Kết quả xổ số Hải Phòng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ số Hải Phòng - XSHP

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 25-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD
Đặc biệt
36819
Giải nhất
77300
Giải nhì
94639 60023
Giải ba
65992 78939 86794 32055 87711 60182
Giải tư
2846 6365 7000 8638
Giải năm
5530 0550 4271 9426 9812 8324
Giải sáu
268 190 185
Giải bảy
96 56 66 83

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 2 lần 11 x 1 lần
12 x 1 lần 19 x 1 lần
23 x 1 lần 24 x 1 lần
26 x 1 lần 30 x 1 lần
38 x 1 lần 39 x 2 lần
46 x 1 lần 50 x 1 lần
55 x 1 lần 56 x 1 lần
65 x 1 lần 66 x 1 lần
68 x 1 lần 71 x 1 lần
82 x 1 lần 83 x 1 lần
85 x 1 lần 90 x 1 lần
92 x 1 lần 94 x 1 lần
96 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 18-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN
Đặc biệt
32592
Giải nhất
64258
Giải nhì
75381 94816
Giải ba
00970 60920 56970 50040 80887 68639
Giải tư
3223 8450 4979 5322
Giải năm
9176 3207 7231 1657 8080 5058
Giải sáu
353 184 451
Giải bảy
43 12 84 07

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
07 x 2 lần 12 x 1 lần
16 x 1 lần 20 x 1 lần
22 x 1 lần 23 x 1 lần
31 x 1 lần 39 x 1 lần
40 x 1 lần 43 x 1 lần
50 x 1 lần 51 x 1 lần
53 x 1 lần 57 x 1 lần
58 x 2 lần 70 x 2 lần
76 x 1 lần 79 x 1 lần
80 x 1 lần 81 x 1 lần
84 x 2 lần 87 x 1 lần
92 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 11-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY
Đặc biệt
81736
Giải nhất
23276
Giải nhì
53754 98359
Giải ba
17284 59613 66887 69623 90479 15921
Giải tư
1913 9442 8514 1457
Giải năm
3561 5865 5275 6154 6603 9713
Giải sáu
570 440 936
Giải bảy
08 89 92 12

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
03 x 1 lần 08 x 1 lần
12 x 1 lần 13 x 3 lần
14 x 1 lần 21 x 1 lần
23 x 1 lần 36 x 2 lần
40 x 1 lần 42 x 1 lần
54 x 2 lần 57 x 1 lần
59 x 1 lần 61 x 1 lần
65 x 1 lần 70 x 1 lần
75 x 1 lần 76 x 1 lần
79 x 1 lần 84 x 1 lần
87 x 1 lần 89 x 1 lần
92 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 04-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG
Đặc biệt
75371
Giải nhất
81207
Giải nhì
15350 73690
Giải ba
95923 60377 00576 91314 57428 49409
Giải tư
4804 6242 8365 5083
Giải năm
5330 3111 6641 5696 3592 5572
Giải sáu
743 046 548
Giải bảy
48 02 05 42

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 x 1 lần 04 x 1 lần
05 x 1 lần 07 x 1 lần
09 x 1 lần 11 x 1 lần
14 x 1 lần 23 x 1 lần
28 x 1 lần 30 x 1 lần
41 x 1 lần 42 x 2 lần
43 x 1 lần 46 x 1 lần
48 x 2 lần 50 x 1 lần
65 x 1 lần 71 x 1 lần
72 x 1 lần 76 x 1 lần
77 x 1 lần 83 x 1 lần
90 x 1 lần 92 x 1 lần
96 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 28-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
6FQ-13FQ-15FQ-10FQ-5FQ-3FQ
Đặc biệt
32041
Giải nhất
41193
Giải nhì
72370 38138
Giải ba
42725 18203 90049 56996 58750 01486
Giải tư
7646 1883 4831 0453
Giải năm
1211 2649 0096 9803 7958 5730
Giải sáu
766 222 545
Giải bảy
62 12 05 49

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
03 x 2 lần 05 x 1 lần
11 x 1 lần 12 x 1 lần
22 x 1 lần 25 x 1 lần
30 x 1 lần 31 x 1 lần
38 x 1 lần 41 x 1 lần
45 x 1 lần 46 x 1 lần
49 x 3 lần 50 x 1 lần
53 x 1 lần 58 x 1 lần
62 x 1 lần 66 x 1 lần
70 x 1 lần 83 x 1 lần
86 x 1 lần 93 x 1 lần
96 x 2 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 21-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
9FY-7FY-14FY-15FY-2FY-4FY
Đặc biệt
50000
Giải nhất
77386
Giải nhì
96071 94717
Giải ba
33512 47054 17057 15910 69114 85358
Giải tư
4981 5705 4473 2457
Giải năm
7949 4076 4318 6437 1640 7878
Giải sáu
709 836 117
Giải bảy
29 30 68 73

