XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 4 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Bắc Ninh

Chọn ngày
Mã giải
10QC - 12QC - 13QC - 16QC - 20QC - 3QC - 5QC - 6QC
Đặc biệt
54959
Giải nhất
56122
Giải nhì
08873 94181
Giải ba
33815 02633 37770 24888 74383 61601
Giải tư
3300 4085 1347 9923
Giải năm
8985 1417 1636 5062 3791 1252
Giải sáu
825 287 821
Giải bảy
64 24 18 76
Chọn ngày
Mã giải
14PU - 18PU - 1PU - 20PU - 2PU - 6PU - 7PU - 8PU
Đặc biệt
81994
Giải nhất
86474
Giải nhì
48793 91360
Giải ba
69884 98425 96213 61243 20422 08699
Giải tư
0997 1763 2741 0603
Giải năm
5526 1170 8547 6763 8576 4500
Giải sáu
016 405 227
Giải bảy
32 81 16 41
Chọn ngày
Mã giải
11PL - 18PL - 1PL - 20PL - 2PL - 7PL - 8PL - 9PL
Đặc biệt
38889
Giải nhất
19639
Giải nhì
74829 23935
Giải ba
48357 14063 78216 78715 33303 96381
Giải tư
1394 1790 2246 2891
Giải năm
3366 7407 0738 2832 1419 4853
Giải sáu
616 970 897
Giải bảy
01 03 63 53
Chọn ngày
Mã giải
11PC - 14PC - 18PC - 19PC - 20PC - 3PC - 5PC - 8PC
Đặc biệt
04232
Giải nhất
26980
Giải nhì
29532 33792
Giải ba
67280 04565 83061 21327 79276 83284
Giải tư
0923 5123 9710 6813
Giải năm
5810 5703 0266 6712 3204 5681
Giải sáu
111 422 211
Giải bảy
63 83 79 24
Chọn ngày
Mã giải
11NU - 12NU - 13NU - 14NU - 17NU - 3NU - 4NU - 5NU
Đặc biệt
37567
Giải nhất
66937
Giải nhì
25002 58693
Giải ba
03671 38466 76277 95589 54561 50911
Giải tư
5029 1256 4549 4432
Giải năm
4493 9241 1095 9179 4924 2507
Giải sáu
657 014 523
Giải bảy
55 42 78 89
Chọn ngày
Mã giải
12NL - 15NL - 17NL - 20NL - 2NL - 3NL - 4NL - 8NL
Đặc biệt
86255
Giải nhất
11249
Giải nhì
87129 59903
Giải ba
95365 98371 70344 83998 20757 20659
Giải tư
2837 7870 1969 4974
Giải năm
1254 9846 0925 0356 8262 2283
Giải sáu
675 532 661
Giải bảy
54 64 15 84
Chọn ngày
Mã giải
10MU - 14MU - 19MU - 1MU - 3MU - 4MU - 5MU - 7MU
Đặc biệt
60031
Giải nhất
50514
Giải nhì
09514 54630
Giải ba
36198 03676 41622 63989 83565 13439
Giải tư
8127 7042 3981 9883
Giải năm
4909 7503 1143 5354 5950 6000
Giải sáu
666 096 210
Giải bảy
07 20 52 49
Chọn ngày
Mã giải
12ML - 14ML - 16ML - 18ML - 4ML - 5ML - 6ML - 8ML
Đặc biệt
39397
Giải nhất
45487
Giải nhì
31476 00040
Giải ba
47830 45608 32162 70312 68143 75822
Giải tư
0668 1475 4436 5595
Giải năm
1774 6655 7678 7745 1426 4108
Giải sáu
126 617 344
Giải bảy
06 61 62 64
Chọn ngày
Mã giải
16MC - 17MC - 18MC - 1MC - 2MC - 5MC - 7MC - 8MC
Đặc biệt
06926
Giải nhất
62025
Giải nhì
01409 55964
Giải ba
06652 08021 58498 38040 60194 51612
Giải tư
9231 5633 3688 2553
Giải năm
1388 2016 7652 8917 9212 7390
Giải sáu
336 470 610
Giải bảy
89 29 30 72
Chọn ngày
Mã giải
15LU - 18LU - 1LU - 20LU - 2LU - 4LU - 5LU - 9LU
Đặc biệt
56095
Giải nhất
97809
Giải nhì
58525 99356
Giải ba
37066 79058 17319 80729 82947 25743
Giải tư
3094 2057 5210 6852
Giải năm
