XSTB - Xổ Số Thái Bình - XSMB Chủ Nhật

Kết quả xổ số Thái Bình chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi chủ nhật hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Thái Bình

Chọn ngày
Mã giải
10QG - 12QG - 15QG - 18QG - 20QG - 6QG - 7QG - 8QG
Đặc biệt
10190
Giải nhất
86296
Giải nhì
33206 00021
Giải ba
06696 79454 42036 15122 23654 78466
Giải tư
8027 5292 6605 9745
Giải năm
6881 2232 1351 6073 6580 3976
Giải sáu
592 230 142
Giải bảy
07 89 21 96
Chọn ngày
Mã giải
13PZ - 17PZ - 18PZ - 20PZ - 2PZ - 3PZ - 6PZ - 8PZ
Đặc biệt
81707
Giải nhất
44574
Giải nhì
72831 05924
Giải ba
80549 29198 30206 65279 81970 38879
Giải tư
6754 7163 9094 7920
Giải năm
7959 6409 5695 0810 4062 5469
Giải sáu
754 323 701
Giải bảy
20 99 33 18
Chọn ngày
Mã giải
10PR - 13PR - 14PR - 18PR - 2PR - 4PR - 5PR - 6PR
Đặc biệt
04973
Giải nhất
13645
Giải nhì
93758 80311
Giải ba
08269 95236 98299 05616 56763 84794
Giải tư
4486 1137 3800 0678
Giải năm
9128 2626 0814 1094 1692 1102
Giải sáu
876 217 170
Giải bảy
77 79 81 80
Chọn ngày
Mã giải
14PG - 17PG - 18PG - 19PG - 20PG - 2PG - 6PG - 7PG
Đặc biệt
44529
Giải nhất
97547
Giải nhì
44076 29381
Giải ba
58958 68481 51093 99106 23245 61102
Giải tư
9146 4482 7411 5298
Giải năm
3729 5174 5314 2979 6682 0037
Giải sáu
523 819 023
Giải bảy
46 71 48 56
Chọn ngày
Mã giải
10NZ - 11NZ - 12NZ - 19NZ - 20NZ - 5NZ - 8NZ - 9NZ
Đặc biệt
28501
Giải nhất
82333
Giải nhì
70755 12632
Giải ba
66679 45096 22032 03494 56778 44165
Giải tư
3608 4908 3979 2964
Giải năm
0657 1605 8402 0155 6459 6512
Giải sáu
582 872 699
Giải bảy
16 36 43 49
Chọn ngày
Mã giải
13NR - 14NR - 17NR - 18NR - 19NR - 1NR - 4NR - 8NR
Đặc biệt
17597
Giải nhất
14213
Giải nhì
82057 25910
Giải ba
34016 95620 66695 91089 19149 96769
Giải tư
6324 9371 9341 9350
Giải năm
2516 2437 5066 6839 9669 4629
Giải sáu
254 366 156
Giải bảy
70 32 96 81
Chọn ngày
Mã giải
10NG - 15NG - 16NG - 18NG - 20NG - 4NG - 7NG - 9NG
Đặc biệt
29226
Giải nhất
12081
Giải nhì
04978 89159
Giải ba
75765 08766 58006 28080 09244 62832
Giải tư
7153 6944 3278 3322
Giải năm
0120 9418 9965 9898 9701 1674
Giải sáu
166 197 692
Giải bảy
22 53 84 19
Chọn ngày
Mã giải
10MZ - 12MZ - 1MZ - 20MZ - 2MZ - 3MZ - 4MZ - 9MZ
Đặc biệt
27070
Giải nhất
02994
Giải nhì
36292 52317
Giải ba
07937 14608 10458 06213 58868 17285
Giải tư
6972 5496 2027 0066
Giải năm
9438 1307 9291 6736 0777 0712
Giải sáu
000 718 703
Giải bảy
99 90 48 11
Chọn ngày
Mã giải
12MR - 13MR - 19MR - 1MR - 20MR - 3MR - 5MR - 8MR
Đặc biệt
53398
Giải nhất
12478
Giải nhì
14385 06275
Giải ba
50369 07115 73615 52752 37780 90972
Giải tư
1340 3208 3152 1799
Giải năm
5570 7834 5867 5173 2969 1012
Giải sáu
288 878 459
Giải bảy
61 92 08 33
Chọn ngày
Mã giải
12MG - 16MG - 20MG - 3MG - 4MG - 5MG - 6MG - 9MG
Đặc biệt
14478
Giải nhất
08543
