XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 4 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Bắc Ninh

Chọn ngày
Mã giải
13GC - 14GC - 17GC - 20GC - 2GC - 5GC - 7GC - 9GC
Đặc biệt
99937
Giải nhất
73548
Giải nhì
40187 24052
Giải ba
45049 69513 00318 99864 37934 67528
Giải tư
9969 4749 3131 7918
Giải năm
5983 3688 4919 7340 8836 1898
Giải sáu
661 051 291
Giải bảy
08 64 72 91
Chọn ngày
Mã giải
14FR - 17FR - 18FR - 19FR - 1FR - 5FR - 7FR - 8FR
Đặc biệt
67384
Giải nhất
41504
Giải nhì
84043 71031
Giải ba
23490 95377 73674 51711 88162 69864
Giải tư
9296 1005 2278 5705
Giải năm
2043 7662 9506 3669 1073 3804
Giải sáu
638 152 189
Giải bảy
62 18 99 53
Chọn ngày
Mã giải
11FH - 12FH - 14FH - 19FH - 20FH - 3FH - 4FH - 9FH
Đặc biệt
47666
Giải nhất
58427
Giải nhì
64931 25644
Giải ba
03576 08099 93000 05237 32951 82863
Giải tư
3767 5450 1997 6766
Giải năm
1336 0386 7369 1740 4840 8051
Giải sáu
296 125 966
Giải bảy
68 53 82 27
Chọn ngày
Mã giải
11EZ - 14EZ - 16EZ - 18EZ - 4EZ - 6EZ - 8EZ - 9EZ
Đặc biệt
61661
Giải nhất
38229
Giải nhì
62307 85674
Giải ba
78595 93756 52006 58616 27202 51549
Giải tư
5803 5520 2836 8290
Giải năm
3309 6125 7243 4089 2338 8508
Giải sáu
524 731 081
Giải bảy
57 22 11 69
Chọn ngày
Mã giải
10ER - 15ER - 1ER - 20ER - 2ER - 3ER - 5ER - 7ER
Đặc biệt
76553
Giải nhất
07527
Giải nhì
25937 28719
Giải ba
68694 85484 43187 37080 52543 51209
Giải tư
4630 6891 8515 2367
Giải năm
4217 6752 4070 4451 3126 6144
Giải sáu
716 933 076
Giải bảy
03 35 11 50
Chọn ngày
Mã giải
16EH - 18EH - 1EH - 3EH - 4EH - 5EH - 7EH - 9EH
Đặc biệt
73732
Giải nhất
50059
Giải nhì
19807 73809
Giải ba
66964 33254 07140 58867 39737 18690
Giải tư
2491 3655 4882 4833
Giải năm
2714 2679 1364 4418 4801 4632
Giải sáu
105 627 143
Giải bảy
95 84 83 53
Chọn ngày
Mã giải
12DR - 13DR - 16DR - 18DR - 3DR - 4DR - 5DR - 7DR
Đặc biệt
74817
Giải nhất
34291
Giải nhì
04124 07840
Giải ba
59324 21119 02648 37969 92032 72336
Giải tư
8327 6840 2090 5817
Giải năm
6421 4948 1917 7710 2618 5345
Giải sáu
666 798 342
Giải bảy
45 28 63 44
Chọn ngày
Mã giải
7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH
Đặc biệt
64978
Giải nhất
46676
Giải nhì
26187 87330
Giải ba
27023 12499 01735 36355 27195 68410
Giải tư
9210 3977 6990 5236
Giải năm
3041 3863 7189 4047 6779 5495
Giải sáu
419 782 193
Giải bảy
13 21 90 50
Chọn ngày
Mã giải
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ
Đặc biệt
91706
Giải nhất
82736
Giải nhì
43914 21410
Giải ba
62100 28841 54653 02003 00059 46346
Giải tư
3044 7942 3115 2346
Giải năm
2092 6475 3946 3685 3452 1207
Giải sáu
346 956 814
Giải bảy
55 83 76 44
Chọn ngày
Mã giải
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
Đặc biệt
93178
Giải nhất
49592
Giải nhì
