XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Kết quả xổ số Hải Phòng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Hải Phòng

Chọn ngày
Mã giải
11FX - 13FX - 16FX - 19FX - 20FX - 3FX - 5FX - 6FX
Đặc biệt
34864
Giải nhất
00693
Giải nhì
97331 18776
Giải ba
56995 55805 26599 22435 58098 35835
Giải tư
8683 1661 7450 8941
Giải năm
8695 2954 6320 0276 2666 1431
Giải sáu
720 634 467
Giải bảy
98 29 58 84
Chọn ngày
Mã giải
13FL - 14FL - 16FL - 17FL - 1FL - 20FL - 2FL - 9FL
Đặc biệt
28174
Giải nhất
06876
Giải nhì
66471 38080
Giải ba
94163 33797 50042 94635 65908 04190
Giải tư
8084 7218 0384 3702
Giải năm
2551 4867 7331 8796 6677 5394
Giải sáu
755 539 280
Giải bảy
93 55 68 05
Chọn ngày
Mã giải
10FB - 1FB - 20FB - 2FB - 5FB - 6FB - 7FB - 8FB
Đặc biệt
20347
Giải nhất
29197
Giải nhì
19218 63399
Giải ba
82560 80548 17544 73396 45107 10888
Giải tư
4359 6568 4811 1038
Giải năm
1823 8447 2579 2491 2352 8442
Giải sáu
947 733 318
Giải bảy
58 56 20 06
Chọn ngày
Mã giải
11ET - 13ET - 19ET - 1ET - 4ET - 5ET - 8ET - 9ET
Đặc biệt
14609
Giải nhất
36645
Giải nhì
12735 35132
Giải ba
85646 63234 96221 05950 51526 75074
Giải tư
6682 9638 7631 3787
Giải năm
7833 7893 7435 8411 0155 6886
Giải sáu
075 481 224
Giải bảy
17 69 88 61
Chọn ngày
Mã giải
10EL - 12EL - 2EL - 3EL - 4EL - 5EL - 7EL - 8EL
Đặc biệt
13113
Giải nhất
39786
Giải nhì
66200 15781
Giải ba
57716 05600 89058 37477 31125 85815
Giải tư
2872 4210 3055 7656
Giải năm
5975 9865 4483 4984 9833 9996
Giải sáu
906 600 547
Giải bảy
02 93 53 59
Chọn ngày
Mã giải
11EB - 12EB - 13EB - 17EB - 20EB - 3EB - 4EB - 8EB
Đặc biệt
38267
Giải nhất
08715
Giải nhì
71363 28859
Giải ba
50469 00804 01569 47304 36547 91458
Giải tư
5367 6717 9652 1153
Giải năm
9201 2426 2161 8950 6793 5932
Giải sáu
011 537 441
Giải bảy
96 63 69 45
Chọn ngày
Mã giải
11DT - 17DT - 20DT - 2DT - 5DT - 7DT - 8DT - 9DT
Đặc biệt
36120
Giải nhất
01808
Giải nhì
24143 89224
Giải ba
54587 09307 57960 57721 39016 39494
Giải tư
5586 6574 7750 5640
Giải năm
1559 8201 7221 9586 8938 6743
Giải sáu
847 456 145
Giải bảy
95 93 85 84
Chọn ngày
Mã giải
7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL
Đặc biệt
76711
Giải nhất
52564
Giải nhì
49212 38823
Giải ba
93262 07190 79116 44716 47391 84559
Giải tư
9818 2020 3376 8782
Giải năm
1832 9360 5435 0879 0951 8128
Giải sáu
539 899 078
Giải bảy
14 68 52 92
Chọn ngày
Mã giải
5DB-7DB-18DB-12DB-4DB-13DB-9DB-11DB
Đặc biệt
36904
Giải nhất
34735
Giải nhì
42033 38294
Giải ba
20473 82204 45516 49864 93509 66033
Giải tư
8906 8147 9572 2463
Giải năm
0060 5312 8432 6273 8809 2106
Giải sáu
133 594 076
Giải bảy
56 13 20 39
Chọn ngày
Mã giải
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT
Đặc biệt
38223
Giải nhất
77286
Giải nhì
90185 84473
Giải ba
08584 79697 95286 76506 43075 76662
Giải tư
7394 0605 4471 5963
Giải năm
1127 8186 4005 2106 8507 6915
Giải sáu
706 481 999
Giải bảy
06 39 93 97
Chọn ngày
Mã giải
12CL - 15CL - 16CL - 17CL - 19CL - 1CL - 4CL - 6CL
Đặc biệt
12301
Giải nhất
78982
Giải nhì
02630 94374
Giải ba
19187 84917 12364 34641 35984 38101
Giải tư
0620 6862 5300 7618
Giải năm
0918 6025 9110 3749 0894 8079
Giải sáu
074 487 042
Giải bảy
28 43 32 42
Chọn ngày
Mã giải
16CB - 18CB - 19CB - 1CB - 2CB - 4CB - 6CB - 8CB
Đặc biệt
20952
Giải nhất
00044
Giải nhì
09136 65520
Giải ba
37660 91974 35253 52186 26203 32691
Giải tư
4463 9632 9958 5680
Giải năm
6964 1362 2611 0203 6272 9010
Giải sáu
327 990 476
Giải bảy
81 09 40 61
Chọn ngày
Mã giải
10BT - 12BT - 13BT - 15BT - 16BT - 2BT - 3BT - 4BT
Đặc biệt
95110
Giải nhất
91230
Giải nhì
25848 37352
Giải ba
46596 92391 75545 86395 28746 58992
Giải tư
7879 2244 9001 6647
Giải năm
