XSTB - Xổ Số Thái Bình - XSMB Chủ Nhật

Kết quả xổ số Thái Bình chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 18:15:00 mỗi chủ nhật hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Thái Bình

Chọn ngày
Mã giải
11CN - 15CN - 16CN - 2CN - 4CN - 5CN - 6CN - 9CN
Đặc biệt
01716
Giải nhất
77561
Giải nhì
47720 88355
Giải ba
58888 22091 21180 93030 49821 58663
Giải tư
5620 5047 0428 6339
Giải năm
7437 0630 4896 2937 8774 2334
Giải sáu
663 164 416
Giải bảy
13 07 17 19
Chọn ngày
Mã giải
11CE - 13CE - 14CE - 16CE - 3CE - 4CE - 7CE - 8CE
Đặc biệt
11873
Giải nhất
79812
Giải nhì
47282 88599
Giải ba
70943 22982 59952 37117 45252 21860
Giải tư
1123 4002 3496 2068
Giải năm
4388 0945 3653 5957 2143 9067
Giải sáu
706 799 886
Giải bảy
20 53 07 84
Chọn ngày
Mã giải
11BV - 12BV - 14BV - 18BV - 2BV - 3BV - 4BV - 9BV
Đặc biệt
38429
Giải nhất
02633
Giải nhì
37498 40297
Giải ba
14331 95638 82894 72723 51994 85732
Giải tư
1243 0254 8383 9997
Giải năm
2136 7389 6623 6224 6833 9192
Giải sáu
062 766 980
Giải bảy
28 19 90 64
Chọn ngày
Mã giải
15BN - 17BN - 18BN - 1BN - 20BN - 2BN - 6BN - 8BN
Đặc biệt
98375
Giải nhất
76516
Giải nhì
96169 75327
Giải ba
43330 15764 27087 13704 97836 25835
Giải tư
9431 1962 5810 4897
Giải năm
9119 0490 7211 2058 3074 0453
Giải sáu
290 942 079
Giải bảy
29 03 05 28
Chọn ngày
Mã giải
13AV - 17AV - 18AV - 20AV - 3AV - 6AV - 7AV - 9AV
Đặc biệt
38050
Giải nhất
04168
Giải nhì
83796 74143
Giải ba
46175 33024 87212 07984 99654 49740
Giải tư
4498 5248 3927 6097
Giải năm
9698 0861 8674 7422 8367 3774
Giải sáu
521 297 393
Giải bảy
20 26 73 53
Chọn ngày
Mã giải
10AN - 11AN - 18AN - 1AN - 2AN - 4AN - 5AN - 9AN
Đặc biệt
91918
Giải nhất
71417
Giải nhì
88769 04327
Giải ba
51414 00736 72340 97988 72175 71832
Giải tư
6133 5179 2610 9379
Giải năm
5776 3154 1993 8030 4721 1483
Giải sáu
740 282 296
Giải bảy
92 25 24 11
Chọn ngày
Mã giải
13AE - 15AE - 19AE - 2AE - 5AE - 6AE - 8AE - 9AE
Đặc biệt
15013
Giải nhất
43153
Giải nhì
40745 63082
Giải ba
64745 57226 04843 26387 03424 95773
Giải tư
2455 0971 5175 1254
Giải năm
8586 1190 6393 6972 4232 6650
Giải sáu
999 997 294
Giải bảy
29 60 79 77
Chọn ngày
Mã giải
13ZD - 14ZD - 16ZD - 17ZD - 18ZD - 2ZD - 4ZD - 5ZD
Đặc biệt
75188
Giải nhất
80266
Giải nhì
52602 61671
Giải ba
43993 77200 47305 51189 11181 50779
Giải tư
9062 2622 7482 2405
Giải năm
5596 3273 5134 6369 8790 1351
Giải sáu
920 046 064
Giải bảy
14 18 68 60
Chọn ngày
Mã giải
10ZU - 12ZU - 13ZU - 6ZU - 7ZU - 9ZU
Đặc biệt
62778
Giải nhất
20839
Giải nhì
29228 65528
Giải ba
22314 73466 17819 70905 97087 67176
Giải tư
8299 1202 0788 8971
Giải năm
5759 0216 3733 2360 8984 1505
Giải sáu
067 617 701
Giải bảy
40 44 30 51
Chọn ngày
Mã giải
12YD - 13YD - 15YD - 2YD - 5YD - 7YD
