XSHUE - Xổ Số TT - Huế - XSMT

Kết quả xổ số TT - Huế chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số TT - Huế

Chọn ngày
Đặc biệt
421244
Giải nhất
74319
Giải nhì
43752
Giải ba
91923 96845
Giải tư
25217 92182 02752 82609 29781 55876 34882
Giải năm
4909
Giải sáu
0428 6476 1729
Giải bảy
517
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
985186
Giải nhất
54959
Giải nhì
22887
Giải ba
90065 81107
Giải tư
72926 94550 45964 35031 58449 58741 57415
Giải năm
0839
Giải sáu
0639 5074 9222
Giải bảy
059
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
208358
Giải nhất
75688
Giải nhì
51304
Giải ba
58888 94213
Giải tư
30152 93799 48046 22807 49213 79999 47148
Giải năm
7922
Giải sáu
6351 6400 6946
Giải bảy
292
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
706255
Giải nhất
16039
Giải nhì
71191
Giải ba
02933 05102
Giải tư
01875 91496 52623 07014 01777 58450 63776
Giải năm
7123
Giải sáu
7895 2854 5009
Giải bảy
503
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
727772
Giải nhất
87671
Giải nhì
09657
Giải ba
21526 98065
Giải tư
48859 69565 16516 26176 75209 57151 78391
Giải năm
1827
Giải sáu
6880 8704 0429
Giải bảy
917
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
947853
Giải nhất
13478
Giải nhì
52237
Giải ba
63860 59542
Giải tư
70478 07327 37017 05469 22212 83437 60247
Giải năm
9123
Giải sáu
9968 9799 0318
Giải bảy
198
Giải tám
11
Chọn ngày
Đặc biệt
168287
Giải nhất
47579
Giải nhì
82254
Giải ba
98066 83862
Giải tư
06473 75762 00256 56339 28160 05786 04715
Giải năm
0174
Giải sáu
3111 3051 8770
Giải bảy
284
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
459200
Giải nhất
34607
Giải nhì
26055
Giải ba
79670 20596
Giải tư
22286 30153 40759 78697 04207 20921 78559
Giải năm
0385
Giải sáu
9497 3905 5636
Giải bảy
533
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
225438
Giải nhất
73161
Giải nhì
10518
Giải ba
63724 65054
Giải tư
37939 99531 74207 40591 04961 69624 59864
Giải năm
8077
Giải sáu
5134 3082 5545
Giải bảy
083
Giải tám
43
Chọn ngày
Đặc biệt
549035
Giải nhất
91219
Giải nhì
82864
Giải ba
43817 85196
Giải tư
72803 70579 21757 08523 79675 02934 99615
Giải năm
7794
Giải sáu
7148 7132 1278
Giải bảy
390
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
899284
Giải nhất
42671
Giải nhì
70124
Giải ba
71217 28424
Giải tư
92426 87503 15654 85214 67934 33293 53272
Giải năm
1953
Giải sáu
2083 0628 3398
Giải bảy
851
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
822130
Giải nhất
58953
Giải nhì
60119
Giải ba
70076 74247
Giải tư
21571 77736 94278 37302 88757 90540 83560
Giải năm
3199
Giải sáu
9510 8665 6850
Giải bảy
030
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
736956
Giải nhất
64553
Giải nhì
33683
Giải ba
42055 32380
Giải tư
27911 88629 83066 19185 53692 10935 08738
Giải năm
0519
Giải sáu
3598 8027 7406
Giải bảy
892
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
647917
Giải nhất
48518
Giải nhì
02308
Giải ba
76360 66899
Giải tư
13414 07673 80615 51911 98175 74327 29481
Giải năm
3601
Giải sáu
1078 7781 3482
Giải bảy
674
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
851389
Giải nhất
97969
Giải nhì
50009
Giải ba
59565 50161
Giải tư
83344 13144 55660 74237 33596 37959 15888
Giải năm
6960
Giải sáu
1155 7609 4896
Giải bảy
139
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
634594
Giải nhất
00400
Giải nhì
60208
Giải ba
15012 12539
Giải tư
65044 12300 88707 57444 87012 86602 36146
Giải năm
1975
Giải sáu
6147 9871 0483
Giải bảy
237
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
415322
Giải nhất
67090
Giải nhì
07513
Giải ba
80434 79177
Giải tư
60489 63789 96273 89261 48164 43397 53894
Giải năm
1789
Giải sáu
9664 9127 0862
Giải bảy
449
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
276110
Giải nhất
58167
Giải nhì
52834
Giải ba
23793 32391
Giải tư
27702 80876 12078 08577 97365 60029 36051
Giải năm
2202
Giải sáu
0479 9440 1583
Giải bảy
591
Giải tám
47
Chọn ngày
Đặc biệt
672720
Giải nhất
94149
Giải nhì
53755
Giải ba
65529 10627
Giải tư
61058 50028 31345 07162 38512 59958 92273
Giải năm
2103
Giải sáu
6416 0600 0573
Giải bảy
782
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
595802
Giải nhất
70109
Giải nhì
43843
Giải ba
46617 33731
Giải tư
04054 32402 57331 86887 34182 65005 79916
