XSTD - Xổ Số Hà Nội - KQ Xổ Số Thủ Đô - XSHN

Kết quả xổ số Hà Nội chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Hà Nội

Chọn ngày
Mã giải
12NS - 13NS - 14NS - 17NS - 1NS - 2NS - 8NS - 9NS
Đặc biệt
00002
Giải nhất
89539
Giải nhì
65196 14242
Giải ba
36791 17465 17396 80834 74698 49217
Giải tư
1790 4909 3532 7588
Giải năm
8464 6230 8652 5138 0853 7207
Giải sáu
959 746 249
Giải bảy
22 72 17 03
Chọn ngày
Mã giải
12NM - 18NM - 19NM - 1NM - 20NM - 4NM - 7NM - 8NM
Đặc biệt
29826
Giải nhất
13498
Giải nhì
63321 15802
Giải ba
27738 56163 93997 37190 12592 30960
Giải tư
7699 2850 6191 4221
Giải năm
0718 9433 5262 1981 5778 0943
Giải sáu
179 216 075
Giải bảy
98 35 48 02
Chọn ngày
Mã giải
11ND - 15ND - 18ND - 2ND - 5ND - 7ND - 8ND - 9ND
Đặc biệt
66688
Giải nhất
12104
Giải nhì
71206 88217
Giải ba
42266 44663 12063 02816 05016 55725
Giải tư
4250 4823 6110 8859
Giải năm
4556 5041 7581 7507 4539 8341
Giải sáu
320 047 190
Giải bảy
28 07 14 10
Chọn ngày
Mã giải
11NA - 13NA - 16NA - 19NA - 1NA - 20NA - 2NA - 7NA
Đặc biệt
35024
Giải nhất
46369
Giải nhì
76603 27648
Giải ba
55510 32786 54609 39479 29714 06833
Giải tư
7020 8676 3089 5912
Giải năm
9288 0277 3980 8641 4689 7198
Giải sáu
225 813 825
Giải bảy
78 48 45 15
Chọn ngày
Mã giải
12MS - 14MS - 15MS - 16MS - 19MS - 1MS - 5MS - 8MS
Đặc biệt
72578
Giải nhất
03162
Giải nhì
29946 49185
Giải ba
10694 39375 83675 96521 94508 49856
Giải tư
5521 7559 0698 8712
Giải năm
1793 4900 1219 2541 0475 3049
Giải sáu
322 063 620
Giải bảy
40 07 32 52
Chọn ngày
Mã giải
11MN - 13MN - 14MN - 20MN - 3MN - 5MN - 6MN - 8MN
Đặc biệt
13182
Giải nhất
64473
Giải nhì
58976 80232
Giải ba
65555 53210 45207 14837 11304 47605
Giải tư
1946 6656 2147 6690
Giải năm
2484 5860 7889 6268 2267 8394
Giải sáu
272 701 862
Giải bảy
51 87 41 60
Chọn ngày
Mã giải
17MH - 19MH - 1MH - 2MH - 3MH - 6MH - 8MH - 9MH
Đặc biệt
05966
Giải nhất
60275
Giải nhì
72725 90891
Giải ba
56652 91186 16367 64845 09049 06322
Giải tư
0220 6622 9353 0452
Giải năm
9510 9372 3898 4781 9369 2390
Giải sáu
695 561 208
Giải bảy
24 50 89 52
Chọn ngày
Mã giải
12MD - 13MD - 17MD - 19MD - 1MD - 2MD - 4MD - 9MD
Đặc biệt
61034
Giải nhất
71290
Giải nhì
62348 50106
Giải ba
88442 20468 98125 52900 60651 31992
Giải tư
2338 9068 9944 8906
Giải năm
2052 1282 6872 1395 3593 8574
Giải sáu
165 824 844
Giải bảy
30 92 09 25
Chọn ngày
Mã giải
14MA - 15MA - 17MA - 1MA - 3MA - 4MA - 7MA - 9MA
Đặc biệt
84396
Giải nhất
64440
Giải nhì
12844 84462
Giải ba
39690 88306 54902 80590 37165 66935
Giải tư
3100 7913 8862 4260
Giải năm
8127 9549 6572 7683 7337 1419
Giải sáu
007 667 359
Giải bảy
63 62 20 26
Chọn ngày
Mã giải
10LV - 15LV - 20LV - 3LV - 5LV - 6LV - 8LV - 9LV
Đặc biệt
60325
Giải nhất
15349
Giải nhì
32360 62341
Giải ba
75210 62356 51398 75745 57573 85987
Giải tư