Đặc biệt
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233 18206
Giải ba
96019 28041 33335 84405 47766 56983
Giải tư
0662 9764 3649 9731
Giải năm
9034 3966 3093 1775 7898 1925
Giải sáu
266 316 572
Giải bảy
97 50 53 24
Chọn ngày
Mã giải
10YM - 12YM - 3YM - 4YM - 7YM - 9YM
Đặc biệt
35902
Giải nhất
31314
Giải nhì
95602 40508
Giải ba
88800 91768 96669 72035 32840 02228
Giải tư
7304 9775 0393 2766
Giải năm
9414 1229 3791 2810 9720 9332
Giải sáu
840 864 219
Giải bảy
40 66 26 22
Chọn ngày
Mã giải
10YU - 11YU - 12YU - 13YU - 3YU - 7YU
Đặc biệt
31186
Giải nhất
04843
Giải nhì
91474 14263
Giải ba
71382 56092 53921 86765 79000 44950
Giải tư
6310 9597 4434 5220
Giải năm
8407 8811 5408 5120 4332 2064
Giải sáu
058 233 028
Giải bảy
36 10 13 21
Chọn ngày
Mã giải
13XD - 14XD - 1XD - 3XD - 6XD - 7XD
Đặc biệt
18448
Giải nhất
73829
Giải nhì
73174 57227
Giải ba
64570 10484 87444 72236 25998 89251
Giải tư
6646 2444 8189 0403
Giải năm
3250 0583 4468 3204 6188 6210
Giải sáu
779 581 275
Giải bảy
11 61 62 10
Chọn ngày
Mã giải
10XM - 12XM - 13XM - 3XM - 5XM - 9XM
Đặc biệt
92009
Giải nhất
83433
Giải nhì
73249 22498
Giải ba
88300 82515 35780 46685 15696 01620
Giải tư
4914 8375 3112 7130
Giải năm
1530 2557 5432 3299 4793 9846
Giải sáu
745 471 190
Giải bảy
61 79 95 58
Chọn ngày
Mã giải
10XU - 12XU - 2XU - 5XU - 7XU - 9XU
Đặc biệt
84528
Giải nhất
96875
Giải nhì
83636 11470
Giải ba
17608 65742 48426 85044 78834 64130
Giải tư
3346 9946 2325 2587
Giải năm
6922 6348 8028 4123 3955 7616
Giải sáu
975 239 505
Giải bảy
29 48 01 79
Chọn ngày
Mã giải
11VD - 14VD - 1VD - 2VD - 7VD - 9VD
Đặc biệt
74923
Giải nhất
73722
Giải nhì
66542 12789
Giải ba
89253 71550 56856 87932 31738 21677
Giải tư
3447 9704 0494 1020
Giải năm
5465 0883 5728 6288 7256 4655
Giải sáu
041 937 132
Giải bảy
88 75 57 62
Chọn ngày
Mã giải
10VM - 14VM - 3VM - 5VM - 8VM - 9VM
Đặc biệt
55741
Giải nhất
43813
Giải nhì
02309 00386
Giải ba
62033 45369 94823 71231 62175 14881
Giải tư
6227 7794 5254 8472
Giải năm
4335 0643 4241 7311 5926 4135
Giải sáu
928 952 289
Giải bảy
49 37 46 09
Chọn ngày
Mã giải
12VU - 15VU - 1VU - 3VU - 7VU - 8VU
Đặc biệt
58062
Giải nhất
16342
Giải nhì
32714 32089
Giải ba
95921 89695 40569 92129 05613 50218
Giải tư
9346 4130 0937 3171
Giải năm
9242 5408 4964 4861 9460 1769
Giải sáu
794 347 393
Giải bảy
47 42 87 44
Chọn ngày
Mã giải
11UD - 13UD - 2UD - 4UD - 8UD - 9UD
Đặc biệt
51351
Giải nhất
45672
Giải nhì
33664 34988
Giải ba
11840 80820 21070 94557 68550 68572
Giải tư
1294 6035 1137 1192
Giải năm
2972 8180 1346 0819 4068 4018
Giải sáu
761 920 817
Giải bảy
63 51 25 75
Chọn ngày
Mã giải
13UM - 14UM - 3UM - 6UM - 8UM - 9UM
Đặc biệt
05408
Giải nhất
68722
Giải nhì
72072 36681
Giải ba
01296 98213 27176 41124 62013 23342
