Kết quả xổ số Quảng Ninh chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi thứ 3 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ số Quảng Ninh - XSQN

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 29-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ
Đặc biệt
25380
Giải nhất
28733
Giải nhì
75482 90338
Giải ba
40071 62719 03871 39155 49381 54569
Giải tư
5221 4873 4295 6204
Giải năm
3664 7733 5955 6664 8443 9055
Giải sáu
167 970 412
Giải bảy
03 69 77 61

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
03 x 1 lần 04 x 1 lần
12 x 1 lần 19 x 1 lần
21 x 1 lần 33 x 2 lần
38 x 1 lần 43 x 1 lần
55 x 3 lần 61 x 1 lần
64 x 2 lần 67 x 1 lần
69 x 2 lần 70 x 1 lần
71 x 2 lần 73 x 1 lần
77 x 1 lần 80 x 1 lần
81 x 1 lần 82 x 1 lần
95 x 1 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 22-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH
Đặc biệt
30529
Giải nhất
00774
Giải nhì
71339 87590
Giải ba
94856 44576 54746 62290 56551 40367
Giải tư
5453 6915 0626 5872
Giải năm
0190 8930 5221 2743 9398 0212
Giải sáu
212 976 516
Giải bảy
50 13 41 49

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
12 x 2 lần 13 x 1 lần
15 x 1 lần 16 x 1 lần
21 x 1 lần 26 x 1 lần
29 x 1 lần 30 x 1 lần
39 x 1 lần 41 x 1 lần
43 x 1 lần 46 x 1 lần
49 x 1 lần 50 x 1 lần
51 x 1 lần 53 x 1 lần
56 x 1 lần 67 x 1 lần
72 x 1 lần 74 x 1 lần
76 x 2 lần 90 x 3 lần
98 x 1 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 15-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS
Đặc biệt
91006
Giải nhất
22362
Giải nhì
00497 25741
Giải ba
83780 71776 83219 79310 25559 28409
Giải tư
6094 4114 4358 4970
Giải năm
2704 2016 1614 0178 3411 3799
Giải sáu
574 202 404
Giải bảy
02 57 50 82

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 x 2 lần 04 x 2 lần
06 x 1 lần 09 x 1 lần
10 x 1 lần 11 x 1 lần
14 x 2 lần 16 x 1 lần
19 x 1 lần 41 x 1 lần
50 x 1 lần 57 x 1 lần
58 x 1 lần 59 x 1 lần
62 x 1 lần 70 x 1 lần
74 x 1 lần 76 x 1 lần
78 x 1 lần 80 x 1 lần
82 x 1 lần 94 x 1 lần
97 x 1 lần 99 x 1 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 08-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
18FB-13FB-11FB-4FB-6FB-9FB-20FB-12FB
Đặc biệt
66130
Giải nhất
31344
Giải nhì
60841 75083
Giải ba
20089 91989 55661 28892 04894 38296
Giải tư
9750 1119 3274 6424
Giải năm
3786 0911 9541 3781 9279 2086
Giải sáu
021 974 097
Giải bảy
41 97 10 96

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
10 x 1 lần 11 x 1 lần
19 x 1 lần 21 x 1 lần
24 x 1 lần 30 x 1 lần
41 x 3 lần 44 x 1 lần
50 x 1 lần 61 x 1 lần
74 x 2 lần 79 x 1 lần
81 x 1 lần 83 x 1 lần
86 x 2 lần 89 x 2 lần
92 x 1 lần 94 x 1 lần
96 x 2 lần 97 x 2 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 01-11-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL
Đặc biệt
99876
Giải nhất
35394
Giải nhì
83301 41034
Giải ba
78478 01506 61824 21864 19460 97709
Giải tư
2523 8243 8504 6873
Giải năm
6666 0003 6305 9126 5239 8233
Giải sáu
399 774 666
Giải bảy
79 76 46 50