64119 45960
Giải ba
32137 68827 28080 32189 58244 14627
Giải tư
7688 4100 2489 4062
Giải năm
0011 2061 5417 1645 3408 5727
Giải sáu
258 412 013
Giải bảy
08 11 61 34
Chọn ngày
Mã giải
10BZ - 16BZ - 1BZ - 2BZ - 3BZ - 4BZ - 6BZ - 7BZ
Đặc biệt
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326 78511
Giải ba
51702 36362 08564 49572 30361 71728
Giải tư
8348 0098 3900 8870
Giải năm
6408 7473 4056 4050 8122 8486
Giải sáu
295 832 718
Giải bảy
53 06 14 52
Chọn ngày
Mã giải
15BH - 17BH - 18BH - 1BH - 20BH - 2BH - 6BH - 8BH
Đặc biệt
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391 09260
Giải ba
71869 77840 71704 54410 26927 61167
Giải tư
9313 4352 7579 1270
Giải năm
1329 6820 0124 2423 5389 2356
Giải sáu
071 033 989
Giải bảy
93 82 15 95
Chọn ngày
Mã giải
11AZ - 12AZ - 14AZ - 15AZ - 19AZ - 2AZ - 7AZ - 9AZ
Đặc biệt
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743 60565
Giải ba
96391 07899 49997 26194 23877 05086
Giải tư
5020 6049 2639 2265
Giải năm
6853 5224 2100 1430 0589 0661
Giải sáu
398 055 005
Giải bảy
48 16 35 43
Chọn ngày
Mã giải
10AR - 12AR - 19AR - 20AR - 6AR - 7AR - 8AR - 9AR
Đặc biệt
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347 06283
Giải ba
71520 66446 66318 53849 86752 45942
Giải tư
1379 8549 4174 9293
Giải năm
1616 0652 4193 3554 1132 6619
Giải sáu
685 553 936
Giải bảy
62 73 71 49
Chọn ngày
Mã giải
11AH - 17AH - 19AH - 1AH - 4AH - 5AH - 6AH - 7AH
Đặc biệt
28600
Giải nhất
18127
Giải nhì
34909 28078
Giải ba
30317 28608 41328 25052 35444 85291
Giải tư
8974 7622 0873 7804
Giải năm
2049 6000 8948 1898 9177 9935
Giải sáu
088 749 372
Giải bảy
56 39 42 29
Chọn ngày
Mã giải
10ZA - 14ZA - 18ZA - 19ZA - 20ZA - 2ZA - 4ZA - 9ZA
Đặc biệt
49140
Giải nhất
34659
Giải nhì
55529 10478
Giải ba
30337 13749 64088 19673 97793 99511
Giải tư
0865 5620 5382 7544
Giải năm
1596 5137 8019 2565 3801 2606
Giải sáu
138 522 101
Giải bảy
77 60 19 89
Chọn ngày
Mã giải
10ZH - 11ZH - 16ZH - 17ZH - 2ZH - 3ZH - 4ZH - 8ZH
Đặc biệt
53139
Giải nhất
52986
Giải nhì
41893 88329
Giải ba
58465 46331 10707 32100 67382 36166
Giải tư
5828 4164 7852 0816
Giải năm
2892 7438 5364 9277 9494 1229
Giải sáu
973 436 080
Giải bảy
27 86 49 11
Chọn ngày
Mã giải
10ZR - 13ZR - 15ZR - 1ZR - 7ZR - 9ZR
Đặc biệt
93447
Giải nhất
71106
Giải nhì
67705 00384
Giải ba
67673 22611 18030 35885 62710 86306
Giải tư
7621 1221 9671 5497
Giải năm
2608 8234 3524 0541 6323 6518
Giải sáu
043 466 205
Giải bảy
56 28 22 74
Chọn ngày
Mã giải
10YA - 13YA - 14YA - 5YA - 8YA - 9YA
Đặc biệt
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210 50718
Giải ba
43807 58233 34307 28734 80115 71208
Giải tư
5730 3813 6767 5531
Giải năm
0634 0364 2201 3711 5086 0814
Giải sáu
393 729 536
Giải bảy
22 23 91 75
Chọn ngày
