XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Kết quả xổ số Hải Phòng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Hải Phòng

Chọn ngày
Mã giải
13QE - 15QE - 17QE - 1QE - 20QE - 2QE - 4QE - 9QE
Đặc biệt
23877
Giải nhất
86129
Giải nhì
43578 15885
Giải ba
32084 25652 61324 71720 61436 13632
Giải tư
0924 5666 2745 9173
Giải năm
9598 8190 9399 3052 6707 5148
Giải sáu
194 088 792
Giải bảy
39 60 52 22
Chọn ngày
Mã giải
11PX - 13P - 19PX - 1PX - 4PX - 5PX - 6PX - 7PX
Đặc biệt
92619
Giải nhất
11319
Giải nhì
98199 29744
Giải ba
27067 11978 08680 33893 22152 71172
Giải tư
8758 2540 6325 1020
Giải năm
5737 7614 1159 3148 1769 5866
Giải sáu
359 476 412
Giải bảy
66 36 72 06
Chọn ngày
Mã giải
13PN - 15PN - 18PN - 19PN - 20PN - 2PN - 5PN - 7PN
Đặc biệt
49735
Giải nhất
38572
Giải nhì
75146 20529
Giải ba
52668 94841 25676 79309 34126 05236
Giải tư
4465 9660 1757 8299
Giải năm
9724 8025 1801 0150 0831 9196
Giải sáu
818 731 990
Giải bảy
00 39 85 49
Chọn ngày
Mã giải
10PE - 14PE - 16PE - 17PE - 3PE - 5PE - 7PE - 8PE
Đặc biệt
71368
Giải nhất
37047
Giải nhì
84442 56225
Giải ba
69417 89059 36448 34054 31392 57409
Giải tư
9191 7866 2417 9124
Giải năm
8573 7683 6096 3534 6975 9627
Giải sáu
151 127 565
Giải bảy
04 84 18 82
Chọn ngày
Mã giải
12NX - 15NX - 3NX - 4NX - 6NX - 7NX - 8NX - 9NX
Đặc biệt
14296
Giải nhất
22522
Giải nhì
16413 77472
Giải ba
12845 04835 56642 03806 07785 15529
Giải tư
0992 5547 1099 0542
Giải năm
0689 4519 8337 6728 9897 5595
Giải sáu
389 051 276
Giải bảy
11 52 17 61
Chọn ngày
Mã giải
11NP - 12NP - 14NP - 16NP - 19NP - 6NP - 7NP - 8NP
Đặc biệt
80287
Giải nhất
34741
Giải nhì
16604 76482
Giải ba
80163 33022 10306 28950 52944 14753
Giải tư
8777 0545 3401 4633
Giải năm
2108 0141 8279 6228 8145 6843
Giải sáu
716 160 396
Giải bảy
59 09 12 90
Chọn ngày
Mã giải
11NE - 12NE - 18NE - 19NE - 3NE - 4NE - 5NE - 8NE
Đặc biệt
04651
Giải nhất
66342
Giải nhì
03912 51761
Giải ba
53484 76450 06690 80944 64525 99819
Giải tư
3903 9166 9459 7593
Giải năm
3043 0440 4161 7333 9126 8586
Giải sáu
047 611 685
Giải bảy
32 96 57 01
Chọn ngày
Mã giải
10MP - 14MP - 1MP - 2MP - 4MP - 5MP - 7MP - 8MP
Đặc biệt
70098
Giải nhất
97488
Giải nhì
81877 42410
Giải ba
78164 41219 93046 13510 18781 03112
Giải tư
1380 5811 1579 9803
Giải năm
4821 3430 6260 1609 5871 9504
Giải sáu
065 714 870
Giải bảy
82 60 02 22
Chọn ngày
Mã giải
10ME - 12ME - 13ME - 15ME - 19ME - 1ME - 6ME - 7ME
Đặc biệt
51468
Giải nhất
36545
Giải nhì
25740 88471
Giải ba
71270 59190 24080 02738 14554 91467
Giải tư
1610 7280 1449 3711
Giải năm
1990 2823 4099 1531 0662 6554
Giải sáu
811 467 195