Giải năm
2191
Giải sáu
5051 4623 1190
Giải bảy
989
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
496750
Giải nhất
78865
Giải nhì
48581
Giải ba
12478 66309
Giải tư
97579 07040 56418 30528 00748 66172 93888
Giải năm
6322
Giải sáu
4245 2927 5234
Giải bảy
367
Giải tám
81
Chọn ngày
Đặc biệt
615244
Giải nhất
19753
Giải nhì
15286
Giải ba
99259 26275
Giải tư
07102 08156 75820 74819 66165 32002 10499
Giải năm
0071
Giải sáu
6468 0465 1177
Giải bảy
856
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
691996
Giải nhất
89282
Giải nhì
57227
Giải ba
66909 77192
Giải tư
01569 83133 65888 22375 44417 69733 77180
Giải năm
8988
Giải sáu
4714 2444 8362
Giải bảy
712
Giải tám
41
Chọn ngày
Đặc biệt
998266
Giải nhất
40535
Giải nhì
23003
Giải ba
43788 79132
Giải tư
03314 66394 72929 89464 06475 01628 57301
Giải năm
3003
Giải sáu
4997 1848 3236
Giải bảy
040
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
651237
Giải nhất
45302
Giải nhì
00804
Giải ba
69632 05581
Giải tư
84398 11789 27379 22165 14100 14769 29816
Giải năm
4606
Giải sáu
3221 5467 8443
Giải bảy
122
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
085111
Giải nhất
01917
Giải nhì
37211
Giải ba
11336 51493
Giải tư
84566 88845 05294 48441 82501 76126 65545
Giải năm
6453
Giải sáu
2519 8488 8835
Giải bảy
796
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
141768
Giải nhất
63739
Giải nhì
43971
Giải ba
45239 96687
Giải tư
48780 18140 28680 11688 52024 87260 43566
Giải năm
9835
Giải sáu
7116 7022 3304
Giải bảy
687
Giải tám
92
Chọn ngày
Đặc biệt
081510
Giải nhất
97755
Giải nhì
64169
Giải ba
56504 61190
Giải tư
68724 53865 04900 31976 75689 23810 66064
Giải năm
4829
Giải sáu
3470 5459 3876
Giải bảy
103
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
315157
Giải nhất
94925
Giải nhì
13179
Giải ba
18134 33046
Giải tư
77531 03913 79291 20530 55217 29972 11213
Giải năm
0105
Giải sáu
1694 6538 8996
Giải bảy
261
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
157475
Giải nhất
50139
Giải nhì
75625
Giải ba
41070 61273
Giải tư
58732 22490 53789 83986 40059 94932 51907
Giải năm
1994
Giải sáu
7926 7384 3219
Giải bảy
256
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
433694
Giải nhất
14788
Giải nhì
62055
Giải ba
05994 36280
Giải tư
01853 71062 92773 98883 09722 30362 02239
Giải năm
5007
Giải sáu
0776 1467 5452
Giải bảy
456
Giải tám
24
Chọn ngày
Đặc biệt
544059
Giải nhất
00974
Giải nhì
04442
Giải ba
02414 77626
Giải tư
54166 09022 91032 76193 68519 38805 68603
Giải năm
9161
Giải sáu
3639 6508 4525
Giải bảy
052
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
545102
Giải nhất
58333
Giải nhì
17928
Giải ba
43824 02253
Giải tư
48635 64032 39505 38432 30077 45709 18937
Giải năm
3320
Giải sáu
7742 3336 5858
Giải bảy
226
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
902792
Giải nhất
91067
Giải nhì
95092
Giải ba
68016 20330
Giải tư
48765 06118 12713 09095 94299 06609 46879
Giải năm
3696
Giải sáu
2860 7311 0617
Giải bảy
807
Giải tám
19
Chọn ngày
Đặc biệt
820567
Giải nhất
67643
Giải nhì
41152
Giải ba
69566 06949
Giải tư
96276 37557 79227 62222 22289 56356 94561
Giải năm
3013
Giải sáu
1026 1702 7479
Giải bảy
881
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
503113
Giải nhất
46060
Giải nhì
64097
Giải ba
02890 82864
Giải tư
37354 12840 70289 05174 69426 95910 63814
Giải năm
7643
Giải sáu
1738 7352 6301
Giải bảy
512
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
279089
Giải nhất
41616
Giải nhì
86232
Giải ba
58061 33140
Giải tư
81020 25513 38230 63663 13764 87074 73965
Giải năm
7899
Giải sáu
0903 1431 0827
Giải bảy
019
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
042268
Giải nhất
95905
Giải nhì
21347
Giải ba
93082 41967
Giải tư
30548 25088 70129 21767 18453 00920 26331
Giải năm
5829
Giải sáu
5588 9680 4677
Giải bảy
091
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
906388
Giải nhất
08176
Giải nhì
12303
Giải ba
20151 60479
Giải tư
83170 56597 12907 17928 35544 91030 51466
Giải năm
7852
Giải sáu
7335 1131 1831
Giải bảy
018
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
663408
Giải nhất
10228
Giải nhì
88670
Giải ba
75246 73466
Giải tư
76885 16106 63171 00682 85371 36334 83313
Giải năm
8225
Giải sáu
8576 9348 8594
Giải bảy
339
Giải tám
45