Giải nhì
83125 92133
Giải ba
92796 76639 97895 59002 03268 78862
Giải tư
0077 1962 4824 8339
Giải năm
9892 6035 5510 5769 1348 4280
Giải sáu
198 786 996
Giải bảy
68 85 05 96
Chọn ngày
Mã giải
14LG - 16LG - 17LG - 20LG - 4LG - 5LG - 6LG - 9LG
Đặc biệt
37696
Giải nhất
21957
Giải nhì
22046 36692
Giải ba
64560 66075 18325 29166 09527 99349
Giải tư
8645 6772 3361 2640
Giải năm
4773 5555 6771 6035 9625 1386
Giải sáu
601 374 875
Giải bảy
79 73 02 95
Chọn ngày
Mã giải
12KZ - 16KZ - 18KZ - 19KZ - 1KZ - 20KZ - 2KZ - 9KZ
Đặc biệt
19980
Giải nhất
85986
Giải nhì
47577 69280
Giải ba
98092 25825 81059 57932 33830 71715
Giải tư
5543 1384 6975 5836
Giải năm
2326 4322 0703 7162 4509 0470
Giải sáu
191 392 571
Giải bảy
11 59 91 39
Chọn ngày
Mã giải
12KR - 13KR - 18KR - 19KR - 1KR - 2KR - 3KR - 4KR
Đặc biệt
71396
Giải nhất
20801
Giải nhì
73470 83615
Giải ba
59318 54657 90221 19494 20418 77848
Giải tư
2581 6371 8850 1300
Giải năm
0309 2342 1961 6616 5569 5870
Giải sáu
496 635 489
Giải bảy
52 22 89 90
Chọn ngày
Mã giải
10KG - 16KG - 17KG - 19KG - 2KG - 5KG - 7KG - 9KG
Đặc biệt
93374
Giải nhất
18300
Giải nhì
59549 37037
Giải ba
74266 07569 23624 78397 06513 35761
Giải tư
1734 8632 0757 2118
Giải năm
7324 2369 6427 8196 1825 4339
Giải sáu
185 275 044
Giải bảy
65 17 72 50
Chọn ngày
Mã giải
12HR - 15HR - 17HR - 1HR - 3HR - 6HR - 8HR - 9HR
Đặc biệt
88274
Giải nhất
06693
Giải nhì
53350 57784
Giải ba
04071 89897 75341 98348 75312 33461
Giải tư
9003 5952 0115 9805
Giải năm
3069 2189 5874 3454 1490 7942
Giải sáu
935 713 633
Giải bảy
29 09 32 39
Chọn ngày
Mã giải
11HG - 16HG - 20HG - 2HG - 4HG - 5HG - 6HG - 8HG
Đặc biệt
39399
Giải nhất
50264
Giải nhì
05861 93264
Giải ba
27209 38005 89679 63829 34307 28483
Giải tư
4711 8630 7059 6601
Giải năm
8554 0583 0657 3523 3494 1252
Giải sáu
639 625 190
Giải bảy
02 50 20 30
Chọn ngày
Mã giải
12GZ - 13GZ - 16GZ - 20GZ - 3GZ - 6GZ - 7GZ - 8GZ
Đặc biệt
98352
Giải nhất
69888
Giải nhì
07390 71903
Giải ba
65258 30308 67847 24138 66905 28830
Giải tư
7379 8073 8480 8743
Giải năm
8680 0868 0855 7163 2615 5429
Giải sáu
906 799 400
Giải bảy
57 88 64 26
Chọn ngày
Mã giải
10GR - 12GR - 16GR - 19GR - 1GR - 4GR - 8GR - 9GR
Đặc biệt
17632
Giải nhất
94774
Giải nhì
16188 17377
Giải ba
04817 77472 39263 02216 51663 23400
Giải tư
4505 3347 3003 7595
Giải năm
5793 1299 3483 9811 6264 8486
Giải sáu
695 008 399
Giải bảy
40 14 44 37
Chọn ngày
Mã giải
10GH - 11GH - 12GH - 15GH - 1GH - 4GH - 5GH - 7GH
Đặc biệt
15545
Giải nhất
85710
Giải nhì
17410 30692
Giải ba
77641 63547 40180 61070 59567 02946
Giải tư
5607 7989 8806 1262
Giải năm
0689 4410 5587 5247 7619 8861
Giải sáu
204 487 280
Giải bảy
16 06 98 51
Chọn ngày
Mã giải
12FZ - 14FZ - 17FZ - 19FZ - 1FZ - 20FZ - 2FZ - 6FZ
Đặc biệt
39903
Giải nhất
64007
Giải nhì
94691 49556
Giải ba