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 1 lần 05 x 1 lần
09 x 1 lần 10 x 1 lần
12 x 1 lần 14 x 1 lần
17 x 2 lần 18 x 1 lần
29 x 1 lần 30 x 1 lần
36 x 1 lần 37 x 1 lần
40 x 1 lần 49 x 1 lần
54 x 1 lần 57 x 2 lần
58 x 1 lần 68 x 1 lần
71 x 1 lần 73 x 2 lần
76 x 1 lần 78 x 1 lần
81 x 1 lần 86 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 14-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
9EG-2EG-12EG-11EG-6EG-8EG
Đặc biệt
57974
Giải nhất
15324
Giải nhì
29062 35164
Giải ba
54267 19205 53894 86391 87598 37568
Giải tư
8724 2642 2107 7220
Giải năm
7356 1703 9977 2587 4248 0538
Giải sáu
770 996 138
Giải bảy
68 17 39 74

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
03 x 1 lần 05 x 1 lần
07 x 1 lần 17 x 1 lần
20 x 1 lần 24 x 2 lần
38 x 2 lần 39 x 1 lần
42 x 1 lần 48 x 1 lần
56 x 1 lần 62 x 1 lần
64 x 1 lần 67 x 1 lần
68 x 2 lần 70 x 1 lần
74 x 2 lần 77 x 1 lần
87 x 1 lần 91 x 1 lần
94 x 1 lần 96 x 1 lần
98 x 1 lần

Xổ Số Hải Phòng Thứ 6, ngày 07-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
8EQ-6EQ-10EQ-11EQ-12EQ-4EQ
Đặc biệt
13037
Giải nhất
25059
Giải nhì
77426 43042
Giải ba
30301 11715 75441 91042 10694 00556
Giải tư
2600 9426 3762 4148
Giải năm
8352 4926 0137 7010 1972 0691
Giải sáu
470 428 686
Giải bảy
40 59 18 55

Lô Tô Miền Bắc - XS Hải Phòng

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
00 x 1 lần 01 x 1 lần
10 x 1 lần 15 x 1 lần
18 x 1 lần 26 x 3 lần
28 x 1 lần 37 x 2 lần
40 x 1 lần 41 x 1 lần
42 x 2 lần 48 x 1 lần
52 x 1 lần 55 x 1 lần
56 x 1 lần 59 x 2 lần
62 x 1 lần 70 x 1 lần
72 x 1 lần 86 x 1 lần
91 x 1 lần 94 x 1 lần
Trang tiếp

Xổ số Hải Phòng - XSHP

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay đài Hải Phòng, bạn muốn cập nhật kết quả nhanh nhất, bạn muốn nắm bắt thông tin dữ liệu kết quả một cách chính xác nhất? Hãy truy cập vào mục xổ số Hải Phòng vào thứ 6 lúc 18h15 hàng tuần, nơi cập nhật thông tin kết quả xs chính xác nhất cho bạn. Mở thưởng xổ số Hải Phòng được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất

Ngoài việc xem kết quả trực tiếp kết quả xổ số Hải Phòng mỗi ngày, nếu bạn muốn xem lại dữ liệu thống kê xổ số Hải Phòng của các ngày, tuần hoặc tháng trước đó ,đều có thể dễ dàng tìm được trên hệ thống bởi chúng tôi áp dụng công nghệ cao update và sao lưu toàn bộ dữ liệu của các đợt xổ số trước đó, nên toàn bộ dữ liệu thống kê xổ số hải phòng cũng như lô tô đều được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Kết quả xổ số Hải Phòng

Có rất nhiều câu hỏi của các bạn đặt ra liệu kết quả XSMB trên đây có sai kết quả không? Thì cangi.vn xin khẳng định lại với các bạn là không có sự nhầm lẫn kết quả xổ số ở đây bởi vì toàn bộ dữ liệu kết quả quay trực tiếp đều được phát song hành tại trường quay của nhà đài, nên các bạn có thể an tâm nhé.

Giá vé số Hải Phòng là bao nhiêu? Giải thưởng gồm những gì?

Nếu bạn muốn thử vận may của mình, thì có thể mua trực tiếp vé số tại đại lý hoặc quầy bán lẻ trên đường phố. Giá vé số truyền thống ở Hải Phòng được bán niêm yết là 10.000vnđ/ 1 vé , mỗi cá nhân được mua một hoặc nhiều số lượng vé tùy bạn thích.

Giải thưởng của XS Hải Phòng cũng tương tự như xổ số của các tỉnh miền Bắc  với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên đến 7,5 tỉ đồng

Kết quả xổ số Hải Phòng

Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp mà bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé.
Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Hải Phòng nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!

Tin mới cập nhật
KQXS khu vực
Dự đoán KQXS
Trực tiếp KQXS
Danh mục tham khảo