XSDNA - Xổ Số Đà Nẵng - XSMT

Kết quả xổ số Đà Nẵng chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Đà Nẵng

Chọn ngày
Đặc biệt
263224
Giải nhất
72724
Giải nhì
27034
Giải ba
42395 16638
Giải tư
74856 46864 15417 95045 28663 72708 47523
Giải năm
5179
Giải sáu
9185 8213 5997
Giải bảy
406
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
590891
Giải nhất
36140
Giải nhì
31258
Giải ba
18495 85278
Giải tư
02709 08644 89459 73909 80167 59832 13233
Giải năm
8115
Giải sáu
7886 1110 8695
Giải bảy
284
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
035606
Giải nhất
98251
Giải nhì
78452
Giải ba
46530 01223
Giải tư
14372 12135 87891 24365 88328 92784 86911
Giải năm
8249
Giải sáu
5428 6001 5740
Giải bảy
172
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
249316
Giải nhất
68799
Giải nhì
70715
Giải ba
37244 81924
Giải tư
98027 97574 41147 57299 67316 13815 64953
Giải năm
0885
Giải sáu
1813 0674 3901
Giải bảy
380
Giải tám
04
Chọn ngày
Đặc biệt
736465
Giải nhất
63304
Giải nhì
55709
Giải ba
46859 62304
Giải tư
86146 02484 06698 58093 04478 16961 18610
Giải năm
0276
Giải sáu
4647 7880 8676
Giải bảy
775
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
082493
Giải nhất
48006
Giải nhì
48131
Giải ba
10690 75373
Giải tư
08333 51788 72606 60298 95993 00559 15934
Giải năm
3716
Giải sáu
4175 8873 1684
Giải bảy
242
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
954722
Giải nhất
21522
Giải nhì
70216
Giải ba
21638 60110
Giải tư
04772 38749 02759 28051 03899 06255 82677
Giải năm
8923
Giải sáu
6299 6200 2348
Giải bảy
400
Giải tám
92
Chọn ngày
Đặc biệt
623653
Giải nhất
18949
Giải nhì
03724
Giải ba
88295 05823
Giải tư
83429 54522 12325 28207 13219 19644 02125
Giải năm
6173
Giải sáu
6665 7820 2746
Giải bảy
807
Giải tám
88
Chọn ngày
Đặc biệt
295827
Giải nhất
72370
Giải nhì
06241
Giải ba
05907 74455
Giải tư
60352 39088 09319 90022 95453 11887 31683
Giải năm
1071
Giải sáu
7406 8010 3275
Giải bảy
672
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
864903
Giải nhất
50503
Giải nhì
92703
Giải ba
51207 03786
Giải tư
39406 60174 62002 45799 38285 92435 08635
Giải năm
0451
Giải sáu
6386 4277 6364
Giải bảy
958
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
726763
Giải nhất
70480
Giải nhì
97102
Giải ba
67605 08010
Giải tư
08796 92895 66208 93818 40408 84891 38143
Giải năm
7248
Giải sáu
9542 7664 3916
Giải bảy
801
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
930105
Giải nhất
50990
Giải nhì
80079
Giải ba
86337 23724
Giải tư
17779 90880 55881 85198 43909 96830 16817
Giải năm
6602
Giải sáu
8085 2602 7224
Giải bảy
269
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
499850
Giải nhất
92175
Giải nhì
94014
Giải ba
29207 71620
Giải tư
47199 39117 77526 03050 07450 56696 99618
Giải năm
9189
Giải sáu
0970 1774 9130
Giải bảy
280
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
147917
Giải nhất
21866
Giải nhì
14909
Giải ba
61079 74762
Giải tư
85358 92631 29789 56254 66597 47508 29181
Giải năm
2457
Giải sáu
3677 8007 0055
Giải bảy
038
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
127372
Giải nhất
84545
Giải nhì
62918
Giải ba
71370 28343
Giải tư
66967 23090 24606 47223 52122 48533 41836
Giải năm
6098
Giải sáu
1148 2597 1321
Giải bảy
509
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
289733
Giải nhất
62807
Giải nhì
21223
Giải ba
45844 12091
Giải tư
30204 17147 29906 80475 39125 98356 56139
Giải năm
0165
Giải sáu
7454 1363 5552
Giải bảy
652
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
053869
Giải nhất
02248
Giải nhì
44788
Giải ba
37190 93987
Giải tư
11825 78673 14523 75164 44655 24481 47723
Giải năm
6330
Giải sáu
8536 0422 7615
Giải bảy
845
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
837214
Giải nhất
24020
Giải nhì
94099
Giải ba
99815 62690
Giải tư
48465 04979 43344 02910 51387 09208 01988
Giải năm
8649
Giải sáu
7147 9081 8377
Giải bảy
173
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
445451
Giải nhất
02445
Giải nhì
94307
Giải ba
16428 90585
Giải tư
72643 44652 11292 48178 55095 93108 02445
Giải năm
6900
Giải sáu
5181 8909 5529
Giải bảy
589
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
855278
Giải nhất
13286
Giải nhì
01517
Giải ba
35401 49791
Giải tư
35670 86224 86454 09608 96365 10519 81309
Giải năm
4337
Giải sáu
4398 5534 3273