Giải tư
2637 8365 6432 2073
Giải năm
8201 2108 8851 5972 4691 9401
Giải sáu
378 129 806
Giải bảy
04 26 50 66
Chọn ngày
Mã giải
11UV-18UV-10UV-20UV-19UV-3UV-7UV-5UV
Đặc biệt
57123
Giải nhất
20479
Giải nhì
94195 90632
Giải ba
09599 24595 62714 10302 29610 84396
Giải tư
0499 8769 9271 1209
Giải năm
9426 1181 7561 1683 4179 0165
Giải sáu
999 275 227
Giải bảy
21 23 12 96
Chọn ngày
Mã giải
4TD-12TD-7TD-6TD-5TD-3TD
Đặc biệt
63634
Giải nhất
89812
Giải nhì
83546 02844
Giải ba
03095 31835 01834 53707 10733 27255
Giải tư
2684 8989 2268 5181
Giải năm
0406 8073 3678 8809 0787 7548
Giải sáu
446 547 268
Giải bảy
43 62 13 16
Chọn ngày
Mã giải
10TM - 11TM - 13TM - 15TM - 1TM - 5TM - 6TM - 7TM
Đặc biệt
94351
Giải nhất
86452
Giải nhì
40375 70701
Giải ba
16826 73799 20523 29253 46513 59983
Giải tư
8752 1003 1258 0694
Giải năm
4692 6076 1357 2315 0639 0106
Giải sáu
792 419 788
Giải bảy
99 72 27 42
Chọn ngày
Mã giải
11TV - 14TV - 15TV - 2TV - 8TV - 9TV
Đặc biệt
46260
Giải nhất
22720
Giải nhì
81504 02173
Giải ba
16658 20643 72434 05068 21857 41825
Giải tư
1921 6654 3727 7848
Giải năm
6263 0249 2221 9684 5345 4156
Giải sáu
967 239 243
Giải bảy
96 57 78 64
Chọn ngày
Mã giải
11SD-14SD-13SD-15SD-8SD-4SD
Đặc biệt
04408
Giải nhất
98155
Giải nhì
29784 89293
Giải ba
39341 14393 11089 61352 00867 38422
Giải tư
2710 2069 7376 8015
Giải năm
2800 3282 3775 0197 7450 6606
Giải sáu
870 440 693
Giải bảy
64 73 67 90
Chọn ngày
Mã giải
11SM-13SM-14SM-2SM-8SM-7SM
Đặc biệt
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
36739 28089
Giải ba
00824 84828 31874 10126 29991 97383
Giải tư
9781 9537 5387 9377
Giải năm
7327 8876 8618 0448 3320 6967
Giải sáu
972 313 256
Giải bảy
71 50 32 80
Chọn ngày
Mã giải
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV
Đặc biệt
45297
Giải nhất
72064
Giải nhì
86140 42405
Giải ba
12766 10977 02349 28754 38605 04496
Giải tư
2441 4197 6793 6975
Giải năm
2742 8421 5142 4290 9043 7521
Giải sáu
733 013 729
Giải bảy
39 70 76 50
Chọn ngày
Mã giải
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD
Đặc biệt
67753
Giải nhất
19470
Giải nhì
84443 50523
Giải ba
48507 10048 72799 01556 83623 77648
Giải tư
4096 6164 8307 8743
Giải năm
6036 2853 0517 5167 2679 3096
Giải sáu
454 812 208
Giải bảy
76 52 85 51
Chọn ngày
Mã giải
14RM-4RM-11RM-15RM-2RM-12RM
Đặc biệt
88060
Giải nhất
04143
Giải nhì
28610 84265
Giải ba
13198 37540 14699 88940 74267 27235
Giải tư
3713 8736 2531 9024
Giải năm
3384 1936 9737 4003 8660 1216
Giải sáu
887 368 121
Giải bảy
95 86 64 42
Chọn ngày
Mã giải
6RV-2RV-14RV-8RV-15RV-13RV
Đặc biệt
90819
Giải nhất
14462
Giải nhì
46938 76537
Giải ba
64883 87706 17676 03683 13446 65386
Giải tư
6589 1038 8701 2478
Giải năm
2368 5706 7865 8484 1913 5540
