XSTD - Xổ Số Hà Nội - KQ Xổ Số Thủ Đô - XSHN

Kết quả xổ số Hà Nội chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Hà Nội

Chọn ngày
Mã giải
11CK - 15CK - 17CK - 19CK - 20CK - 2CK - 4CK - 6CK
Đặc biệt
07426
Giải nhất
98379
Giải nhì
36655 42158
Giải ba
20547 19426 60986 16887 53632 79116
Giải tư
8229 9619 1705 7002
Giải năm
2436 1281 6999 0144 7407 1184
Giải sáu
391 898 713
Giải bảy
73 07 13 43
Chọn ngày
Mã giải
11CF - 12CF - 16CF - 18CF - 20CF - 2CF - 5CF - 8CF
Đặc biệt
84757
Giải nhất
74703
Giải nhì
11900 12554
Giải ba
19791 04270 46759 59547 46181 41018
Giải tư
6537 8278 2059 1059
Giải năm
3927 1272 4079 5403 1036 9546
Giải sáu
292 100 737
Giải bảy
77 10 86 17
Chọn ngày
Mã giải
11CA - 12CA - 16CA - 18CA - 2CA - 3CA - 6CA - 8CA
Đặc biệt
57999
Giải nhất
27345
Giải nhì
57014 50063
Giải ba
32466 88975 22112 69463 62612 65221
Giải tư
2456 8073 1231 9668
Giải năm
0256 0729 5497 2958 5424 4777
Giải sáu
068 473 251
Giải bảy
01 62 16 10
Chọn ngày
Mã giải
11BS - 12BS - 14BS - 15BS - 17BS - 5BS - 8BS - 9BS
Đặc biệt
54869
Giải nhất
34677
Giải nhì
80583 17410
Giải ba
12119 75379 69729 45196 06463 06180
Giải tư
9936 0565 5964 1109
Giải năm
7356 9273 1879 6015 4125 3336
Giải sáu
959 344 804
Giải bảy
36 20 73 21
Chọn ngày
Mã giải
13BP - 14BP - 17BP - 1BP - 3BP - 5BP - 6BP - 7BP
Đặc biệt
19412
Giải nhất
85667
Giải nhì
26906 22710
Giải ba
09590 96248 53294 43395 49876 53705
Giải tư
0546 8664 1572 8719
Giải năm
5678 1599 1893 6844 0749 9130
Giải sáu
503 719 868
Giải bảy
31 11 43 35
Chọn ngày
Mã giải
12BF - 18BF - 19BF - 1BF - 6BF - 7BF - 8BF - 9BF
Đặc biệt
91484
Giải nhất
12495
Giải nhì
39738 55566
Giải ba
41141 02296 53869 51007 60891 56212
Giải tư
5822 9346 8559 8819
Giải năm
6894 6444 7848 8799 0114 7238
Giải sáu
514 305 030
Giải bảy
01 82 52 88
Chọn ngày
Mã giải
11BA - 12BA - 13BA - 14BA - 18BA - 7BA - 8BA - 9BA
Đặc biệt
93127
Giải nhất
54327
Giải nhì
25283 02829
Giải ba
30079 05452 64446 73945 16590 87922
Giải tư
2606 9611 1221 0026
Giải năm
0668 6940 7478 8435 1725 5577
Giải sáu
276 183 585
Giải bảy
14 12 69 84
Chọn ngày
Mã giải
10AX - 15AX - 18AX - 19AX - 1AX - 6AX - 7AX - 8AX
Đặc biệt
34684
Giải nhất
07449
Giải nhì
68543 68556
Giải ba
25283 29519 54803 06974 65945 63081
Giải tư
7503 1183 6318 1975
Giải năm
2186 9701 6753 9487 4244 4899
Giải sáu
401 623 609
Giải bảy
36 22 50 83
Chọn ngày
Mã giải
15AS - 17AS - 18AS - 19AS - 1AS - 5AS - 6AS - 7AS
Đặc biệt
26788
Giải nhất
71079
Giải nhì
79633 89149
Giải ba
55454 66176 86152 37472 21527 79572
Giải tư
0476 8838 1384 2211
Giải năm
5306 1110 8681 7368 0619 3206
Giải sáu
623 382 600
Giải bảy
94 00 43 95
Chọn ngày
Mã giải
10AF - 11AF - 12AF - 15AF - 19AF - 4AF - 7AF - 9AF
Đặc biệt
94540
Giải nhất
26829
Giải nhì