Giải bảy
45 41 62 32
Chọn ngày
Mã giải
10LP - 11LP - 13LP - 14LP - 18LP - 1LP - 5LP - 7LP
Đặc biệt
64857
Giải nhất
31913
Giải nhì
20095 44000
Giải ba
92069 67021 52931 48277 11046 89999
Giải tư
1085 3878 8682 2686
Giải năm
5611 0078 5218 2300 4982 1733
Giải sáu
245 377 183
Giải bảy
57 98 89 43
Chọn ngày
Mã giải
10LE - 11LE - 12LE - 16LE - 19LE - 1LE - 4LE - 6LE
Đặc biệt
57620
Giải nhất
82135
Giải nhì
88910 47085
Giải ba
31718 65482 84174 34977 84592 37002
Giải tư
6912 2359 7064 9067
Giải năm
0230 3557 4878 4292 3179 3749
Giải sáu
551 477 460
Giải bảy
19 93 77 37
Chọn ngày
Mã giải
12KX - 16KX - 19KX - 2KX - 4KX - 6KX - 8KX - 9KX
Đặc biệt
26592
Giải nhất
38838
Giải nhì
43774 91819
Giải ba
08758 63771 15724 91314 86959 47543
Giải tư
1370 7010 5792 5856
Giải năm
9957 5245 8757 2019 4132 6316
Giải sáu
222 106 949
Giải bảy
71 26 85 23
Chọn ngày
Mã giải
11KE - 15KE - 16KE - 18KE - 20KE - 2KE - 3KE - 6KE
Đặc biệt
72666
Giải nhất
96992
Giải nhì
52918 21197
Giải ba
21034 45765 73219 29010 02370 06089
Giải tư
0372 6291 4099 0369
Giải năm
7007 0315 6233 7010 2611 6123
Giải sáu
270 306 325
Giải bảy
05 13 49 19
Chọn ngày
Mã giải
12HX - 13HX - 16HX - 1HX - 20HX - 2HX - 7HX - 8HX
Đặc biệt
37869
Giải nhất
01431
Giải nhì
07900 66341
Giải ba
81079 95627 76989 10547 37486 34353
Giải tư
4618 5541 1854 0752
Giải năm
4990 2029 5211 9779 7249 7896
Giải sáu
717 867 363
Giải bảy
05 67 87 62
Chọn ngày
Mã giải
12HP - 14HP - 16HP - 18HP - 1HP - 20HP - 5HP - 6HP
Đặc biệt
95371
Giải nhất
07286
Giải nhì
23998 54295
Giải ba
30927 81184 68459 29360 97671 18598
Giải tư
3721 6102 6363 6756
Giải năm
7582 1471 1256 7423 3322 6997
Giải sáu
840 527 579
Giải bảy
21 91 03 69
Chọn ngày
Mã giải
12HE - 13HE - 15HE - 19HE - 20HE - 4HE - 6HE - 7HE
Đặc biệt
12334
Giải nhất
51885
Giải nhì
94341 78676
Giải ba
86372 36161 53081 61157 25254 83626
Giải tư
9449 7299 9594 3832
Giải năm
0035 6600 7679 9485 8125 7951
Giải sáu
784 939 809
Giải bảy
91 02 59 66
Chọn ngày
Mã giải
13GX - 14GX - 16GX - 3GX - 5GX - 6GX - 7GX - 9GX
Đặc biệt
71307
Giải nhất
20243
Giải nhì
17094 60989
Giải ba
31527 92382 96787 36794 48482 77297
Giải tư
5626 6650 0211 7778
Giải năm
1022 8863 9869 7124 5225 1665
Giải sáu
011 087 756
Giải bảy
52 14 44 43
Chọn ngày
Mã giải
10GP - 13GP - 18GP - 3GP - 5GP - 6GP - 7GP - 8GP
Đặc biệt
71961
Giải nhất
83331
Giải nhì
77826 34607
Giải ba
42063 15142 67205 32829 72584 04871
Giải tư
7471 1023 0796 5943
Giải năm
6600 3416 2788 2153 6425 3770
Giải sáu
386 092 940
Giải bảy
21 23 65 46
Chọn ngày
Mã giải
11FX - 13FX - 16FX - 19FX - 20FX - 3FX - 5FX - 6FX
Đặc biệt
34864
Giải nhất
00693