3379 9322 9426 1998 7384 9935
Giải sáu
963 856 373
Giải bảy
07 22 24 10
Chọn ngày
Mã giải
11LM - 12LM - 15LM - 18LM - 1LM - 20LM - 2LM - 4LM
Đặc biệt
72031
Giải nhất
10292
Giải nhì
46130 26589
Giải ba
90676 42039 96046 05589 71405 98943
Giải tư
7618 6107 6935 4766
Giải năm
2832 7333 5398 2863 9727 6282
Giải sáu
476 452 577
Giải bảy
95 61 60 97
Chọn ngày
Mã giải
12LC - 13LC - 14LC - 18LC - 1LC - 2LC - 3LC - 8LC
Đặc biệt
69952
Giải nhất
12165
Giải nhì
74557 28269
Giải ba
17544 31458 29961 71554 18326 20760
Giải tư
6441 9828 9610 1054
Giải năm
3082 9422 4364 8493 2653 5224
Giải sáu
382 567 101
Giải bảy
82 60 50 47
Chọn ngày
Mã giải
10KM - 11KM - 14KM - 15KM - 18KM - 2KM - 4KM - 9KM
Đặc biệt
14138
Giải nhất
62724
Giải nhì
54157 96213
Giải ba
14362 89770 55669 50544 04462 48939
Giải tư
4062 5079 6608 7155
Giải năm
7402 1236 4922 4421 2178 9253
Giải sáu
552 247 722
Giải bảy
12 45 75 97
Chọn ngày
Mã giải
11HU - 14HU - 17HU - 1HU - 20HU - 2HU - 5HU - 7HU
Đặc biệt
20645
Giải nhất
21356
Giải nhì
10211 33955
Giải ba
57214 47997 59028 91075 81886 34229
Giải tư
7518 6879 1586 7174
Giải năm
4802 1007 6479 7659 8416 7869
Giải sáu
187 087 674
Giải bảy
84 38 18 25
Chọn ngày
Mã giải
11HM - 12HM - 15HM - 18HM - 19HM - 5HM - 7HM - 9HM
Đặc biệt
35144
Giải nhất
48573
Giải nhì
21404 25165
Giải ba
28375 09425 17538 21595 56954 36845
Giải tư
2361 7750 2414 2861
Giải năm
8305 7081 7715 2463 0729 3143
Giải sáu
271 623 926
Giải bảy
87 23 54 37
Chọn ngày
Mã giải
10HC - 13HC - 15HC - 2HC - 4HC - 5HC - 6HC - 8HC
Đặc biệt
91753
Giải nhất
54579
Giải nhì
90984 68978
Giải ba
89663 79417 27577 20491 00134 75715
Giải tư
7980 7928 8166 1878
Giải năm
7965 9154 7803 5279 9350 3131
Giải sáu
472 053 360
Giải bảy
43 74 60 49
Chọn ngày
Mã giải
10GM - 14GM - 16GM - 18GM - 19GM - 2GM - 5GM - 8GM
Đặc biệt
77645
Giải nhất
06477
Giải nhì
84305 38394
Giải ba
71202 93049 90021 21978 87788 04853
Giải tư
0790 0256 2861 3114
Giải năm
7552 7033 7276 1129 7595 4489
Giải sáu
652 476 788
Giải bảy
67 96 37 17
Chọn ngày
Mã giải
13GC - 14GC - 17GC - 20GC - 2GC - 5GC - 7GC - 9GC
Đặc biệt
99937
Giải nhất
73548
Giải nhì
40187 24052
Giải ba
45049 69513 00318 99864 37934 67528
Giải tư
9969 4749 3131 7918
Giải năm
5983 3688 4919 7340 8836 1898
Giải sáu
661 051 291
Giải bảy
08 64 72 91
Chọn ngày
Mã giải
14FR - 17FR - 18FR - 19FR - 1FR - 5FR - 7FR - 8FR
Đặc biệt
67384
Giải nhất
41504
Giải nhì
84043 71031
Giải ba
23490 95377 73674 51711 88162 69864
Giải tư
9296 1005 2278 5705
Giải năm
2043 7662 9506 3669 1073 3804
Giải sáu
638 152 189
Giải bảy
62 18 99 53
Chọn ngày
Mã giải
11FH - 12FH - 14FH - 19FH - 20FH - 3FH - 4FH - 9FH
Đặc biệt
47666
Giải nhất
58427
Giải nhì
64931 25644
Giải ba
03576 08099 93000 05237 32951 82863
Giải tư
3767 5450 1997 6766
Giải năm
1336 0386 7369 1740 4840 8051
Giải sáu