1468 8155 2344 3177
Giải năm
4101 1314 6459 5476 3361 9112
Giải sáu
358 053 489
Giải bảy
34 30 62 71
Chọn ngày
Mã giải
11LS - 17LS - 18LS - 19LS - 1LS - 20LS - 4LS - 9LS
Đặc biệt
87661
Giải nhất
22441
Giải nhì
18944 47884
Giải ba
62669 61032 64782 29258 00675 55196
Giải tư
6456 6301 0711 9193
Giải năm
5000 1334 5056 5124 3581 8603
Giải sáu
322 497 371
Giải bảy
45 32 98 67
Chọn ngày
Mã giải
14LN - 15LN - 1LN - 20LN - 2LN - 4LN - 5LN - 6LN
Đặc biệt
27567
Giải nhất
98924
Giải nhì
51863 96125
Giải ba
32394 64549 84234 20036 87618 89421
Giải tư
7865 6190 9540 9899
Giải năm
1929 1291 3732 4499 0501 0023
Giải sáu
237 365 872
Giải bảy
39 63 74 20
Chọn ngày
Mã giải
10LH - 12LH - 14LH - 15LH - 16LH - 5LH - 8LH - 9LH
Đặc biệt
15877
Giải nhất
86391
Giải nhì
81274 81676
Giải ba
90575 32048 64302 41745 95540 13428
Giải tư
1937 2689 1242 1612
Giải năm
8518 0804 5532 3564 2859 5321
Giải sáu
460 330 803
Giải bảy
08 61 03 82
Chọn ngày
Mã giải
11LD - 12LD - 17LD - 18LD - 20LD - 2LD - 7LD - 8LD
Đặc biệt
36594
Giải nhất
90713
Giải nhì
48830 35403
Giải ba
24376 63350 49922 46764 82390 56362
Giải tư
0777 9136 6698 2988
Giải năm
7581 7323 4178 9700 7530 1657
Giải sáu
095 465 777
Giải bảy
08 62 71 60
Chọn ngày
Mã giải
14KV - 18KV - 19KV - 1KV - 2KV - 4KV - 5KV - 6KV
Đặc biệt
62904
Giải nhất
16351
Giải nhì
92109 84405
Giải ba
50215 82326 54744 81157 60946 93661
Giải tư
7880 3573 0916 9336
Giải năm
9443 9241 5284 9798 4277 7296
Giải sáu
591 346 154
Giải bảy
69 52 95 37
Chọn ngày
Mã giải
10KS - 12KS - 13KS - 19KS - 1KS - 5KS - 8KS - 9KS
Đặc biệt
99369
Giải nhất
13829
Giải nhì
59861 27481
Giải ba
65303 77704 89049 50013 34525 33222
Giải tư
3926 0546 2651 3393
Giải năm
0937 3884 1948 1679 9105 2079
Giải sáu
334 673 600
Giải bảy
54 33 98 29
Chọn ngày
Mã giải
10KN - 11KN - 13KN - 14KN - 1KN - 2KN - 6KN - 9KN
Đặc biệt
69356
Giải nhất
22552
Giải nhì
35140 15293
Giải ba
35010 28133 33342 65578 74436 57981
Giải tư
4851 2761 8993 3587
Giải năm
6909 2693 2363 1750 3328 7628
Giải sáu
753 388 635
Giải bảy
73 80 42 86
Chọn ngày
Mã giải
10KH - 12KH - 18KH - 1KH - 2KH - 3KH - 5KH - 9KH
Đặc biệt
30147
Giải nhất
37755
Giải nhì
61413 89550
Giải ba
20904 51761 51163 31983 91022 78447
Giải tư
5498 3294 6720 2059
Giải năm
4679 0615 6473 3807 2132 0360
Giải sáu
567 190 316
Giải bảy
15 61 05 32
Chọn ngày
Mã giải
11KD - 13KD - 17KD - 19KD - 1KD - 4KD - 6KD - 7KD
Đặc biệt
69389
Giải nhất
34052
Giải nhì
48091 95190
Giải ba
28642 87265 12540 99128 22291 24399
Giải tư
6903 4457 3278 6776
Giải năm
4578 6228 5858 0611 4540 7296
Giải sáu
788 031 386
Giải bảy
01 42 65 89
Chọn ngày
Mã giải
10KA - 15KA - 2KA - 3KA - 5KA - 6KA - 7KA - 9KA
Đặc biệt
19052
Giải nhất
64293
Giải nhì
66910 37980
Giải ba
03154 05297 37583 24357 50612 56159
Giải tư
1490 6212 7679 2105
Giải năm
