Giải năm
1329 6820 0124 2423 5389 2356
Giải sáu
071 033 989
Giải bảy
93 82 15 95
Chọn ngày
Mã giải
11AZ - 12AZ - 14AZ - 15AZ - 19AZ - 2AZ - 7AZ - 9AZ
Đặc biệt
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743 60565
Giải ba
96391 07899 49997 26194 23877 05086
Giải tư
5020 6049 2639 2265
Giải năm
6853 5224 2100 1430 0589 0661
Giải sáu
398 055 005
Giải bảy
48 16 35 43
Chọn ngày
Mã giải
10AR - 12AR - 19AR - 20AR - 6AR - 7AR - 8AR - 9AR
Đặc biệt
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347 06283
Giải ba
71520 66446 66318 53849 86752 45942
Giải tư
1379 8549 4174 9293
Giải năm
1616 0652 4193 3554 1132 6619
Giải sáu
685 553 936
Giải bảy
62 73 71 49
Chọn ngày
Mã giải
11AH - 17AH - 19AH - 1AH - 4AH - 5AH - 6AH - 7AH
Đặc biệt
28600
Giải nhất
18127
Giải nhì
34909 28078
Giải ba
30317 28608 41328 25052 35444 85291
Giải tư
8974 7622 0873 7804
Giải năm
2049 6000 8948 1898 9177 9935
Giải sáu
088 749 372
Giải bảy
56 39 42 29
Chọn ngày
Mã giải
10ZA - 14ZA - 18ZA - 19ZA - 20ZA - 2ZA - 4ZA - 9ZA
Đặc biệt
49140
Giải nhất
34659
Giải nhì
55529 10478
Giải ba
30337 13749 64088 19673 97793 99511
Giải tư
0865 5620 5382 7544
Giải năm
1596 5137 8019 2565 3801 2606
Giải sáu
138 522 101
Giải bảy
77 60 19 89
Chọn ngày
Mã giải
10ZH - 11ZH - 16ZH - 17ZH - 2ZH - 3ZH - 4ZH - 8ZH
Đặc biệt
53139
Giải nhất
52986
Giải nhì
41893 88329
Giải ba
58465 46331 10707 32100 67382 36166
Giải tư
5828 4164 7852 0816
Giải năm
2892 7438 5364 9277 9494 1229
Giải sáu
973 436 080
Giải bảy
27 86 49 11
Chọn ngày
Mã giải
10ZR - 13ZR - 15ZR - 1ZR - 7ZR - 9ZR
Đặc biệt
93447
Giải nhất
71106
Giải nhì
67705 00384
Giải ba
67673 22611 18030 35885 62710 86306
Giải tư
7621 1221 9671 5497
Giải năm
2608 8234 3524 0541 6323 6518
Giải sáu
043 466 205
Giải bảy
56 28 22 74
Chọn ngày
Mã giải
10YA - 13YA - 14YA - 5YA - 8YA - 9YA
Đặc biệt
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210 50718
Giải ba
43807 58233 34307 28734 80115 71208
Giải tư
5730 3813 6767 5531
Giải năm
0634 0364 2201 3711 5086 0814
Giải sáu
393 729 536
Giải bảy
22 23 91 75
Chọn ngày
Mã giải
13YH - 15YH - 1YH - 2YH - 4YH - 9YH
Đặc biệt
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515 25911
Giải ba
41234 89462 16592 53472 18697 36227
Giải tư
3240 6790 0262 3750
Giải năm
3676 9266 7549 9781 1704 3680
Giải sáu
405 446 442
Giải bảy
49 45 59 21
Chọn ngày
Mã giải
15YR - 1YR - 3YR - 5YR - 7YR - 8YR
Đặc biệt
15269
Giải nhất
98469
Giải nhì
58959 81886
Giải ba
32925 78517 82116 72574 29546 87724
Giải tư
1861 3124 4876 0278
Giải năm
8305 8781 9304 5924 8293 4248
Giải sáu
989 746 484
Giải bảy
95 32 01 30
Chọn ngày
Mã giải
10XA - 11XA - 14XA - 17XA - 2XA - 3XA - 4XA - 9XA
Đặc biệt
76551
Giải nhất
15711
Giải nhì
12428 67802
Giải ba
34939 72484 06815 67171 03982 08356
Giải tư
7737 0624 4241 6756
Giải năm
8203 1352 5226 3071 4097 1274
Giải sáu
709 496 393
Giải bảy
00 27 68 72
Chọn ngày
Mã giải
11XH - 15XH - 3XH - 4XH - 6XH - 8XH
Đặc biệt
63734
Giải nhất
45494
Giải nhì
74300 57480
Giải ba
57250 51369 51721 60449 00331 55553
Giải tư
7387 8262 6972 9100
Giải năm
3563 9418 2317 8957 6724 9771
Giải sáu
171 830 879
Giải bảy
37 58 14 68
Chọn ngày
Mã giải
11XR - 13XR - 16XR - 17XR - 20XR - 6XR - 7XR - 9XR
Đặc biệt
82019
Giải nhất
43465
Giải nhì
91437 12598
Giải ba
83059 00178 30317 20179 38840 16159
Giải tư
3508 8312 3501 8338
Giải năm
3555 4951 9028 0873 9468 0574
Giải sáu
672 517 797
Giải bảy
53 92 39 48
Chọn ngày
Mã giải