84819 86465
Giải ba
00329 48532 96915 81516 96050 36616
Giải tư
1631 0574 3196 0906
Giải năm
0155 0029 7713 0339 8844 0000
Giải sáu
176 285 680
Giải bảy
77 22 47 59
Chọn ngày
Mã giải
14ZC - 17ZC - 18ZC - 20ZC - 4ZC - 5ZC - 8ZC - 9ZC
Đặc biệt
91245
Giải nhất
31903
Giải nhì
84892 01956
Giải ba
06356 03876 36672 24111 26365 30725
Giải tư
0051 4351 6340 4970
Giải năm
7484 4228 9564 1750 7829 2650
Giải sáu
690 719 504
Giải bảy
35 30 17 68
Chọn ngày
Mã giải
10ZG - 15ZG - 16ZG - 19ZG - 2ZG - 4ZG - 8ZG - 9ZG
Đặc biệt
88733
Giải nhất
73302
Giải nhì
24201 85392
Giải ba
28893 61757 56710 03791 06431 62727
Giải tư
8037 6603 9356 3574
Giải năm
5156 1747 7121 1657 2110 3407
Giải sáu
487 227 763
Giải bảy
79 14 25 44
Chọn ngày
Mã giải
10ZL - 11ZL - 12ZL - 20ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 7ZL
Đặc biệt
80973
Giải nhất
56435
Giải nhì
74027 76063
Giải ba
78709 89573 24399 09969 75199 84560
Giải tư
5054 8832 4262 5291
Giải năm
7274 7381 9109 3809 9002 4784
Giải sáu
450 400 279
Giải bảy
64 69 11 59
Chọn ngày
Mã giải
11ZQ - 15ZQ - 1ZQ - 2ZQ - 3ZQ - 6ZQ
Đặc biệt
11698
Giải nhất
77996
Giải nhì
44386 48900
Giải ba
50556 02023 73169 91188 39404 88068
Giải tư
2092 6143 0736 5575
Giải năm
9078 8697 7078 5622 3662 5048
Giải sáu
924 443 417
Giải bảy
61 16 20 84
Chọn ngày
Mã giải
11ZT - 14ZT - 2ZT - 3ZT - 6ZT - 7ZT
Đặc biệt
68779
Giải nhất
71548
Giải nhì
82470 84221
Giải ba
03065 37527 36975 08761 59916 52871
Giải tư
9605 6005 9627 8751
Giải năm
2897 5156 0016 2707 3603 9705
Giải sáu
665 493 022
Giải bảy
83 14 68 77
Chọn ngày
Mã giải
12ZY - 13ZY - 2ZY - 6ZY - 7ZY - 9ZY
Đặc biệt
52566
Giải nhất
34841
Giải nhì
51527 93225
Giải ba
11728 25151 80780 49217 55120 57854
Giải tư
0466 4980 0563 6846
Giải năm
6189 5380 9292 6703 4758 9247
Giải sáu
104 794 694
Giải bảy
64 63 21 91
Chọn ngày
Mã giải
11YC - 13YC - 4YC - 6YC - 7YC - 9YC
Đặc biệt
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697 54948
Giải ba
94817 46842 80937 93431 84038 68623
Giải tư
9898 3566 9576 3523
Giải năm
2967 8407 0472 8087 2142 0254
Giải sáu
564 906 826
Giải bảy
92 19 52 44
Chọn ngày
Mã giải
10YG - 14YG - 2YG - 3YG - 5YG - 8YG
Đặc biệt
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710 03209
Giải ba
78624 32001 43234 62757 70781 81883
Giải tư
8076 8791 9056 0768
Giải năm
6452 1096 3635 6305 6223 8703
Giải sáu
457 589 380
Giải bảy
92 33 70 38
Chọn ngày
Mã giải
10YL - 12YL - 14YL - 15YL - 1YL - 2YL
Đặc biệt
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409 96941
Giải ba
36081 69640 53912 46658 14279 54968
Giải tư
5802 8956 7809 3074
Giải năm
0262 5994 3823 7323 3169 7052
Giải sáu
598 735 736
Giải bảy
93 87 75 00
Chọn ngày
Mã giải
13YQ - 14YQ - 15YQ - 1YQ - 4YQ - 9YQ
Đặc biệt
49956