4782 2335 0826 9117 2981 5762
Giải sáu
366 704 757
Giải bảy
38 44 68 52
Chọn ngày
Mã giải
13BL - 15BL - 1BL - 2BL - 4BL - 6BL - 7BL - 9BL
Đặc biệt
94670
Giải nhất
63617
Giải nhì
06517 67183
Giải ba
73264 81508 35774 70740 13362 49497
Giải tư
6748 0376 3592 9574
Giải năm
7457 7387 2244 3441 9081 5173
Giải sáu
578 528 643
Giải bảy
02 10 21 35
Chọn ngày
Mã giải
13BC - 15BC - 18BC - 19BC - 1BC - 2BC - 6BC - 9BC
Đặc biệt
65761
Giải nhất
49344
Giải nhì
82925 55230
Giải ba
10031 99488 24592 44193 01536 02935
Giải tư
9661 3443 1256 0653
Giải năm
2510 4208 3379 3936 7639 5952
Giải sáu
932 355 850
Giải bảy
87 62 24 69
Chọn ngày
Mã giải
10AP - 11AP - 13AP - 15AP - 16AP - 4AP - 7AP - 8AP
Đặc biệt
74036
Giải nhất
90111
Giải nhì
31208 23123
Giải ba
80782 05550 11973 66709 94867 90198
Giải tư
2407 9772 9695 9048
Giải năm
1855 6641 8290 9698 2413 3207
Giải sáu
913 820 360
Giải bảy
02 14 49 41
Chọn ngày
Mã giải
12AL - 14AL - 15AL - 16AL - 17AL - 1AL - 5AL - 9AL
Đặc biệt
42888
Giải nhất
28038
Giải nhì
66168 37238
Giải ba
34837 92816 31859 41351 87430 39622
Giải tư
0360 6703 8282 7240
Giải năm
9386 3538 0380 7089 0570 7341
Giải sáu
515 213 302
Giải bảy
41 60 43 79
Chọn ngày
Mã giải
16AC - 17AC - 2AC - 3AC - 4AC - 5AC - 7AC - 8AC
Đặc biệt
40620
Giải nhất
36972
Giải nhì
97683 99909
Giải ba
08047 50255 63076 61617 76879 27383
Giải tư
6459 0224 5895 5108
Giải năm
1293 3744 8119 9435 2535 9742
Giải sáu
794 879 397
Giải bảy
86 35 84 68
Chọn ngày
Mã giải
10ZF - 13ZF - 14ZF - 1ZF - 20ZF - 3ZF - 6ZF - 9ZF
Đặc biệt
73121
Giải nhất
55217
Giải nhì
58651 16695
Giải ba
33566 88641 33460 21508 56520 07750
Giải tư
1730 9916 2124 9960
Giải năm
6043 5427 0070 4002 6493 5809
Giải sáu
332 983 794
Giải bảy
64 68 07 56
Chọn ngày
Mã giải
18ZP - 1ZP - 3ZP - 4ZP - 5ZP - 6ZP - 7ZP - 9ZP
Đặc biệt
07044
Giải nhất
88675
Giải nhì
45097 40581
Giải ba
45021 76164 14457 24067 57789 44804
Giải tư
7218 1041 6089 3633
Giải năm
8752 2066 9926 1433 2605 2330
Giải sáu
109 055 432
Giải bảy
79 88 59 19
Chọn ngày
Mã giải
12ZX - 15ZX - 3ZX - 6ZX - 7ZX - 8ZX
Đặc biệt
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490 79715
Giải ba
56683 54921 79449 80550 24952 86607
Giải tư
8307 1435 0484 0941
Giải năm
1863 0675 5349 9969 1503 4197
Giải sáu
826 983 510
Giải bảy
80 00 67 31
Chọn ngày
Mã giải
10YF - 13YF - 14YF - 19YF - 1YF - 3YF - 7YF - 8YF
Đặc biệt
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853 99463
Giải ba
40902 18299 67472 71197 09602 98672
Giải tư
6266 7877 7531 1382
Giải năm
8533 8041 0107 1775 2242 9568
Giải sáu
692 139 713
Giải bảy
00 90 14 61
Chọn ngày
Mã giải
10YP - 2YP - 4YP - 6YP - 8YP - 9YP
Đặc biệt
13676
Giải nhất
24740
Giải nhì
56012 32207
Giải ba
50515 81421 34783 31017 30582 37899
Giải tư
3520 0313 6597 2690
Giải năm
5491 7633 7787 7739 0294 9275
Giải sáu
594 073 755
Giải bảy
25 94 51 23
Chọn ngày
Mã giải
11YX - 14YX - 15YX - 1YX - 4YX - 8YX
Đặc biệt
61379
Giải nhất
79008
Giải nhì
07854 80318
Giải ba
48527 90784 13121 89610 34437 47431
Giải tư
7099 6773 7723 6743
Giải năm
4050 1687 2692 4187 1868 4573
Giải sáu
559 179 626
Giải bảy
43 54 36 09
Chọn ngày
Mã giải
11XF - 13XF - 14XF - 1XF - 2XF - 7XF
Đặc biệt
82843
Giải nhất
23348
Giải nhì
35123 01009
Giải ba
95487 27274 39984 74122 89308 11685
Giải tư
3680 4811 8994 5884
Giải năm
7430 2751 5603 5010 0572 4760
Giải sáu
220 037 782
Giải bảy
52 11 96 49
Chọn ngày
Mã giải
10XP - 11XP - 14XP - 1XP - 2XP - 9XP
Đặc biệt
47887
Giải nhất
39986
Giải nhì
56065 51191
Giải ba
82359 53855 74736 59020 42647 64818
Giải tư
1199 2768 7762 8443
Giải năm
3913 6365 2559 9605 0489 5429
Giải sáu
817 684 758
Giải bảy
82 65 04 85
Chọn ngày
Mã giải