Mã giải
13YH - 15YH - 1YH - 2YH - 4YH - 9YH
Đặc biệt
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515 25911
Giải ba
41234 89462 16592 53472 18697 36227
Giải tư
3240 6790 0262 3750
Giải năm
3676 9266 7549 9781 1704 3680
Giải sáu
405 446 442
Giải bảy
49 45 59 21
Chọn ngày
Mã giải
15YR - 1YR - 3YR - 5YR - 7YR - 8YR
Đặc biệt
15269
Giải nhất
98469
Giải nhì
58959 81886
Giải ba
32925 78517 82116 72574 29546 87724
Giải tư
1861 3124 4876 0278
Giải năm
8305 8781 9304 5924 8293 4248
Giải sáu
989 746 484
Giải bảy
95 32 01 30
Chọn ngày
Mã giải
10XA - 11XA - 14XA - 17XA - 2XA - 3XA - 4XA - 9XA
Đặc biệt
76551
Giải nhất
15711
Giải nhì
12428 67802
Giải ba
34939 72484 06815 67171 03982 08356
Giải tư
7737 0624 4241 6756
Giải năm
8203 1352 5226 3071 4097 1274
Giải sáu
709 496 393
Giải bảy
00 27 68 72
Chọn ngày
Mã giải
11XH - 15XH - 3XH - 4XH - 6XH - 8XH
Đặc biệt
63734
Giải nhất
45494
Giải nhì
74300 57480
Giải ba
57250 51369 51721 60449 00331 55553
Giải tư
7387 8262 6972 9100
Giải năm
3563 9418 2317 8957 6724 9771
Giải sáu
171 830 879
Giải bảy
37 58 14 68
Chọn ngày
Mã giải
11XR - 13XR - 16XR - 17XR - 20XR - 6XR - 7XR - 9XR
Đặc biệt
82019
Giải nhất
43465
Giải nhì
91437 12598
Giải ba
83059 00178 30317 20179 38840 16159
Giải tư
3508 8312 3501 8338
Giải năm
3555 4951 9028 0873 9468 0574
Giải sáu
672 517 797
Giải bảy
53 92 39 48
Chọn ngày
Mã giải
10VA - 12VA - 1VA - 2VA - 7VA - 8VA
Đặc biệt
59261
Giải nhất
27636
Giải nhì
03647 95243
Giải ba
63184 46236 75761 98993 62356 29159
Giải tư
5510 4389 7219 3557
Giải năm
7130 7200 8613 7316 5508 7113
Giải sáu
708 870 846
Giải bảy
79 91 84 74
Chọn ngày
Mã giải
12VH - 13VH - 14VH - 1VH - 3VH - 5VH
Đặc biệt
88137
Giải nhất
71298
Giải nhì
58086 00408
Giải ba
82480 28918 77455 05402 88005 43510
Giải tư
3480 4499 9705 7519
Giải năm
3243 9012 7570 6490 6252 6705
Giải sáu
480 346 518
Giải bảy
59 80 94 08
Chọn ngày
Mã giải
14VR - 15VR - 1VR - 2VR - 3VR - 6VR
Đặc biệt
87929
Giải nhất
75634
Giải nhì
97192 60780
Giải ba
91837 73432 89201 03500 17989 38853
Giải tư
6924 2208 9694 8150
Giải năm
2455 2219 3159 5163 3656 1122
Giải sáu
017 021 657
Giải bảy
64 60 08 94
Chọn ngày
Mã giải
10UA - 13UA - 15UA - 2UA - 7UA - 8UA
Đặc biệt
15339
Giải nhất
01484
Giải nhì
56243 07018
Giải ba
55493 89659 36430 09161 65005 78245
Giải tư
9215 9502 7666 9785
Giải năm
2848 4675 7953 9190 7116 0560
Giải sáu
268 322 801
Giải bảy
03 62 98 56
Chọn ngày
Mã giải
14UH - 15UH - 2UH - 3UH - 6UH - 9UH
Đặc biệt
67115
Giải nhất
67785
Giải nhì
27064 04716
Giải ba
66804 23324 82424 04357 09864 14186
Giải tư
1010 5261 4023 2965
Giải năm
0673 8997 3795 5732 5147 5944
Giải sáu
195 764 471
Giải bảy
61 55 12 69
Chọn ngày
Mã giải
13UR-7UR-9UR-2UR-15UR-6UR
Đặc biệt
29397
Giải nhất
