XSPY - Xổ Số Phú Yên - XSMT

Kết quả xổ số Phú Yên chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 2 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Phú Yên

Chọn ngày
Đặc biệt
242677
Giải nhất
35603
Giải nhì
35684
Giải ba
63341 27812
Giải tư
59668 33771 69215 36612 63348 93562 65161
Giải năm
2208
Giải sáu
7186 1169 3809
Giải bảy
310
Giải tám
52
Chọn ngày
Đặc biệt
959209
Giải nhất
46103
Giải nhì
17753
Giải ba
90592 82269
Giải tư
47764 78495 80709 34762 77827 06804 16482
Giải năm
1053
Giải sáu
0929 3386 3940
Giải bảy
841
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
362471
Giải nhất
59743
Giải nhì
96915
Giải ba
85592 26659
Giải tư
56088 91406 89334 70970 49520 01559 03302
Giải năm
3618
Giải sáu
0270 8466 3057
Giải bảy
375
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
042509
Giải nhất
80839
Giải nhì
22058
Giải ba
08484 95207
Giải tư
44275 05105 12858 67554 27875 39864 06386
Giải năm
2429
Giải sáu
3841 8718 5984
Giải bảy
961
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
011632
Giải nhất
65390
Giải nhì
29191
Giải ba
19334 15224
Giải tư
01946 05252 49249 65211 05715 94493 35335
Giải năm
1102
Giải sáu
5820 1763 1784
Giải bảy
354
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
416753
Giải nhất
87606
Giải nhì
12820
Giải ba
28827 95466
Giải tư
75199 51334 40751 11224 75971 07411 30134
Giải năm
9121
Giải sáu
0876 3141 1450
Giải bảy
509
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
629502
Giải nhất
77107
Giải nhì
07966
Giải ba
71530 18028
Giải tư
50691 09004 95066 76271 31644 00827 62853
Giải năm
1636
Giải sáu
4475 8690 3320
Giải bảy
810
Giải tám
47
Chọn ngày
Đặc biệt
939149
Giải nhất
29163
Giải nhì
70918
Giải ba
36647 32714
Giải tư
67579 47113 45528 77880 63324 25584 94198
Giải năm
0895
Giải sáu
1932 9410 7964
Giải bảy
124
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
049036
Giải nhất
78435
Giải nhì
72318
Giải ba
04717 95364
Giải tư
14597 33121 02728 81691 67129 33408 82469
Giải năm
1210
Giải sáu
8815 9394 3097
Giải bảy
536
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
905943
Giải nhất
05277
Giải nhì
52560
Giải ba
90203 30371
Giải tư
10643 14362 79922 62509 82142 53185 43529
Giải năm
5053
Giải sáu
3242 7637 4307
Giải bảy
738
Giải tám
59
Chọn ngày
Đặc biệt
729799
Giải nhất
56300
Giải nhì
28699
Giải ba
89792 72307
Giải tư
90984 56326 82028 32862 69448 17140 98965
Giải năm
4910
Giải sáu
4139 8469 2807
Giải bảy
334
Giải tám
43
Chọn ngày
Đặc biệt
112501
Giải nhất
42287
Giải nhì
55891
Giải ba
20834 00984
Giải tư
54540 66653 27055 95102 80944 51138 16710
Giải năm
8020
Giải sáu
5048 7025 6970
Giải bảy
600
Giải tám
28
Chọn ngày
Đặc biệt
097850
Giải nhất
38858
Giải nhì
42152
Giải ba
61809 00088
Giải tư
69064 19543 52957 48726 27920 95142 38185
Giải năm
4972
Giải sáu
1635 2889 2285
Giải bảy
811
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
076557
Giải nhất
03384
Giải nhì
73083
Giải ba
63743 72412
Giải tư
57715 77686 48251 64258 11262 69628 85724
Giải năm
9612
Giải sáu
7811 2961 9762
Giải bảy
846
Giải tám
80
Chọn ngày
Đặc biệt
302925
Giải nhất
07814
Giải nhì
71461
Giải ba
08140 36912
Giải tư
46270 11815 78428 10167 91958 10478 69695
Giải năm
8433
Giải sáu
2337 8945 2372
Giải bảy
248
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
428591
Giải nhất
72435
Giải nhì
22215
Giải ba
97382 50723
Giải tư
56172 63245 91450 97243 68697 16432 11510
Giải năm
3985
Giải sáu
4905 8761 7158
Giải bảy
882
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
390264
Giải nhất
58242
Giải nhì
29784
Giải ba
33236 70853
Giải tư
62355 48099 74166 48557 77360 91135 43616
Giải năm
6286
Giải sáu
5993 3162 7562
Giải bảy
313
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
246385
Giải nhất
43618
Giải nhì
71007
Giải ba
06887 88573
Giải tư
76953 72680 92397 47032 56139 17869 44630
Giải năm
1128
Giải sáu
2844 1882 8715
Giải bảy
567
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
984658
Giải nhất
44115
Giải nhì
67876
Giải ba
14176 32223
Giải tư
13703 80456 81918 13299 47841 64488 18081
Giải năm
9636
Giải sáu
7760 9334 0821
Giải bảy
004
Giải tám
43
Chọn ngày
Đặc biệt
632127
Giải nhất
19967
Giải nhì
41171
Giải ba
13877 19872
Giải tư
71712 94056 19273 27496 32996 85342 45694
Giải năm
6551
Giải sáu
9184 7262 2335
Giải bảy