XSHUE - Xổ Số TT - Huế - XSMT

Hiện nay, chơi xổ số không còn là một vấn đề mới lạ dối với người dân Việt Nam. Chúng ta có thể mua xổ số ở bất cứ đâu, bất cứ địa điểm nào với giá tiền chưa bằng 1 bữa ăn sáng. Thế nhưng có rất nhiều người lại không biết sau khi mua xổ số thì xem kết quả xổ số kiến thiết Huế hôm nay ở đâu? Làm thế nào để biết bản thân có trúng hay không? Nếu trúng thì đổi thưởng ở đâu? Có khó không?... là những câu hỏi chúng tôi nhận được thường xuyên từ phía những người chơi ở thành phố cố đô này. 

Xổ số Thừa Thiên Huế

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay

Và câu trả lời rất đơn giản: Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần một cú chạm nhẹ đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi ngay trên chiếc smartphone có kết nối 3g của bạn, cho dù đang ở bất cứ địa điểm nào, vẫn có thể cập nhật chính xác kết quả xổ số một cách nhanh chóng nhất mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Kết quả xổ số của Huế được cập nhật trực tiếp trong chuyên mục xổ số miền trung tại hệ thống online của chúng tôi, với thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học cùng tốc độ cập nhật nhanh chóng đảm bảo được độ chính xác của kqxs Huế hôm nay mang đến sự an tâm và tin cậy nhất cho người chơi.

Xổ số Thừa Thiên Huế

Kết quả xổ số Huê nhanh nhất và chính xác nhất

Thời gian quay thưởng xổ số Huế được phát trực tuyến vào lúc 17h15 phút thứ 2 hàng tuần trong chuyên mục xsmt của chúng tôi, với các thông số được update liên tục, nhanh chóng từ chính nhà đài trực tuyến về xổ số miền trung. 

Bạn vẫn đang xem kqxs Huế trên đài và ti vi nhưng đôi khi lại không có thời gian theo dõi trực tiếp tại nhà, chính vì vậy hệ thống online của chúng tôi ra đời, nhằm giải quyết vấn đề khó khăn này của các bạn. Chỉ cần website truy cập trực tiếp bạn đã có thể theo dõi toàn bộ quá trình quay thưởng xổ số mà lại chính xác hoàn toàn, tốc độ nhanh chóng tương đương nhau. 

Xổ số Thừa Thiên Huế

Kqxs Huế xem nhanh, trúng lớn

Thông tin về vé số truyền thống Huế Giá vé xổ số miền trung cũng như vé số truyền thống của miền Bắc, giá vé tại thời điểm là 10.000đ , giải thưởng gồm 9 giải thưởng chính, kèm theo 9 giải phụ của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích, giải đặc biệt lên tới 2 tỉ đồng.

Với những giải thưởng hấp dẫn như vậy, Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay truy cập vào hệ thống online của chúng tôi để nhanh chóng tra cứu toàn bộ kết quả xổ số Huế hôm nay một cách chính xác, tiện lợi và nhanh chóng nhất 

Chúc các bạn may mắn!