Giải sáu
027 311 663
Giải bảy
50 70 88 22
Chọn ngày
Mã giải
9QD-6QD-11QD-3QD-4QD-12QD
Đặc biệt
71679
Giải nhất
11948
Giải nhì
89314 26195
Giải ba
31992 01338 97876 72042 28863 33582
Giải tư
6431 1496 3962 2888
Giải năm
4428 9325 3137 9739 8915 0551
Giải sáu
388 551 461
Giải bảy
06 16 53 35
Chọn ngày
Mã giải
10QM-3QM-8QM-4QM-1QM-15QM
Đặc biệt
41248
Giải nhất
17827
Giải nhì
73986 79480
Giải ba
41224 34610 25369 86403 80143 57669
Giải tư
1141 3622 2677 0520
Giải năm
1337 5356 2412 7235 8435 2100
Giải sáu
803 944 321
Giải bảy
26 28 70 72
Chọn ngày
Mã giải
6QV-8QV-9QV-4QV-13QV-1QV
Đặc biệt
10026
Giải nhất
76693
Giải nhì
66574 62714
Giải ba
54568 53998 95807 03990 50571
Giải tư
1316 0902 7909 3442
Giải năm
3716 6641 4419 8431 3158 0433
Giải sáu
469 923 443
Giải bảy
02 73 58 12
Chọn ngày
Mã giải
14PD-15PD-4PD-6PD-13PD-10PD
Đặc biệt
01844
Giải nhất
86587
Giải nhì
43090 21057
Giải ba
57039 85367 50887 42799 15519 33621
Giải tư
2573 5217 1536 8939
Giải năm
2106 7124 5477 8497 6140 1356
Giải sáu
057 954 095
Giải bảy
96 07 70 77
Chọn ngày
Mã giải
2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM
Đặc biệt
57765
Giải nhất
81664
Giải nhì
81817 24222
Giải ba
29370 84409 04923 57889 07071 93934
Giải tư
4102 2973 6263 6666
Giải năm
8566 3378 2688 1310 3160 6446
Giải sáu
895 560 344
Giải bảy
30 52 63 13
Chọn ngày
Mã giải
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV
Đặc biệt
86903
Giải nhất
51904
Giải nhì
86833 22870
Giải ba
85621 16256 18746 84156 68556 38891
Giải tư
3826 9033 6756 8348
Giải năm
9234 5163 4061 7108 1862 5943
Giải sáu
562 892 334
Giải bảy
04 72 23 96
Chọn ngày
Mã giải
6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND
Đặc biệt
56695
Giải nhất
14685
Giải nhì
86290 10847
Giải ba
34708 21368 14720 47299 88746 86664
Giải tư
7445 4972 3960 2366
Giải năm
5485 6833 4077 3698 4339 1046
Giải sáu
108 993 097
Giải bảy
03 96 19 08
Chọn ngày
Mã giải
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM
Đặc biệt
58118
Giải nhất
72226
Giải nhì
98850 15773
Giải ba
71749 51632 31209 50187 40158 45441
Giải tư
5688 2460 5843 0309
Giải năm
4886 9358 5870 7416 4769 2711
Giải sáu
963 478 989
Giải bảy
55 01 37 62
Chọn ngày
Mã giải
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV
Đặc biệt
67360
Giải nhất
84040
Giải nhì
06293 78613
Giải ba
24044 91197 69571 29604 00428 26260
Giải tư
4048 4141 7341 5700
Giải năm
7841 6441 1365 9604 4719 8308
Giải sáu
797 374 706
Giải bảy
41 71 90 63
Chọn ngày
Mã giải
6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD
Đặc biệt
37264
Giải nhất
91013
Giải nhì
12898 74782
Giải ba
55545 21772 22607 84687 82142 07279
Giải tư
0761 3614 1563 8265
Giải năm
1344 6462 7435 1453 9110 8165
Giải sáu
070 804 075
Giải bảy
54 04 48 50