Giải bảy
060
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
480177
Giải nhất
53263
Giải nhì
92368
Giải ba
48180 70887
Giải tư
82494 12906 69050 04495 06535 63647 41498
Giải năm
8597
Giải sáu
9275 7040 4706
Giải bảy
847
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
952660
Giải nhất
90893
Giải nhì
93676
Giải ba
79466 50943
Giải tư
47199 61900 10157 36268 29095 93003 74421
Giải năm
0659
Giải sáu
5383 4447 8571
Giải bảy
124
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
459870
Giải nhất
94591
Giải nhì
30384
Giải ba
70699 01209
Giải tư
24356 60155 48265 98865 63510 01623 54231
Giải năm
7454
Giải sáu
1331 6926 7724
Giải bảy
408
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
810263
Giải nhất
75163
Giải nhì
60226
Giải ba
28096 95475
Giải tư
23132 53376 99204 13397 45763 29957 93547
Giải năm
5405
Giải sáu
9777 2126 4900
Giải bảy
115
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
628497
Giải nhất
18504
Giải nhì
78933
Giải ba
97778 53336
Giải tư
39775 93154 63968 50162 42670 47078 34497
Giải năm
2592
Giải sáu
7405 3199 3430
Giải bảy
229
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
137402
Giải nhất
76017
Giải nhì
92770
Giải ba
86286 56539
Giải tư
19345 50443 19500 16231 94494 20074 23100
Giải năm
0484
Giải sáu
3818 8251 9628
Giải bảy
280
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
896989
Giải nhất
54981
Giải nhì
49435
Giải ba
75586 83653
Giải tư
10224 04523 94999 98013 18982 99269 80517
Giải năm
2791
Giải sáu
5586 2286 8334
Giải bảy
413
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
102147
Giải nhất
95796
Giải nhì
37490
Giải ba
09905 20760
Giải tư
90121 87650 16224 95479 15297 55090 91192
Giải năm
6002
Giải sáu
3340 1037 5531
Giải bảy
724
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
970808
Giải nhất
66737
Giải nhì
30560
Giải ba
03655 44261
Giải tư
37715 05175 61805 84913 50209 15716 30899
Giải năm
1372
Giải sáu
5831 1994 2370
Giải bảy
113
Giải tám
81
Chọn ngày
Đặc biệt
572898
Giải nhất
04242
Giải nhì
56455
Giải ba
44809 22250
Giải tư
66526 53672 63614 78210 75967 06380 50395
Giải năm
7275
Giải sáu
9339 6124 6314
Giải bảy
552
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
237601
Giải nhất
66230
Giải nhì
09762
Giải ba
45705 33916
Giải tư
59821 41012 47079 76625 18197 94077 86875
Giải năm
4161
Giải sáu
6561 6242 4823
Giải bảy
249
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
352055
Giải nhất
92692
Giải nhì
79519
Giải ba
59165 60033
Giải tư
73982 08031 62213 46341 68735 56289 09060
Giải năm
1540
Giải sáu
3734 2653 9224
Giải bảy
161
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
443868
Giải nhất
08567
Giải nhì
54449
Giải ba
05699 59125
Giải tư
90736 82199 58854 38094 65166 55791 66471
Giải năm
4526
Giải sáu
3928 1792 7428
Giải bảy
760
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
162056
Giải nhất
16282
Giải nhì
48091
Giải ba
89250 76726
Giải tư
83230 93065 37739 06450 50187 22764 39891
Giải năm
1133
Giải sáu
8300 3936 7947
Giải bảy
388
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
247458
Giải nhất
05687
Giải nhì
19259
Giải ba
47909 77342
Giải tư
49778 02230 83261 29839 75527 06440 63991
Giải năm
1620
Giải sáu
1477 5959 7404
Giải bảy
643
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
638738
Giải nhất
73951
Giải nhì
39381
Giải ba
05574 07111
Giải tư
52707 41980 09363 60054 06072 93843 79560
Giải năm
0842
Giải sáu
1913 5367 3057
Giải bảy
754
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
278820
Giải nhất
94365
Giải nhì
98341
Giải ba
03485 85082
Giải tư
15698 96992 38531 65160 19509 26913 22177
Giải năm
1355
Giải sáu
9464 2065 3792
Giải bảy
895
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
596794
Giải nhất
43467
Giải nhì
94262
Giải ba
67002 47450
Giải tư
70316 74490 19161 31487 82430 20631 74363
Giải năm
5052
Giải sáu
7750 0181 1025
Giải bảy
782
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
722917
Giải nhất
19976
Giải nhì
32854
Giải ba
64444 42077
Giải tư
58356 99565 24195 20852 61648 53259 09097
Giải năm
5924
Giải sáu
9125 9957 9602
Giải bảy
400
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
014567
Giải nhất
58800
Giải nhì
78363
Giải ba
65384 98517
Giải tư
29644 77624 83547 85140 88803 16835 99486
Giải năm
8226
Giải sáu
2201 8312 6415
Giải bảy
749
Giải tám
49

