XSQNG - Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi quay số vào ngày thứ 7 hàng tuần được thống kê đầy đủ trong bảng kết quả xổ số dưới.

Xổ Số Quảng Ngãi

Chọn ngày
Đặc biệt
588522
Giải nhất
49302
Giải nhì
12928
Giải ba
22879 51635
Giải tư
87074 58594 77063 77664 35062 97212 58149
Giải năm
2372
Giải sáu
3088 3742 2501
Giải bảy
014
Giải tám
51
Chọn ngày
Đặc biệt
976944
Giải nhất
69134
Giải nhì
07605
Giải ba
89362 26419
Giải tư
03514 50061 20233 72889 43478 92021 52235
Giải năm
1406
Giải sáu
8709 6241 5460
Giải bảy
023
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
782998
Giải nhất
39098
Giải nhì
78593
Giải ba
16590 86759
Giải tư
02598 32614 65939 83042 18838 09313 32703
Giải năm
0007
Giải sáu
6242 5259 1734
Giải bảy
181
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
743279
Giải nhất
37278
Giải nhì
44178
Giải ba
62892 71548
Giải tư
52847 14859 04073 13360 51174 98913 23488
Giải năm
5345
Giải sáu
6704 1549 8037
Giải bảy
091
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
613514
Giải nhất
15772
Giải nhì
92897
Giải ba
89601 89286
Giải tư
78514 73449 33846 66320 17962 12543 14292
Giải năm
6092
Giải sáu
3883 2770 1409
Giải bảy
806
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
995138
Giải nhất
02078
Giải nhì
33375
Giải ba
70402 31787
Giải tư
55754 16613 06036 18468 63247 24356 42129
Giải năm
9885
Giải sáu
4696 7260 2222
Giải bảy
391
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
335201
Giải nhất
86364
Giải nhì
51996
Giải ba
45642 53593
Giải tư
90017 81660 55192 08472 13123 41336 30762
Giải năm
8108
Giải sáu
5288 3662 9065
Giải bảy
416
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
487281
Giải nhất
57970
Giải nhì
26212
Giải ba
06997 10231
Giải tư
33408 84105 88947 20001 89336 64946 70744
Giải năm
6501
Giải sáu
1211 9392 4879
Giải bảy
980
Giải tám
27
Chọn ngày
Đặc biệt
022733
Giải nhất
35946
Giải nhì
02873
Giải ba
42735 47928
Giải tư
26004 98251 94654 31570 06192 05196 95504
Giải năm
6833
Giải sáu
4367 7128 4834
Giải bảy
567
Giải tám
76
Chọn ngày
Đặc biệt
091461
Giải nhất
45983
Giải nhì
68854
Giải ba
77694 07050
Giải tư
19559 76579 25649 00065 74093 29174 49290
Giải năm
7260
Giải sáu
3554 6818 9258
Giải bảy
543
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
181411
Giải nhất
61401
Giải nhì
15101
Giải ba
53094 09805
Giải tư
80805 17674 84750 07260 75873 72336 36960
Giải năm
2391
Giải sáu
0935 9356 0118
Giải bảy
321
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
660752
Giải nhất
27290
Giải nhì
40721
Giải ba
67408 78570
Giải tư
59383 04054 38407 37466 82750 04974 50640
Giải năm
9758
Giải sáu
3111 5479 6860
Giải bảy
857
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
805911
Giải nhất
51220
Giải nhì
80156
Giải ba
92839 23791
Giải tư
72249 56390 64440 57141 36577 63905 46948
Giải năm
6034
Giải sáu
3601 5867 3168
Giải bảy
593
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
483597
Giải nhất
76682
Giải nhì
60514
Giải ba
92117 99906
Giải tư
05007 90233 13921 39312 75927 76802 44038
Giải năm
4989
Giải sáu
6186 1668 1223
Giải bảy
170
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
695725
Giải nhất
19672
Giải nhì
30977
Giải ba
29862 27289
Giải tư
79410 28520 26620 71929 36336 86717 68312
Giải năm
7731
Giải sáu
2292 2621 3216
Giải bảy
143
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
049669
Giải nhất
81455
Giải nhì
04352
Giải ba
15194 49046
Giải tư
68164 57237 02527 52340 60372 00463 07644
Giải năm
2764
Giải sáu
5708 5781 1856
Giải bảy
394
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
685811
Giải nhất
41327
Giải nhì
23984
Giải ba
21907 52291
Giải tư
79204 75379 46517 82982 05854 18175 21646
Giải năm
3276
Giải sáu
7876 0485 4582
Giải bảy
555
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
454548
Giải nhất
99093
Giải nhì
77794
Giải ba
64467 66986
Giải tư
78264 19549 92603 32170 43013 83101 58810
Giải năm
6185
Giải sáu
4505 1449 2884
Giải bảy
214
Giải tám
04
Chọn ngày
Đặc biệt
945339
Giải nhất
52988
Giải nhì
71170
Giải ba
21047 92534
Giải tư
16796 96707 92578 41105 03456 76753 36738
Giải năm
5233
Giải sáu
5173 5529 3834
Giải bảy
044
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
801841
Giải nhất
35015
Giải nhì
66317
Giải ba
87907 32336
Giải tư
97989 28661 69172 88336 03076 25191 68965
Giải năm
9471
Giải sáu