4438 2763 4042 1066 7302 1099
Giải sáu
559 345 633
Giải bảy
09 93 06 38
Chọn ngày
Mã giải
10HV - 12HV - 16HV - 18HV - 20HV - 3HV - 6HV - 7HV
Đặc biệt
49879
Giải nhất
61196
Giải nhì
55813 26560
Giải ba
66628 39458 53044 66883 94985 04961
Giải tư
0689 1252 7970 1626
Giải năm
4095 9503 8586 7026 3491 4985
Giải sáu
800 015 450
Giải bảy
07 82 98 90
Chọn ngày
Mã giải
12HN - 14HN - 18HN - 2HN - 4HN - 5HN - 6HN - 8HN
Đặc biệt
81866
Giải nhất
15018
Giải nhì
97738 52425
Giải ba
46984 39393 23620 45649 07779 32333
Giải tư
6001 7698 5879 5739
Giải năm
2820 0426 8268 4363 6007 2889
Giải sáu
843 426 191
Giải bảy
87 13 52 56
Chọn ngày
Mã giải
12HD - 16HD - 1HD - 2HD - 3HD - 4HD - 5HD - 8HD
Đặc biệt
69169
Giải nhất
64118
Giải nhì
47084 42711
Giải ba
63859 14728 77445 27949 64742 81409
Giải tư
9407 4489 0999 1759
Giải năm
4014 9727 1414 9057 2299 3594
Giải sáu
630 802 403
Giải bảy
03 64 94 72
Chọn ngày
Mã giải
13HA - 17HA - 19HA - 20HA - 3HA - 4HA - 6HA - 7HA
Đặc biệt
68333
Giải nhất
15214
Giải nhì
41437 19271
Giải ba
81367 05175 83589 47586 69646 07575
Giải tư
7285 1688 9707 9289
Giải năm
0140 6399 9619 3239 3428 9131
Giải sáu
438 211 465
Giải bảy
99 79 10 72
Chọn ngày
Mã giải
14GV - 15GV - 1GV - 2GV - 5GV - 6GV - 7GV - 9GV
Đặc biệt
03047
Giải nhất
58941
Giải nhì
47442 56737
Giải ba
55967 75948 24885 07736 02093 56900
Giải tư
7490 0152 5300 7005
Giải năm
8175 5037 6867 7425 8500 7138
Giải sáu
385 939 306
Giải bảy
33 86 49 82
Chọn ngày
Mã giải
11GS - 13GS - 15GS - 16GS - 2GS - 6GS - 7GS - 8GS
Đặc biệt
58535
Giải nhất
12691
Giải nhì
00638 31420
Giải ba
57770 73871 09120 81336 55270 35872
Giải tư
7247 3943 1366 8508
Giải năm
4707 3421 6900 7216 1233 6993
Giải sáu
264 316 608
Giải bảy
42 62 65 51
Chọn ngày
Mã giải
10GN - 12GN - 13GN - 14GN - 1GN - 20GN - 2GN - 9GN
Đặc biệt
39648
Giải nhất
89254
Giải nhì
83310 67194
Giải ba
17553 16513 90168 81966 67408 22446
Giải tư
2546 1126 7889 3202
Giải năm
8654 2727 2819 4960 8883 8030
Giải sáu
429 531 092
Giải bảy
28 92 23 99
Chọn ngày
Mã giải
13GK - 14GK - 17GK - 2GK - 3GK - 4GK - 7GK - 9GK
Đặc biệt
27234
Giải nhất
61620
Giải nhì
29442 71430
Giải ba
71285 37989 62482 67475 65703 34114
Giải tư
4653 9878 4471 1839
Giải năm
0133 7292 8297 0646 4652 3382
Giải sáu
424 832 419
Giải bảy
63 88 24 56
Chọn ngày
Mã giải
10GD - 11GD - 12GD - 18GD - 2GD - 3GD - 6GD - 7GD
Đặc biệt
82488
Giải nhất
52311
Giải nhì
07072 42726
Giải ba
40481 49867 76166 29399 36193 63578
Giải tư
9404 2834 6012 1448
Giải năm
4126 1347 1048 7295 7820 8038
Giải sáu
450 637 460
Giải bảy
25 70 90 13
Chọn ngày
Mã giải
10GA - 11GA - 17GA - 18GA - 2GA - 3GA - 7GA - 9GA
Đặc biệt
75801
Giải nhất
19995
Giải nhì
93219 56742
Giải ba
13459 21260 02582 01053 92502 27859
Giải tư
1440 1020 4024 9170
Giải năm
0057 6215 3858 8144 3559 8224
Giải sáu
554 331 982
