XSQN - Xổ Số Quảng Ninh - XSMB Thứ 3

Kết quả xổ số Quảng Ninh chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 3 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Quảng Ninh

Chọn ngày
Mã giải
11CG - 15CG - 17CG - 18CG - 19CG - 4CG - 5CG - 8CG
Đặc biệt
11913
Giải nhất
00010
Giải nhì
45748 26907
Giải ba
21383 29212 36806 31583 06432 05215
Giải tư
5903 8499 5218 4870
Giải năm
2036 5201 1028 1171 6609 2730
Giải sáu
782 009 902
Giải bảy
01 54 99 39
Chọn ngày
Mã giải
11BY - 12BY - 14BY - 17BY - 18BY - 3BY - 5BY - 7BY
Đặc biệt
17948
Giải nhất
51570
Giải nhì
91263 22132
Giải ba
00523 03627 43013 06575 30407 70045
Giải tư
4513 6199 8246 3789
Giải năm
8601 7285 1129 0145 0142 0079
Giải sáu
926 913 865
Giải bảy
55 66 29 16
Chọn ngày
Mã giải
10BQ - 11BQ - 15BQ - 1BQ - 20BQ - 2BQ - 3BQ - 6BQ
Đặc biệt
85800
Giải nhất
00197
Giải nhì
42692 64848
Giải ba
29100 63052 36810 40639 42349 75155
Giải tư
3675 2498 3669 6507
Giải năm
9587 3898 3298 5302 4643 3914
Giải sáu
066 614 953
Giải bảy
36 97 41 57
Chọn ngày
Mã giải
10BG - 13BG - 15BG - 16BG - 2BG - 3BG - 6BG - 9BG
Đặc biệt
10949
Giải nhất
97813
Giải nhì
40248 97258
Giải ba
17172 53726 16571 15018 50843 54542
Giải tư
2387 7105 7024 0996
Giải năm
8370 7910 5928 1004 2693 8577
Giải sáu
045 513 973
Giải bảy
27 90 24 03
Chọn ngày
Mã giải
10AY - 12AY - 13AY - 14AY - 1AY - 2AY - 3AY - 4AY
Đặc biệt
39267
Giải nhất
84582
Giải nhì
62863 95065
Giải ba
79114 13107 79397 07772 73053 25712
Giải tư
2594 2141 3225 1854
Giải năm
5872 5613 5111 0222 9299 1476
Giải sáu
340 709 936
Giải bảy
06 08 98 70
Chọn ngày
Mã giải
10AQ - 14AQ - 16AQ - 3AQ - 4AQ - 6AQ - 8AQ - 9AQ
Đặc biệt
91388
Giải nhất
78862
Giải nhì
77232 16765
Giải ba
83198 94073 76943 75283 42518 84151
Giải tư
2559 0557 2718 5845
Giải năm
9655 5887 7722 2876 6540 3629
Giải sáu
908 426 722
Giải bảy
09 29 59 16
Chọn ngày
Mã giải
14AG-17AG-19AG-10AG-1AG-15AG-20AG-8AG
Đặc biệt
70876
Giải nhất
93617
Giải nhì
26995 44394
Giải ba
64764 37837 38294 86656 55780 07378
Giải tư
5076 5525 3888 3630
Giải năm
5793 8371 2703 8983 5047 3767
Giải sáu
707 310 747
Giải bảy
67 06 07 91
Chọn ngày
Mã giải
17ZB - 1ZB - 20ZB - 2ZB - 3ZB - 5ZB - 6ZB - 9ZB
Đặc biệt
84521
Giải nhất
59398
Giải nhì
06955 97174
Giải ba
76861 38679 96018 06578 53625 81976
Giải tư
9277 4822 0696 3467
Giải năm
5349 4865 9875 9623 2213 7340
Giải sáu
604 563 431
Giải bảy
93 92 27 19
Chọn ngày
Mã giải
10ZS - 12ZS - 15ZS - 4ZS - 6ZS - 9ZS
Đặc biệt
45236
Giải nhất
33099
Giải nhì
92248 85832
Giải ba
19963 86594 04650 57903 51103 34001
Giải tư
9605 8174 8695 3932
Giải năm
1100 9835 6748 3452 5816 9380
Giải sáu
003 883 109
Giải bảy
34 77 84 81
Chọn ngày
Mã giải
10YB - 11YB - 1YB - 2YB - 5YB - 6YB
Đặc biệt
50925
Giải nhất
75781