47851 91743 87428 63645 97610 97288
Giải tư
0270 5179 3109 4524
Giải năm
3849 9190 0418 6950 1098 3962
Giải sáu
093 429 132
Giải bảy
56 97 14 64
Chọn ngày
Mã giải
11FN - 13FN - 15FN - 18FN - 1FN - 20FN - 2FN - 6FN
Đặc biệt
13300
Giải nhất
06268
Giải nhì
67798 98842
Giải ba
09251 37297 78533 05661 30866 26814
Giải tư
4278 1420 5112 9414
Giải năm
1534 1478 8664 1159 7081 3687
Giải sáu
446 627 656
Giải bảy
44 04 97 41
Chọn ngày
Mã giải
11FD - 14FD - 17FD - 19FD - 20FD - 5FD - 7FD - 9FD
Đặc biệt
68274
Giải nhất
93911
Giải nhì
25484 47616
Giải ba
11003 93986 15302 61278 13916 23900
Giải tư
1710 1445 4678 9751
Giải năm
5496 0228 3343 5479 4126 8089
Giải sáu
221 438 853
Giải bảy
87 65 49 41
Chọn ngày
Mã giải
10EV - 14EV - 17EV - 18EV - 3EV - 6EV - 7EV - 9EV
Đặc biệt
45819
Giải nhất
88820
Giải nhì
92317 88686
Giải ba
03064 58435 11519 64759 52956 88514
Giải tư
1349 0927 3528 0716
Giải năm
1179 1641 6637 9021 2311 1232
Giải sáu
765 742 034
Giải bảy
28 76 18 13
Chọn ngày
Mã giải
11DV - 14DV - 17DV - 18DV - 1DV - 6DV - 7DV - 9DV
Đặc biệt
73758
Giải nhất
80689
Giải nhì
75152 42067
Giải ba
69905 79800 28338 29736 28168 24917
Giải tư
3277 9831 1686 1236
Giải năm
2848 6743 8909 8565 2489 7595
Giải sáu
292 586 465
Giải bảy
42 82 02 43
Chọn ngày
Mã giải
15DN-18DN-14DN-7DN-8DN-12DN-3DN-2DN
Đặc biệt
01243
Giải nhất
37916
Giải nhì
59482 35038
Giải ba
84947 66319 33665 08943 47178 78546
Giải tư
7854 3336 9083 7212
Giải năm
1120 8381 9628 5962 7004 3248
Giải sáu
498 694 995
Giải bảy
65 92 44 57
Chọn ngày
Mã giải
18DE-10DE-20DE-16DE-4DE-8DE-13DE-1DE
Đặc biệt
03257
Giải nhất
14988
Giải nhì
21865 30155
Giải ba
62858 00770 81163 91066 32492 88398
Giải tư
6066 8357 7220 9032
Giải năm
5532 5899 2304 2862 4668 1049
Giải sáu
347 930 724
Giải bảy
90 59 43 61
Chọn ngày
Mã giải
9CV-8CV-7CV-14CV-2CV-12CV-19CV-16CV
Đặc biệt
87360
Giải nhất
29463
Giải nhì
59670 85173
Giải ba
59452 73572 10791 73037 30913 85255
Giải tư
4173 1112 3763 1888
Giải năm
1518 0392 8758 2218 4504 5669
Giải sáu
163 177 086
Giải bảy
95 45 08 63
Chọn ngày
Mã giải
11CN - 15CN - 16CN - 2CN - 4CN - 5CN - 6CN - 9CN
Đặc biệt
01716
Giải nhất
77561
Giải nhì
47720 88355
Giải ba
58888 22091 21180 93030 49821 58663
Giải tư
5620 5047 0428 6339
Giải năm
7437 0630 4896 2937 8774 2334
Giải sáu
663 164 416
Giải bảy
13 07 17 19
Chọn ngày
Mã giải
11CE - 13CE - 14CE - 16CE - 3CE - 4CE - 7CE - 8CE
Đặc biệt
11873
Giải nhất
79812
Giải nhì
47282 88599
Giải ba
70943 22982 59952 37117 45252 21860
Giải tư
1123 4002 3496 2068
Giải năm
4388 0945 3653 5957 2143 9067
Giải sáu
706 799 886
Giải bảy
20 53 07 84
Chọn ngày
Mã giải
11BV - 12BV - 14BV - 18BV - 2BV - 3BV - 4BV - 9BV
Đặc biệt
38429
Giải nhất
02633
Giải nhì
37498 40297
Giải ba
14331 95638 82894 72723 51994 85732
Giải tư
1243 0254 8383 9997
Giải năm