Giải bảy
64 85 24 66
Chọn ngày
Mã giải
12FV - 16FV - 17FV - 18FV - 1FV - 3FV - 4FV - 5FV
Đặc biệt
48331
Giải nhất
33214
Giải nhì
95565 75869
Giải ba
85035 50958 42526 30662 77408 94544
Giải tư
6513 1726 6179 2439
Giải năm
2241 5718 6452 7022 5061 7065
Giải sáu
333 911 376
Giải bảy
51 10 20 70
Chọn ngày
Mã giải
12FS - 15FS - 17FS - 19FS - 3FS - 4FS - 6FS - 9FS
Đặc biệt
85852
Giải nhất
17339
Giải nhì
81504 61590
Giải ba
11923 39951 06845 01815 93739 55388
Giải tư
9488 7388 2208 9004
Giải năm
9570 5276 3461 7388 5303 6573
Giải sáu
473 597 056
Giải bảy
42 31 21 27
Chọn ngày
Mã giải
12FP - 14FP - 17FP - 1FP - 2FP - 4FP - 6FP - 7FP
Đặc biệt
69876
Giải nhất
47161
Giải nhì
54779 83038
Giải ba
54035 40526 22723 04016 92542 30851
Giải tư
1932 1071 3559 6332
Giải năm
2140 4907 6780 8375 6102 2349
Giải sáu
806 060 590
Giải bảy
07 35 81 22
Chọn ngày
Mã giải
11FE - 15FE - 17FE - 18FE - 1FE - 2FE - 3FE - 5FE
Đặc biệt
75346
Giải nhất
98171
Giải nhì
23541 90743
Giải ba
98189 71152 09412 86414 11035 95289
Giải tư
2771 3474 5314 0609
Giải năm
0912 7238 9154 8750 1011 0265
Giải sáu
156 432 799
Giải bảy
81 83 09 85
Chọn ngày
Mã giải
13FA - 18FA - 20FA - 2FA - 3FA - 4FA - 5FA - 6FA
Đặc biệt
77375
Giải nhất
14114
Giải nhì
99404 53941
Giải ba
45239 92327 58366 84517 71158 13890
Giải tư
9479 8648 0493 9881
Giải năm
3961 3599 4206 2625 2201 8153
Giải sáu
912 735 727
Giải bảy
56 24 57 42
Chọn ngày
Mã giải
12EX - 16EX - 18EX - 19EX - 1EX - 3EX - 6EX - 9EX
Đặc biệt
36910
Giải nhất
79118
Giải nhì
28263 37729
Giải ba
39344 36781 97614 33735 51836 41688
Giải tư
7547 3433 7982 3523
Giải năm
6779 9563 5686 2191 7374 3556
Giải sáu
252 534 420
Giải bảy
60 13 65 17
Chọn ngày
Mã giải
11ES - 12ES - 14ES - 16ES - 19ES - 1ES - 5ES - 8ES
Đặc biệt
54998
Giải nhất
54578
Giải nhì
92914 81659
Giải ba
67486 76176 28243 25690 97325 27064
Giải tư
0717 5736 1747 7684
Giải năm
3998 8610 3999 4749 8700 9998
Giải sáu
933 271 914
Giải bảy
77 23 11 48
Chọn ngày
Mã giải
11EF - 13EF - 15EF - 1EF - 3EF - 4EF - 7EF - 8EF
Đặc biệt
91089
Giải nhất
52095
Giải nhì
24298 86032
Giải ba
11702 12468 64339 84213 63964 15587
Giải tư
0375 1988 6675 2621
Giải năm
9023 5030 2454 6261 8831 2653
Giải sáu
721 356 691
Giải bảy
19 77 78 40
Chọn ngày
Mã giải
10DS - 12DS - 16DS - 17DS - 18DS - 2DS - 3DS - 7DS
Đặc biệt
15131
Giải nhất
17201
Giải nhì
23972 59182
Giải ba
38568 83983 95738 34166 67038 60011
Giải tư
6923 1493 9579 2063
Giải năm
8051 6625 0511 4014 0525 6554
Giải sáu
435 920 911
Giải bảy
12 39 52 71
Chọn ngày
Mã giải
20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP
Đặc biệt
08225
Giải nhất
66151
Giải nhì
34859 56161
Giải ba
01662 81087 74454 48051 70005 40811
Giải tư
3581 1288 7240 1453
Giải năm
1667 6120 9163 7784 7119 2947
Giải sáu
162 862 534
Giải bảy
40 61 88 84