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
01 x 1 lần 03 x 1 lần
04 x 1 lần 05 x 1 lần
06 x 1 lần 09 x 1 lần
23 x 1 lần 24 x 1 lần
26 x 1 lần 33 x 1 lần
34 x 1 lần 39 x 1 lần
43 x 1 lần 46 x 1 lần
50 x 1 lần 60 x 1 lần
64 x 1 lần 66 x 2 lần
73 x 1 lần 74 x 1 lần
76 x 2 lần 78 x 1 lần
79 x 1 lần 94 x 1 lần
99 x 1 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 25-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
1FT-13FT-17FT-15FT-4FT-11FT-5FT-16FT
Đặc biệt
50604
Giải nhất
02803
Giải nhì
82308 14716
Giải ba
18849 52967 20498 02113 21235 00297
Giải tư
3440 7251 6372 5944
Giải năm
4127 9161 5584 1258 1074 5102
Giải sáu
054 810 879
Giải bảy
81 78 36 65

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 x 1 lần 03 x 1 lần
04 x 1 lần 08 x 1 lần
10 x 1 lần 13 x 1 lần
16 x 1 lần 27 x 1 lần
35 x 1 lần 36 x 1 lần
40 x 1 lần 44 x 1 lần
49 x 1 lần 51 x 1 lần
54 x 1 lần 58 x 1 lần
61 x 1 lần 65 x 1 lần
67 x 1 lần 72 x 1 lần
74 x 1 lần 78 x 1 lần
79 x 1 lần 81 x 1 lần
84 x 1 lần 97 x 1 lần
98 x 1 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 18-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
5EB-9EB-15EB-14EB-8EB-4EB
Đặc biệt
07253
Giải nhất
99692
Giải nhì
72624 20724
Giải ba
50452 80059 29786 83786 32047 53896
Giải tư
5791 6996 2984 7726
Giải năm
0054 1956 0329 4338 7272 9689
Giải sáu
859 274 234
Giải bảy
58 92 72 76

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
24 x 2 lần 26 x 1 lần
29 x 1 lần 34 x 1 lần
38 x 1 lần 47 x 1 lần
52 x 1 lần 53 x 1 lần
54 x 1 lần 56 x 1 lần
58 x 1 lần 59 x 2 lần
72 x 2 lần 74 x 1 lần
76 x 1 lần 84 x 1 lần
86 x 2 lần 89 x 1 lần
91 x 1 lần 92 x 2 lần
96 x 2 lần

Xổ Số Quảng Ninh Thứ 3, ngày 11-10-2022 Xổ Số Miền Bắc

Mã giải
11EL-2EL-10EL-1EL-9EL-8EL
Đặc biệt
92034
Giải nhất
05536
Giải nhì
18653 32471
Giải ba
32150 21246 33161 72244 89650 11416
Giải tư
5592 7323 1688 6043
Giải năm
9585 5644 4377 4978 8404 9769
Giải sáu
851 567 112
Giải bảy
90 65 31 02

Lô Tô Miền Bắc - XS Quảng Ninh

Lô tô Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 x 1 lần 04 x 1 lần
12 x 1 lần 16 x 1 lần
23 x 1 lần 31 x 1 lần
34 x 1 lần 36 x 1 lần
43 x 1 lần 44 x 2 lần
46 x 1 lần 50 x 2 lần
51 x 1 lần 53 x 1 lần
61 x 1 lần 65 x 1 lần
67 x 1 lần 69 x 1 lần
71 x 1 lần 77 x 1 lần
78 x 1 lần 85 x 1 lần
88 x 1 lần 90 x 1 lần
92 x 1 lần
Trang tiếp

Xổ số Quảng Ninh - XSQN

Bạn muốn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay của đài Quảng Ninh thì nhớ truy cập vào mục xổ số Quảng Ninh vào thứ 3 lúc 18h15 hàng tuần để xem trực tiếp kết quả nhé. Mở thưởng xổ số Quảng Ninh (XSQN) được cangi.vn liên tục cập nhật từng phút từng giây kết quả chính xác, nhanh nhất.