Giải nhì
97331 18776
Giải ba
56995 55805 26599 22435 58098 35835
Giải tư
8683 1661 7450 8941
Giải năm
8695 2954 6320 0276 2666 1431
Giải sáu
720 634 467
Giải bảy
98 29 58 84
Chọn ngày
Mã giải
13FL - 14FL - 16FL - 17FL - 1FL - 20FL - 2FL - 9FL
Đặc biệt
28174
Giải nhất
06876
Giải nhì
66471 38080
Giải ba
94163 33797 50042 94635 65908 04190
Giải tư
8084 7218 0384 3702
Giải năm
2551 4867 7331 8796 6677 5394
Giải sáu
755 539 280
Giải bảy
93 55 68 05
Chọn ngày
Mã giải
10FB - 1FB - 20FB - 2FB - 5FB - 6FB - 7FB - 8FB
Đặc biệt
20347
Giải nhất
29197
Giải nhì
19218 63399
Giải ba
82560 80548 17544 73396 45107 10888
Giải tư
4359 6568 4811 1038
Giải năm
1823 8447 2579 2491 2352 8442
Giải sáu
947 733 318
Giải bảy
58 56 20 06
Chọn ngày
Mã giải
11ET - 13ET - 19ET - 1ET - 4ET - 5ET - 8ET - 9ET
Đặc biệt
14609
Giải nhất
36645
Giải nhì
12735 35132
Giải ba
85646 63234 96221 05950 51526 75074
Giải tư
6682 9638 7631 3787
Giải năm
7833 7893 7435 8411 0155 6886
Giải sáu
075 481 224
Giải bảy
17 69 88 61
Chọn ngày
Mã giải
10EL - 12EL - 2EL - 3EL - 4EL - 5EL - 7EL - 8EL
Đặc biệt
13113
Giải nhất
39786
Giải nhì
66200 15781
Giải ba
57716 05600 89058 37477 31125 85815
Giải tư
2872 4210 3055 7656
Giải năm
5975 9865 4483 4984 9833 9996
Giải sáu
906 600 547
Giải bảy
02 93 53 59
Chọn ngày
Mã giải
11EB - 12EB - 13EB - 17EB - 20EB - 3EB - 4EB - 8EB
Đặc biệt
38267
Giải nhất
08715
Giải nhì
71363 28859
Giải ba
50469 00804 01569 47304 36547 91458
Giải tư
5367 6717 9652 1153
Giải năm
9201 2426 2161 8950 6793 5932
Giải sáu
011 537 441
Giải bảy
96 63 69 45
Chọn ngày
Mã giải
11DT - 17DT - 20DT - 2DT - 5DT - 7DT - 8DT - 9DT
Đặc biệt
36120
Giải nhất
01808
Giải nhì
24143 89224
Giải ba
54587 09307 57960 57721 39016 39494
Giải tư
5586 6574 7750 5640
Giải năm
1559 8201 7221 9586 8938 6743
Giải sáu
847 456 145
Giải bảy
95 93 85 84
Chọn ngày
Mã giải
7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL
Đặc biệt
76711
Giải nhất
52564
Giải nhì
49212 38823
Giải ba
93262 07190 79116 44716 47391 84559
Giải tư
9818 2020 3376 8782
Giải năm
1832 9360 5435 0879 0951 8128
Giải sáu
539 899 078
Giải bảy
14 68 52 92
Chọn ngày
Mã giải
5DB-7DB-18DB-12DB-4DB-13DB-9DB-11DB
Đặc biệt
36904
Giải nhất
34735
Giải nhì
42033 38294
Giải ba
20473 82204 45516 49864 93509 66033
Giải tư
8906 8147 9572 2463
Giải năm
0060 5312 8432 6273 8809 2106
Giải sáu
133 594 076
Giải bảy
56 13 20 39
Chọn ngày
Mã giải
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT
Đặc biệt
38223
Giải nhất
77286
Giải nhì
90185 84473
Giải ba
08584 79697 95286 76506 43075 76662
Giải tư
7394 0605 4471 5963
Giải năm
1127 8186 4005 2106 8507 6915
