Kết quả xổ số Hà Nội chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ số Hà Nội - XSHN

Xổ Số Hà Nội Thứ 5, ngày 01-12-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
3HX-12HX-7HX-11HX-14HX-5HX
Đặc biệt
52770
Giải nhất
72632
Giải nhì
94230 01290
Giải ba
00944 60752 38682 13546 09037 56528
Giải tư
7236 6255 7117 5805
Giải năm
6024 4076 7706 6242 5151 5198
Giải sáu
515 311 771
Giải bảy
40 65 69 32

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
05 x 1 lần 06 x 1 lần
11 x 1 lần 15 x 1 lần
17 x 1 lần 24 x 1 lần
28 x 1 lần 30 x 1 lần
32 x 2 lần 36 x 1 lần
37 x 1 lần 40 x 1 lần
42 x 1 lần 44 x 1 lần
46 x 1 lần 51 x 1 lần
52 x 1 lần 55 x 1 lần
65 x 1 lần 69 x 1 lần
70 x 1 lần 71 x 1 lần
76 x 1 lần 82 x 1 lần
90 x 1 lần 98 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 2, ngày 28-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA
Đặc biệt
65507
Giải nhất
90987
Giải nhì
23237 17499
Giải ba
96896 65083 98122 79833 61991 81641
Giải tư
3317 8046 3130 6290
Giải năm
8207 5400 1972 6506 6648 3190
Giải sáu
237 566 975
Giải bảy
00 38 53 46

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 2 lần 06 x 1 lần
07 x 2 lần 17 x 1 lần
22 x 1 lần 30 x 1 lần
33 x 1 lần 37 x 2 lần
38 x 1 lần 41 x 1 lần
46 x 2 lần 48 x 1 lần
53 x 1 lần 66 x 1 lần
72 x 1 lần 75 x 1 lần
83 x 1 lần 87 x 1 lần
90 x 2 lần 91 x 1 lần
96 x 1 lần 99 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 5, ngày 24-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
6GE-1GE-11GE-2GE-8GE-18GE-7GE-17GE
Đặc biệt
75996
Giải nhất
04902
Giải nhì
25318 92214
Giải ba
52253 61070 38643 84891 18913 13077
Giải tư
6533 5487 5262 6897
Giải năm
0336 4573 1078 5865 1877 6361
Giải sáu
858 380 829
Giải bảy
07 87 48 81

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 x 1 lần 07 x 1 lần
13 x 1 lần 14 x 1 lần
18 x 1 lần 29 x 1 lần
33 x 1 lần 36 x 1 lần
43 x 1 lần 48 x 1 lần
53 x 1 lần 58 x 1 lần
61 x 1 lần 62 x 1 lần
65 x 1 lần 70 x 1 lần
73 x 1 lần 77 x 2 lần
78 x 1 lần 80 x 1 lần
81 x 1 lần 87 x 2 lần
91 x 1 lần 96 x 1 lần
97 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 2, ngày 21-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK
Đặc biệt
52091
Giải nhất
32734
Giải nhì
23946 43525
Giải ba
86711 73926 59382 58525 08199 09891
Giải tư
7508 4247 6600 5785
Giải năm
7051 9777 2130 6304 7143 3659
Giải sáu
753 767 938
Giải bảy
96 25 69 47

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 1 lần 04 x 1 lần
08 x 1 lần 11 x 1 lần
25 x 3 lần 26 x 1 lần
30 x 1 lần 34 x 1 lần
38 x 1 lần 43 x 1 lần
46 x 1 lần 47 x 2 lần
51 x 1 lần 53 x 1 lần
59 x 1 lần 67 x 1 lần
69 x 1 lần 77 x 1 lần
82 x 1 lần 85 x 1 lần
91 x 2 lần 96 x 1 lần
99 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 5, ngày 17-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
9GP-1GP-4GP-2GP-10GP-8GP
Đặc biệt
05776
Giải nhất
49100
Giải nhì
70349 63260
Giải ba
03748 53195 55751 50581 47510 45326
Giải tư
7831 5315 1200 5855
Giải năm
6879 2316 2395 2324 0407 8819
Giải sáu
108 898 166
Giải bảy
97 50 75 99

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 2 lần 07 x 1 lần
08 x 1 lần 10 x 1 lần
15 x 1 lần 16 x 1 lần
19 x 1 lần 24 x 1 lần
26 x 1 lần 31 x 1 lần
48 x 1 lần 49 x 1 lần
50 x 1 lần 51 x 1 lần
55 x 1 lần 60 x 1 lần
66 x 1 lần 75 x 1 lần
76 x 1 lần 79 x 1 lần
81 x 1 lần 95 x 2 lần
97 x 1 lần 98 x 1 lần
99 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 2, ngày 14-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT
Đặc biệt
12834
Giải nhất
95078
Giải nhì
64989 79753
Giải ba
09206 10621 79349 82053 44176 51792
Giải tư
6421 8306 4577 6605
Giải năm
4788 8183 3490 4452 9313 4353
Giải sáu
814 440 471
Giải bảy
56 67 31 42