Giải nhì
95072 45895
Giải ba
41571 89042 12852 47456 00818 62562
Giải tư
8894 5615 3165 5278
Giải năm
1942 7055 3612 4780 5138 3630
Giải sáu
212 766 598
Giải bảy
41 28 85 40
Chọn ngày
Mã giải
11YK - 1YK - 3YK - 4YK - 5YK - 7YK
Đặc biệt
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680 11439
Giải ba
90823 34894 66864 31763 56916 32737
Giải tư
7532 1372 5554 4557
Giải năm
9339 3954 0197 9470 3478 3924
Giải sáu
827 958 726
Giải bảy
03 31 52 10
Chọn ngày
Mã giải
10YS - 13YS - 14YS - 1YS - 6YS - 8YS
Đặc biệt
06367
Giải nhất
75549
Giải nhì
37897 86396
Giải ba
21049 38393 71943 84506 00776 95951
Giải tư
0309 1286 8450 4114
Giải năm
9424 1746 2855 0197 4572 4922
Giải sáu
912 992 842
Giải bảy
72 44 38 96
Chọn ngày
Mã giải
11XB - 14XB - 15XB - 4XB - 5XB - 7XB
Đặc biệt
49278
Giải nhất
26681
Giải nhì
25277 61276
Giải ba
25040 04826 77227 44526 16626 06494
Giải tư
1586 5687 6866 2962
Giải năm
6617 6686 1073 9124 8961 3505
Giải sáu
030 130 681
Giải bảy
22 72 21 71
Chọn ngày
Mã giải
10XK - 11XK - 12XK - 4XK - 8XK - 9XK
Đặc biệt
60279
Giải nhất
20329
Giải nhì
94862 06840
Giải ba
88389 54337 16232 44313 50186 72731
Giải tư
7872 6997 8983 0988
Giải năm
7843 2573 6406 2361 3755 8515
Giải sáu
282 626 868
Giải bảy
55 32 99 15
Chọn ngày
Mã giải
10XS - 12XS - 13XS - 14XS - 3XS - 6XS
Đặc biệt
41861
Giải nhất
12901
Giải nhì
82868 76177
Giải ba
02959 47602 10678 55317 38306 53035
Giải tư
9975 1708 4300 1454
Giải năm
1897 4504 4626 2745 4562 0388
Giải sáu
367 908 599
Giải bảy
90 56 45 22
Chọn ngày
Mã giải
10VB - 12VB - 3VB - 4VB - 5VB - 7VB
Đặc biệt
80766
Giải nhất
27080
Giải nhì
64096 60943
Giải ba
71174 97077 93957 19786 63087 56243
Giải tư
9054 7415 0167 2940
Giải năm
3214 9178 9878 6066 7076 5984
Giải sáu
325 947 371
Giải bảy
70 19 14 97
Chọn ngày
Mã giải
13VK - 15VK - 18VK - 1VK - 2VK - 3VK - 4VK - 6VK
Đặc biệt
04430
Giải nhất
18971
Giải nhì
47120 00337
Giải ba
11167 95150 31425 22107 44661 79135
Giải tư
9009 8851 5221 3489
Giải năm
6446 9609 5128 7304 3140 7896
Giải sáu
731 874 836
Giải bảy
90 95 72 85
Chọn ngày
Mã giải
11VS - 12VS - 13VS - 2VS - 3VS - 4VS
Đặc biệt
75659
Giải nhất
75566
Giải nhì
59023 67456
Giải ba
38964 55581 84603 12171 28352 65940
Giải tư
4360 4827 1343 7450
Giải năm
0218 6776 5159 9309 1260 1920
Giải sáu
483 269 720
Giải bảy
31 60 57 05
Chọn ngày
Mã giải
13UK - 14UK - 3UK - 6UK - 7UK - 9UK
Đặc biệt
45631
Giải nhất
13852
Giải nhì
38923 22036
Giải ba
95463 53601 16942 82138 33639 16157
Giải tư
5535 4535 1683 0814
Giải năm
3850 8565 5513 5170 2452 1716
Giải sáu
959 819 106
Giải bảy
57 41 58 39
Chọn ngày
Mã giải
11US-4US-8US-6US-12US-10US
Đặc biệt
06883
Giải nhất
50713
Giải nhì
48058 74292
Giải ba
37720 15297 20477 30203 80621 91467
Giải tư