Giải nhất
86503
Giải nhì
30149 91295
Giải ba
79898 88109 48412 53869 38343 84577
Giải tư
7509 5019 9362 1933
Giải năm
0559 2748 4246 4497 3950 1919
Giải sáu
057 038 963
Giải bảy
48 12 14 78
Chọn ngày
Mã giải
10YT - 11YT - 13YT - 14YT - 15YT - 1YT
Đặc biệt
08811
Giải nhất
37863
Giải nhì
87846 28711
Giải ba
18824 07874 25822 50186 66056 41908
Giải tư
3781 1650 3560 7411
Giải năm
3315 3628 8407 0132 3485 5123
Giải sáu
490 255 462
Giải bảy
43 36 25 53
Chọn ngày
Mã giải
13YZ - 14YZ - 15YZ - 2YZ - 7YZ - 9YZ
Đặc biệt
73040
Giải nhất
49951
Giải nhì
45966 86381
Giải ba
41593 00092 86954 84340 47439 63862
Giải tư
2848 7645 3439 0211
Giải năm
1304 4480 3555 3946 5126 3834
Giải sáu
166 251 788
Giải bảy
52 05 29 62
Chọn ngày
Mã giải
10XC - 12XC - 14XC - 19XC - 20XC - 3XC - 8XC - 9XC
Đặc biệt
83185
Giải nhất
32479
Giải nhì
36313 38300
Giải ba
44306 18203 05711 38445 73969 29512
Giải tư
8530 6367 8245 0564
Giải năm
7212 5751 3688 3614 1843 5375
Giải sáu
073 070 392
Giải bảy
14 08 03 65
Chọn ngày
Mã giải
12XG - 15XG - 2XG - 4XG - 6XG - 7XG
Đặc biệt
57973
Giải nhất
56968
Giải nhì
14617 65709
Giải ba
80552 37370 15250 20440 22904 77493
Giải tư
7257 1247 1466 9018
Giải năm
2216 9070 9700 0651 3860 3967
Giải sáu
696 165 515
Giải bảy
58 49 66 44
Chọn ngày
Mã giải
1XL - 3XL - 4XL - 5XL - 7XL - 8XL
Đặc biệt
27221
Giải nhất
79939
Giải nhì
15978 22802
Giải ba
91318 15732 46289 25409 20500 06303
Giải tư
9630 2219 8757 8776
Giải năm
4602 3578 4652 0483 8462 8840
Giải sáu
482 715 298
Giải bảy
55 97 57 71
Chọn ngày
Mã giải
10XQ - 14XQ - 15XQ - 1XQ - 2XQ - 3XQ
Đặc biệt
79186
Giải nhất
32553
Giải nhì
79391 52920
Giải ba
32912 94584 36898 31073 20915 87443
Giải tư
6367 7030 0053 1383
Giải năm
1857 3180 1684 1177 1109 8748
Giải sáu
715 727 370
Giải bảy
30 98 35 47
Chọn ngày
Mã giải
13XT - 14XT - 15XT - 2XT - 7XT - 8XT
Đặc biệt
16893
Giải nhất
11401
Giải nhì
38329 41032
Giải ba
81013 74454 54995 37360 64318 00611
Giải tư
9319 7768 6180 0802
Giải năm
1673 6320 8538 2449 7878 7816
Giải sáu
405 389 208
Giải bảy
22 03 25 63
Chọn ngày
Mã giải
10XZ - 14XZ - 1XZ - 6XZ - 7XZ - 9XZ
Đặc biệt
25102
Giải nhất
39262
Giải nhì
27262 60903
Giải ba
83745 39012 83875 12495 33809 23707
Giải tư
2471 5901 0523 5567
Giải năm
9000 0248 5132 6410 3979 1027
Giải sáu
692 080 999
Giải bảy
01 06 50 79
Chọn ngày
Mã giải
13VC - 3VC - 4VC - 6VC - 8VC - 9VC
Đặc biệt
08672
Giải nhất
20246
Giải nhì
43830 65267
Giải ba
30196 09287 20041 85627 27167 55315
Giải tư
1341 7186 6137 2626
Giải năm
0177 6134 9942 5179 7704 0359
Giải sáu
214 722 518
Giải bảy
07 63 16 74
Chọn ngày
Mã giải
11VG - 12VG - 15VG - 2VG - 3VG - 6VG
Đặc biệt
80288
Giải nhất
61964
Giải nhì
82402 90573
Giải ba
86917 81202 63682 32267 08872 45092
Giải tư
