XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Kết quả xổ số Hải Phòng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Hải Phòng

Chọn ngày
Mã giải
16CB - 18CB - 19CB - 1CB - 2CB - 4CB - 6CB - 8CB
Đặc biệt
20952
Giải nhất
00044
Giải nhì
09136 65520
Giải ba
37660 91974 35253 52186 26203 32691
Giải tư
4463 9632 9958 5680
Giải năm
6964 1362 2611 0203 6272 9010
Giải sáu
327 990 476
Giải bảy
81 09 40 61
Chọn ngày
Mã giải
10BT - 12BT - 13BT - 15BT - 16BT - 2BT - 3BT - 4BT
Đặc biệt
95110
Giải nhất
91230
Giải nhì
25848 37352
Giải ba
46596 92391 75545 86395 28746 58992
Giải tư
7879 2244 9001 6647
Giải năm
4782 2335 0826 9117 2981 5762
Giải sáu
366 704 757
Giải bảy
38 44 68 52
Chọn ngày
Mã giải
13BL - 15BL - 1BL - 2BL - 4BL - 6BL - 7BL - 9BL
Đặc biệt
94670
Giải nhất
63617
Giải nhì
06517 67183
Giải ba
73264 81508 35774 70740 13362 49497
Giải tư
6748 0376 3592 9574
Giải năm
7457 7387 2244 3441 9081 5173
Giải sáu
578 528 643
Giải bảy
02 10 21 35
Chọn ngày
Mã giải
13BC - 15BC - 18BC - 19BC - 1BC - 2BC - 6BC - 9BC
Đặc biệt
65761
Giải nhất
49344
Giải nhì
82925 55230
Giải ba
10031 99488 24592 44193 01536 02935
Giải tư
9661 3443 1256 0653
Giải năm
2510 4208 3379 3936 7639 5952
Giải sáu
932 355 850
Giải bảy
87 62 24 69
Chọn ngày
Mã giải
10AP - 11AP - 13AP - 15AP - 16AP - 4AP - 7AP - 8AP
Đặc biệt
74036
Giải nhất
90111
Giải nhì
31208 23123
Giải ba
80782 05550 11973 66709 94867 90198
Giải tư
2407 9772 9695 9048
Giải năm
1855 6641 8290 9698 2413 3207
Giải sáu
913 820 360
Giải bảy
02 14 49 41
Chọn ngày
Mã giải
12AL - 14AL - 15AL - 16AL - 17AL - 1AL - 5AL - 9AL
Đặc biệt
42888
Giải nhất
28038
Giải nhì
66168 37238
Giải ba
34837 92816 31859 41351 87430 39622
Giải tư
0360 6703 8282 7240
Giải năm
9386 3538 0380 7089 0570 7341
Giải sáu
515 213 302
Giải bảy
41 60 43 79
Chọn ngày
Mã giải
16AC - 17AC - 2AC - 3AC - 4AC - 5AC - 7AC - 8AC
Đặc biệt
40620
Giải nhất
36972
Giải nhì
97683 99909
Giải ba
08047 50255 63076 61617 76879 27383
Giải tư
6459 0224 5895 5108
Giải năm
1293 3744 8119 9435 2535 9742
Giải sáu
794 879 397
Giải bảy
86 35 84 68
Chọn ngày
Mã giải
10ZF - 13ZF - 14ZF - 1ZF - 20ZF - 3ZF - 6ZF - 9ZF
Đặc biệt
73121
Giải nhất
55217
Giải nhì
58651 16695
Giải ba
33566 88641 33460 21508 56520 07750
Giải tư
1730 9916 2124 9960
Giải năm
6043 5427 0070 4002 6493 5809
Giải sáu
332 983 794
Giải bảy
64 68 07 56
Chọn ngày
Mã giải
18ZP - 1ZP - 3ZP - 4ZP - 5ZP - 6ZP - 7ZP - 9ZP
Đặc biệt
07044
Giải nhất
88675
Giải nhì
45097 40581
Giải ba
45021 76164 14457 24067 57789 44804
Giải tư
7218 1041 6089 3633
Giải năm
8752 2066 9926 1433 2605 2330
Giải sáu
109 055 432
Giải bảy
79 88 59 19
Chọn ngày
Mã giải
12ZX - 15ZX - 3ZX - 6ZX - 7ZX - 8ZX
Đặc biệt
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490 79715
Giải ba
56683 54921 79449 80550 24952 86607
Giải tư
8307 1435 0484 0941
Giải năm
1863 0675 5349 9969 1503 4197
Giải sáu
826 983 510
Giải bảy
80 00 67 31
Chọn ngày
Mã giải
10YF - 13YF - 14YF - 19YF - 1YF - 3YF - 7YF - 8YF
Đặc biệt
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853 99463
Giải ba
40902 18299 67472 71197 09602 98672
Giải tư
6266 7877 7531 1382
Giải năm
8533 8041 0107 1775 2242 9568
Giải sáu
692 139 713
Giải bảy
00 90 14 61
Chọn ngày
Mã giải
10YP - 2YP - 4YP - 6YP - 8YP - 9YP
Đặc biệt
13676
Giải nhất
24740
Giải nhì
56012 32207
Giải ba
50515 81421 34783 31017 30582 37899
Giải tư
3520 0313 6597 2690
Giải năm
5491 7633 7787 7739 0294 9275
Giải sáu
594 073 755
Giải bảy
25 94 51 23
Chọn ngày
Mã giải
11YX - 14YX - 15YX - 1YX - 4YX - 8YX
Đặc biệt
61379
Giải nhất
79008
Giải nhì
07854 80318
Giải ba
48527 90784 13121 89610 34437 47431