11XY - 13XY - 4XY - 6XY - 8XY - 9XY
Đặc biệt
90299
Giải nhất
36308
Giải nhì
08284 74795
Giải ba
48467 07041 88636 57778 05762 44904
Giải tư
8380 3246 7656 5962
Giải năm
8251 0817 5831 1445 7577 3261
Giải sáu
635 815 883
Giải bảy
31 43 29 27
Chọn ngày
Mã giải
10VF - 15VF - 2VF - 4VF - 7VF - 8VF
Đặc biệt
56177
Giải nhất
48747
Giải nhì
08038 37072
Giải ba
99486 05006 99927 68286 14345 93225
Giải tư
0919 1056 1782 9529
Giải năm
9766 6862 2021 4679 6637 8444
Giải sáu
361 602 847
Giải bảy
62 88 73 36
Chọn ngày
Mã giải
11VP - 15VP - 4VP - 6VP - 7VP - 9VP
Đặc biệt
40915
Giải nhất
79375
Giải nhì
19984 99134
Giải ba
03439 03628 39226 09345 12556 43022
Giải tư
9679 5267 1544 2874
Giải năm
1183 4538 2948 6987 4178 1682
Giải sáu
812 027 864
Giải bảy
68 34 93 18
Chọn ngày
Mã giải
10VY - 11VY - 1VY - 4VY - 7VY - 8VY
Đặc biệt
35944
Giải nhất
72926
Giải nhì
31283 67742
Giải ba
31166 69906 72537 72985 77782 07426
Giải tư
9318 8610 6324 3745
Giải năm
1283 3054 4145 9206 2509 7767
Giải sáu
924 677 286
Giải bảy
83 52 26 95
Chọn ngày
Mã giải
11UF - 14UF - 2UF - 4UF - 5UF - 9UF
Đặc biệt
78668
Giải nhất
82538
Giải nhì
75699 31456
Giải ba
75013 86668 71819 33871 83628 63670
Giải tư
1258 2533 0428 2403
Giải năm
8900 7404 7012 5658 5092 3728
Giải sáu
143 597 118
Giải bảy
45 46 49 64
Chọn ngày
Mã giải
12UP - 14UP - 15UP - 3UP - 6UP - 8UP
Đặc biệt
93076
Giải nhất
94746
Giải nhì
78078 12706
Giải ba
23849 92420 73292 31179 01655 13960
Giải tư
0155 7242 3503 7485
Giải năm
5440 4198 2074 7057 3193 7035
Giải sáu
784 719 419
Giải bảy
12 19 90 84
Chọn ngày
Mã giải
15UY-2UY-11UY-12UY-5UY-6UY
Đặc biệt
69851
Giải nhất
88124
Giải nhì
66159 11919
Giải ba
07922 80284 92702 43791 92613 53904
Giải tư
4262 5196 2479 4379
Giải năm
2466 8092 8630 6719 3089 6022
Giải sáu
207 869 283
Giải bảy
89 82 08 34
Chọn ngày
Mã giải
4TF-10TF-12TF-5TF-15TF-7TF
Đặc biệt
83660
Giải nhất
29556
Giải nhì
84109 08146
Giải ba
94501 89896 47585 80207 97187 00361
Giải tư
4205 2870 8205 0899
Giải năm
5152 3767 5317 5262 3839 5697
Giải sáu
662 169 936
Giải bảy
36 84 41 44
Chọn ngày
Mã giải
11TP - 12TP - 13TP - 14TP - 5TP - 6TP
Đặc biệt
76830
Giải nhất
13239
Giải nhì
15720 13993
Giải ba
81372 54796 83888 74122 95035 42408
Giải tư
5949 5284 9319 0688
Giải năm
5407 7853 4409 6202 2997 3674
Giải sáu
367 132 155
Giải bảy
07 66 02 01
Chọn ngày
Mã giải
2TY-12TY-13TY-5TY-6TY-7TY
Đặc biệt
84288
Giải nhất
04963
Giải nhì
74125 38700
Giải ba
73140 26876 60883 12566 74298 52888
Giải tư
0391 5921 8049 3886
Giải năm
1500 2489 8181 3870 1998 2926
Giải sáu
046 845 943
Giải bảy
84 68 82 38
Chọn ngày
Mã giải
4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF
Đặc biệt
71963
Giải nhất
03825
Giải nhì
76720 67605
Giải ba
83562 75355 08354 71442 30105 41776
Giải tư
0619 8323 0185 4008
Giải năm
2134 7958 9097 7851 7373 7684
Giải sáu
307 353 763
Giải bảy
16 34 19 29
Chọn ngày
Mã giải
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
74125 55916
Giải ba
50939 18172 11720 73339 73686 22536
Giải tư
1413 7656 2151 9010
Giải năm
3208 7195 4948 3210 9463 0955
Giải sáu
188 203 342
Giải bảy
53 31 11 03
Chọn ngày
Mã giải
16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY
Đặc biệt
22317
Giải nhất
14150
Giải nhì
33733 51891
Giải ba
82756 21657 15856 86311 41587 54889
Giải tư
4351 1152 9815 0486
Giải năm
4906 9531 2902 2863 2086 1971
Giải sáu
187 478 712
Giải bảy
56 36 66 29
Chọn ngày
Mã giải
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Đặc biệt
84102
Giải nhất
12141
Giải nhì
03914 59392
Giải ba
89476 73718 53418 26470 04401 87540
Giải tư
9810 7384 5603 4657
Giải năm
1245 1444 2197 7581 5850 1090
Giải sáu
531 230 371
Giải bảy
43 75 65 00

XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay đài Hải Phòng, bạn muốn cập nhật kết quả nhanh nhất, bạn muốn nắm bắt thông tin dữ liệu kết quả một cách chính xác nhất? Hãy truy cập vào mục xổ số Hải Phòng vào thứ 6 lúc 18h15 hàng tuần, nơi cập nhật thông tin kết quả xs chính xác nhất cho bạn. Mở thưởng xổ số Hải Phòng được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất

Ngoài việc xem kết quả trực tiếp kết quả xổ số Hải Phòng mỗi ngày, nếu bạn muốn xem lại dữ liệu thống kê xổ số Hải Phòng của các ngày, tuần hoặc tháng trước đó ,đều có thể dễ dàng tìm được trên hệ thống bởi chúng tôi áp dụng công nghệ cao update và sao lưu toàn bộ dữ liệu của các đợt xổ số trước đó, nên toàn bộ dữ liệu thống kê xổ số hải phòng cũng như lô tô đều được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Có rất nhiều câu hỏi của các bạn đặt ra liệu kết quả XSMB trên đây có sai kết quả không? Thì cangi.vn xin khẳng định lại với các bạn là không có sự nhầm lẫn kết quả xổ số ở đây bởi vì toàn bộ dữ liệu kết quả quay trực tiếp đều được phát song hành tại trường quay của nhà đài, nên các bạn có thể an tâm nhé.

Giá vé số Hải Phòng là bao nhiêu? Giải thưởng gồm những gì?

Nếu bạn muốn thử vận may của mình, thì có thể mua trực tiếp vé số tại đại lý hoặc quầy bán lẻ trên đường phố. Giá vé số truyền thống ở Hải Phòng được bán niêm yết là 10.000vnđ/ 1 vé , mỗi cá nhân được mua một hoặc nhiều số lượng vé tùy bạn thích.

Giải thưởng của XS Hải Phòng cũng tương tự như xổ số của các tỉnh miền Bắc  với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên đến 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số Hải Phòng

Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp mà bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé.
Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!