XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

Kết quả xổ số Nam Định chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 7 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Nam Định

Chọn ngày
Mã giải
12QF - 13QF - 16QF - 19QF - 4QF - 5QF - 8QF - 9QF
Đặc biệt
01882
Giải nhất
99877
Giải nhì
69960 51715
Giải ba
00775 91818 77152 62097 78145 22258
Giải tư
2336 9489 1404 9201
Giải năm
5165 4767 4964 9307 6772 9807
Giải sáu
239 703 602
Giải bảy
16 62 42 90
Chọn ngày
Mã giải
11PY - 16PY - 1PY - 2PY - 4PY - 5PY - 6PY - 9PY
Đặc biệt
83060
Giải nhất
19484
Giải nhì
61514 36996
Giải ba
86101 19920 67112 39937 28868 49815
Giải tư
2833 7276 5852 1955
Giải năm
1033 7782 6976 2853 8265 6672
Giải sáu
365 270 589
Giải bảy
35 84 82 97
Chọn ngày
Mã giải
13PQ - 15PQ - 16PQ - 18PQ - 2PQ - 3PQ - 8PQ - 9PQ
Đặc biệt
30003
Giải nhất
52054
Giải nhì
21628 47381
Giải ba
82221 95329 76777 83556 62389 74592
Giải tư
2127 3240 7489 5748
Giải năm
5267 7920 7688 2529 1246 2007
Giải sáu
884 437 996
Giải bảy
13 08 61 51
Chọn ngày
Mã giải
11PF - 13PF - 14PF - 16PF - 1PF - 2PF - 5PF - 8PF
Đặc biệt
78049
Giải nhất
78125
Giải nhì
71354 56545
Giải ba
85530 01461 42672 62340 07705 00214
Giải tư
9704 4925 3836 8243
Giải năm
0823 8842 5739 5778 4241 8133
Giải sáu
656 085 359
Giải bảy
00 90 04 66
Chọn ngày
Mã giải
11NY - 14NY - 19NY - 1NY - 2NY - 4NY - 7NY - 9NY
Đặc biệt
24362
Giải nhất
36143
Giải nhì
80759 88565
Giải ba
86584 84923 60925 16611 47432 94039
Giải tư
2964 1915 6706 0171
Giải năm
7249 1179 3059 9636 8423 4066
Giải sáu
803 059 596
Giải bảy
70 87 10 01
Chọn ngày
Mã giải
10NQ - 13NQ - 16NQ - 17NQ - 2NQ - 4NQ - 8NQ - 9NQ
Đặc biệt
40369
Giải nhất
61635
Giải nhì
85885 89164
Giải ba
82363 05118 15616 00383 01112 13463
Giải tư
4569 1845 1353 4889
Giải năm
2173 0478 0898 7159 1769 3106
Giải sáu
121 026 567
Giải bảy
13 77 96 52
Chọn ngày
Mã giải
13NF - 14NF - 16NF - 20NF - 3NF - 4NF - 8NF - 9NF
Đặc biệt
63333
Giải nhất
06115
Giải nhì
03604 47710
Giải ba
20814 12887 90480 76129 05409 67246
Giải tư
8973 2636 4015 3549
Giải năm
2605 8619 1376 6464 7730 5679
Giải sáu
140 887 883
Giải bảy
24 89 58 66
Chọn ngày
Mã giải
12MY - 16MY - 17MY - 20MY - 2MY - 3MY - 6MY - 8MY
Đặc biệt
12612
Giải nhất
12229
Giải nhì
52445 78001
Giải ba
35540 84186 27880 36730 86783 11313
Giải tư
4189 8855 7970 2800
Giải năm
8482 7801 1359 6659 5441 4180
Giải sáu
019 239 877
Giải bảy
70 49 68 19
Chọn ngày
Mã giải
16MQ - 17MQ - 18MQ - 20MQ - 3MQ - 4MQ - 6MQ - 7MQ
Đặc biệt
09743
Giải nhất
80957
Giải nhì
58795 38612
Giải ba
30165 99475 59693 26647 80994 67715
Giải tư
7348 3723 9468 7032
Giải năm
1192 3750 3229 4263 1412 7585
Giải sáu
192 342 319
Giải bảy
43 55 10 23
Chọn ngày
Mã giải
12MF - 13MF - 15MF - 16MF - 2MF - 5MF - 7MF - 9MF
Đặc biệt
91322
Giải nhất
34422
Giải nhì
54587 91207
Giải ba