Giải sáu
706 481 999
Giải bảy
06 39 93 97
Chọn ngày
Mã giải
12CL - 15CL - 16CL - 17CL - 19CL - 1CL - 4CL - 6CL
Đặc biệt
12301
Giải nhất
78982
Giải nhì
02630 94374
Giải ba
19187 84917 12364 34641 35984 38101
Giải tư
0620 6862 5300 7618
Giải năm
0918 6025 9110 3749 0894 8079
Giải sáu
074 487 042
Giải bảy
28 43 32 42
Chọn ngày
Mã giải
16CB - 18CB - 19CB - 1CB - 2CB - 4CB - 6CB - 8CB
Đặc biệt
20952
Giải nhất
00044
Giải nhì
09136 65520
Giải ba
37660 91974 35253 52186 26203 32691
Giải tư
4463 9632 9958 5680
Giải năm
6964 1362 2611 0203 6272 9010
Giải sáu
327 990 476
Giải bảy
81 09 40 61
Chọn ngày
Mã giải
10BT - 12BT - 13BT - 15BT - 16BT - 2BT - 3BT - 4BT
Đặc biệt
95110
Giải nhất
91230
Giải nhì
25848 37352
Giải ba
46596 92391 75545 86395 28746 58992
Giải tư
7879 2244 9001 6647
Giải năm
4782 2335 0826 9117 2981 5762
Giải sáu
366 704 757
Giải bảy
38 44 68 52
Chọn ngày
Mã giải
13BL - 15BL - 1BL - 2BL - 4BL - 6BL - 7BL - 9BL
Đặc biệt
94670
Giải nhất
63617
Giải nhì
06517 67183
Giải ba
73264 81508 35774 70740 13362 49497
Giải tư
6748 0376 3592 9574
Giải năm
7457 7387 2244 3441 9081 5173
Giải sáu
578 528 643
Giải bảy
02 10 21 35
Chọn ngày
Mã giải
13BC - 15BC - 18BC - 19BC - 1BC - 2BC - 6BC - 9BC
Đặc biệt
65761
Giải nhất
49344
Giải nhì
82925 55230
Giải ba
10031 99488 24592 44193 01536 02935
Giải tư
9661 3443 1256 0653
Giải năm
2510 4208 3379 3936 7639 5952
Giải sáu
932 355 850
Giải bảy
87 62 24 69
Chọn ngày
Mã giải
10AP - 11AP - 13AP - 15AP - 16AP - 4AP - 7AP - 8AP
Đặc biệt
74036
Giải nhất
90111
Giải nhì
31208 23123
Giải ba
80782 05550 11973 66709 94867 90198
Giải tư
2407 9772 9695 9048
Giải năm
1855 6641 8290 9698 2413 3207
Giải sáu
913 820 360
Giải bảy
02 14 49 41
Chọn ngày
Mã giải
12AL - 14AL - 15AL - 16AL - 17AL - 1AL - 5AL - 9AL
Đặc biệt
42888
Giải nhất
28038
Giải nhì
66168 37238
Giải ba
34837 92816 31859 41351 87430 39622
Giải tư
0360 6703 8282 7240
Giải năm
9386 3538 0380 7089 0570 7341
Giải sáu
515 213 302
Giải bảy
41 60 43 79
Chọn ngày
Mã giải
16AC - 17AC - 2AC - 3AC - 4AC - 5AC - 7AC - 8AC
Đặc biệt
40620
Giải nhất
36972
Giải nhì
97683 99909
Giải ba
08047 50255 63076 61617 76879 27383
Giải tư
6459 0224 5895 5108
Giải năm
1293 3744 8119 9435 2535 9742
Giải sáu
794 879 397
Giải bảy
86 35 84 68
Chọn ngày
Mã giải
10ZF - 13ZF - 14ZF - 1ZF - 20ZF - 3ZF - 6ZF - 9ZF
Đặc biệt
73121
Giải nhất
55217
Giải nhì
58651 16695
Giải ba
33566 88641 33460 21508 56520 07750
Giải tư
1730 9916 2124 9960
Giải năm
6043 5427 0070 4002 6493 5809
Giải sáu
332 983 794
Giải bảy
64 68 07 56
Chọn ngày
Mã giải
18ZP - 1ZP - 3ZP - 4ZP - 5ZP - 6ZP - 7ZP - 9ZP
Đặc biệt