2136 7389 6623 6224 6833 9192
Giải sáu
062 766 980
Giải bảy
28 19 90 64
Chọn ngày
Mã giải
15BN - 17BN - 18BN - 1BN - 20BN - 2BN - 6BN - 8BN
Đặc biệt
98375
Giải nhất
76516
Giải nhì
96169 75327
Giải ba
43330 15764 27087 13704 97836 25835
Giải tư
9431 1962 5810 4897
Giải năm
9119 0490 7211 2058 3074 0453
Giải sáu
290 942 079
Giải bảy
29 03 05 28
Chọn ngày
Mã giải
13AV - 17AV - 18AV - 20AV - 3AV - 6AV - 7AV - 9AV
Đặc biệt
38050
Giải nhất
04168
Giải nhì
83796 74143
Giải ba
46175 33024 87212 07984 99654 49740
Giải tư
4498 5248 3927 6097
Giải năm
9698 0861 8674 7422 8367 3774
Giải sáu
521 297 393
Giải bảy
20 26 73 53
Chọn ngày
Mã giải
10AN - 11AN - 18AN - 1AN - 2AN - 4AN - 5AN - 9AN
Đặc biệt
91918
Giải nhất
71417
Giải nhì
88769 04327
Giải ba
51414 00736 72340 97988 72175 71832
Giải tư
6133 5179 2610 9379
Giải năm
5776 3154 1993 8030 4721 1483
Giải sáu
740 282 296
Giải bảy
92 25 24 11
Chọn ngày
Mã giải
13AE - 15AE - 19AE - 2AE - 5AE - 6AE - 8AE - 9AE
Đặc biệt
15013
Giải nhất
43153
Giải nhì
40745 63082
Giải ba
64745 57226 04843 26387 03424 95773
Giải tư
2455 0971 5175 1254
Giải năm
8586 1190 6393 6972 4232 6650
Giải sáu
999 997 294
Giải bảy
29 60 79 77
Chọn ngày
Mã giải
13ZD - 14ZD - 16ZD - 17ZD - 18ZD - 2ZD - 4ZD - 5ZD
Đặc biệt
75188
Giải nhất
80266
Giải nhì
52602 61671
Giải ba
43993 77200 47305 51189 11181 50779
Giải tư
9062 2622 7482 2405
Giải năm
5596 3273 5134 6369 8790 1351
Giải sáu
920 046 064
Giải bảy
14 18 68 60
Chọn ngày
Mã giải
10ZU - 12ZU - 13ZU - 6ZU - 7ZU - 9ZU
Đặc biệt
62778
Giải nhất
20839
Giải nhì
29228 65528
Giải ba
22314 73466 17819 70905 97087 67176
Giải tư
8299 1202 0788 8971
Giải năm
5759 0216 3733 2360 8984 1505
Giải sáu
067 617 701
Giải bảy
40 44 30 51
Chọn ngày
Mã giải
12YD - 13YD - 15YD - 2YD - 5YD - 7YD
Đặc biệt
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233 18206
Giải ba
96019 28041 33335 84405 47766 56983
Giải tư
0662 9764 3649 9731
Giải năm
9034 3966 3093 1775 7898 1925
Giải sáu
266 316 572
Giải bảy
97 50 53 24
Chọn ngày
Mã giải
10YM - 12YM - 3YM - 4YM - 7YM - 9YM
Đặc biệt
35902
Giải nhất
31314
Giải nhì
95602 40508
Giải ba
88800 91768 96669 72035 32840 02228
Giải tư
7304 9775 0393 2766
Giải năm
9414 1229 3791 2810 9720 9332
Giải sáu
840 864 219
Giải bảy
40 66 26 22
Chọn ngày
Mã giải
10YU - 11YU - 12YU - 13YU - 3YU - 7YU
Đặc biệt
31186
Giải nhất
04843
Giải nhì
91474 14263
Giải ba
71382 56092 53921 86765 79000 44950
Giải tư
6310 9597 4434 5220
Giải năm
8407 8811 5408 5120 4332 2064
Giải sáu
058 233 028
Giải bảy
36 10 13 21
Chọn ngày
Mã giải
13XD - 14XD - 1XD - 3XD - 6XD - 7XD
Đặc biệt
18448
Giải nhất
73829
Giải nhì
73174 57227
Giải ba
64570 10484 87444 72236 25998 89251
Giải tư
6646 2444 8189 0403
Giải năm
3250 0583 4468 3204 6188 6210
Giải sáu
779 581 275
Giải bảy
11 61 62 10