65370 28969 87605 86304 25261 47953
Giải tư
8722 3565 3622 9776
Giải năm
9794 6034 3664 4804 5847 1109
Giải sáu
439 382 725
Giải bảy
17 18 19 80
Chọn ngày
Mã giải
10LY - 13LY - 14LY - 20LY - 2LY - 3LY - 6LY - 9LY
Đặc biệt
98076
Giải nhất
10832
Giải nhì
34069 56100
Giải ba
99345 21382 23746 71599 25382 85169
Giải tư
0930 1587 9302 2080
Giải năm
0506 4079 4286 6281 9650 6402
Giải sáu
526 321 995
Giải bảy
64 52 00 77
Chọn ngày
Mã giải
10LF - 16LF - 18LF - 19LF - 2LF - 5LF - 6LF - 8LF
Đặc biệt
25842
Giải nhất
31827
Giải nhì
51849 73421
Giải ba
08418 64960 34316 24391 16970 95866
Giải tư
9943 8648 2356 6102
Giải năm
1611 8897 8947 2599 7671 9757
Giải sáu
380 430 919
Giải bảy
93 89 25 35
Chọn ngày
Mã giải
14KY - 17KY - 3KY - 4KY - 5KY - 7KY - 8KY - 9KY
Đặc biệt
29379
Giải nhất
29822
Giải nhì
24933 27395
Giải ba
63254 65829 39579 26917 20063 91422
Giải tư
9186 1763 9385 1320
Giải năm
5451 3289 0892 4290 1448 7357
Giải sáu
899 689 390
Giải bảy
05 60 99 33
Chọn ngày
Mã giải
12KQ - 15KQ - 18KQ - 1KQ - 4KQ - 5KQ - 8KQ - 9KQ
Đặc biệt
90649
Giải nhất
71212
Giải nhì
55720 56680
Giải ba
64761 94392 09089 57015 06920 83467
Giải tư
1452 5230 5083 2320
Giải năm
4090 8241 0310 6378 1575 3896
Giải sáu
756 690 503
Giải bảy
58 28 35 64
Chọn ngày
Mã giải
18HY - 20HY - 2HY - 4HY - 5HY - 6HY - 8HY - 9HY
Đặc biệt
62135
Giải nhất
21141
Giải nhì
45857 86656
Giải ba
70417 47299 17041 28867 87844 03831
Giải tư
7920 9023 7131 8460
Giải năm
3372 5765 0633 8326 3811 4220
Giải sáu
752 057 840
Giải bảy
96 94 29 09
Chọn ngày
Mã giải
10HQ - 11HQ - 14HQ - 16HQ - 18HQ - 1HQ - 3HQ - 4HQ
Đặc biệt
59882
Giải nhất
35161
Giải nhì
80009 90230
Giải ba
27850 78279 76809 32621 30855 65708
Giải tư
4114 7900 0301 0473
Giải năm
6540 7127 8212 9532 2160 6720
Giải sáu
460 122 532
Giải bảy
85 51 42 16
Chọn ngày
Mã giải
11HF - 12HF - 15HF - 18HF - 20HF - 2HF - 8HF - 9HF
Đặc biệt
05667
Giải nhất
42692
Giải nhì
26834 13884
Giải ba
41197 48183 30209 40650 38977 31619
Giải tư
6327 7526 8813 8004
Giải năm
0083 3362 9225 6115 7179 7774
Giải sáu
970 842 546
Giải bảy
49 58 26 20
Chọn ngày
Mã giải
11GY - 15GY - 19GY - 5GY - 6GY - 7GY - 8GY - 9GY
Đặc biệt
97041
Giải nhất
66285
Giải nhì
61339 03320
Giải ba
97684 81378 67753 20613 13219 64710
Giải tư
5334 1854 9868 8120
Giải năm
7819 2869 7366 5797 7110 6682
Giải sáu
110 477 078
Giải bảy
86 29 28 10
Chọn ngày
Mã giải
10GF - 14GF - 16GF - 1GF - 20GF - 2GF - 3GF - 5GF
Đặc biệt
57333
Giải nhất
81369
Giải nhì
30504 76199
Giải ba
33651 22945 66456 46182 39290 34970
Giải tư
7837 6860 3636 6890
Giải năm
1619 7224 1740 4222 1496 0442
Giải sáu
247 752 331
Giải bảy
43 44 35 45
Chọn ngày
Mã giải
14FY - 15FY - 16FY - 17FY - 2FY - 3FY - 5FY - 8FY
Đặc biệt
58294
Giải nhất
03133
Giải nhì
84216 14018
Giải ba
87942 42677 33889 80351 42249 29632
Giải tư
