XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

Kết quả xổ số Nam Định chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 7 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Nam Định

Chọn ngày
Mã giải
10GF - 14GF - 16GF - 1GF - 20GF - 2GF - 3GF - 5GF
Đặc biệt
57333
Giải nhất
81369
Giải nhì
30504 76199
Giải ba
33651 22945 66456 46182 39290 34970
Giải tư
7837 6860 3636 6890
Giải năm
1619 7224 1740 4222 1496 0442
Giải sáu
247 752 331
Giải bảy
43 44 35 45
Chọn ngày
Mã giải
14FY - 15FY - 16FY - 17FY - 2FY - 3FY - 5FY - 8FY
Đặc biệt
58294
Giải nhất
03133
Giải nhì
84216 14018
Giải ba
87942 42677 33889 80351 42249 29632
Giải tư
4666 5495 8905 6655
Giải năm
5821 1407 8445 7612 9721 1589
Giải sáu
062 725 757
Giải bảy
73 92 62 67
Chọn ngày
Mã giải
10FM - 12FM - 13FM - 18FM - 1FM - 4FM - 7FM - 9FM
Đặc biệt
33389
Giải nhất
80369
Giải nhì
55380 69435
Giải ba
92942 94293 36365 34162 09641 10284
Giải tư
0221 1633 1716 6658
Giải năm
0122 2297 2514 8365 7192 3441
Giải sáu
236 119 442
Giải bảy
12 35 88 18
Chọn ngày
Mã giải
16FC - 17FC - 19FC - 1FC - 4FC - 5FC - 6FC - 8FC
Đặc biệt
61579
Giải nhất
32521
Giải nhì
73337 11395
Giải ba
59715 94737 28391 77040 95480 36972
Giải tư
1670 3770 7223 0876
Giải năm
6094 5417 4724 5620 5716 3868
Giải sáu
049 531 791
Giải bảy
27 75 91 10
Chọn ngày
Mã giải
11EU - 20EU - 2EU - 4EU - 5EU - 6EU - 7EU - 8EU
Đặc biệt
70964
Giải nhất
63165
Giải nhì
28516 01426
Giải ba
22000 81011 57868 69890 20338 75326
Giải tư
6639 6539 8347 8500
Giải năm
4844 2630 9577 0659 4915 6153
Giải sáu
652 729 810
Giải bảy
77 93 39 13
Chọn ngày
Mã giải
12EC - 13EC - 14EC - 16EC - 1EC - 2EC - 5EC - 9EC
Đặc biệt
72794
Giải nhất
84069
Giải nhì
21604 16014
Giải ba
04012 40496 62097 07165 85606 43931
Giải tư
8124 4326 2175 2281
Giải năm
9781 2917 0303 9824 6836 6036
Giải sáu
428 187 412
Giải bảy
74 96 58 03
Chọn ngày
Mã giải
11DU - 17DU - 18DU - 19DU - 20DU - 3DU - 5DU - 7DU
Đặc biệt
59380
Giải nhất
24170
Giải nhì
49908 46745
Giải ba
87619 76344 11483 19853 97310 05180
Giải tư
8176 5498 2068 1389
Giải năm
2264 7126 0265 3169 8803 5141
Giải sáu
563 723 137
Giải bảy
38 64 82 43
Chọn ngày
Mã giải
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
Đặc biệt
51416
Giải nhất
85332
Giải nhì
13364 46775
Giải ba
92641 78508 30249 10834 54932 63927
Giải tư
5847 1580 8587 8272
Giải năm
5195 8332 1395 9544 0506 7689
Giải sáu
733 236 963
Giải bảy
20 62 10 44
Chọn ngày
Mã giải
17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
Đặc biệt
74825
Giải nhất
27434
Giải nhì
06579 72188
Giải ba
23116 29833 95690 82114 32305 85706
Giải tư
7725 7756 1294 7069
Giải năm
5389 7771 7486 9371 8494 5009
Giải sáu
478 396 881
Giải bảy
89 67 42 62
Chọn ngày
Mã giải
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
Đặc biệt
57057
Giải nhất
21341
Giải nhì
46196 43234
Giải ba
70433 04847 22751 81225 23585 86601
Giải tư
5292 6921 1013 2912
Giải năm
2594 8296 6698 1779 3989 6487
Giải sáu
499 353 222
Giải bảy
52 24 00 04
Chọn ngày
Mã giải
11CM - 14CM - 17CM - 18CM - 1CM - 3CM - 6CM - 8CM
Đặc biệt
87485
Giải nhất
17336
Giải nhì
51133 12554
Giải ba
07135 21522 53104 80826 94365 61619
Giải tư
1255 4461 1512 3977
Giải năm
7172 5165 4923 7678 2530 2804
Giải sáu
427 937 452
Giải bảy
85 25 07 17
Chọn ngày
Mã giải
11CD - 14CD - 15CD - 18CD - 1CD - 20CD - 5CD - 9CD
Đặc biệt
08816
Giải nhất
27324
Giải nhì
11953 24697
Giải ba
69110 04565 34068 51050 01507 34991
Giải tư
6108 5491 7718 6815
Giải năm
0369 9606 8760 7104 5179 0112
Giải sáu
833 331 214
Giải bảy
44 73 63 26
Chọn ngày
Mã giải
12BU - 15BU - 17BU - 20BU - 3BU - 6BU - 7BU - 9BU
Đặc biệt
98371
Giải nhất
77855
Giải nhì
10658 79326
Giải ba
08768 35389 63003 45013 25896 58159