XSTB - Xổ Số Thái Bình - XSMB Chủ Nhật

Thái Bình có nhiều người tham gia chơi xổ số không? Chơi như thế nào? Có quy luật chơi nào hay không? Và nếu chơi thì xem kết quả ở đâu? Đây là những câu hỏi chung mà chúng tôi nhận được từ rất nhiều người chơi xổ số Thái Bình .Và ngay bây giờ, hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc không biết hỏi ai qua bài chia sẻ dưới đây.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Theo dõi quay thưởng xổ số miền Bắc đài Thái Bình

Muốn xem được kết quả XSMB của đài Thái Bình ở đâu? Khi nào? 

Thực ra vấn đề này  không hề khó, bạn chỉ cần dành ra 1 chút thời gian rảnh rỗi trong quỹ thời gian của mình, truy cập trực tiếp vào  hệ thống online của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số, lô tô nhanh,gọn, chính xác nhất. 

Xổ số Thái Bình hôm nay được quay vào Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 18h15 phút trên đài Thái Bình hoặc nếu quá bận rộn không thể về nhà kịp theo dõi trên song truyền hình, bạn có thể xem trực tiếp kết quả bằng cách truy cập vào mục xổ số Thái Bình trên hệ thống của chúng tôi. Tại đây, bạn chỉ cần truy cập đúng thời gian và chờ kết quả xổ số trực tiếp khi đến giờ quay số, cho dù bạn đang ở bất cứ địa điểm nào.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Thông tin về tiếp kết quả xổ số Thái Bình, xổ số Thái Bình được cập nhật nhanh nhất, liên tục. Bạn có thể theo dõi và cập nhật liên tục kết quả xổ số Thái Bình trong 30 ngày gần nhất, theo tháng, theo quý, theo tuần  hoặc bất kỳ mốc thời gian nào bạn muốn tìm kiếm ,một cách chính xác nhất. 

Kết quả xsmb hôm nay đều được thống kê minh bạch, rõ ràng và bố trí một cách khoa học phù hợp với mọi loại thiết bị máy tính hay di động của bạn.

Cơ cấu giải thưởng của đài XS tỉnh Thái Bình cũng tương tự nhà đài khác đều đuợc nhà nước quy định như sau với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng.

 

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Trao giải thưởng kqxs miền Bắc

Bạn muốn kiểm tra xem vé của mình có trúng giải hay không, hay kiểm tra thật kỹ và so giải trên hệ thống online của chúng tôi để đi nhận giải đúng thời hạn nhé. 

Còn chần chờ gì nữa, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi để nắm bắt và cập nhật kqxs Thái Bình chính xác, nhanh gọn và đầy đủ nhất. 

Chúc bạn thành công!