4562 0068 0287 9372
Giải năm
6857 2417 0553 7674 2108 0438
Giải sáu
396 653 630
Giải bảy
51 69 22 62
Chọn ngày
Mã giải
10VL - 13VL - 15VL - 2VL - 3VL - 8VL
Đặc biệt
72615
Giải nhất
73596
Giải nhì
29471 16196
Giải ba
13165 43789 59867 86590 66461 38341
Giải tư
8590 7894 7401 6477
Giải năm
4560 1221 7202 7931 7306 9952
Giải sáu
802 683 737
Giải bảy
61 76 39 36
Chọn ngày
Mã giải
10VQ - 11VQ - 13VQ - 14VQ - 2VQ - 7VQ
Đặc biệt
21171
Giải nhất
85403
Giải nhì
79840 71628
Giải ba
70421 53425 93257 67908 60129 24822
Giải tư
8442 5443 7734 2039
Giải năm
7288 5379 6926 4166 5022 1814
Giải sáu
647 208 190
Giải bảy
68 22 47 10
Chọn ngày
Mã giải
15VT - 1VT - 2VT - 5VT - 6VT - 7VT
Đặc biệt
62442
Giải nhất
52306
Giải nhì
49059 47882
Giải ba
75962 13190 68936 80179 23389 25237
Giải tư
6004 4666 5453 1852
Giải năm
8379 2922 7226 0034 1830 3352
Giải sáu
090 997 005
Giải bảy
18 56 74 97
Chọn ngày
Mã giải
11VZ - 1VZ - 4VZ - 6VZ - 8VZ - 9VZ
Đặc biệt
58286
Giải nhất
59809
Giải nhì
27214 91487
Giải ba
38808 27542 66389 67950 60208 71038
Giải tư
1808 6367 8712 0887
Giải năm
0502 4135 1080 9915 7284 0175
Giải sáu
959 760 942
Giải bảy
72 38 74 62
Chọn ngày
Mã giải
10UC - 11UC - 14UC - 1UC - 2UC - 7UC
Đặc biệt
22406
Giải nhất
98378
Giải nhì
62092 98895
Giải ba
44175 08093 41093 00278 02310 43490
Giải tư
4322 0613 1804 8560
Giải năm
7791 2461 4860 6652 4403 8973
Giải sáu
244 786 983
Giải bảy
48 95 89 64
Chọn ngày
Mã giải
11UG - 15UG - 4UG - 5UG - 6UG - 7UG
Đặc biệt
26902
Giải nhất
17552
Giải nhì
95496 22758
Giải ba
37039 85734 14296 42091 87038 08681
Giải tư
5105 0543 1386 5587
Giải năm
8739 4363 7301 7217 5264 8207
Giải sáu
069 373 802
Giải bảy
60 66 15 61
Chọn ngày
Mã giải
13UL - 3UL - 4UL - 6UL - 8UL - 9UL
Đặc biệt
58222
Giải nhất
29421
Giải nhì
46895 15004
Giải ba
27829 66516 36514 41484 54733 23111
Giải tư
7367 9549 3143 0457
Giải năm
1272 6107 0431 2411 4662 9170
Giải sáu
888 290 934
Giải bảy
87 34 51 72
Chọn ngày
Mã giải
11UQ - 12UQ - 13UQ - 3UQ - 6UQ - 9UQ
Đặc biệt
44798
Giải nhất
94748
Giải nhì
30095 36372
Giải ba
01428 55314 61653 45485 52116 52671
Giải tư
7701 1381 9393 4736
Giải năm
7019 1019 4066 2179 0283 8953
Giải sáu
322 406 805
Giải bảy
95 05 36 57
Chọn ngày
Mã giải
13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT
Đặc biệt
96894
Giải nhất
03260
Giải nhì
17064 71834
Giải ba
86082 55306 22767 85062 06138 27224
Giải tư
6983 2670 2483 7136
Giải năm
7354 5524 1596 1151 3202 4001
Giải sáu
005 551 305
Giải bảy
49 08 10 05
Chọn ngày
Mã giải
12UZ-11UZ-9UZ-1UZ-2UZ-5UZ
Đặc biệt
06920
Giải nhất
56675
Giải nhì
67716 70226
Giải ba
25883 78117 84401 10799 94060 69390
Giải tư
0144 9883 7643 6236
Giải năm
3976 0038 5573 0135 0392 6592
Giải sáu
424 847 468
Giải bảy
13 87 98 36