296 125 966
Giải bảy
68 53 82 27
Chọn ngày
Mã giải
11EZ - 14EZ - 16EZ - 18EZ - 4EZ - 6EZ - 8EZ - 9EZ
Đặc biệt
61661
Giải nhất
38229
Giải nhì
62307 85674
Giải ba
78595 93756 52006 58616 27202 51549
Giải tư
5803 5520 2836 8290
Giải năm
3309 6125 7243 4089 2338 8508
Giải sáu
524 731 081
Giải bảy
57 22 11 69
Chọn ngày
Mã giải
10ER - 15ER - 1ER - 20ER - 2ER - 3ER - 5ER - 7ER
Đặc biệt
76553
Giải nhất
07527
Giải nhì
25937 28719
Giải ba
68694 85484 43187 37080 52543 51209
Giải tư
4630 6891 8515 2367
Giải năm
4217 6752 4070 4451 3126 6144
Giải sáu
716 933 076
Giải bảy
03 35 11 50
Chọn ngày
Mã giải
16EH - 18EH - 1EH - 3EH - 4EH - 5EH - 7EH - 9EH
Đặc biệt
73732
Giải nhất
50059
Giải nhì
19807 73809
Giải ba
66964 33254 07140 58867 39737 18690
Giải tư
2491 3655 4882 4833
Giải năm
2714 2679 1364 4418 4801 4632
Giải sáu
105 627 143
Giải bảy
95 84 83 53
Chọn ngày
Mã giải
12DR - 13DR - 16DR - 18DR - 3DR - 4DR - 5DR - 7DR
Đặc biệt
74817
Giải nhất
34291
Giải nhì
04124 07840
Giải ba
59324 21119 02648 37969 92032 72336
Giải tư
8327 6840 2090 5817
Giải năm
6421 4948 1917 7710 2618 5345
Giải sáu
666 798 342
Giải bảy
45 28 63 44
Chọn ngày
Mã giải
7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH
Đặc biệt
64978
Giải nhất
46676
Giải nhì
26187 87330
Giải ba
27023 12499 01735 36355 27195 68410
Giải tư
9210 3977 6990 5236
Giải năm
3041 3863 7189 4047 6779 5495
Giải sáu
419 782 193
Giải bảy
13 21 90 50
Chọn ngày
Mã giải
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ
Đặc biệt
91706
Giải nhất
82736
Giải nhì
43914 21410
Giải ba
62100 28841 54653 02003 00059 46346
Giải tư
3044 7942 3115 2346
Giải năm
2092 6475 3946 3685 3452 1207
Giải sáu
346 956 814
Giải bảy
55 83 76 44
Chọn ngày
Mã giải
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
Đặc biệt
93178
Giải nhất
49592
Giải nhì
64119 45960
Giải ba
32137 68827 28080 32189 58244 14627
Giải tư
7688 4100 2489 4062
Giải năm
0011 2061 5417 1645 3408 5727
Giải sáu
258 412 013
Giải bảy
08 11 61 34
Chọn ngày
Mã giải
10BZ - 16BZ - 1BZ - 2BZ - 3BZ - 4BZ - 6BZ - 7BZ
Đặc biệt
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326 78511
Giải ba
51702 36362 08564 49572 30361 71728
Giải tư
8348 0098 3900 8870
Giải năm
6408 7473 4056 4050 8122 8486
Giải sáu
295 832 718
Giải bảy
53 06 14 52
Chọn ngày
Mã giải
15BH - 17BH - 18BH - 1BH - 20BH - 2BH - 6BH - 8BH
Đặc biệt
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391 09260
Giải ba
71869 77840 71704 54410 26927 61167
Giải tư
9313 4352 7579 1270
Giải năm
1329 6820 0124 2423 5389 2356
Giải sáu
071 033 989
Giải bảy
93 82 15 95
Chọn ngày
Mã giải
11AZ - 12AZ - 14AZ - 15AZ - 19AZ - 2AZ - 7AZ - 9AZ
Đặc biệt
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743 60565
Giải ba
96391 07899 49997 26194 23877 05086
Giải tư
5020 6049 2639 2265
Giải năm
6853 5224 2100 1430 0589 0661