Giải tư
7099 6773 7723 6743
Giải năm
4050 1687 2692 4187 1868 4573
Giải sáu
559 179 626
Giải bảy
43 54 36 09
Chọn ngày
Mã giải
11XF - 13XF - 14XF - 1XF - 2XF - 7XF
Đặc biệt
82843
Giải nhất
23348
Giải nhì
35123 01009
Giải ba
95487 27274 39984 74122 89308 11685
Giải tư
3680 4811 8994 5884
Giải năm
7430 2751 5603 5010 0572 4760
Giải sáu
220 037 782
Giải bảy
52 11 96 49
Chọn ngày
Mã giải
10XP - 11XP - 14XP - 1XP - 2XP - 9XP
Đặc biệt
47887
Giải nhất
39986
Giải nhì
56065 51191
Giải ba
82359 53855 74736 59020 42647 64818
Giải tư
1199 2768 7762 8443
Giải năm
3913 6365 2559 9605 0489 5429
Giải sáu
817 684 758
Giải bảy
82 65 04 85
Chọn ngày
Mã giải
11XY - 13XY - 4XY - 6XY - 8XY - 9XY
Đặc biệt
90299
Giải nhất
36308
Giải nhì
08284 74795
Giải ba
48467 07041 88636 57778 05762 44904
Giải tư
8380 3246 7656 5962
Giải năm
8251 0817 5831 1445 7577 3261
Giải sáu
635 815 883
Giải bảy
31 43 29 27
Chọn ngày
Mã giải
10VF - 15VF - 2VF - 4VF - 7VF - 8VF
Đặc biệt
56177
Giải nhất
48747
Giải nhì
08038 37072
Giải ba
99486 05006 99927 68286 14345 93225
Giải tư
0919 1056 1782 9529
Giải năm
9766 6862 2021 4679 6637 8444
Giải sáu
361 602 847
Giải bảy
62 88 73 36
Chọn ngày
Mã giải
11VP - 15VP - 4VP - 6VP - 7VP - 9VP
Đặc biệt
40915
Giải nhất
79375
Giải nhì
19984 99134
Giải ba
03439 03628 39226 09345 12556 43022
Giải tư
9679 5267 1544 2874
Giải năm
1183 4538 2948 6987 4178 1682
Giải sáu
812 027 864
Giải bảy
68 34 93 18
Chọn ngày
Mã giải
10VY - 11VY - 1VY - 4VY - 7VY - 8VY
Đặc biệt
35944
Giải nhất
72926
Giải nhì
31283 67742
Giải ba
31166 69906 72537 72985 77782 07426
Giải tư
9318 8610 6324 3745
Giải năm
1283 3054 4145 9206 2509 7767
Giải sáu
924 677 286
Giải bảy
83 52 26 95
Chọn ngày
Mã giải
11UF - 14UF - 2UF - 4UF - 5UF - 9UF
Đặc biệt
78668
Giải nhất
82538
Giải nhì
75699 31456
Giải ba
75013 86668 71819 33871 83628 63670
Giải tư
1258 2533 0428 2403
Giải năm
8900 7404 7012 5658 5092 3728
Giải sáu
143 597 118
Giải bảy
45 46 49 64
Chọn ngày
Mã giải
12UP - 14UP - 15UP - 3UP - 6UP - 8UP
Đặc biệt
93076
Giải nhất
94746
Giải nhì
78078 12706
Giải ba
23849 92420 73292 31179 01655 13960
Giải tư
0155 7242 3503 7485
Giải năm
5440 4198 2074 7057 3193 7035
Giải sáu
784 719 419
Giải bảy
12 19 90 84
Chọn ngày
Mã giải
15UY-2UY-11UY-12UY-5UY-6UY
Đặc biệt
69851
Giải nhất
88124
Giải nhì
66159 11919
Giải ba
07922 80284 92702 43791 92613 53904
Giải tư
4262 5196 2479 4379
Giải năm
2466 8092 8630 6719 3089 6022
Giải sáu
207 869 283
Giải bảy
89 82 08 34
Chọn ngày
Mã giải
4TF-10TF-12TF-5TF-15TF-7TF
Đặc biệt
83660
Giải nhất
29556
Giải nhì
84109 08146
Giải ba
94501 89896 47585 80207 97187 00361
Giải tư
4205 2870 8205 0899
Giải năm
5152 3767 5317 5262 3839 5697
Giải sáu
662 169 936
Giải bảy
36 84 41 44
Chọn ngày
Mã giải
11TP - 12TP - 13TP - 14TP - 5TP - 6TP
Đặc biệt
76830
Giải nhất
13239
Giải nhì
15720 13993
Giải ba
81372 54796 83888 74122 95035 42408
Giải tư
5949 5284 9319 0688
Giải năm
5407 7853 4409 6202 2997 3674
Giải sáu
367 132 155
Giải bảy
07 66 02 01
Chọn ngày
Mã giải
2TY-12TY-13TY-5TY-6TY-7TY
Đặc biệt
84288
Giải nhất
04963
Giải nhì
74125 38700
Giải ba
73140 26876 60883 12566 74298 52888
Giải tư
0391 5921 8049 3886
Giải năm
1500 2489 8181 3870 1998 2926
Giải sáu
046 845 943
Giải bảy
84 68 82 38
Chọn ngày
Mã giải
4SF-5SF-18SF-12SF-17SF-1SF-2SF-9SF
Đặc biệt
71963
Giải nhất
03825
Giải nhì
76720 67605
Giải ba
83562 75355 08354 71442 30105 41776
Giải tư
0619 8323 0185 4008
Giải năm
2134 7958 9097 7851 7373 7684
Giải sáu
307 353 763
Giải bảy
16 34 19 29
Chọn ngày
Mã giải
9SP-7SP-13SP-15SP-6SP-3SP
Đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