Giải tư
7512 3573 6252 6597
Giải năm
1270 2234 9849 9414 4541 8794
Giải sáu
558 262 712
Giải bảy
84 59 90 82
Chọn ngày
Mã giải
10BM - 13BM - 19BM - 1BM - 20BM - 2BM - 7BM - 8BM
Đặc biệt
08391
Giải nhất
10466
Giải nhì
98837 12660
Giải ba
32013 97782 99924 14855 36394 62547
Giải tư
2966 0980 7346 0935
Giải năm
5641 7824 5937 5096 1970 2117
Giải sáu
033 357 377
Giải bảy
54 60 31 99
Chọn ngày
Mã giải
11BD - 12BD - 14BD - 16BD - 2BD - 3BD - 6BD - 7BD
Đặc biệt
55858
Giải nhất
39587
Giải nhì
14699 14801
Giải ba
69206 21577 79651 94155 83586 76878
Giải tư
7685 8485 6429 5975
Giải năm
2775 2220 9758 7880 4704 9335
Giải sáu
407 429 044
Giải bảy
71 72 28 08
Chọn ngày
Mã giải
12AM - 16AM - 18AM - 20AM - 2AM - 5AM - 6AM - 7AM
Đặc biệt
57349
Giải nhất
28088
Giải nhì
05865 83567
Giải ba
76424 79903 37682 72540 89417 55043
Giải tư
6576 5402 0065 4215
Giải năm
9076 5387 4193 7233 0818 3906
Giải sáu
110 455 727
Giải bảy
84 94 54 56
Chọn ngày
Mã giải
11AD - 16AD - 17AD - 18AD - 19AD - 2AD - 5AD - 7AD
Đặc biệt
59454
Giải nhất
00486
Giải nhì
02755 43379
Giải ba
99550 05287 68380 32640 94138 33448
Giải tư
6838 0361 7534 5331
Giải năm
6853 9553 6500 1359 6160 5750
Giải sáu
481 321 424
Giải bảy
03 39 81 58
Chọn ngày
Mã giải
10ZE - 14ZE - 15ZE - 17ZE - 18ZE - 2ZE - 4ZE - 8ZE
Đặc biệt
26547
Giải nhất
41670
Giải nhì
43744 83152
Giải ba
10056 59638 27910 48711 37587 74483
Giải tư
3920 1318 3826 5229
Giải năm
7112 9706 6852 0530 3370 9649
Giải sáu
482 573 168
Giải bảy
38 13 79 35
Chọn ngày
Mã giải
13ZN - 14ZN - 1ZN - 2ZN - 5ZN - 6ZN
Đặc biệt
19237
Giải nhất
00802
Giải nhì
69062 73744
Giải ba
28668 67174 14711 13617 46011 10279
Giải tư
6557 5429 6415 1454
Giải năm
4316 2144 6966 9860 8112 4610
Giải sáu
104 844 320
Giải bảy
79 71 38 53
Chọn ngày
Mã giải
12ZV - 13ZV - 1ZV - 3ZV - 4ZV - 8ZV
Đặc biệt
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050 42231
Giải ba
70197 24029 17888 42024 71288 33727
Giải tư
5488 9596 2292 3714
Giải năm
9571 7953 2680 0653 6341 3334
Giải sáu
075 832 375
Giải bảy
92 42 40 10
Chọn ngày
Mã giải
10YE - 12YE - 15YE - 1YE - 5YE - 8YE
Đặc biệt
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917 53982
Giải ba
09894 85689 21669 68513 50670 77330
Giải tư
1580 7154 6751 2983
Giải năm
7989 0174 4014 8953 5493 8885
Giải sáu
459 607 700
Giải bảy
95 97 40 99
Chọn ngày
Mã giải
10YN - 12YN - 14YN - 4YN - 5YN - 8YN
Đặc biệt
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969 18026
Giải ba
68810 96008 18951 03293 30814 22188
Giải tư
3595 6413 8291 8579
Giải năm
4729 1428 1299 1711 8069 5240
Giải sáu
046 773 149
Giải bảy
51 81 69 78
Chọn ngày
Mã giải
10YV - 13YV - 15YV - 3YV - 6YV - 8YV
Đặc biệt
06380
Giải nhất
98000
Giải nhì
99597 53685
Giải ba
34586 78688 64779 57124 13835 11414
Giải tư
5991 0633 8196 3616
Giải năm
9491 9707 7686 3397 8542 6448
Giải sáu
325 892 195
Giải bảy
09 36 54 76
Chọn ngày
Mã giải
10XE - 15XE - 1XE - 5XE - 8XE - 9XE
Đặc biệt
94958
Giải nhất
14322
Giải nhì
80180 84096
Giải ba
70572 36382 84142 28319 88165 18514
Giải tư
0285 0744 3575 6736
Giải năm
6297 5315 2962 6659 9097 4106
Giải sáu
276 334 807
Giải bảy
70 87 18 91
Chọn ngày
Mã giải
15XN - 2XN - 3XN - 4XN - 7XN - 8XN
Đặc biệt
41830
Giải nhất
58636
Giải nhì
39233 73088
Giải ba
83499 22605 66773 03676 14024 53087
Giải tư
8251 9769 4793 3428
Giải năm
5831 8539 9311 2736 0545 8043
Giải sáu
962 034 537
Giải bảy
70 71 15 86
Chọn ngày
Mã giải
11XV - 12XV - 2XV - 5XV - 6XV - 9XV
Đặc biệt
06848
Giải nhất
28684
Giải nhì
55972 09024
Giải ba
00431 45343 51704 24137 03665 07682
Giải tư
0332 5651 6580 9027
Giải năm
6391 2515 7524 1973 0152 2935
Giải sáu
264 132 786
Giải bảy
67 29 87 21
Chọn ngày
Mã giải
11VE - 14VE - 1VE - 2VE - 5VE - 8VE