03549
Giải nhì
58203 74554
Giải ba
81540 48943 78444 49005 63573 24035
Giải tư
3287 0808 3898 9832
Giải năm
3029 0436 5367 7625 1862 0973
Giải sáu
288 449 991
Giải bảy
47 18 08 01
Chọn ngày
Mã giải
15TA-14TA-8TA-5TA-7TA-11TA
Đặc biệt
97495
Giải nhất
12576
Giải nhì
12020 52689
Giải ba
32283 74893 80249 63647 18732 04894
Giải tư
6498 9089 1696 6318
Giải năm
5906 9505 3506 4668 8182 9603
Giải sáu
948 415 030
Giải bảy
65 20 47 61
Chọn ngày
Mã giải
5TH-7TH-10TH-8TH-15TH-6TH
Đặc biệt
58534
Giải nhất
47248
Giải nhì
31378 24891
Giải ba
66224 32447 09625 20190 45955 79430
Giải tư
7401 4890 2121 4604
Giải năm
2913 7949 6502 5611 9775 5422
Giải sáu
695 283 059
Giải bảy
28 06 57 26
Chọn ngày
Mã giải
11TR - 12TR - 15TR - 4TR - 5TR - 6TR
Đặc biệt
57854
Giải nhất
34686
Giải nhì
27752 68091
Giải ba
15266 04005 47339 36541 59037 27890
Giải tư
5866 4320 8636 6531
Giải năm
7548 4237 7577 1608 3000 3811
Giải sáu
854 832 350
Giải bảy
07 48 49 06
Chọn ngày
Mã giải
15SA-8SA-14SA-10SA-6SA-13SA
Đặc biệt
40357
Giải nhất
11456
Giải nhì
44223 10852
Giải ba
46358 34034 66918 95949 25795 45788
Giải tư
9566 6046 0716 3577
Giải năm
0763 3222 6881 2226 9182 0024
Giải sáu
014 056 738
Giải bảy
17 72 69 82
Chọn ngày
Mã giải
15SH-8SH-14SH-12SH-9SH-6SH
Đặc biệt
88961
Giải nhất
40956
Giải nhì
31944 49287
Giải ba
19424 05612 78426 30296 38763 87816
Giải tư
9466 8678 4184 2567
Giải năm
7313 3260 1908 1779 7508 4262
Giải sáu
169 307 843
Giải bảy
87 02 22 91
Chọn ngày
Mã giải
7SR-15SR-3SR-11SR-13SR-6SR
Đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
65345 58041
Giải ba
20304 95694 17344 72216 32696 67352
Giải tư
1785 1474 3062 2264
Giải năm
5454 4067 9087 2101 9117 9472
Giải sáu
073 840 164
Giải bảy
80 87 95 63
Chọn ngày
Mã giải
7RA-1RA-11RA-5RA-10RA-8RA
Đặc biệt
67949
Giải nhất
88636
Giải nhì
86754 64824
Giải ba
05541 89700 53672 75653 39193 12213
Giải tư
8776 3400 4612 5452
Giải năm
9839 4330 3544 6841 1618 1628
Giải sáu
979 049 813
Giải bảy
26 42 38 28
Chọn ngày
Mã giải
12RH-3RH-13RH-6RH-4RH-9RH
Đặc biệt
97996
Giải nhất
66184
Giải nhì
81579 19025
Giải ba
25267 82002 34364 80746 09850 02979
Giải tư
5509 2451 3535 0484
Giải năm
9156 1859 0249 6927 7902 2659
Giải sáu
556 891 491
Giải bảy
05 43 19 84
Chọn ngày
Mã giải
13RS-4RS-7RS-12RS-3RS-14RS
Đặc biệt
85576
Giải nhất
51335
Giải nhì
81665 42261
Giải ba
02390 74032 02490 49728 77920 86355
Giải tư
6100 4962 8993 4459
Giải năm
5312 8561 7613 8129 8389 1776
Giải sáu
880 237 406
Giải bảy
67 28 41 12
Chọn ngày
Mã giải
1QA-4QA-2QA-3QA-10QA-15QA
Đặc biệt
89675
Giải nhất
47122
Giải nhì
87741 90868
Giải ba
67189 59356 20187 85300 27642 74897
Giải tư
4117 8648 2445 1811
Giải năm
3606 9255 9511 2703 6045 1826
Giải sáu
148 330 095
Giải bảy
17 60 41 90

XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Cũng giống như các nhà đài xổ số khác tại miền Bắc, XSMB đài Bắc Ninh được quay mở thưởng vào 18h15p thứ 4 hàng tuần tại mục theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Bắc Ninh.
Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút để truy cập vào web cangi.vn hàng ngày để xem và nắm bắt trực tiếp kết quả xs Bắc Ninh siêu nhanh, chính xác bởi kết quả được cập nhật đồng thời tại trường quay xổ số.
 

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Theo dõi trực tiếp quay XSMB đài Bắc Ninh

Trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều kênh phát trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh, nhất trong mùa dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, người chơi chỉ cần ở nhà có thể nắm bắt thông tin cập nhật trực tiếp từ trường quay chính xác mà không cần ra ngoài. Bạn ở nhà chỉ cần mở ngay chiếc điện thoại thông minh của mình ra truy cập vào trang web cangi.vn để theo dõi kết quả XSMB.

Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay và những ngày trước đó

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm chúng tôi sử dụng công nghệ cao thống kê toàn bộ dữ liệu KQXS trong toàn bộ thời gian của năm 2021 để giúp bạn tìm chính xác kết quả tiện lợi, dễ dàng hơn.
Tại cangi.vn chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bảng thống kê đầy đủ dữ liệu KQXS của các kỳ XSBN hôm nay hoặc tuần trước, để bạn có thể tham khảo những con số, tạo hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng dự đoán các con số ở kì tiếp theo .

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Mẫu vé xổ số Bắc Ninh mệnh giá 10.000 vnđ

Ngoài việc theo dõi kết quả XSMB ra tại cangi.vn bạn có thể thống kê toàn bộ đầu và đuôi của các giải lô tô trong 1 tháng qua chọn cho mình con số may mắn nhất.
Trong thời gian chờ đợi kết quả XSMB hôm nay đài Bắc Ninh bạn có thể tham khảo thêm các kết quả về XS cũng như lô tô khác của các nhà đài Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình tại cangi.vn  tại đây

Giải thưởng của XSMB đài Bắc Ninh

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh


Giải thưởng của xổ số Bắc Ninh tương tự như XS miền Bắc quy định với 27 lần quay & 9 giải thưởng với tổng giá trị rất lớn.
Khi dò xem kết quả nếu vé số trúng với giải thưởng của nhà đài, bạn nhớ bảo quản tờ vé số cẩn thận sau đó có thể đến ngay địa chỉ phát hành vé sổ để trao đổi cụ thể kết quả cũng như lĩnh giải theo thông tin đằng sau vé nhé