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
05 x 1 lần 06 x 2 lần
13 x 1 lần 14 x 1 lần
21 x 2 lần 31 x 1 lần
34 x 1 lần 40 x 1 lần
42 x 1 lần 49 x 1 lần
52 x 1 lần 53 x 3 lần
56 x 1 lần 67 x 1 lần
71 x 1 lần 76 x 1 lần
77 x 1 lần 78 x 1 lần
83 x 1 lần 88 x 1 lần
89 x 1 lần 90 x 1 lần
92 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 5, ngày 10-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
4GZ-1GZ-3GZ-8GZ-2GZ-11GZ
Đặc biệt
71610
Giải nhất
89551
Giải nhì
25825 57592
Giải ba
04061 27766 63457 55406 80996 71332
Giải tư
4220 8664 4267 0323
Giải năm
1489 4707 5990 1175 9767 6607
Giải sáu
536 385 828
Giải bảy
32 64 98 25

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
06 x 1 lần 07 x 2 lần
10 x 1 lần 20 x 1 lần
23 x 1 lần 25 x 2 lần
28 x 1 lần 32 x 2 lần
36 x 1 lần 51 x 1 lần
57 x 1 lần 61 x 1 lần
64 x 2 lần 66 x 1 lần
67 x 2 lần 75 x 1 lần
85 x 1 lần 89 x 1 lần
90 x 1 lần 92 x 1 lần
96 x 1 lần 98 x 1 lần

Xổ Số Hà Nội Thứ 2, ngày 07-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC
Đặc biệt
04067
Giải nhất
62344
Giải nhì
20660 34924
Giải ba
29262 94654 83140 81635 61321 07328
Giải tư
5040 9608 2848 8618
Giải năm
6534 5000 0270 1134 8572 5462
Giải sáu
105 829 074
Giải bảy
41 25 57 17

Lô Tô Miền Bắc - XS Hà Nội

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 1 lần 05 x 1 lần
08 x 1 lần 17 x 1 lần
18 x 1 lần 21 x 1 lần
24 x 1 lần 25 x 1 lần
28 x 1 lần 29 x 1 lần
34 x 2 lần 35 x 1 lần
40 x 2 lần 41 x 1 lần
44 x 1 lần 48 x 1 lần
54 x 1 lần 57 x 1 lần
60 x 1 lần 62 x 2 lần
67 x 1 lần 70 x 1 lần
72 x 1 lần 74 x 1 lần
Trang tiếp

Xổ số Hà Nội - XSHN

Các bạn đang muốn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của đài Hà Nội nhưng không có thời gian xem vô tuyến thì chỉ cần có điện thoại cảm ứng truy cập ngay vào hệ thống KQXSMB cangi.vn để theo dõi trực tiếp kết quả XSMB mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. 

XSMB hay XSHN được diễn ra lúc 18h15p sẽ quay từ giải nhất đến giải 7, còn giải đặc biệt sẽ được quay cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi KQXS của ngày hôm nay, quý khách có thể dò vé số của những ngày tháng trước đó rất đơn giản, thuận tiện để quý khách tính toán lựa chọn những con số may mắn hơn.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc chính xác nhất

XSMB quay ở đâu?

Có rất nhiều khách hàng tham gia xổ số kiến thiết nhưng chưa biết XSMB đài Hà Nội nằm tại địa chỉ nào? Hôm nay cangi.vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này. Kết quả xổ số miền Bắc đài Hà nội vào ngày thứ 5 hàng tuần được mở thưởng tại công ty xổ số.
Ngoài việc quay quả xổ số miền Bắc ở đài Hà Nội ra còn có các đài xổ số khác như: Quảng Ninh, Thái Bình, Hắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng .. để các bạn dò kết quả một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Kết quả xổ số miền Bắc mặc dù tình hình dịch bệnh căng thẳng, Hà Nội giãn cách xã hội nhưng xổ số Miền Bắc vé số và mở thưởng vẫn phát hành định kỳ, các bạn có thể an tâm theo dõi tại đây.

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội


 Hiện nay việc xổ số được thống kê đang có tỉ lệ tăng trưởng hơn so với mọi năm bởi XSMB  chịu sự quản lý của Bộ Tài Chính chặt chẽ, chính xác và minh bạch, chính vì vậy tạo được niềm tin, an tâm trong lòng người dân.

Cơ cấu giải thưởng đối với XSMB như sau:

Xổ số miền Bắc mệnh giá vé XSMB là 10.000vnđ/1 vé và có cơ hội nhận được một trong số 81.150 giải thưởng quay này.

Thông tin về XSMB và lãnh thưởng

Về hình thức lãnh thưởng, các bạn sau khi dò kết quả mà được trúng giải thì cần kiểm tra kỹ càng xem vé của mình có phải do công ty XSKT các tỉnh thanh phố phát hành không?

Xổ số miền Bắc tp Hà Nội

Kết quả xổ số miền Bắc Nhanh nhất

Nếu bạn trúng thưởng thì mọi thông tin trên tờ vé số phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng như: ngày mở thưởng, các số dự thưởng do Công ty XSKT công bố.
Cả nhà muốn dò kết quả cũ thì vào mục Kêt quả XS ba miền để xem chi tiết cụ thể hơn nhé!

Tin mới cập nhật
KQXS khu vực
Dự đoán KQXS
Trực tiếp KQXS
Danh mục tham khảo