07044
Giải nhất
88675
Giải nhì
45097 40581
Giải ba
45021 76164 14457 24067 57789 44804
Giải tư
7218 1041 6089 3633
Giải năm
8752 2066 9926 1433 2605 2330
Giải sáu
109 055 432
Giải bảy
79 88 59 19
Chọn ngày
Mã giải
12ZX - 15ZX - 3ZX - 6ZX - 7ZX - 8ZX
Đặc biệt
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490 79715
Giải ba
56683 54921 79449 80550 24952 86607
Giải tư
8307 1435 0484 0941
Giải năm
1863 0675 5349 9969 1503 4197
Giải sáu
826 983 510
Giải bảy
80 00 67 31
Chọn ngày
Mã giải
10YF - 13YF - 14YF - 19YF - 1YF - 3YF - 7YF - 8YF
Đặc biệt
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853 99463
Giải ba
40902 18299 67472 71197 09602 98672
Giải tư
6266 7877 7531 1382
Giải năm
8533 8041 0107 1775 2242 9568
Giải sáu
692 139 713
Giải bảy
00 90 14 61

XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay đài Hải Phòng, bạn muốn cập nhật kết quả nhanh nhất, bạn muốn nắm bắt thông tin dữ liệu kết quả một cách chính xác nhất? Hãy truy cập vào mục xổ số Hải Phòng vào thứ 6 lúc 18h15 hàng tuần, nơi cập nhật thông tin kết quả xs chính xác nhất cho bạn. Mở thưởng xổ số Hải Phòng được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất

Ngoài việc xem kết quả trực tiếp kết quả xổ số Hải Phòng mỗi ngày, nếu bạn muốn xem lại dữ liệu thống kê xổ số Hải Phòng của các ngày, tuần hoặc tháng trước đó ,đều có thể dễ dàng tìm được trên hệ thống bởi chúng tôi áp dụng công nghệ cao update và sao lưu toàn bộ dữ liệu của các đợt xổ số trước đó, nên toàn bộ dữ liệu thống kê xổ số hải phòng cũng như lô tô đều được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Có rất nhiều câu hỏi của các bạn đặt ra liệu kết quả XSMB trên đây có sai kết quả không? Thì cangi.vn xin khẳng định lại với các bạn là không có sự nhầm lẫn kết quả xổ số ở đây bởi vì toàn bộ dữ liệu kết quả quay trực tiếp đều được phát song hành tại trường quay của nhà đài, nên các bạn có thể an tâm nhé.

Giá vé số Hải Phòng là bao nhiêu? Giải thưởng gồm những gì?

Nếu bạn muốn thử vận may của mình, thì có thể mua trực tiếp vé số tại đại lý hoặc quầy bán lẻ trên đường phố. Giá vé số truyền thống ở Hải Phòng được bán niêm yết là 10.000vnđ/ 1 vé , mỗi cá nhân được mua một hoặc nhiều số lượng vé tùy bạn thích.

Giải thưởng của XS Hải Phòng cũng tương tự như xổ số của các tỉnh miền Bắc  với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên đến 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số Hải Phòng

Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp mà bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé.
Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!