Xổ số quảng ninh
Xem kết quả trực tiếp xổ số Quảng Ninh hôm nay


Vì thế dù ở bất kể bạn đang làm gì, ở đâu hay ngồi ở nhà bạn vẫn theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc đài Quảng Ninh với tốc độ cập nhật nhanh chóng.

Kênh nào Trực tiếp xổ số?

Ngày nay, khi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, người chơi không cần phải đến trực tiếp trường quay để xem kết quả nữa mà thay vào đó bạn chỉ cần truy cập vào kênh theo dõi trực tiếp Kết quả xổ số Miền Bắc Quảng Ninh, tên website cangi.vn, ở đây bạn được theo dõi hoàn toàn miễn khí. Chúng tôi sử dụng công nghệ hiện đại để thống kê toàn bộ dữ liệu kết quả xổ số bất kỳ mốc thời gian nào bạn muốn tìm kiếm như: kết quả xs hôm nay, tuần trước, tháng trước liên tục, chính xác để giúp người chơi dò kết quả XSMB tiện lợi, dễ dàng hơn.

Mua vé số miền Bắc ở đâu?

Xổ số quảng ninh
Hình dáng vé số 10.000 vnđ


Nếu bạn có nhu cầu mua vé xổ số Miền Bắc hôm nay thì hãy đến các điểm bán vé, đại lý truyền thống được phát hành trên địa bàn Quảng Ninh để chọn con số mình yêu thích.
Giá niêm yết của 1 tờ vé số truyền thống đài Quảng Ninh là 10.000 vnđ/1 vé, một người có thể mua 1 hoặc nhiều vé hơn nữa để có nhiều cơ hội trúng thưởng hơn.
Các bạn lưu ý: Tất cả các vé nếu trúng thưởng & chỉ có giá trị dự thưởng, lĩnh thưởng khi tuân thủ theo đúng quy chế ban hành.

Xổ số Quảng Ninh trong 30 ngày gồm những thông tin gì?

Khi các bạn theo dõi kết quả xổ số MBQN trong 30 ngày trên website của chúng tôi sẽ có những thông tin sau:

  • Bảng kết quả XSMB hôm nay đài Quảng Ninh với các giải đặc biệt trong suốt 30 ngày qua.
  •  Thống kê lại toàn bộ số lô tô từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.
Xổ số quảng ninh

Truy xuất XSMBQN 30 ngày để làm gì?

  • Nếu bạn muốn xem lại toàn bộ kết quả XSMBQN trong 30 ngày qua là điều quá đơn giản, vì chúng tôi đã sử dụng công nghệ cao cập nhật lại toàn bộ kết quả XSMB trong suốt 30 ngày qua chính xác tới 100%.
  • Bạn có thể dễ dàng tìm lại những kết quả XS Quảng Ninh trong vòng 30 ngày liên tiếp, mà không cần mất thời gian ghi chép số học thủ công như ngày trước nữa.
  • - Tại sao phải thống kê KQXSMB trong 1 tháng hoặc dữ liệu cũ hơn nữa bởi vì nhờ vào kết quả này mà người chơi có thể tìm ra quy luật của các con số dễ dàng hơn và chính xác hơn.

Cơ cấu giải thưởng của XSMB tỉnh Quảng Ninh 

Cơ cấu giải thưởng của XSMB tỉnh Quảng Ninh đuợc nhà nước quy định tương tự như xổ số miền Bắc với 27 lần quay & 9 giải thưởng với tổng giá trị rất lớn. Nếu bạn bạn trúng thưởng thì có thể ngay địa chỉ phát hành vé sổ để trao đổi cụ thể kết quả.

Tin mới cập nhật
KQXS khu vực
Dự đoán KQXS
Trực tiếp KQXS
Danh mục tham khảo