XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

Kết quả xổ số Nam Định chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 7 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Nam Định

Chọn ngày
Mã giải
13ZN - 14ZN - 1ZN - 2ZN - 5ZN - 6ZN
Đặc biệt
19237
Giải nhất
00802
Giải nhì
69062 73744
Giải ba
28668 67174 14711 13617 46011 10279
Giải tư
6557 5429 6415 1454
Giải năm
4316 2144 6966 9860 8112 4610
Giải sáu
104 844 320
Giải bảy
79 71 38 53
Chọn ngày
Mã giải
12ZV - 13ZV - 1ZV - 3ZV - 4ZV - 8ZV
Đặc biệt
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050 42231
Giải ba
70197 24029 17888 42024 71288 33727
Giải tư
5488 9596 2292 3714
Giải năm
9571 7953 2680 0653 6341 3334
Giải sáu
075 832 375
Giải bảy
92 42 40 10
Chọn ngày
Mã giải
10YE - 12YE - 15YE - 1YE - 5YE - 8YE
Đặc biệt
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917 53982
Giải ba
09894 85689 21669 68513 50670 77330
Giải tư
1580 7154 6751 2983
Giải năm
7989 0174 4014 8953 5493 8885
Giải sáu
459 607 700
Giải bảy
95 97 40 99
Chọn ngày
Mã giải
10YN - 12YN - 14YN - 4YN - 5YN - 8YN
Đặc biệt
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969 18026
Giải ba
68810 96008 18951 03293 30814 22188
Giải tư
3595 6413 8291 8579
Giải năm
4729 1428 1299 1711 8069 5240
Giải sáu
046 773 149
Giải bảy
51 81 69 78
Chọn ngày
Mã giải
10YV - 13YV - 15YV - 3YV - 6YV - 8YV
Đặc biệt
06380
Giải nhất
98000
Giải nhì
99597 53685
Giải ba
34586 78688 64779 57124 13835 11414
Giải tư
5991 0633 8196 3616
Giải năm
9491 9707 7686 3397 8542 6448
Giải sáu
325 892 195
Giải bảy
09 36 54 76
Chọn ngày
Mã giải
10XE - 15XE - 1XE - 5XE - 8XE - 9XE
Đặc biệt
94958
Giải nhất
14322
Giải nhì
80180 84096
Giải ba
70572 36382 84142 28319 88165 18514
Giải tư
0285 0744 3575 6736
Giải năm
6297 5315 2962 6659 9097 4106
Giải sáu
276 334 807
Giải bảy
70 87 18 91
Chọn ngày
Mã giải
15XN - 2XN - 3XN - 4XN - 7XN - 8XN
Đặc biệt
41830
Giải nhất
58636
Giải nhì
39233 73088
Giải ba
83499 22605 66773 03676 14024 53087
Giải tư
8251 9769 4793 3428
Giải năm
5831 8539 9311 2736 0545 8043
Giải sáu
962 034 537
Giải bảy
70 71 15 86
Chọn ngày
Mã giải
11XV - 12XV - 2XV - 5XV - 6XV - 9XV
Đặc biệt
06848
Giải nhất
28684
Giải nhì
55972 09024
Giải ba
00431 45343 51704 24137 03665 07682
Giải tư
0332 5651 6580 9027
Giải năm
6391 2515 7524 1973 0152 2935
Giải sáu
264 132 786
Giải bảy
67 29 87 21
Chọn ngày
Mã giải
11VE - 14VE - 1VE - 2VE - 5VE - 8VE
Đặc biệt
45710
Giải nhất
36358
Giải nhì
78767 34560
Giải ba
75294 38943 87647 64794 72375 35335
Giải tư
0010 3852 7829 5397
Giải năm
0448 4183 7389 3632 4307 4525
Giải sáu
232 733 903
Giải bảy
03 55 51 43
Chọn ngày
Mã giải
13VN - 1VN - 2VN - 3VN - 5VN - 9VN
Đặc biệt
69358
Giải nhất
70140
Giải nhì
43060 37592
Giải ba
41352 06631 55503 36988 92978 82185
Giải tư
7446 9559 9798 2763
Giải năm
5360 6545 9000 7591 6824 4880
Giải sáu
361 896 648
Giải bảy
83 24 55 56
Chọn ngày
Mã giải
11VX - 13VX - 2VX - 3VX - 7VX - 9VX
Đặc biệt
27433
Giải nhất
16448
Giải nhì
31955 68361
Giải ba
17436 28183 64926 05361 39669 80234
Giải tư
9122 2965 2867 2912
Giải năm
3969 8419 2592 7452 9252 2628
Giải sáu
488 887 051
Giải bảy
90 07 54 80
Chọn ngày
Mã giải
12UE - 1UE - 2UE - 6UE - 8UE - 9UE
Đặc biệt
08897
Giải nhất
14694
Giải nhì
20247 56545
Giải ba
33540 12948 30368 70336 29535 33460
Giải tư
2226 1832 8430 5649
Giải năm
1289 0308 5192 6229 3061 5811
Giải sáu
861 353 190
Giải bảy
92 05 19 93
Chọn ngày
Mã giải
10UN - 1UN - 2UN - 3UN - 6UN - 9UN
Đặc biệt
98215
Giải nhất
82428
Giải nhì
36753 21404
Giải ba
20556 64130 78489 02257 34419 12872
Giải tư
2467 8893 8792 5647
Giải năm
1537 3208 2426 5558 6380 0407
Giải sáu
723 953 821