0689 1614 6370 0331
Giải năm
5062 9011 2825 8709 5494 2724
Giải sáu
376 872 148
Giải bảy
85 09 33 50
Chọn ngày
Mã giải
2TB-5TB-10TB-15TB-11TB-7TB
Đặc biệt
49195
Giải nhất
69643
Giải nhì
26181 62071
Giải ba
87839 47623 06396 11497 04474 84913
Giải tư
9536 6706 1662 5744
Giải năm
4329 4207 6959 4763 9892 4007
Giải sáu
019 409 161
Giải bảy
79 09 24 82
Chọn ngày
Mã giải
8TK-14TK-6TK-1TK-11TK-12TK
Đặc biệt
51232
Giải nhất
37107
Giải nhì
28488 15667
Giải ba
67829 95115 22549 94218 88276 22122
Giải tư
3666 3895 0482 2513
Giải năm
5562 3273 6925 2201 8508 5024
Giải sáu
768 006 915
Giải bảy
60 02 53 33
Chọn ngày
Mã giải
14TS - 15TS - 1TS - 7TS - 8TS - 9TS
Đặc biệt
88661
Giải nhất
71607
Giải nhì
94150 94670
Giải ba
11530 33641 22483 01947 54186 71865
Giải tư
1544 3281 3871 3994
Giải năm
4647 4110 6011 4773 5905 5281
Giải sáu
748 272 904
Giải bảy
78 73 79 05
Chọn ngày
Mã giải
6SB-8SB-4SB-3SB-10SB-7SB
Đặc biệt
83079
Giải nhất
15731
Giải nhì
32457 82498
Giải ba
53158 75486 27217 33818 63859 80647
Giải tư
3761 3762 1876 5343
Giải năm
2168 2834 1420 3322 2013 4508
Giải sáu
425 236 119
Giải bảy
70 90 07 34
Chọn ngày
Mã giải
12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK
Đặc biệt
20765
Giải nhất
15037
Giải nhì
35868 93065
Giải ba
57840 39646 93650 76407 80500 27833
Giải tư
7861 9818 7371 0560
Giải năm
7185 0130 9462 2951 0104 1993
Giải sáu
287 387 650
Giải bảy
96 60 37 21
Chọn ngày
Mã giải
5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST
Đặc biệt
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
43590 56621
Giải ba
19195 14216 52782 53347 92819 99789
Giải tư
0740 6907 5957 8967
Giải năm
4851 8691 5830 7301 6230 3908
Giải sáu
882 890 258
Giải bảy
61 27 17 44
Chọn ngày
Mã giải
2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB
Đặc biệt
19031
Giải nhất
78859
Giải nhì
78392 19184
Giải ba
08741 22539 53479 89302 45138 93780
Giải tư
6799 1870 9094 5813
Giải năm
5658 5031 1982 9514 0651 7630
Giải sáu
208 378 741
Giải bảy
63 37 82 49
Chọn ngày
Mã giải
9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK
Đặc biệt
58546
Giải nhất
87138
Giải nhì
70752 46168
Giải ba
96208 31488 86067 22183 37859 54970
Giải tư
5523 1471 7978 9994
Giải năm
2767 1142 9742 9327 1226 7965
Giải sáu
921 554 160
Giải bảy
30 25 64 14
Chọn ngày
Mã giải
7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT
Đặc biệt
00865
Giải nhất
40456
Giải nhì
42008 20843
Giải ba
65177 77430 46157 48808 12760 42502
Giải tư
2066 1981 7988 5669
Giải năm
1644 6108 7298 4086 4818 6593
Giải sáu
473 470 221
Giải bảy
70 61 52 02
Chọn ngày
Mã giải
11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB
Đặc biệt
85483
Giải nhất
95809
Giải nhì
40929 91988
Giải ba
44027 49981 53615 12157 65973 10644
Giải tư