XSDNA - Xổ Số Đà Nẵng - XSMT

Vào các ngày trong tuần, người dân khắp nơi trên dải hình chữ S đặc biệt ở Đà Nẵng đều mong chờ kết quả xố sổ kiến thiết Đà Nẵng hôm nay để có cơ hội nhận thưởng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Hãy cùng theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng qua bài viết dưới đây.

Lịch mở thưởng kqxs Đà Nẵng hôm nay

Xổ số Đà Nẵng

Kết quả xổ số Đà Nẵng nhanh nhất 

Bạn muốn xem Xổ số Đà Nẵng hay XSDNG đừng bỏ qua chuyên mục kqxs của hệ thống chúng tôi nhé, mỗi ngày từng giây từng phút chúng tôi đều cập nhật dữ liệu lien tục để phục vụ các bạn theo dõi kết quả trả thưởng mọi lúc mọi nơi, ở bất kỳ nơi đâu miễn là thiết bị bạn có kết nối internet.

Kết quả xổ số được quay hàng tuần nhưng riêng đài Đà Nẵng được quay cố định hai buổi vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần thời gian mở quay thưởng trực tiếp vào khung giờ 17 giờ 15 đến 17 giờ 30 phút. Mọi quy trình đều được quay trực tiếp tại đài Đà Nẵng nên bạn yên tâm về kết quả nhé . 

Xem kết quả xố số Đà Nẵng hôm nay ở đâu

Xổ số Đà Nẵng

Hệ thống phân tích, thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng

Xổ số miền trung tại Đà Nẵng cập nhật toàn bộ bảng dữ liệu và con số của tất cả các tháng, năm trước đó theo chuẩn quy luật nhà nước quy định. Các bạn chỉ cần thao tác tìm kiếm trên hệ thống của chúng tôi để chọn ra cho mình những con số may mắn mà bạn yêu thích.

Với kqxs Đà Nẵng bạn muốn theo dõi ở mọi nơi, hay bất kỳ thời gian nào bạn muốn  hôm nhưng lại không thể theo dõi tường thuật trực tiếp trên tvi đài Đà Nẵng được. Bạn yên tâm đừng lo lắng, hiện tại hệ thống của chúng tôi cập nhật và phát triển công nghệ cao nên mọi khâu đều được thao tác nhanh chóng và chính xác.

Xổ số Đà Nẵng

Thần tài xổ số đã đến - chúc các bạn may mắn

Xsmt đang được nhiều người quan tâm và theo dõi hàng ngày, chính vì vậy hệ thống của chúng tôi luôn cập nhật tính năng mới, cải thiện tính năng để giúp bạn tiện lợi sử dụng để theo dõi kết quả nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Nếu trở thành người chơi may mắn bạn hãy nhớ quay lại hệ thống của chúng tôi để dò lại những kết quả để tiếp tục chọn dãy số mình ưng ý để tiếp tục là người may mắn tiếp theo nhé.

Chúc các bạn may mắn!