Giải bảy
02 23 33 46
Chọn ngày
Mã giải
6UX-4UX-1UX-14UX-11UX-15UX
Đặc biệt
90746
Giải nhất
08218
Giải nhì
49755 48773
Giải ba
85978 76817 01272 70460 33373 84819
Giải tư
2816 7971 8278 5631
Giải năm
2252 0491 9252 7354 2482 8442
Giải sáu
968 396 817
Giải bảy
05 22 47 87
Chọn ngày
Mã giải
5TE-12TE-14TE-2TE-1TE-11TE
Đặc biệt
09870
Giải nhất
73087
Giải nhì
81633 72969
Giải ba
89847 26356 34405 84024 47303 24618
Giải tư
0872 6015 3948 9391
Giải năm
2205 4589 4261 9558 0773 6257
Giải sáu
830 443 674
Giải bảy
20 54 27 39
Chọn ngày
Mã giải
12TN - 14TN - 15TN - 1TN - 2TN - 8TN
Đặc biệt
96361
Giải nhất
07849
Giải nhì
66045 88316
Giải ba
39464 33119 55398 70842 49488 59270
Giải tư
1677 8485 9518 9825
Giải năm
0798 1303 0406 0674 5295 0845
Giải sáu
468 316 379
Giải bảy
52 87 61 01
Chọn ngày
Mã giải
3TX-14TX-11TX-9TX-10TX-7TX
Đặc biệt
01936
Giải nhất
55702
Giải nhì
21837 13114
Giải ba
08654 54284 25038 62695 93652 66007
Giải tư
8658 7816 4181 5440
Giải năm
9502 0063 9147 3150 5628 3045
Giải sáu
422 133 144
Giải bảy
36 39 68 88
Chọn ngày
Mã giải
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE
Đặc biệt
00370
Giải nhất
78005
Giải nhì
16546 35426
Giải ba
15605 56082 31226 67812 04642 88608
Giải tư
2225 9739 3893 4075
Giải năm
4130 2099 9557 8041 9044 0883
Giải sáu
679 741 845
Giải bảy
08 65 40 83
Chọn ngày
Mã giải
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN
Đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
42533 09954
Giải ba
96746 15579 95688 52419 28175 26519
Giải tư
6364 8867 3211 1681
Giải năm
1698 8940 8762 7901 5425 2843
Giải sáu
849 191 024
Giải bảy
76 31 54 45
Chọn ngày
Mã giải
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
Đặc biệt
70452
Giải nhất
64077
Giải nhì
44767 24888
Giải ba
25683 81997 59483 16534 45895 15457
Giải tư
0445 1674 9879 7857
Giải năm
1901 4137 7930 4334 1079 9162
Giải sáu
956 370 377
Giải bảy
99 33 04 27
Chọn ngày
Mã giải
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
Đặc biệt
19949
Giải nhất
70603
Giải nhì
83105 86922
Giải ba
04612 77933 98947 17393 21474 09615
Giải tư
4996 8991 7581 3443
Giải năm
2415 2468 9975 7844 5836 7768
Giải sáu
209 521 997
Giải bảy
68 90 08 10
Chọn ngày
Mã giải
14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN
Đặc biệt
02904
Giải nhất
87627
Giải nhì
84022 69837
Giải ba
43316 26074 17200 07162 44168 45606
Giải tư
6611 3858 7560 8625
Giải năm
7551 8919 0927 7435 4397 8312
Giải sáu
438 142 508
Giải bảy
16 26 19 62
Chọn ngày
Mã giải
12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX
Đặc biệt
54639
Giải nhất
71291
Giải nhì
41698 59064
Giải ba
63882 53656 95705 24224 25635 22662
Giải tư
8260 0406 4970 2455
Giải năm
1445 6930 6352 4790 5507 1824
Giải sáu
123 603 919
Giải bảy
91 31 29 21
Chọn ngày
Mã giải
2QE-7QE-8QE-9QE-1QE-5QE
Đặc biệt
64652
Giải nhất
14539
Giải nhì
92652 95297
Giải ba
95663 75831 78042 71169 20553 16952
Giải tư
1443 5271 6924 9301
Giải năm
1177 8032 9908 2351 6303 1361
Giải sáu
261 724 234
Giải bảy
23 97 41 22
Chọn ngày
Mã giải
5QN-10QN-2QN-13QN-3QN-6QN
Đặc biệt
27414
Giải nhất
11010
Giải nhì
41330 97277
Giải ba
74505 02583 25729 18319 80920 81572
Giải tư
1080 8991 4942 4123
Giải năm
9035 2575 9988 6255 7699 0135
Giải sáu
777 921 304
Giải bảy
11 53 81 27
Chọn ngày
Mã giải
14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX
Đặc biệt
29815
Giải nhất
36073
Giải nhì
85333 58920
Giải ba
97433 78280 03170 06858 88255
Giải tư
2712 0016 1596 5386
Giải năm
0744 4503 9287 3859 3643 8366
Giải sáu
075 849 001
Giải bảy
12 54 73 22
Chọn ngày
Mã giải
9PE-11PE-14PE-2PE-10PE-12PE
Đặc biệt
70344
Giải nhất
29158
Giải nhì
24102 22255
Giải ba