XSTD - Xổ Số Hà Nội - KQ Xổ Số Thủ Đô - XSHN

Các bạn đang muốn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của đài Hà Nội nhưng không có thời gian xem vô tuyến thì chỉ cần có điện thoại cảm ứng truy cập ngay vào hệ thống KQXSMB cangi.vn để theo dõi trực tiếp kết quả XSMB mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. 

XSMB hay XSHN được diễn ra lúc 18h15p sẽ quay từ giải nhất đến giải 7, còn giải đặc biệt sẽ được quay cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi KQXS của ngày hôm nay, quý khách có thể dò vé số của những ngày tháng trước đó rất đơn giản, thuận tiện để quý khách tính toán lựa chọn những con số may mắn hơn.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc chính xác nhất

XSMB quay ở đâu?

Có rất nhiều khách hàng tham gia xổ số kiến thiết nhưng chưa biết XSMB đài Hà Nội nằm tại địa chỉ nào? Hôm nay cangi.vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này. Kết quả xổ số miền Bắc đài Hà nội vào ngày thứ 5 hàng tuần được mở thưởng tại công ty xổ số.
Ngoài việc quay quả xổ số miền Bắc ở đài Hà Nội ra còn có các đài xổ số khác như: Quảng Ninh, Thái Bình, Hắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng .. để các bạn dò kết quả một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Bắc mặc dù tình hình dịch bệnh căng thẳng, Hà Nội giãn cách xã hội nhưng xổ số Miền Bắc vé số và mở thưởng vẫn phát hành định kỳ, các bạn có thể an tâm theo dõi tại đây.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội


 Hiện nay việc xổ số được thống kê đang có tỉ lệ tăng trưởng hơn so với mọi năm bởi XSMB  chịu sự quản lý của Bộ Tài Chính chặt chẽ, chính xác và minh bạch, chính vì vậy tạo được niềm tin, an tâm trong lòng người dân.

Cơ cấu giải thưởng đối với XSMB như sau:

Xổ số miền Bắc mệnh giá vé XSMB là 10.000vnđ/1 vé và có cơ hội nhận được một trong số 81.150 giải thưởng quay này.

Thông tin về XSMB và lãnh thưởng

Về hình thức lãnh thưởng, các bạn sau khi dò kết quả mà được trúng giải thì cần kiểm tra kỹ càng xem vé của mình có phải do công ty XSKT các tỉnh thanh phố phát hành không?

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Kết quả xổ số miền Bắc Nhanh nhất

Nếu bạn trúng thưởng thì mọi thông tin trên tờ vé số phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng như: ngày mở thưởng, các số dự thưởng do Công ty XSKT công bố.
Cả nhà muốn dò kết quả cũ thì vào mục Kêt quả XS ba miền để xem chi tiết cụ thể hơn nhé!