XSTD - Xổ Số Hà Nội - KQ Xổ Số Thủ Đô - XSHN

Các bạn đang muốn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của đài Hà Nội nhưng không có thời gian xem vô tuyến thì chỉ cần có điện thoại cảm ứng truy cập ngay vào hệ thống KQXSMB cangi.vn để theo dõi trực tiếp kết quả XSMB mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. 

XSMB hay XSHN được diễn ra lúc 18h15p sẽ quay từ giải nhất đến giải 7, còn giải đặc biệt sẽ được quay cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi KQXS của ngày hôm nay, quý khách có thể dò vé số của những ngày tháng trước đó rất đơn giản, thuận tiện để quý khách tính toán lựa chọn những con số may mắn hơn.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc chính xác nhất

XSMB quay ở đâu?

Có rất nhiều khách hàng tham gia xổ số kiến thiết nhưng chưa biết XSMB đài Hà Nội nằm tại địa chỉ nào? Hôm nay cangi.vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này. Kết quả xổ số miền Bắc đài Hà nội vào ngày thứ 5 hàng tuần được mở thưởng tại công ty xổ số.
Ngoài việc quay quả xổ số miền Bắc ở đài Hà Nội ra còn có các đài xổ số khác như: Quảng Ninh, Thái Bình, Hắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng .. để các bạn dò kết quả một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Bắc mặc dù tình hình dịch bệnh căng thẳng, Hà Nội giãn cách xã hội nhưng xổ số Miền Bắc vé số và mở thưởng vẫn phát hành định kỳ, các bạn có thể an tâm theo dõi tại đây.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội


 Hiện nay việc xổ số được thống kê đang có tỉ lệ tăng trưởng hơn so với mọi năm bởi XSMB  chịu sự quản lý của Bộ Tài Chính chặt chẽ, chính xác và minh bạch, chính vì vậy tạo được niềm tin, an tâm trong lòng người dân.

Cơ cấu giải thưởng đối với XSMB như sau:

Xổ số miền Bắc mệnh giá vé XSMB là 10.000vnđ/1 vé và có cơ hội nhận được một trong số 81.150 giải thưởng quay này.

Thông tin về XSMB và lãnh thưởng

Về hình thức lãnh thưởng, các bạn sau khi dò kết quả mà được trúng giải thì cần kiểm tra kỹ càng xem vé của mình có phải do công ty XSKT các tỉnh thanh phố phát hành không?

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Kết quả xổ số miền Bắc Nhanh nhất

Nếu bạn trúng thưởng thì mọi thông tin trên tờ vé số phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng như: ngày mở thưởng, các số dự thưởng do Công ty XSKT công bố.
Cả nhà muốn dò kết quả cũ thì vào mục Kêt quả XS ba miền để xem chi tiết cụ thể hơn nhé!