Giải sáu
398 055 005
Giải bảy
48 16 35 43
Chọn ngày
Mã giải
10AR - 12AR - 19AR - 20AR - 6AR - 7AR - 8AR - 9AR
Đặc biệt
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347 06283
Giải ba
71520 66446 66318 53849 86752 45942
Giải tư
1379 8549 4174 9293
Giải năm
1616 0652 4193 3554 1132 6619
Giải sáu
685 553 936
Giải bảy
62 73 71 49
Chọn ngày
Mã giải
11AH - 17AH - 19AH - 1AH - 4AH - 5AH - 6AH - 7AH
Đặc biệt
28600
Giải nhất
18127
Giải nhì
34909 28078
Giải ba
30317 28608 41328 25052 35444 85291
Giải tư
8974 7622 0873 7804
Giải năm
2049 6000 8948 1898 9177 9935
Giải sáu
088 749 372
Giải bảy
56 39 42 29
Chọn ngày
Mã giải
10ZA - 14ZA - 18ZA - 19ZA - 20ZA - 2ZA - 4ZA - 9ZA
Đặc biệt
49140
Giải nhất
34659
Giải nhì
55529 10478
Giải ba
30337 13749 64088 19673 97793 99511
Giải tư
0865 5620 5382 7544
Giải năm
1596 5137 8019 2565 3801 2606
Giải sáu
138 522 101
Giải bảy
77 60 19 89
Chọn ngày
Mã giải
10ZH - 11ZH - 16ZH - 17ZH - 2ZH - 3ZH - 4ZH - 8ZH
Đặc biệt
53139
Giải nhất
52986
Giải nhì
41893 88329
Giải ba
58465 46331 10707 32100 67382 36166
Giải tư
5828 4164 7852 0816
Giải năm
2892 7438 5364 9277 9494 1229
Giải sáu
973 436 080
Giải bảy
27 86 49 11
Chọn ngày
Mã giải
10ZR - 13ZR - 15ZR - 1ZR - 7ZR - 9ZR
Đặc biệt
93447
Giải nhất
71106
Giải nhì
67705 00384
Giải ba
67673 22611 18030 35885 62710 86306
Giải tư
7621 1221 9671 5497
Giải năm
2608 8234 3524 0541 6323 6518
Giải sáu
043 466 205
Giải bảy
56 28 22 74
Chọn ngày
Mã giải
10YA - 13YA - 14YA - 5YA - 8YA - 9YA
Đặc biệt
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210 50718
Giải ba
43807 58233 34307 28734 80115 71208
Giải tư
5730 3813 6767 5531
Giải năm
0634 0364 2201 3711 5086 0814
Giải sáu
393 729 536
Giải bảy
22 23 91 75
Chọn ngày
Mã giải
13YH - 15YH - 1YH - 2YH - 4YH - 9YH
Đặc biệt
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515 25911
Giải ba
41234 89462 16592 53472 18697 36227
Giải tư
3240 6790 0262 3750
Giải năm
3676 9266 7549 9781 1704 3680
Giải sáu
405 446 442
Giải bảy
49 45 59 21
Chọn ngày
Mã giải
15YR - 1YR - 3YR - 5YR - 7YR - 8YR
Đặc biệt
15269
Giải nhất
98469
Giải nhì
58959 81886
Giải ba
32925 78517 82116 72574 29546 87724
Giải tư
1861 3124 4876 0278
Giải năm
8305 8781 9304 5924 8293 4248
Giải sáu
989 746 484
Giải bảy
95 32 01 30
Chọn ngày
Mã giải
10XA - 11XA - 14XA - 17XA - 2XA - 3XA - 4XA - 9XA
Đặc biệt
76551
Giải nhất
15711
Giải nhì
12428 67802
Giải ba
34939 72484 06815 67171 03982 08356
Giải tư
7737 0624 4241 6756
Giải năm
8203 1352 5226 3071 4097 1274
Giải sáu
709 496 393
Giải bảy
00 27 68 72
Chọn ngày
Mã giải
11XH - 15XH - 3XH - 4XH - 6XH - 8XH
Đặc biệt
63734
Giải nhất
45494
Giải nhì
74300 57480
Giải ba
57250 51369 51721 60449 00331 55553
Giải tư
7387 8262 6972 9100
Giải năm
3563 9418 2317 8957 6724 9771
Giải sáu
171 830 879
Giải bảy
37 58 14 68