23385 08995 78861 88142 93756 42929
Giải tư
0962 4828 0948 7865
Giải năm
5076 2309 1465 4650 5070 1375
Giải sáu
549 093 772
Giải bảy
09 18 34 91
Chọn ngày
Mã giải
11PN-8PN-13PN-15PN-1PN-12PN
Đặc biệt
32273
Giải nhất
26774
Giải nhì
47449 00099
Giải ba
42018 44879 34758 02573 53468 78759
Giải tư
1143 4584 9372 9795
Giải năm
3750 9885 2890 9364 0917 2156
Giải sáu
114 430 214
Giải bảy
74 22 98 97
Chọn ngày
Mã giải
14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX
Đặc biệt
57570
Giải nhất
25444
Giải nhì
05260 51308
Giải ba
14099 69326 17323 52596 06495 47274
Giải tư
1522 2679 3931 2502
Giải năm
2734 6503 6147 0437 5088 0227
Giải sáu
897 979 581
Giải bảy
44 97 13 93
Chọn ngày
Mã giải
7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE
Đặc biệt
47076
Giải nhất
91911
Giải nhì
68062 89887
Giải ba
97745 08606 90078 48492 59226 23122
Giải tư
1723 6001 7707 8139
Giải năm
9794 4226 2120 7005 9711 9405
Giải sáu
880 643 489
Giải bảy
08 68 94 48
Chọn ngày
Mã giải
3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP
Đặc biệt
06743
Giải nhất
89246
Giải nhì
53202 56726
Giải ba
17865 78228 68740 25838 07187 80970
Giải tư
6109 2529 0747 1139
Giải năm
8653 2345 9186 3799 9284 2745
Giải sáu
717 825 425
Giải bảy
96 47 10 23
Chọn ngày
Mã giải
12NX-7NX-1NX-15NX-4NX-2NX
Đặc biệt
30415
Giải nhất
46223
Giải nhì
32874 26964
Giải ba
77894 62144 22240 74314 60521 44090
Giải tư
0570 3424 1563 1970
Giải năm
3127 3664 5294 2775 0415 2860
Giải sáu
967 705 404
Giải bảy
68 40 91 77
Chọn ngày
Mã giải
2ME-14ME-5ME-13ME-8ME-7ME
Đặc biệt
44971
Giải nhất
76196
Giải nhì
80204 83379
Giải ba
30910 56929 01406 78478 45245 15333
Giải tư
8607 9371 4039 2793
Giải năm
9602 4194 2098 5358 0609 0472
Giải sáu
235 816 121
Giải bảy
16 78 46 36
Chọn ngày
Mã giải
7MP-5MP-6MP-13MP-10MP-9MP
Đặc biệt
98713
Giải nhất
18834
Giải nhì
17460 78706
Giải ba
74043 63680 00185 61529 94039 45565
Giải tư
5543 1288 4007 4955
Giải năm
4040 0319 4862 5733 5162 8364
Giải sáu
413 063 891
Giải bảy
23 31 13 97
Chọn ngày
Mã giải
2MX-1MX-12MX-8MX-6MX-3MX
Đặc biệt
64948
Giải nhất
04674
Giải nhì
16883 77334
Giải ba
12795 68347 65312 09038 86560 22314
Giải tư
2746 8474 2057 3300
Giải năm
5264 2363 1877 0033 2488 9198
Giải sáu
104 622 010
Giải bảy
77 06 18 96
Chọn ngày
Mã giải
10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE
Đặc biệt
87219
Giải nhất
88795
Giải nhì
61887 71870
Giải ba
36399 99176 44895 48144 89665 83781
Giải tư
1226 3681 3051 3591
Giải năm
1368 8512 0613 9140 8974 7483
Giải sáu
313 104 436
Giải bảy
30 87 80 75
Chọn ngày
Mã giải
16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU
Đặc biệt
62940
Giải nhất
27086
Giải nhì
84830 42992
Giải ba
26177 28240 86842 54934 53016 11166
Giải tư
1213 7375 8375 1727
Giải năm
0737 3018 1279 2435 5696 5434
Giải sáu
949 318 656
Giải bảy
02 34 82 81
Chọn ngày
Mã giải
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
Đặc biệt
39597
Giải nhất
20448
Giải nhì
98375 45648
Giải ba
55850 97079 25197 01795 69588 07835
Giải tư
1913 8015 5241 3912
Giải năm
7722 5706 0051 1050 3377 4923
Giải sáu
710 696 135
Giải bảy
95 12 05 93
Chọn ngày
Mã giải
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
Đặc biệt
55291
Giải nhất
42135
Giải nhì
01560 07447
Giải ba
87947 62209 40405 52973 41073 79983
Giải tư
1635 5989 0320 2473
Giải năm
7589 5429 2475 9260 6227 8372
Giải sáu
285 185 279
Giải bảy
62 85 91 30
Chọn ngày
Mã giải
12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU
Đặc biệt
09534
Giải nhất
70353
Giải nhì
96188 74525
Giải ba
55133 75105 20012 64488 83117 31939
Giải tư
1938 1046 3564 9939
Giải năm
0711 2517 5640 5625 8489 1885
Giải sáu
135 596 390
Giải bảy
82 27 98 93