4666 5495 8905 6655
Giải năm
5821 1407 8445 7612 9721 1589
Giải sáu
062 725 757
Giải bảy
73 92 62 67
Chọn ngày
Mã giải
10FM - 12FM - 13FM - 18FM - 1FM - 4FM - 7FM - 9FM
Đặc biệt
33389
Giải nhất
80369
Giải nhì
55380 69435
Giải ba
92942 94293 36365 34162 09641 10284
Giải tư
0221 1633 1716 6658
Giải năm
0122 2297 2514 8365 7192 3441
Giải sáu
236 119 442
Giải bảy
12 35 88 18
Chọn ngày
Mã giải
16FC - 17FC - 19FC - 1FC - 4FC - 5FC - 6FC - 8FC
Đặc biệt
61579
Giải nhất
32521
Giải nhì
73337 11395
Giải ba
59715 94737 28391 77040 95480 36972
Giải tư
1670 3770 7223 0876
Giải năm
6094 5417 4724 5620 5716 3868
Giải sáu
049 531 791
Giải bảy
27 75 91 10
Chọn ngày
Mã giải
11EU - 20EU - 2EU - 4EU - 5EU - 6EU - 7EU - 8EU
Đặc biệt
70964
Giải nhất
63165
Giải nhì
28516 01426
Giải ba
22000 81011 57868 69890 20338 75326
Giải tư
6639 6539 8347 8500
Giải năm
4844 2630 9577 0659 4915 6153
Giải sáu
652 729 810
Giải bảy
77 93 39 13
Chọn ngày
Mã giải
12EC - 13EC - 14EC - 16EC - 1EC - 2EC - 5EC - 9EC
Đặc biệt
72794
Giải nhất
84069
Giải nhì
21604 16014
Giải ba
04012 40496 62097 07165 85606 43931
Giải tư
8124 4326 2175 2281
Giải năm
9781 2917 0303 9824 6836 6036
Giải sáu
428 187 412
Giải bảy
74 96 58 03
Chọn ngày
Mã giải
11DU - 17DU - 18DU - 19DU - 20DU - 3DU - 5DU - 7DU
Đặc biệt
59380
Giải nhất
24170
Giải nhì
49908 46745
Giải ba
87619 76344 11483 19853 97310 05180
Giải tư
8176 5498 2068 1389
Giải năm
2264 7126 0265 3169 8803 5141
Giải sáu
563 723 137
Giải bảy
38 64 82 43
Chọn ngày
Mã giải
2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
Đặc biệt
51416
Giải nhất
85332
Giải nhì
13364 46775
Giải ba
92641 78508 30249 10834 54932 63927
Giải tư
5847 1580 8587 8272
Giải năm
5195 8332 1395 9544 0506 7689
Giải sáu
733 236 963
Giải bảy
20 62 10 44
Chọn ngày
Mã giải
17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
Đặc biệt
74825
Giải nhất
27434
Giải nhì
06579 72188
Giải ba
23116 29833 95690 82114 32305 85706
Giải tư
7725 7756 1294 7069
Giải năm
5389 7771 7486 9371 8494 5009
Giải sáu
478 396 881
Giải bảy
89 67 42 62
Chọn ngày
Mã giải
20CU-19CU-11CU-6CU-13CU-2CU-10CU-9CU
Đặc biệt
57057
Giải nhất
21341
Giải nhì
46196 43234
Giải ba
70433 04847 22751 81225 23585 86601
Giải tư
5292 6921 1013 2912
Giải năm
2594 8296 6698 1779 3989 6487
Giải sáu
499 353 222
Giải bảy
52 24 00 04
Chọn ngày
Mã giải
11CM - 14CM - 17CM - 18CM - 1CM - 3CM - 6CM - 8CM
Đặc biệt
87485
Giải nhất
17336
Giải nhì
51133 12554
Giải ba
07135 21522 53104 80826 94365 61619
Giải tư
1255 4461 1512 3977
Giải năm
7172 5165 4923 7678 2530 2804
Giải sáu
427 937 452
Giải bảy
85 25 07 17
Chọn ngày
Mã giải
11CD - 14CD - 15CD - 18CD - 1CD - 20CD - 5CD - 9CD
Đặc biệt
08816
Giải nhất
27324
Giải nhì
11953 24697
Giải ba
69110 04565 34068 51050 01507 34991
Giải tư
6108 5491 7718 6815
Giải năm
0369 9606 8760 7104 5179 0112