6550 6342 6838 1286
Giải năm
6306 7235 4898 4217 4655 9170
Giải sáu
711 370 029
Giải bảy
06 58 25 66
Chọn ngày
Mã giải
9QK-12QK-8QK-10QK-11QK-6QK
Đặc biệt
71661
Giải nhất
24615
Giải nhì
03759 25581
Giải ba
31440 21532 47030 21563 46633 13680
Giải tư
4825 2001 6675 0958
Giải năm
9186 8717 4444 3440 5927 7853
Giải sáu
474 516 418
Giải bảy
02 44 69 34
Chọn ngày
Mã giải
13QT-12QT-10QT-5QT-15QT-14QT
Đặc biệt
16039
Giải nhất
40045
Giải nhì
88796 43516
Giải ba
95785 28723 74468 18671 71440
Giải tư
8150 0958 7169 4771
Giải năm
1017 5415 7626 9898 1360 9496
Giải sáu
489 632 860
Giải bảy
22 64 26 84
Chọn ngày
Mã giải
1PB-15PB-11PB-3PB-7PB-6PB
Đặc biệt
75345
Giải nhất
58033
Giải nhì
53624 14990
Giải ba
65024 54180 48496 98824 68882
Giải tư
1050 3793 9904 2976
Giải năm
6534 1659 3601 3421 3084 1283
Giải sáu
615 045 950
Giải bảy
44 38 59 88
Chọn ngày
Mã giải
6PK-4PK-1PK-13PK-10PK-8PK
Đặc biệt
66228
Giải nhất
20468
Giải nhì
52302 81938
Giải ba
80052 98632 60778 43904 23666 29291
Giải tư
9299 7599 3882 4937
Giải năm
8481 5974 4117 4744 3181 7043
Giải sáu
520 126 567
Giải bảy
30 22 92 01
Chọn ngày
Mã giải
5PT-14PT-8PT-2PT-9PT-12PT
Đặc biệt
81664
Giải nhất
40033
Giải nhì
18931 74834
Giải ba
84351 11200 19833 22886 94162 32936
Giải tư
2426 4054 2848 1715
Giải năm
7368 9863 8037 9985 1320 5112
Giải sáu
657 518 832
Giải bảy
61 09 39 59
Chọn ngày
Mã giải
15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB
Đặc biệt
67879
Giải nhất
07811
Giải nhì
56885 61063
Giải ba
64605 02010 94533 29538 20174 81544
Giải tư
7935 8490 0920 4677
Giải năm
6660 0349 9239 4622 5526 4141
Giải sáu
561 858 133
Giải bảy
76 78 40 09
Chọn ngày
Mã giải
11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK
Đặc biệt
75877
Giải nhất
08692
Giải nhì
87361 31241
Giải ba
06055 87073 97510 52584 52539 03248
Giải tư
9565 5285 8430 3314
Giải năm
4666 6378 7540 2000 6823 1143
Giải sáu
444 841 655
Giải bảy
00 04 38 45
Chọn ngày
Mã giải
2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT
Đặc biệt
55827
Giải nhất
39977
Giải nhì
20715 42892
Giải ba
88546 49558 01604 22589 44324 77100
Giải tư
5489 2390 8889 5750
Giải năm
3004 7160 0142 9604 4288 9465
Giải sáu
590 700 105
Giải bảy
36 60 58 11
Chọn ngày
Mã giải
10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB
Đặc biệt
90781
Giải nhất
00175
Giải nhì
20889 90010
Giải ba
74017 54086 56167 99808 87482 43934
Giải tư
7062 0786 7592 5032
Giải năm
6017 3910 1657 0147 3943 0060
Giải sáu
762 116 835
Giải bảy
08 74 82 10
Chọn ngày
Mã giải
6MK-1MK-14MK-4MK-9MK-11MK
Đặc biệt
56141
Giải nhất
73625
Giải nhì
25591 26545
Giải ba
43417 13466 52501 00282 67148 52621
Giải tư
1613 9227 6862 9953
Giải năm
1582 1540 1568 5044 1304 2096
Giải sáu
393 022 137
Giải bảy
20 77 38 84