Đặc biệt
45710
Giải nhất
36358
Giải nhì
78767 34560
Giải ba
75294 38943 87647 64794 72375 35335
Giải tư
0010 3852 7829 5397
Giải năm
0448 4183 7389 3632 4307 4525
Giải sáu
232 733 903
Giải bảy
03 55 51 43
Chọn ngày
Mã giải
13VN - 1VN - 2VN - 3VN - 5VN - 9VN
Đặc biệt
69358
Giải nhất
70140
Giải nhì
43060 37592
Giải ba
41352 06631 55503 36988 92978 82185
Giải tư
7446 9559 9798 2763
Giải năm
5360 6545 9000 7591 6824 4880
Giải sáu
361 896 648
Giải bảy
83 24 55 56
Chọn ngày
Mã giải
11VX - 13VX - 2VX - 3VX - 7VX - 9VX
Đặc biệt
27433
Giải nhất
16448
Giải nhì
31955 68361
Giải ba
17436 28183 64926 05361 39669 80234
Giải tư
9122 2965 2867 2912
Giải năm
3969 8419 2592 7452 9252 2628
Giải sáu
488 887 051
Giải bảy
90 07 54 80
Chọn ngày
Mã giải
12UE - 1UE - 2UE - 6UE - 8UE - 9UE
Đặc biệt
08897
Giải nhất
14694
Giải nhì
20247 56545
Giải ba
33540 12948 30368 70336 29535 33460
Giải tư
2226 1832 8430 5649
Giải năm
1289 0308 5192 6229 3061 5811
Giải sáu
861 353 190
Giải bảy
92 05 19 93
Chọn ngày
Mã giải
10UN - 1UN - 2UN - 3UN - 6UN - 9UN
Đặc biệt
98215
Giải nhất
82428
Giải nhì
36753 21404
Giải ba
20556 64130 78489 02257 34419 12872
Giải tư
2467 8893 8792 5647
Giải năm
1537 3208 2426 5558 6380 0407
Giải sáu
723 953 821
Giải bảy
02 23 33 46
Chọn ngày
Mã giải
6UX-4UX-1UX-14UX-11UX-15UX
Đặc biệt
90746
Giải nhất
08218
Giải nhì
49755 48773
Giải ba
85978 76817 01272 70460 33373 84819
Giải tư
2816 7971 8278 5631
Giải năm
2252 0491 9252 7354 2482 8442
Giải sáu
968 396 817
Giải bảy
05 22 47 87
Chọn ngày
Mã giải
5TE-12TE-14TE-2TE-1TE-11TE
Đặc biệt
09870
Giải nhất
73087
Giải nhì
81633 72969
Giải ba
89847 26356 34405 84024 47303 24618
Giải tư
0872 6015 3948 9391
Giải năm
2205 4589 4261 9558 0773 6257
Giải sáu
830 443 674
Giải bảy
20 54 27 39
Chọn ngày
Mã giải
12TN - 14TN - 15TN - 1TN - 2TN - 8TN
Đặc biệt
96361
Giải nhất
07849
Giải nhì
66045 88316
Giải ba
39464 33119 55398 70842 49488 59270
Giải tư
1677 8485 9518 9825
Giải năm
0798 1303 0406 0674 5295 0845
Giải sáu
468 316 379
Giải bảy
52 87 61 01
Chọn ngày
Mã giải
3TX-14TX-11TX-9TX-10TX-7TX
Đặc biệt
01936
Giải nhất
55702
Giải nhì
21837 13114
Giải ba
08654 54284 25038 62695 93652 66007
Giải tư
8658 7816 4181 5440
Giải năm
9502 0063 9147 3150 5628 3045
Giải sáu
422 133 144
Giải bảy
36 39 68 88
Chọn ngày
Mã giải
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE
Đặc biệt
00370
Giải nhất
78005
Giải nhì
16546 35426
Giải ba
15605 56082 31226 67812 04642 88608
Giải tư
2225 9739 3893 4075
Giải năm
4130 2099 9557 8041 9044 0883
Giải sáu
679 741 845
Giải bảy
08 65 40 83
Chọn ngày
Mã giải
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN
Đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
42533 09954
Giải ba
96746 15579 95688 52419 28175 26519
Giải tư
6364 8867 3211 1681
Giải năm
1698 8940 8762 7901 5425 2843
Giải sáu
849 191 024
Giải bảy
76 31 54 45
Chọn ngày
Mã giải
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Đặc biệt
70452
Giải nhất
64077
Giải nhì
44767 24888
Giải ba
25683 81997 59483 16534 45895 15457
Giải tư
0445 1674 9879 7857
Giải năm
1901 4137 7930 4334 1079 9162
Giải sáu
956 370 377
Giải bảy
99 33 04 27
Chọn ngày
Mã giải
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Đặc biệt
19949
Giải nhất
70603
Giải nhì
83105 86922
Giải ba
04612 77933 98947 17393 21474 09615
Giải tư
4996 8991 7581 3443
Giải năm
2415 2468 9975 7844 5836 7768
Giải sáu
209 521 997
Giải bảy
68 90 08 10
Chọn ngày
Mã giải
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Đặc biệt
02904
Giải nhất
87627
Giải nhì
84022 69837
Giải ba
43316 26074 17200 07162 44168 45606
Giải tư
6611 3858 7560 8625
Giải năm
7551 8919 0927 7435 4397 8312
Giải sáu
438 142 508
Giải bảy
16 26 19 62

XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

 Bạn đang băn khoăn không biết tìm địa chỉ nào để tra cứu kết quả xổ số miền Bắc đài Nam Định. Nơi giúp bạn cập nhật tấ cả kết quả XS nhanh nhất thì hãy truy cập vào mục xổ số Nam Định được mở vào thứ 7 hàng tuần  lúc 18h15 phút trên hệ thống của chúng tôi.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất

Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc của các nhà đài đúng thời gian quy định hàng ngày. Nếu bạn bận không kịp theo dõi trực tiếp kết quả nhà đài, thì bạn có thể vào cangi.vn bất cứ lúc nào để kiểm tra lại kết quả nhé.

Nếu bạn thường xuyên theo dõi kết quả xổ số miền bắc thì hãy tải ngay trang website cangi.vn để xen trực tiếp kqxs đài nam định nhanh nhất, chính xác nhận mà lại không bị lag.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Thần tại gọi may mắn xổ số tới mọi nhà

Hệ thống của chúng tôi cập nhật liên tục từng giây để đảm bảo mang lại cho các bạn kết quả chính xác nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có tính năng hỗ trợ dò số cẩn trọng, dò vé số của mình với tính năng hỗ trợ dò số và in vé dò hiện đại.

Ở phiên quay này có 8 giải với 27 kết quả xổ số, kết quả sẽ được lần lượt theo quy trình công bố tại ngay trường quay.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất

Hãy truy cập liên tục vào web để cập nhật những thông tin về xổ số nhanh nhất để kiểm tra xem có may mắn không. Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé. 

Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!