10VA - 12VA - 1VA - 2VA - 7VA - 8VA
Đặc biệt
59261
Giải nhất
27636
Giải nhì
03647 95243
Giải ba
63184 46236 75761 98993 62356 29159
Giải tư
5510 4389 7219 3557
Giải năm
7130 7200 8613 7316 5508 7113
Giải sáu
708 870 846
Giải bảy
79 91 84 74
Chọn ngày
Mã giải
12VH - 13VH - 14VH - 1VH - 3VH - 5VH
Đặc biệt
88137
Giải nhất
71298
Giải nhì
58086 00408
Giải ba
82480 28918 77455 05402 88005 43510
Giải tư
3480 4499 9705 7519
Giải năm
3243 9012 7570 6490 6252 6705
Giải sáu
480 346 518
Giải bảy
59 80 94 08
Chọn ngày
Mã giải
14VR - 15VR - 1VR - 2VR - 3VR - 6VR
Đặc biệt
87929
Giải nhất
75634
Giải nhì
97192 60780
Giải ba
91837 73432 89201 03500 17989 38853
Giải tư
6924 2208 9694 8150
Giải năm
2455 2219 3159 5163 3656 1122
Giải sáu
017 021 657
Giải bảy
64 60 08 94
Chọn ngày
Mã giải
10UA - 13UA - 15UA - 2UA - 7UA - 8UA
Đặc biệt
15339
Giải nhất
01484
Giải nhì
56243 07018
Giải ba
55493 89659 36430 09161 65005 78245
Giải tư
9215 9502 7666 9785
Giải năm
2848 4675 7953 9190 7116 0560
Giải sáu
268 322 801
Giải bảy
03 62 98 56
Chọn ngày
Mã giải
14UH - 15UH - 2UH - 3UH - 6UH - 9UH
Đặc biệt
67115
Giải nhất
67785
Giải nhì
27064 04716
Giải ba
66804 23324 82424 04357 09864 14186
Giải tư
1010 5261 4023 2965
Giải năm
0673 8997 3795 5732 5147 5944
Giải sáu
195 764 471
Giải bảy
61 55 12 69
Chọn ngày
Mã giải
13UR-7UR-9UR-2UR-15UR-6UR
Đặc biệt
29397
Giải nhất
03549
Giải nhì
58203 74554
Giải ba
81540 48943 78444 49005 63573 24035
Giải tư
3287 0808 3898 9832
Giải năm
3029 0436 5367 7625 1862 0973
Giải sáu
288 449 991
Giải bảy
47 18 08 01
Chọn ngày
Mã giải
15TA-14TA-8TA-5TA-7TA-11TA
Đặc biệt
97495
Giải nhất
12576
Giải nhì
12020 52689
Giải ba
32283 74893 80249 63647 18732 04894
Giải tư
6498 9089 1696 6318
Giải năm
5906 9505 3506 4668 8182 9603
Giải sáu
948 415 030
Giải bảy
65 20 47 61
Chọn ngày
Mã giải
5TH-7TH-10TH-8TH-15TH-6TH
Đặc biệt
58534
Giải nhất
47248
Giải nhì
31378 24891
Giải ba
66224 32447 09625 20190 45955 79430
Giải tư
7401 4890 2121 4604
Giải năm
2913 7949 6502 5611 9775 5422
Giải sáu
695 283 059
Giải bảy
28 06 57 26
Chọn ngày
Mã giải
11TR - 12TR - 15TR - 4TR - 5TR - 6TR
Đặc biệt
57854
Giải nhất
34686
Giải nhì
27752 68091
Giải ba
15266 04005 47339 36541 59037 27890
Giải tư
5866 4320 8636 6531
Giải năm
7548 4237 7577 1608 3000 3811
Giải sáu
854 832 350
Giải bảy
07 48 49 06
Chọn ngày
Mã giải
15SA-8SA-14SA-10SA-6SA-13SA
Đặc biệt
40357
Giải nhất
11456
Giải nhì
44223 10852
Giải ba
46358 34034 66918 95949 25795 45788
Giải tư
9566 6046 0716 3577
Giải năm
0763 3222 6881 2226 9182 0024
Giải sáu
014 056 738
Giải bảy
17 72 69 82
Chọn ngày
Mã giải
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
Đặc biệt
88961
Giải nhất
40956
Giải nhì
31944 49287
Giải ba
19424 05612 78426 30296 38763 87816
Giải tư
9466 8678 4184 2567
Giải năm
7313 3260 1908 1779 7508 4262
Giải sáu
169 307 843
Giải bảy
87 02 22 91
Chọn ngày
Mã giải
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR
Đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
65345 58041
Giải ba
20304 95694 17344 72216 32696 67352
Giải tư
1785 1474 3062 2264
Giải năm
5454 4067 9087 2101 9117 9472
Giải sáu
073 840 164
Giải bảy
80 87 95 63
Chọn ngày
Mã giải
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA
Đặc biệt
67949
Giải nhất
88636
Giải nhì
86754 64824
Giải ba
05541 89700 53672 75653 39193 12213
Giải tư
8776 3400 4612 5452
Giải năm
9839 4330 3544 6841 1618 1628
Giải sáu
979 049 813
Giải bảy
26 42 38 28
Chọn ngày
Mã giải