XSBN - Xổ Số Bắc Ninh - XSMB Thứ 4

Cũng giống như các nhà đài xổ số khác tại miền Bắc, XSMB đài Bắc Ninh được quay mở thưởng vào 18h15p thứ 4 hàng tuần tại mục theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Bắc Ninh.
Mỗi ngày, bạn chỉ cần bỏ ra vài phút để truy cập vào web cangi.vn hàng ngày để xem và nắm bắt trực tiếp kết quả xs Bắc Ninh siêu nhanh, chính xác bởi kết quả được cập nhật đồng thời tại trường quay xổ số.
 

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Theo dõi trực tiếp quay XSMB đài Bắc Ninh

Trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều kênh phát trực tiếp KQXS đài Bắc Ninh, nhất trong mùa dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, người chơi chỉ cần ở nhà có thể nắm bắt thông tin cập nhật trực tiếp từ trường quay chính xác mà không cần ra ngoài. Bạn ở nhà chỉ cần mở ngay chiếc điện thoại thông minh của mình ra truy cập vào trang web cangi.vn để theo dõi kết quả XSMB.

Kết quả xổ số Bắc Ninh hôm nay và những ngày trước đó

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm chúng tôi sử dụng công nghệ cao thống kê toàn bộ dữ liệu KQXS trong toàn bộ thời gian của năm 2021 để giúp bạn tìm chính xác kết quả tiện lợi, dễ dàng hơn.
Tại cangi.vn chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bảng thống kê đầy đủ dữ liệu KQXS của các kỳ XSBN hôm nay hoặc tuần trước, để bạn có thể tham khảo những con số, tạo hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng dự đoán các con số ở kì tiếp theo .

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh

Mẫu vé xổ số Bắc Ninh mệnh giá 10.000 vnđ

Ngoài việc theo dõi kết quả XSMB ra tại cangi.vn bạn có thể thống kê toàn bộ đầu và đuôi của các giải lô tô trong 1 tháng qua chọn cho mình con số may mắn nhất.
Trong thời gian chờ đợi kết quả XSMB hôm nay đài Bắc Ninh bạn có thể tham khảo thêm các kết quả về XS cũng như lô tô khác của các nhà đài Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình tại cangi.vn  tại đây

Giải thưởng của XSMB đài Bắc Ninh

kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Bắc Ninh


Giải thưởng của xổ số Bắc Ninh tương tự như XS miền Bắc quy định với 27 lần quay & 9 giải thưởng với tổng giá trị rất lớn.
Khi dò xem kết quả nếu vé số trúng với giải thưởng của nhà đài, bạn nhớ bảo quản tờ vé số cẩn thận sau đó có thể đến ngay địa chỉ phát hành vé sổ để trao đổi cụ thể kết quả cũng như lĩnh giải theo thông tin đằng sau vé nhé