030
Giải tám
24
Chọn ngày
Đặc biệt
760075
Giải nhất
60758
Giải nhì
20938
Giải ba
58722 19967
Giải tư
21806 51520 29989 40758 64452 05935 46858
Giải năm
4128
Giải sáu
9989 0815 6811
Giải bảy
989
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
591812
Giải nhất
60610
Giải nhì
13230
Giải ba
03464 30949
Giải tư
52722 24730 51173 75170 00412 65199 37453
Giải năm
8031
Giải sáu
8507 0787 8620
Giải bảy
002
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
112673
Giải nhất
96947
Giải nhì
28963
Giải ba
37304 76392
Giải tư
01490 43316 35666 58228 94763 51116 36231
Giải năm
1472
Giải sáu
6719 0592 6286
Giải bảy
827
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
353596
Giải nhất
70416
Giải nhì
03290
Giải ba
51198 00979
Giải tư
35689 23699 85905 28168 24005 79372 79230
Giải năm
1663
Giải sáu
1106 7528 0298
Giải bảy
395
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
250989
Giải nhất
98040
Giải nhì
32589
Giải ba
35839 66070
Giải tư
62528 07087 66738 96823 25038 19743 54835
Giải năm
4581
Giải sáu
7632 9281 7837
Giải bảy
993
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
253924
Giải nhất
32139
Giải nhì
07330
Giải ba
08719 52234
Giải tư
07002 59197 33112 36368 23571 36982 25127
Giải năm
1184
Giải sáu
9271 8795 5690
Giải bảy
816
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
903242
Giải nhất
95620
Giải nhì
08949
Giải ba
33170 86338
Giải tư
87396 91063 80815 93591 55193 78859 38897
Giải năm
1032
Giải sáu
9317 4902 1059
Giải bảy
024
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
669872
Giải nhất
94152
Giải nhì
56043
Giải ba
81812 83764
Giải tư
80428 90873 01789 82974 49262 73570 53106
Giải năm
4112
Giải sáu
5112 7906 6373
Giải bảy
538
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
401919
Giải nhất
27775
Giải nhì
43203
Giải ba
29131 47548
Giải tư
03153 09946 02023 90445 00737 50400 90640
Giải năm
1490
Giải sáu
1759 5888 9789
Giải bảy
366
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
829687
Giải nhất
87226
Giải nhì
40166
Giải ba
36694 00806
Giải tư
46303 42995 03710 56101 75325 66546 35979
Giải năm
1798
Giải sáu
5712 7225 0706
Giải bảy
671
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
434308
Giải nhất
43852
Giải nhì
87986
Giải ba
14324 99881
Giải tư
41256 01232 50659 56769 54817 09990 85259
Giải năm
4804
Giải sáu
4314 2139 5212
Giải bảy
690
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
372081
Giải nhất
53107
Giải nhì
23500
Giải ba
94521 23963
Giải tư
42825 10262 07937 45012 66599 57972 38619
Giải năm
7989
Giải sáu
1528 6903 9329
Giải bảy
173
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
400243
Giải nhất
65308
Giải nhì
49330
Giải ba
61513 19236
Giải tư
91095 46963 76002 18047 05134 82442 64416
Giải năm
4037
Giải sáu
9138 3091 5339
Giải bảy
114
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
145778
Giải nhất
22647
Giải nhì
42692
Giải ba
95730 03898
Giải tư
51049 15461 82123 19708 06688 24760 57333
Giải năm
8938
Giải sáu
8427 9191 7686
Giải bảy
010
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
688565
Giải nhất
50633
Giải nhì
10458
Giải ba
07098 96928
Giải tư
04221 06135 31248 34640 97219 98261 04445
Giải năm
0571
Giải sáu
8900 2088 3528
Giải bảy
930
Giải tám
29
Chọn ngày
Đặc biệt
400518
Giải nhất
19494
Giải nhì
02023
Giải ba
62571 17697
Giải tư
30116 25842 74177 07968 12520 34607 16467
Giải năm
6080
Giải sáu
6093 3347 5374
Giải bảy
815
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
008967
Giải nhất
81439
Giải nhì
39905
Giải ba
32002 17387
Giải tư
99891 54706 45564 14694 91595 64006 12753
Giải năm
1651
Giải sáu
2497 8304 1653
Giải bảy
720
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
606910
Giải nhất
45372
Giải nhì
95635
Giải ba
29149 85610
Giải tư
41356 05751 97389 10559 12979 40693 99947
Giải năm
4945
Giải sáu
6203 3598 9029
Giải bảy
609
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
805515
Giải nhất
07816
Giải nhì
18167
Giải ba
00582 03549
Giải tư
83249 98615 33681 10928 27986 45663 72285
Giải năm
2418
Giải sáu
2795 3251 4423
Giải bảy
296
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
063642
Giải nhất
46458
Giải nhì
76009
Giải ba
14437 13529
Giải tư
87973 44739 31432 55714 41986 97560 84745
Giải năm
7923
Giải sáu
4816 5296 7882
Giải bảy
421
Giải tám
99