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH
Đặc biệt
97996
Giải nhất
66184
Giải nhì
81579 19025
Giải ba
25267 82002 34364 80746 09850 02979
Giải tư
5509 2451 3535 0484
Giải năm
9156 1859 0249 6927 7902 2659
Giải sáu
556 891 491
Giải bảy
05 43 19 84
Chọn ngày
Mã giải
13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS
Đặc biệt
85576
Giải nhất
51335
Giải nhì
81665 42261
Giải ba
02390 74032 02490 49728 77920 86355
Giải tư
6100 4962 8993 4459
Giải năm
5312 8561 7613 8129 8389 1776
Giải sáu
880 237 406
Giải bảy
67 28 41 12
Chọn ngày
Mã giải
1QA-4QA-2QA-3QA-10QA-15QA
Đặc biệt
89675
Giải nhất
47122
Giải nhì
87741 90868
Giải ba
67189 59356 20187 85300 27642 74897
Giải tư
4117 8648 2445 1811
Giải năm
3606 9255 9511 2703 6045 1826
Giải sáu
148 330 095
Giải bảy
17 60 41 90
Chọn ngày
Mã giải
11QH-6QH-2QH-4QH-10QH-9QH
Đặc biệt
46285
Giải nhất
47600
Giải nhì
89103 41915
Giải ba
35857 82917 07914 80475 55113 18084
Giải tư
6314 7550 9636 4717
Giải năm
9880 7949 0301 6813 5152 5895
Giải sáu
877 990 348
Giải bảy
99 88 52 04
Chọn ngày
Mã giải
15QS-6QS-8QS-1QS-5QS-7QS
Đặc biệt
37195
Giải nhất
88982
Giải nhì
91410 39454
Giải ba
68319 52423 13233 68277 21169 30216
Giải tư
0142 3462 5629 2596
Giải năm
5756 9121 6244 8253 6810 3857
Giải sáu
309 404 166
Giải bảy
97 54 39 28
Chọn ngày
Mã giải
17PA-5PA-16PA-13PA-7PA-11PA-8PA-14PA
Đặc biệt
96226
Giải nhất
95972
Giải nhì
01247 51881
Giải ba
41676 08715 40559 11220 01149
Giải tư
4359 4886 1952 1114
Giải năm
6014 5500 7559 6213 7458 8014
Giải sáu
379 127 366
Giải bảy
85 26 25 55
Chọn ngày
Mã giải
13PH-3PH-5PH-15PH-6PH-9PH
Đặc biệt
86367
Giải nhất
69313
Giải nhì
57644 99117
Giải ba
57068 01410 71666 59756 37373 20474
Giải tư
6395 5291 5632 3556
Giải năm
2533 5880 4616 8998 7741 1916
Giải sáu
961 316 203
Giải bảy
60 85 39 71
Chọn ngày
Mã giải
6PS-10PS-2PS-9PS-8PS-3PS-11PS-19PS
Đặc biệt
08798
Giải nhất
75337
Giải nhì
28963 26229
Giải ba
39544 19950 42567 81097 15774 11622
Giải tư
1142 2860 5468 4869
Giải năm
8457 1226 2904 5946 4619 0294
Giải sáu
613 479 357
Giải bảy
16 56 29 44
Chọn ngày
Mã giải
9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA
Đặc biệt
67724
Giải nhất
09458
Giải nhì
42912 82249
Giải ba
32675 58785 80854 22192 66944 59826
Giải tư
3763 1746 8274 9210
Giải năm
9558 7603 8738 9949 1521 8486
Giải sáu
600 528 250
Giải bảy
35 83 26 41
Chọn ngày
Mã giải
10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH
Đặc biệt
73787
Giải nhất
06261
Giải nhì
48267 37696
Giải ba
25011 20381 31012 72359 95514 05128
Giải tư
8426 8924 7256 4224
Giải năm
9581 4713 2690 3000 8935 3073
Giải sáu
905 189 094
Giải bảy
81 62 59 02
Chọn ngày
Mã giải
9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS
Đặc biệt
76102
Giải nhất
46493
Giải nhì
52752 89477
Giải ba
83438 34418 05049 52159 74896 83492
Giải tư
9964 8534 9975 6493
Giải năm
0642 3097 7803 9391 3691 6359
Giải sáu
750 265 946
Giải bảy
55 92 70 12
Chọn ngày
Mã giải
8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA
Đặc biệt
31357
Giải nhất
31928
Giải nhì
42898 40056
Giải ba
16601 78810 23130 09552 34978 72962
Giải tư
3230 0744 3062 2117
Giải năm
7711 5851 9109 5799 4779 0060
Giải sáu
956 699 903
Giải bảy
80 87 44 09
Chọn ngày
Mã giải
9MH-8MH-10MH-2MH-12MH-14MH
Đặc biệt
18158
Giải nhất
68823
Giải nhì
10621 87113
Giải ba
17280 05916 19414 79186 37611 59188
Giải tư
2841 8684 8318 5422
Giải năm
5366 0272 6247 2854 1045 5904
Giải sáu
602 224 508
Giải bảy
54 75 72 82

XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Cũng giống như các nhà đài xổ số khác tại miền Bắc, XSMB đài Bắc Ninh được quay mở thưởng vào 18h15p thứ 4 hàng tuần tại mục theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Bắc Ninh.
Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút để truy cập vào web cangi.vn hàng ngày để xem và nắm bắt trực tiếp kết quả xs Bắc Ninh siêu nhanh, chính xác bởi kết quả được cập nhật đồng thời tại trường quay xổ số.
 

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Theo dõi trực tiếp quay XSMB đài Bắc Ninh

Trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều kênh phát trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh, nhất trong mùa dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, người chơi chỉ cần ở nhà có thể nắm bắt thông tin cập nhật trực tiếp từ trường quay chính xác mà không cần ra ngoài. Bạn ở nhà chỉ cần mở ngay chiếc điện thoại thông minh của mình ra truy cập vào trang web cangi.vn để theo dõi kết quả XSMB.

Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay và những ngày trước đó

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm chúng tôi sử dụng công nghệ cao thống kê toàn bộ dữ liệu KQXS trong toàn bộ thời gian của năm 2021 để giúp bạn tìm chính xác kết quả tiện lợi, dễ dàng hơn.
Tại cangi.vn chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bảng thống kê đầy đủ dữ liệu KQXS của các kỳ XSBN hôm nay hoặc tuần trước, để bạn có thể tham khảo những con số, tạo hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng dự đoán các con số ở kì tiếp theo .

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Mẫu vé xổ số Bắc Ninh mệnh giá 10.000 vnđ

Ngoài việc theo dõi kết quả XSMB ra tại cangi.vn bạn có thể thống kê toàn bộ đầu và đuôi của các giải lô tô trong 1 tháng qua chọn cho mình con số may mắn nhất.
Trong thời gian chờ đợi kết quả XSMB hôm nay đài Bắc Ninh bạn có thể tham khảo thêm các kết quả về XS cũng như lô tô khác của các nhà đài Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình tại cangi.vn  tại đây

Giải thưởng của XSMB đài Bắc Ninh

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh


Giải thưởng của xổ số Bắc Ninh tương tự như XS miền Bắc quy định với 27 lần quay & 9 giải thưởng với tổng giá trị rất lớn.
Khi dò xem kết quả nếu vé số trúng với giải thưởng của nhà đài, bạn nhớ bảo quản tờ vé số cẩn thận sau đó có thể đến ngay địa chỉ phát hành vé sổ để trao đổi cụ thể kết quả cũng như lĩnh giải theo thông tin đằng sau vé nhé