7893 8092 7972
Giải bảy
846
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
327378
Giải nhất
37803
Giải nhì
89527
Giải ba
00892 11588
Giải tư
05169 29247 28390 27860 10689 33573 47194
Giải năm
7240
Giải sáu
5409 4166 7401
Giải bảy
455
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
875091
Giải nhất
94406
Giải nhì
07033
Giải ba
82107 73720
Giải tư
68936 94793 86231 15826 27004 02912 90454
Giải năm
4139
Giải sáu
4532 8289 5008
Giải bảy
130
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
821966
Giải nhất
83385
Giải nhì
02983
Giải ba
70371 92220
Giải tư
14542 36255 70683 71433 45825 13324 33783
Giải năm
3151
Giải sáu
2551 1083 7304
Giải bảy
201
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
024048
Giải nhất
21487
Giải nhì
55673
Giải ba
89051 81059
Giải tư
49681 38027 34583 64705 36256 75848 75893
Giải năm
2486
Giải sáu
6414 7871 6278
Giải bảy
186
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
424362
Giải nhất
45427
Giải nhì
39619
Giải ba
39498 38701
Giải tư
34433 64033 87605 45104 26188 99987 02222
Giải năm
4638
Giải sáu
4402 3072 1870
Giải bảy
369
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
396664
Giải nhất
80335
Giải nhì
13982
Giải ba
61923 27233
Giải tư
35881 93217 63709 63296 16827 29739 77520
Giải năm
1900
Giải sáu
2738 4689 2237
Giải bảy
052
Giải tám
52
Chọn ngày
Đặc biệt
933338
Giải nhất
07521
Giải nhì
20960
Giải ba
24589 58980
Giải tư
55819 97868 03474 56359 07618 24306 95883
Giải năm
1354
Giải sáu
6555 7102 7491
Giải bảy
318
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
018787
Giải nhất
30454
Giải nhì
49728
Giải ba
56245 00641
Giải tư
10971 35183 76824 43311 35559 17799 52465
Giải năm
8721
Giải sáu
0772 8197 9869
Giải bảy
380
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
528610
Giải nhất
71185
Giải nhì
97494
Giải ba
16177 93174
Giải tư
24422 35852 13769 04978 36887 24039 47288
Giải năm
8094
Giải sáu
3819 8394 1580
Giải bảy
228
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
815234
Giải nhất
51531
Giải nhì
78898
Giải ba
65037 92713
Giải tư
63672 47936 47235 07275 76758 90464 40542
Giải năm
4196
Giải sáu
4182 2498 0498
Giải bảy
628
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
274561
Giải nhất
99453
Giải nhì
58878
Giải ba
12498 71596
Giải tư
90967 69989 29906 82208 61495 10534 00227
Giải năm
4323
Giải sáu
6191 8806 7706
Giải bảy
456
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
296872
Giải nhất
70068
Giải nhì
84057
Giải ba
56672 49227
Giải tư
13173 36437 01787 48620 92911 15005 93887
Giải năm
2679
Giải sáu
7189 2611 1478
Giải bảy
540
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
188544
Giải nhất
92566
Giải nhì
32142
Giải ba
62873 40291
Giải tư
66863 88615 62249 55296 17365 16773 05881
Giải năm
0590
Giải sáu
5779 7160 9967
Giải bảy
415
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
202034
Giải nhất
97933
Giải nhì
98081
Giải ba
70451 14664
Giải tư
72980 22585 68095 99894 51675 72178 94438
Giải năm
5243
Giải sáu
1552 1480 3434
Giải bảy
295
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
811076
Giải nhất
34248
Giải nhì
30175
Giải ba
62787 21196
Giải tư
05187 09958 47036 20975 24416 93292 24805
Giải năm
9754
Giải sáu
3140 2766 2651
Giải bảy
711
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
665621
Giải nhất
93795
Giải nhì
75068
Giải ba
55235 75065
Giải tư
75477 84057 71984 87084 64904 89159 17357
Giải năm
7911
Giải sáu
3849 2741 2038
Giải bảy
413
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
607121
Giải nhất
13671
Giải nhì
43556
Giải ba
53755 61480
Giải tư
56782 77363 79514 68450 23358 25472 24256
Giải năm
8503
Giải sáu
4081 6648 3069
Giải bảy
818
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
724308
Giải nhất
17334
Giải nhì
97562
Giải ba
26543 12920
Giải tư
38636 04760 09602 18191 31018 41539 11956
Giải năm
1171
Giải sáu
3529 0293 4704
Giải bảy
693
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
310753
Giải nhất
60481
Giải nhì
74395
Giải ba
22063 44403
Giải tư
35797 64630 07474 11077 14196 73728 69293
Giải năm
6434
Giải sáu
0501 1231 0883
Giải bảy
187
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
284830
Giải nhất
50382
Giải nhì
41987
Giải ba
57814 97045
Giải tư
26707 18975 64167 38384 71580 02364 68126
Giải năm
1539
Giải sáu
1495 7801 4518
Giải bảy
200
Giải tám
16