XSQN - Xổ Số Quảng Ninh - XSMB Thứ 3

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay của đài Quảng Ninh thì nhớ truy cập vào mục xổ số Quảng Ninh vào thứ 3 lúc 18h15 hàng tuần để xem trực tiếp kết quả nhé. Mở thưởng xổ số Quảng Ninh (XSQN) được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Xổ số quảng ninh
Xem kết quả trực tiếp xổ số Quảng Ninh hôm nay


Vì thế dù ở bất kể bạn đang làm gì, ở đâu hay ngồi ở nhà bạn vẫn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc đài Quảng Ninh với tốc độ cập nhật nhanh chóng.

Kênh nào Trực tiếp xổ số?

Ngày nay, khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, người chơi không cần phải đến trực tiếp trường quay để xem kết quả nữa mà thay vào đó bạn chỉ cần truy cập vào kênh theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số Miền Bắc Quảng Ninh, tên website cangi.vn, ở đây bạn được theo dõi hoàn toàn miễn khí. Chúng tôi sử dụng công nghệ hiện đại để thống kê toàn bộ dữ liệu kết quả xổ số bất kỳ mốc thời gian nào bạn muốn tìm kiếm như: kết quả xs hôm nay, tuần trước, tháng trước liên tục, chính xác để giúp người chơi dò kết quả XSMB tiện lợi, dễ dàng hơn.

Mua vé số miền Bắc ở đâu?

Xổ số quảng ninh
Hình dáng vé số 10.000 vnđ


Nếu bạn có nhu cầu mua vé xổ số Miền Bắc hôm nay thì hãy đến các điểm bán vé, đại lý truyền thống được phát hành trên địa bàn Quảng Ninh để chọn con số mình yêu thích.
Giá niêm yết của 1 tờ vé số truyền thống đài Quảng Ninh là 10.000 vnđ/1 vé, một người có thể mua 1 hoặc nhiều vé hơn nữa để có nhiều cơ hội trúng thưởng hơn.
Các bạn lưu ý: Tất cả các vé nếu trúng thưởng & chỉ có giá trị dự thưởng, lĩnh thưởng khi tuân thủ theo đúng quy chế ban hành.

Xổ số Quảng Ninh trong 30 ngày gồm những thông tin gì?

Khi các bạn theo dõi kết quả xổ số MBQN trong 30 ngày trên website của chúng tôi sẽ có những thông tin sau:

  • Bảng kết quả XSMB hôm nay đài Quảng Ninh với các giải đặc biệt trong suốt 30 ngày qua.
  •  Thống kê lại toàn bộ số lô tô từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.
Xổ số quảng ninh

Truy xuất XSMBQN 30 ngày để làm gì?

  • Nếu bạn muốn xem lại toàn bộ kết quả XSMBQN trong 30 ngày qua là điều quá đơn giản, vì chúng tôi đã sử dụng công nghệ cao cập nhật lại toàn bộ kết quả XSMB trong suốt 30 ngày qua chính xác tới 100%.
  • Bạn có thể dễ dàng tìm lại những kết quả XS Quảng Ninh trong vòng 30 ngày liên tiếp, mà không cần mất thời gian ghi chép số học thủ công như ngày trước nữa.
  • - Tại sao phải thống kê KQXSMB trong 1 tháng hoặc dữ liệu cũ hơn nữa bởi vì nhờ vào kết quả này mà người chơi có thể tìm ra quy luật của các con số dễ dàng hơn và chính xác hơn.

Cơ cấu giải thưởng của XSMB tỉnh Quảng Ninh 

Cơ cấu giải thưởng của XSMB tỉnh Quảng Ninh đuợc nhà nước quy định tương tự như xổ số miền Bắc với 27 lần quay & 9 giải thưởng với tổng giá trị rất lớn. Nếu bạn bạn trúng thưởng thì có thể ngay địa chỉ phát hành vé sổ để trao đổi cụ thể kết quả.