74125 55916
Giải ba
50939 18172 11720 73339 73686 22536
Giải tư
1413 7656 2151 9010
Giải năm
3208 7195 4948 3210 9463 0955
Giải sáu
188 203 342
Giải bảy
53 31 11 03
Chọn ngày
Mã giải
16SY-11SY-17SY-12SY-4SY-2SY-13SY-5SY
Đặc biệt
22317
Giải nhất
14150
Giải nhì
33733 51891
Giải ba
82756 21657 15856 86311 41587 54889
Giải tư
4351 1152 9815 0486
Giải năm
4906 9531 2902 2863 2086 1971
Giải sáu
187 478 712
Giải bảy
56 36 66 29
Chọn ngày
Mã giải
8RF-6RF-11RF-3RF-7RF-5RF
Đặc biệt
84102
Giải nhất
12141
Giải nhì
03914 59392
Giải ba
89476 73718 53418 26470 04401 87540
Giải tư
9810 7384 5603 4657
Giải năm
1245 1444 2197 7581 5850 1090
Giải sáu
531 230 371
Giải bảy
43 75 65 00
Chọn ngày
Mã giải
13RP-6RP-15RP-2RP-7RP-3RP
Đặc biệt
82647
Giải nhất
95546
Giải nhì
39378 98658
Giải ba
97994 13760 07192 61645 91254 34455
Giải tư
5511 4527 0642 4236
Giải năm
0155 7861 2259 0242 1787 5726
Giải sáu
432 624 534
Giải bảy
16 14 72 39
Chọn ngày
Mã giải
19RY-6RY-17RY-9RY-18RY-8RY-7RY-16RY
Đặc biệt
13196
Giải nhất
47757
Giải nhì
75260 25528
Giải ba
62526 11485 39031 20967 51864 02270
Giải tư
8012 6085 1150 4819
Giải năm
0020 6500 1331 3462 5653 8899
Giải sáu
993 308 910
Giải bảy
24 38 96 66
Chọn ngày
Mã giải
11QF-15QF-6QF-8QF-13QF-7QF
Đặc biệt
47914
Giải nhất
60797
Giải nhì
59717 14501
Giải ba
34329 85460 96221 89853 40346 68305
Giải tư
3448 1189 9419 1707
Giải năm
4739 7719 4691 4875 9253 2716
Giải sáu
562 636 836
Giải bảy
94 07 65 97
Chọn ngày
Mã giải
9QP-2QP-7QP-14QP-5QP-13QP
Đặc biệt
57534
Giải nhất
88770
Giải nhì
05720 91578
Giải ba
03717 48451 94184 89449 05832
Giải tư
4943 4300 4803 7938
Giải năm
2632 1938 4351 0270 7609 7302
Giải sáu
029 457 562
Giải bảy
88 23 60 79
Chọn ngày
Mã giải
7QY-10QY-2QY-15QY-3QY-8QY
Đặc biệt
49736
Giải nhất
58224
Giải nhì
65556 14147
Giải ba
58150 72738 43810 30812 33149
Giải tư
8908 1830 7439 0764
Giải năm
6547 1958 9971 7786 2569 4304
Giải sáu
463 465 406
Giải bảy
00 44 72 22
Chọn ngày
Mã giải
4PF-1PF-8PF-12PF-5PF-6PF
Đặc biệt
59381
Giải nhất
50062
Giải nhì
41803 74247
Giải ba
29789 25048 78541 21351 15625 53386
Giải tư
8847 1248 2881 7647
Giải năm
3187 0628 3153 7468 8667 7883
Giải sáu
834 295 592
Giải bảy
42 08 22 16
Chọn ngày
Mã giải
6PQ-14PQ-3PQ-11PQ-15PQ-2PQ
Đặc biệt
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
26169 82385
Giải ba
98841 13954 79256 94604 99283 70785
Giải tư
1952 2895 1644 0040
Giải năm
0056 2149 4349 9152 6702 9706
Giải sáu
946 859 135
Giải bảy
72 04 96 01
Chọn ngày
Mã giải
14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY
Đặc biệt
59389
Giải nhất
46086
Giải nhì
47967 93279
Giải ba
62875 61643 80808 17950 83001 55132
Giải tư
7669 4211 2318 6993
Giải năm
7346 4111 6778 2763 2406 4847
Giải sáu
006 958 919
Giải bảy
09 05 65 60
Chọn ngày
Mã giải
8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF
Đặc biệt
24420
Giải nhất
64647
Giải nhì
92456 73117
Giải ba
43430 17679 18857 58788 06086 56612
Giải tư
6449 3646 0895 3184
Giải năm
9301 4549 8069 7225 3674 8235
Giải sáu
810 645 849
Giải bảy
97 07 58 81
Chọn ngày
Mã giải
1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ
Đặc biệt
37856
Giải nhất
94473
Giải nhì
55952 43597
Giải ba
50852 71048 33458 28076 63553 28692
Giải tư
7866 1039 5557 2822
Giải năm
9848 2486 5307 9392 0905 1663
Giải sáu
768 839 057
Giải bảy
53 35 77 97
Chọn ngày
Mã giải
9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY
Đặc biệt
16979
Giải nhất
09730
Giải nhì
04515 27241
Giải ba
78758 04867 57566 51462 35054 16394
Giải tư
7083 8093 5365 1899
Giải năm
6917 9385 2795 5652 6575 5825
Giải sáu
711 030 488
Giải bảy
85 36 70 51