XSPY - Xổ Số Phú Yên - XSMT

Các bạn muốn xem kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay mà không cần xem trên tivi hay đài radio thì bạn đến đúng nơi rồi đó. Hệ thống cập nhật online toàn bộ kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên nhanh nhất và chính xác nhất.

Tra cứu quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất ở đâu?

xổ số Phú Yên

Tra cứu kết quả xổ số nhanh nhất

Khi đến với hệ thống online của chúng tôi bạn có thể an tâm theo dõi kết quả xổ số và dò vé của tất cả các tỉnh tại miền trung vừa tiện lợi mà bạn có thể tìm lại toàn bộ kết quả xsmt trong thời gian gần nhất và cũ nhất của năm nay.

Với công nghệ cùng với sự phát triển kinh tế như hiện nay lĩnh vực xổ số kiến thiết được mở rộng khắp các tỉnh trên cả nước. Chính vậy việc tra cứu kqxs online càng đơn giản nhanh chóng và chính xác hơn bất kỳ nơi nào.

xổ số Phú Yên

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay

Các bạn nếu gặp phải khó khăn trong việc tra chứ kqxs thì hãy cầm điện thoại lên vào bất kỳ thời gian nào để theo dõi xskt thì chỉ cần điện thoại cua bạn mở internet là bạn đã được xem toàn bộ kết quả tiện lợi nhất

Thời gian mở thưởng xổ số Phú Yên vào thời gian nào?

xổ số Phú Yên

Thời gian quay xổ số Phú Yên vào thứ 2 lúc 17 giờ 15 phút

Thời gian quay thưởng xổ số Ninh Thuận mở quay và phát hành vào thứ 2 lúc 17 giờ 15 phút trên hệ thống của chúng tôi. Kqxs Phú Yên hôm nay được phát trực tuyến và cập nhật lien tục trên hệ thống chúng tôi, các bạn vào bất cứ thời gian nào cũng được để cập nhật tình hình xổ số Ninh Thuận nha.

Nhiều giải thưởng hấp dẫn lên tới hàng tỉ đồng, các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay truy cập vào website online để kiểm tra kết quả xổ số Phú Yên nhanh chóng, chính xác và thuận tiện

Chúc các bạn may mắn!