XSTB - Xổ Số Thái Bình - XSMB Chủ Nhật

Thái Bình có nhiều người tham gia chơi xổ số không? Chơi như thế nào? Có quy luật chơi nào hay không? Và nếu chơi thì xem kết quả ở đâu? Đây là những câu hỏi chung mà chúng tôi nhận được từ rất nhiều người chơi xổ số Thái Bình .Và ngay bây giờ, hệ thống của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc không biết hỏi ai qua bài chia sẻ dưới đây.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Theo dõi quay thưởng xổ số miền Bắc đài Thái Bình

Muốn xem được kết quả XSMB của đài Thái Bình ở đâu? Khi nào? 

Thực ra vấn đề này  không hề khó, bạn chỉ cần dành ra 1 chút thời gian rảnh rỗi trong quỹ thời gian của mình, truy cập trực tiếp vào  hệ thống online của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số, lô tô nhanh,gọn, chính xác nhất. 

Xổ số Thái Bình hôm nay được quay vào Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 18h15 phút trên đài Thái Bình hoặc nếu quá bận rộn không thể về nhà kịp theo dõi trên song truyền hình, bạn có thể xem trực tiếp kết quả bằng cách truy cập vào mục xổ số Thái Bình trên hệ thống của chúng tôi. Tại đây, bạn chỉ cần truy cập đúng thời gian và chờ kết quả xổ số trực tiếp khi đến giờ quay số, cho dù bạn đang ở bất cứ địa điểm nào.

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Thông tin về tiếp kết quả xổ số Thái Bình, xổ số Thái Bình được cập nhật nhanh nhất, liên tục. Bạn có thể theo dõi và cập nhật liên tục kết quả xổ số Thái Bình trong 30 ngày gần nhất, theo tháng, theo quý, theo tuần  hoặc bất kỳ mốc thời gian nào bạn muốn tìm kiếm ,một cách chính xác nhất. 

Kết quả xsmb hôm nay đều được thống kê minh bạch, rõ ràng và bố trí một cách khoa học phù hợp với mọi loại thiết bị máy tính hay di động của bạn.

Cơ cấu giải thưởng của đài XS tỉnh Thái Bình cũng tương tự nhà đài khác đều đuợc nhà nước quy định như sau với 27 lần quay & 9 giải thưởng lên tới hàng tỉ đồng.

 

Kết quả xổ số miền Bắc tỉnh Thái Bình

Trao giải thưởng kqxs miền Bắc

Bạn muốn kiểm tra xem vé của mình có trúng giải hay không, hay kiểm tra thật kỹ và so giải trên hệ thống online của chúng tôi để đi nhận giải đúng thời hạn nhé. 

Còn chần chờ gì nữa, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi để nắm bắt và cập nhật kqxs Thái Bình chính xác, nhanh gọn và đầy đủ nhất. 

Chúc bạn thành công!