XSND - Xổ Số Nam Định - XSMB Thứ 7

 Bạn đang băn khoăn không biết tìm địa chỉ nào để tra cứu kết quả xổ số miền Bắc đài Nam Định. Nơi giúp bạn cập nhật tấ cả kết quả XS nhanh nhất thì hãy truy cập vào mục xổ số Nam Định được mở vào thứ 7 hàng tuần  lúc 18h15 phút trên hệ thống của chúng tôi.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất

Mỗi ngày chúng tôi đều cập nhật trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc của các nhà đài đúng thời gian quy định hàng ngày. Nếu bạn bận không kịp theo dõi trực tiếp kết quả nhà đài, thì bạn có thể vào cangi.vn bất cứ lúc nào để kiểm tra lại kết quả nhé.

Nếu bạn thường xuyên theo dõi kết quả xổ số miền bắc thì hãy tải ngay trang website cangi.vn để xen trực tiếp kqxs đài nam định nhanh nhất, chính xác nhận mà lại không bị lag.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Thần tại gọi may mắn xổ số tới mọi nhà

Hệ thống của chúng tôi cập nhật liên tục từng giây để đảm bảo mang lại cho các bạn kết quả chính xác nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có tính năng hỗ trợ dò số cẩn trọng, dò vé số của mình với tính năng hỗ trợ dò số và in vé dò hiện đại.

Ở phiên quay này có 8 giải với 27 kết quả xổ số, kết quả sẽ được lần lượt theo quy trình công bố tại ngay trường quay.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Nam Định

Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất

Hãy truy cập liên tục vào web để cập nhật những thông tin về xổ số nhanh nhất để kiểm tra xem có may mắn không. Sau khi kiểm tra kết quả trên tờ vé số mà trùng với dãy số trực tiếp bạn theo dõi thì có thể đến ngay địa chỉ công ty phát hành vé số đằng sau vé để nhận giải nhé. 

Các bạn muốn xem trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay hãy tải lại trang để theo dõi kết quả xổ số Nam Định nhanh nhất, chính xác nhất. Chúc cả bạn may mắn!