XSHP - Xổ Số Hải Phòng - XSMB Thứ 6

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay đài Hải Phòng, bạn muốn cập nhật kết quả nhanh nhất, bạn muốn nắm bắt thông tin dữ liệu kết quả một cách chính xác nhất? Hãy truy cập vào mục xổ số Hải Phòng vào thứ 6 lúc 18h15 hàng tuần, nơi cập nhật thông tin kết quả xs chính xác nhất cho bạn. Mở thưởng xổ số Hải Phòng được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất

Ngoài việc xem kết quả trực tiếp kết quả xổ số Hải Phòng mỗi ngày, nếu bạn muốn xem lại dữ liệu thống kê xổ số Hải Phòng của các ngày, tuần hoặc tháng trước đó ,đều có thể dễ dàng tìm được trên hệ thống bởi chúng tôi áp dụng công nghệ cao update và sao lưu toàn bộ dữ liệu của các đợt xổ số trước đó, nên toàn bộ dữ liệu thống kê xổ số hải phòng cũng như lô tô đều được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Có rất nhiều câu hỏi của các bạn đặt ra liệu kết quả XSMB trên đây có sai kết quả không? Thì cangi.vn xin khẳng định lại với các bạn là không có sự nhầm lẫn kết quả xổ số ở đây bởi vì toàn bộ dữ liệu kết quả quay trực tiếp đều được phát song hành tại trường quay của nhà đài, nên các bạn có thể an tâm nhé.

Giá vé số Hải Phòng là bao nhiêu? Giải thưởng gồm những gì?

Nếu bạn muốn thử vận may của mình, thì có thể mua trực tiếp vé số tại đại lý hoặc quầy bán lẻ trên đường phố. Giá vé số truyền thống ở Hải Phòng được bán niêm yết là 10.000vnđ/ 1 vé , mỗi cá nhân được mua một hoặc nhiều số lượng vé tùy bạn thích.

Giải thưởng của XS Hải Phòng cũng tương tự như xổ số của các tỉnh miền Bắc  với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên đến 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số Hải Phòng

Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp mà bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé.
Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!