Giải sáu
833 331 214
Giải bảy
44 73 63 26
Chọn ngày
Mã giải
12BU - 15BU - 17BU - 20BU - 3BU - 6BU - 7BU - 9BU
Đặc biệt
98371
Giải nhất
77855
Giải nhì
10658 79326
Giải ba
08768 35389 63003 45013 25896 58159
Giải tư
7512 3573 6252 6597
Giải năm
1270 2234 9849 9414 4541 8794
Giải sáu
558 262 712
Giải bảy
84 59 90 82
Chọn ngày
Mã giải
10BM - 13BM - 19BM - 1BM - 20BM - 2BM - 7BM - 8BM
Đặc biệt
08391
Giải nhất
10466
Giải nhì
98837 12660
Giải ba
32013 97782 99924 14855 36394 62547
Giải tư
2966 0980 7346 0935
Giải năm
5641 7824 5937 5096 1970 2117
Giải sáu
033 357 377
Giải bảy
54 60 31 99
Chọn ngày
Mã giải
11BD - 12BD - 14BD - 16BD - 2BD - 3BD - 6BD - 7BD
Đặc biệt
55858
Giải nhất
39587
Giải nhì
14699 14801
Giải ba
69206 21577 79651 94155 83586 76878
Giải tư
7685 8485 6429 5975
Giải năm
2775 2220 9758 7880 4704 9335
Giải sáu
407 429 044
Giải bảy
71 72 28 08
Chọn ngày
Mã giải
12AM - 16AM - 18AM - 20AM - 2AM - 5AM - 6AM - 7AM
Đặc biệt
57349
Giải nhất
28088
Giải nhì
05865 83567
Giải ba
76424 79903 37682 72540 89417 55043
Giải tư
6576 5402 0065 4215
Giải năm
9076 5387 4193 7233 0818 3906
Giải sáu
110 455 727
Giải bảy
84 94 54 56
Chọn ngày
Mã giải
11AD - 16AD - 17AD - 18AD - 19AD - 2AD - 5AD - 7AD
Đặc biệt
59454
Giải nhất
00486
Giải nhì
02755 43379
Giải ba
99550 05287 68380 32640 94138 33448
Giải tư
6838 0361 7534 5331
Giải năm
6853 9553 6500 1359 6160 5750
Giải sáu
481 321 424
Giải bảy
03 39 81 58
Chọn ngày
Mã giải
10ZE - 14ZE - 15ZE - 17ZE - 18ZE - 2ZE - 4ZE - 8ZE
Đặc biệt
26547
Giải nhất
41670
Giải nhì
43744 83152
Giải ba
10056 59638 27910 48711 37587 74483
Giải tư
3920 1318 3826 5229
Giải năm
7112 9706 6852 0530 3370 9649
Giải sáu
482 573 168
Giải bảy
38 13 79 35
Chọn ngày
Mã giải
13ZN - 14ZN - 1ZN - 2ZN - 5ZN - 6ZN
Đặc biệt
19237
Giải nhất
00802
Giải nhì
69062 73744
Giải ba
28668 67174 14711 13617 46011 10279
Giải tư
6557 5429 6415 1454
Giải năm
4316 2144 6966 9860 8112 4610
Giải sáu
104 844 320
Giải bảy
79 71 38 53
Chọn ngày
Mã giải
12ZV - 13ZV - 1ZV - 3ZV - 4ZV - 8ZV
Đặc biệt
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050 42231
Giải ba
70197 24029 17888 42024 71288 33727
Giải tư
5488 9596 2292 3714
Giải năm
9571 7953 2680 0653 6341 3334
Giải sáu
075 832 375
Giải bảy
92 42 40 10
Chọn ngày
Mã giải
10YE - 12YE - 15YE - 1YE - 5YE - 8YE
Đặc biệt
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917 53982
Giải ba
09894 85689 21669 68513 50670 77330
Giải tư
1580 7154 6751 2983
Giải năm
7989 0174 4014 8953 5493 8885
Giải sáu
459 607 700
Giải bảy
95 97 40 99
Chọn ngày
Mã giải
10YN - 12YN - 14YN - 4YN - 5YN - 8YN
Đặc biệt
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969 18026
Giải ba
68810 96008 18951 03293 30814 22188
Giải tư
3595 6413 8291 8579
Giải năm
4729 1428 1299 1711 8069 5240
Giải sáu
046 773 149
Giải bảy
51 81 69 78

XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

 Bạn đang băn khoăn không biết tìm địa chỉ nào để tra cứu kết quả xổ số miền Bắc đài Nam Định. Nơi giúp bạn cập nhật tấ cả kết quả XS nhanh nhất thì hãy truy cập vào mục xổ số Nam Định được mở vào thứ 7 hàng tuần  lúc 18h15 phút trên hệ thống của chúng tôi.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất

Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc của các nhà đài đúng thời gian quy định hàng ngày. Nếu bạn bận không kịp theo dõi trực tiếp kết quả nhà đài, thì bạn có thể vào cangi.vn bất cứ lúc nào để kiểm tra lại kết quả nhé.

Nếu bạn thường xuyên theo dõi kết quả xổ số miền bắc thì hãy tải ngay trang website cangi.vn để xen trực tiếp kqxs đài nam định nhanh nhất, chính xác nhận mà lại không bị lag.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Thần tại gọi may mắn xổ số tới mọi nhà

Hệ thống của chúng tôi cập nhật liên tục từng giây để đảm bảo mang lại cho các bạn kết quả chính xác nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có tính năng hỗ trợ dò số cẩn trọng, dò vé số của mình với tính năng hỗ trợ dò số và in vé dò hiện đại.

Ở phiên quay này có 8 giải với 27 kết quả xổ số, kết quả sẽ được lần lượt theo quy trình công bố tại ngay trường quay.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất

Hãy truy cập liên tục vào web để cập nhật những thông tin về xổ số nhanh nhất để kiểm tra xem có may mắn không. Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé. 

Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!