XSQNG - Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNG có lịch quay xổ số vào ngày thứ 7 hàng tuần thuộc phân khu các cơ sở phát hành xổ số miền Trung và thực hiện quay số mở thưởng lúc 17h15 trên hệ thống xổ số Cần Gì hoặc trực tiếp trên sóng truyền hình giúp mọi người có thể theo dõi thông tin về KQ xổ số Quảng Ngãi chính xác và đầy đủ nhất. Ngoài ra, trước đó 3 tiếng, xổ số CANGI cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với hệ thống dự đoán xổ số Quảng Ngãi, soi cầu XSQNG chuẩn xác cùng với 3 số phủ khắp các giải mà bạn có thể theo dõi thêm tại dự đoán XSQNG hoặc tất cả các dự đoán XSMT cùng ngày.

Kết quả xổ số Quảng Ngãi

xổ số Quảng Ngãi

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay

Tất cả số liệu về kết quả XSQNG cuối cùng luôn luôn phải được kiểm soát viên tại khu vực XSMT thực hiện và ký quyết định trước khi được công bố chính thức và thực hiện làm đối chứng cho việc xác định vé số có trúng thưởng xổ số theo từng giải theo kết quả xổ số Quảng Ngãi hay không.

Thông thường, KQ XSQNG sẽ được công bố và chốt sổ vào khoảng 17h35 ngày thứ 7 hàng tuần cùng với các đài xổ khác trong ngày trực thuộc KQ XSMT. Tuy nhiên, nếu có sự cố trong quá trình ghi nhận thì sẽ được cập nhật ngay lập tức để đảm bảo số liệu chính xác và minh bạch trong quá trình vận hành hệ thống xổ số Việt Nam nói chung.

Mua vé số Quảng Ngãi

Vé số Quảng Ngãi

Hiện nay, việc sử dụng thông tin kết quả xổ số Quảng Ngãi có trên nhiều nền tảng và website xổ số khác nhau nhưng việc mua vé số Quảng Ngãi hay mua xổ số QNG cũng còn nhiều hạn chế vì mức độ phổ biến và độ phủ chưa thật sự tốt trên toàn quốc. Vì vậy, chủ yếu hình thức mua vé số Quảng Ngãi hiện vẫn thông qua các hình thức sau.

  • Mua xổ số Quảng Ngãi tại đại lý vé số
  • Mua vé số QNG từ người bán vé số dạo
  • Mua sỉ xổ số Quảng Ngãi tại trung tâm phát hành

Trên là những phương thức mà bạn có thể mua được vé số Quảng Ngãi chính xác và hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng. Việc lựa chọn vé số nào có khả năng trúng thưởng bạn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ hoặc thông qua công cụ dự đoán xổ số Quảng Ngãi đã được phát hành bởi xổ số Cần Gì.

Đổi số trúng xổ số Quảng Ngãi

xổ số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi chính xác nhanh chóng

Khi bạn sở hữu những vé số trúng của đài xổ số Quảng Ngãi thì có thể trực tiếp tới các cửa hàng vé số Quảng Ngãi, đại lý vé số miền Trung hoặc trung tâm phát hành xổ số Quảng Ngãi để lĩnh thưởng theo thông tin địa chỉ sau.

  • Công ty TNHH xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
  • Đại chỉ: Số 4 Trương Quang Giao, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 84 255 222 0859
  • Email: [email protected]

Cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi

XSQNG có cơ cấu giải thưởng với 9 giải phụ của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích cùng với đó là các giải từ giải nhất đến giải tám với tỉ lệ số tiền thưởng tương ứng mỗi giải trong bảng dưới đây.

Tên giải Giá trị giải
Giải tám 100.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải bảy 200.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải sáu 400.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải năm 1.000.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải tư 3.000.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải ba 10.000.000 đồng - miễn thuế TNCN
Giải nhì 15.000.000 đồng - đóng thuế TNCN
Giải nhất 30.000.000 đồng - đóng thuế TNCN
Giải đặc biệt 2.000.000.000 đồng - đóng thuế TNCN
Giải phụ đặc biệt 50.000.000 đồng - đóng thuế TNCN
Giải khuyến khích 6.000.000 đồng - miễn thuế TNCN

Các chương trình xổ số Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Ngoài các kỳ xổ số thông thường, hệ thống xổ số Quảng Ngãi còn có thêm những kỳ xổ số đặc biệt với mức thưởng cao và số lượng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, các bạn nên thường xuyên theo dõi chuyên mục xổ số Quảng Ngãi để nhận thông tin mới nhất của từng chương trình XSQNG mỗi ngày nhé.